Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Marián Vitkovič - Začnite s týmto novým štátom, alebo pomaly odíďte do histórie ako krajina zrady oportunistickej elity a pasívneho napĺňania vlastných neambicióznych proroctiev. - chelemendik.sk

 

Marián Vitkovič - Začnite s týmto novým štátom, alebo pomaly odíďte do histórie ako krajina zrady oportunistickej elity a pasívneho napĺňania vlastných neambicióznych proroctiev.

2020-09-28  (01:34)

 -   	 Marián Vitkovič - Začnite s týmto novým štátom, alebo pomaly odíďte do histórie ako krajina zrady oportunistickej elity a pasívneho napĺňania vlastných neambicióznych proroctiev.

Vývoj ekonomiky v súčasnej SR počas 20-tich rokov jej existencie.

    Vážení delegáti 22. plenárnej konferencie Stálej konferencie slovenskej inteligencie. Je mi ľúto, že sa nemôžem zúčastniť vášho rokovania vzhľadom k nepredvídaným závažným zdravotným problémom v rodine. Dovoľte teda touto cestou uviesť niekoľko základných poznatkov k doterajšiemu priebehu transformácie hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá sa po vyčerpaní všetkých potenciálov zmysluplného a usmerniteľného vývoja, zradou tu panujúcej oligarchie a postupným zdevastovaním takmer všetkej nezávislej inteligencie dostala dnes v podstate naspäť do svojho bodu „0“.

Celá doterajšia stratégia a jednotlivé uplatňované opatrenia tzv. ekonomických reforiem v Slovenskej republike mali v podstate len jediný zámerný a pevne sledovaný cieľ:

Rozložiť a dezintegrovať akúkoľvek verejnú štruktúru hospodárskeho a ľudského potenciálu Slovenska v prospech neodvratného donútenia absolútnej väčšiny jeho obyvateľov prijať úlohu lacného výrobného faktora pre potreby ziskov koncentrovaných skupín domácich a neskôr i zahraničných vlastníkov. Privatizácia, deregulácia, úplné vonkajšie otvorenie tovarových a kapitálových tokov, manipulatívna menová, daňová a verejno-finančná politika, postupný rozpad systému verejného sociálneho poistenia, školstva a zdravotníctva sú hlavnými etapami na tejto nezmyselnej ceste k dlhodobej budúcej stagnácii slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

Vrátiac sa ku počiatkom transformačného procesu, celý jeho priebeh zjednodušene vyzerá ako trvalá aplikácia spopularizovaného hesla 1. vlny kupónovej privatizácie „Istota 10-násobku“ pre vyvolených cca 5 000 (slovom: päťtisíc) „víťazov“ transformácie s nákladmi znášanými 99,9 % ostatnej populácie. Spomeňme len hlavné fázy:
1.    kupónová privatizácia v roku 1992 a následná zámerná deregulácia a vytunelovanie takto privatizovaných podnikov, resp. investičných fondov – strata minimálne 50 % zo 71 miliárd SKK účtovnej hodnoty takto privatizovaného majetku (cca 35 miliárd SKK);
2.    viaceré vlny tzv. priamej privatizácie vopred určeným vlastníkom (v období 1991 – 1998) – strata minimálne 60 % z celkovo 150 miliárd nominálnej hodnoty takto privatizovaného majetku (80 miliárd SKK);
3.    operácia „záchrana a privatizácia bánk“ (1999 – 2001) – náklady: 120 miliárd SKK tzv. zlých úverov a následne takmer taký istý objem straty v dôsledku netransparentného obchodovania s pohľadávkami v rámci Slovenskej konsolidačnej, a. s. (spolu minimálne 200 miliárd SKK);
4.    zámerne chaotické, resp. vedome zmanipulované doprivatizovanie alebo reprivatizácia hlavných podnikov ekonomiky za 1. Dzurindovej vlády (Slovnaft, VSŽ, ...) – strata minimálne 50 miliárd SKK;
5.    neuveriteľná privatizácia sieťových odvetví (SPP, energetické distribučné podniky) v rokoch 2001 – 2002 s preukázateľne manipulovaným oceňovaním aktív týchto podnikov pred procesom tzv. unbundlingu – škoda minimálne 250 miliárd SKK;
6.    niekoľko vĺn kurzových menových manipulácií zo strany NBS s účasťou vybraných finančných a podnikateľských skupín v celkovom objeme minimálne 3,6 miliardy EUR v období 2004 – 2005 a 2007 – 2008 s minimálnymi nákladmi (resp. ziskom pre pár zúčastnených) v objeme prinajmenšom 40 miliárd SKK – preukázateľné viacerými analýzami systémovej (ne)konzistentnosti menovej politiky NBS v období tesne pred vstupom a počas zotrvania v systéme ERM 2 pred prijatím eura na Slovensku;
7.    negatívne dopady v celkovej výške minimálne 865 miliárd SKK ako dôsledok od roku 2005 doteraz uplatňovanej daňovej reformy s inštitútom tzv. rovnej dane – cca 760 miliárd SKK je úhrn daňového zvýhodnenia korporácií a kapitálu v SR oproti zdaňovaniu práce, vrátane výpadku znížených majetkových dní a zrušenej dane z dedičstva, ďalších najmenej 120 miliárd SKK tvorí za dané obdobie spodný odhad výpadku daní nezdaneného vývozu ziskov zahraničných subjektov podnikajúcich v SR;
8.    doterajšie negatívne dopady zavedenia nezmyselného 2. piliera dôchodkového poistenia v SR v roku 2005 a nesprávnej regulácie DSS v doterajšom období – od roku 2005 doteraz strata minimálne 200 miliárd SKK agregátne na účtoch sporiteľov – investorov v 2. pilieri v dôsledku zaostávania výnosov DSS hlboko za úrovňou inflácie – už teraz minimálne 15 % deficit voči akruálnej úrovni udržania aspoň 40 % miery náhrady v 2. pilieri pre budúcich poberateľov penzií z neho;
9.    straty z otvorenej defraudácie európskych štrukturálnych fondov a selektívnych podporných schém podpory podnikateľského sektora (NADSME, SZRB, Exim banka, ...) úhrnný náklad minimálne 200 miliárd SKK v období 1999 až 2010 – preukázateľné prípady;
10.    najpodstatnejší náklad však predstavuje prijatie stratégie lacnej pracovnej sily v slovenskom transformačnom procese – skutočnosť, že podiel miezd v SR na vytvorenom HDP nedosahuje (najmä po roku 2000) ani 45 % HDP, pri súčasne rekordnom podieli ziskov a rent na rozdeľovaní vytvoreného produktu, vedie pri inak pomerne vysokej súčasnej produktivite práce v SR (takmer 80 % priemeru pôvodnej vyspelej EÚ – 15) k dynamickým stratám spotreby, alokácie a rastu minimálne v objeme 2,2 bilióna SKK v doterajšom období ekonomickej transformácie.

Podčiarknuté a zhrnuté – zámerné používanie asociálneho a rastovo nezvládnutého modelu zmeny hospodársko-sociálneho systému v SR po roku 1989, to za prispenia všetkých doterajších vlád a jednotlivých predstaviteľov menovej, fiškálnej, sociálnej a štrukturálnej politiky, samo o sebe vedie k najmenej 20 % úplne zbytočnej strate výkonu ekonomiky a blahobytu za dané obdobie, ktoré sú čistým nákladom na strane 99,9 % slovenského obyvateľstva, navyše z prakticky nulovými vyhliadkami na akýkoľvek hospodársky rast v období najbližších 20-tich rokov, a to všetko v prospech 0,1 % populácie. Pritom táto ohromná koncentrácia ekonomickej a politickej sily sa systematicky maskuje nekompletnosťou a zámerných skresľovaním oficiálnych štatistických zisťovaní o stave majetku a príjmov, ako i alibistickým lamentovaním nad nemožnosťou vlastnej hospodárskej politiky kvôli korzetu globálnej hospodárskej krízy a pravidiel európskej integrácie, čo je fakt, ktorý už dnes Slovensko posúva v stave vnútornej politickej nemohúcnosti na úroveň propagandy autoritárskych režimov rozvojových krajín.

Nemám najmenších pochýb, že Slovenská republika sa dnes nachádza v situácii „5 minút po 12“. Zároveň nemám najmenšiu dôveru v etablované politické strany na žiadnej strane ideologického spektra, v obludne prostituujúce zostatky oficiálnych národných inštitúcií, ani v absolútne skompromitovanú a od moci závislú „intelektuálnu elitu“.

    Vážení delegáti tohto zasadania, všetky formy úbohého spoločenského a „chlebového“ oportunizmu sme už dodnes v našej vlasti zažili. Bez zbytočného pátosu, nezostane vám nič iné ako znovuobnoviť, akokoľvek dnes chabo vyzerajúce úsilie o reálne znovuzaloženie Slovenska a Slovákov ako samostatného politického národa a suverénneho štátu.

    Začnite s týmto novým štátom, alebo pomaly odíďte do histórie ako krajina zrady oportunistickej elity a pasívneho napĺňania vlastných neambicióznych proroctiev.


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |