Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Užitočná konšpirológia - DOSTALI SME MAILOM - Neomarxistický papež František přijede do USA převzít moc - chelemendik.sk

 

Užitočná konšpirológia - DOSTALI SME MAILOM - Neomarxistický papež František přijede do USA převzít moc

2020-08-01  (04:35)

 -  Užitočná konšpirológia - DOSTALI SME MAILOM - Neomarxistický papež František přijede do USA převzít moc

26.9.2015

Neomarxistický papež František přijede do USA převzít moc, globální prediktor zvítězil, americká elita kapitulovala!

Papež František přijede v úterý do USA. Kromě vystoupení v OSN ho čeká historická událost, plná symbolů, které změní běh dějin. Papež František, jakožto kandidát NWO (Nový světový řád) a představitel ruky globálního prediktora v Evropě, vystoupí v centrále amerických Svobodných zednářů, v Kapitolu amerického Kongresu. Bude to poprvé v historii. A není to jen nějaká zdvořilostní návštěva. Papež přijíždí do USA, aby převzal do rukou rezignaci od amerických elit, které tím uznají porážku v cestě za způsobem a formou realizace Nového světového řádu ve světě. Bude to zároveň počátek demise USA jako světové mocnosti. Oficiální moc tak bude plně předána do rukou křídla globalistů v USA a spolu s tím bude nastartováno i mnoho změn, které povedou USA k chudobě tak, jak žádá globální prediktor pro všechny země západní civilizace podle svých tezí.

Vatikán již nereprezentuje katolickou církev, ale heretickou linii papežů. Papež František je zástupcem globální platformy NWO zcela nepokrytě. Přestože Vatikán je globalizačním nástrojem už přes tisíc let, ještě nikdy nebyl papež natolik otevřeně zastáncem chudoby a myšlenek marxismu tak otevřeně, jako současný papež. Poslední linie papežů, již od Jana Pavla II., je linií tzv. heretických papežů, kteří byli instalování do pozic jako zástupci zednářských lóží. Mnoho čtenářů se ptá, proč je papež z mé strany označován jako kandidát NWO. Tady je třeba vysvětlení, o co se NWO (New World Order – Nový světový řád) snaží a co je jeho cílem.

Málokdo z Američanů ví, že na zdi v Kongresu za řečnickým pultem jsou po obou stranách fašistické symboly, svazky prutů, sekyr a olivových ratolestí. Ve skutečnosti nejde o fašistické, ale o zednářské symboly sjednocení lidu (pruty), moci (sekyra) a vlády (ratolest)…

NWO je teze, která vznikla jako poznatek finančníků a bankéřů již na počátku 20. století, že společenské řády světa, ať už monarchie, feudalismy, diktatury nebo demokracie, nejsou v principu slučitelné se zákony trhu. Starý světový řád je založen na principu států a národů, které si samy určují svůj vývoj, pokrok, kulturu, spotřebu a právo. Jednotlivé státy jsou ve starém řádu koncipovány tak, že chtějí být zcela samostatné. Od zemědělství, přes průmysl až po obranu. Každá taková země je tak zcela suverénní. Může si sama určovat domácí i zahraniční politiku, může si sama vynucovat právo silou, může si sama tisknout své peníze, může sama čerpat nerostné zdroje a může sama přerozdělovat zisky a blahobyt mezi své obyvatelstvo.

Americká „fascia“ v Kongresu a dobové porovnání s tou italskou…

Z hlediska zákonů trhů je ale starý řád v jedné věci velmi nepraktický. Vzhledem k rozdílnému stupni vývoje civilizací jsou některé státy ve starém světovém řádu příliš vyspělé, příliš dominantní a ve svém principu se začínají tyto státy podobat parazitům, které známe z živočišné říše. Parazit je tvor, který svého hostitele vysává, až ho eventuálně zabije a poté přejde na jiného hostitele, kde proces zopakuje. Západní civilizace je takovým parazitem na světových zdrojích nerostných surovin této planety, ropy, plynu, zlata, vzácných kovů, ale v neposlední řadě potravin. Nový světový řád tak má přinést zásadní změnu ve světové politice a my si teď řekneme, jaké změny to jsou.

Správa věcí veřejných přejde z politiků na manažery a businessmany

Typickým projevem instalace NWO do struktur konkrétního jednotlivého státu je převzetí moci v zemi lidmi, kteří mají blíže k businessu, než k politice. Ten proces můžete už vidět i v Evropě, kde do řídících struktur států se najednou dostávají oligarchové namísto národních politických stran. V Česku je to oligarcha Babiš. Na Slovensku podnikatel a finančník Kiska jako prezident. Na Ukrajině oligarcha Porošenko jako prezident. Ne všude jsou však businessmani NWO instalování do pozic transparentně. Ve většině případů zatím ovládají politiku ze zákulisí. Důvodem, proč NWO instaluje do vysokých politických pozic své kandidáty, je právě agenda NWO. Tito businessmani totiž považují svoji práci za krizový management a je jim jedno, jaké dopady a důsledky bude jejich politika mít pro občany. Oni plní zadání elit na realizaci NWO.

Přenos pravomocí na nadnárodní subjekty

Největším globalizačním projektem v Evropě je Evropská unie. Ta postupně odebrala jednotlivým státům mnohé rozhodovací pravomoci a podpisem Lisabonské smlouvy přestaly de facto existovat samostatné a suverénní evropské státy. Elity NWO potřebovali přenést rozhodování z úrovně státních struktur na úroveň globální. Přenos pravomocí z úrovní států na nadnárodní úroveň se v NWO týká nejen politiky (Europarlament, Evropská komise), ale i přenosu obrany (NATO), bankovnictví (ECB a měna Euro), školství (multikulti školní inkluze), obchodu (směrnice, fondy a dotace z EU) a práva (Evropský soud, evropské zákony nadřazené zákonům jednotlivých států). Jednotlivé země tak postupně přichází nejen o svou národní suverenitu, ale postupně i kulturu a identitu.

Permanentní ohrožení obyvatel, strach a terorismus

NWO nelze realizovat bez posílení policie a špehování obyvatel. Aby však toto posílení bylo možné realizovat a provést bez odporu obyvatelstva, bylo třeba v občanech vyvolat nejprve strach. Útoky z 11. září 2001, válka v Afghánistánu, v Iráku, zbraně hromadného ničení, Arabské jaro, ukrajinský Majdan, anexe Krymu, Islámský stát, Uprchlická krize v EU… to všechno jsou nástroje NWO, jak vyvolat v občanech strach a ve druhé fázi, aby občané sami volali po navýšení stavů policie, ochrany, více kamer na ulicích, více GPS modulů v telefonech, ve spotřebičích a ledničkách, internet věcí, GSM a GPS moduly povinně v nových vyrobených autech v EU, otisky prstů v cestovních pasech, RFID čipy v bezkontaktních platebních kartách, mobilní telefony s napevno zabudovanou baterií, kdy telefon nikdy nelze bezpečně vypnout, aby byl opravdu vypnutý.

Omezení pohybu

Cílem NWO je izolace jednotlivých území a jeho obyvatelstva. To je nezbytné na snížení spotřeby planetárních zdrojů a paliv. Cílem NWO je upoutání člověka do jednoho místa, ale aby se necítil vězněm. To znamená, že zábava přijde za ním do bytu (3D televize, MD televize, zábava v mobilu, v tabletu, všude). Přijde za ním jídlo (online objednávky, donášky), hypotéky a úvěry (člověk nebude moci nejen cestovat, ale ani se stěhovat, protože hypotéky a půjčky bude splácet jako nevolník do konce života). Zadrátování hranic, ale tak, aby občané proti tomu neprotestovali, viz. strach z uprchlíků, konec Schengenu, vysoké ploty na hranici.

Neofeudalismus

Má úzkou spojitost s předchozím bodem, tedy s omezením pohybu. Neofeudalismus je situace, kdy máte tak malý výdělek, že abyste mohli žít důstojně, musíte si permanentně půjčovat peníze, měsíc co měsíc. Hypotéky, spotřebitelské úvěry, mikropůjčky, odměny za splácení, všudypřítomné reklamy v TV na půjčky, chytré půjčky, vrácení peněz a odměny za splácení půjčky, levné půjčky, půjčky bez akontace, první půjčka zdarma. Člověk bude v NWO utopený v půjčkách a jeho možnost pohybu, stěhování nebo cestování bude eliminována.

Mantra chudoby a sdílení zdrojů v podání neomarxismu

Západní civilizace bude donucena ke zchudnutí. Pokles nezaměstnanosti bude vykoupen prací v montovnách a na pracovních místech s podprůměrnými a krácenými mzdami, které uvrhnou člověka do neofeudalismu a omezí mu pohyb. Papež vyzývá k uctívání chudoby a sdílení zdrojů s ostatními ve jménu dobra, viz. video. Sdílení prostředků a výrobních zdrojů, to byla teze původního marxismu. Neomarxismus papeže, jakožto kandidáta NWO, tak vede nově západní civilizaci k chudobě a k připravení se na chudobu a sdílení nejen výrobních zdrojů, ale i peněz, bydlení a jídla s ostatními lidmi. Globální chudnutí západní civilizace tak vychází poprvé v historii přímo z Vatikánu jako oficiální doktrína.

Vytvoření závislosti států na úvěrech globálních bank

NWO úmyslně půjčuje, na první pohled lehkovážně, peníze zemím, které nejsou schopné dluhy splatit. Hraje se tak divadlo, kdy stačí, že státy jsou schopné splácet alespoň úroky, ale samotné dluhy se nesnižují. Tím dochází k zavázání států globálním elitám a bankám natrvalo, napořád. Politika států je tak potom zcela ve vazalském postavení, bez ohledu na to, jako politickou stranu, vlevo nebo vpravo v politickém spektru, si občané zvolí. Nová vláda musí totiž dělat stejnou politiku, jako předchozí, protože stát je vazalem svých dluhů a tím pádem vazalem globálních elit.

Likvidace armády a obrany země

Realizace NWO je závislá na destrukci a zničení armád a obranyschopnosti jednotlivých zemí. Proto ve všech zemích bývalého východního bloku došlo k likvidaci vojsk, rozprodání techniky a zbraní, zrušení základní vojenské služby a zbytky armády byly transformovány do malých expedičních sborů pro zachování iluze armády v očích obyvatelstva. Státy jsou tak zcela bezzubé a realizaci NWO tak půjde v každé takovéto zemi vynutit zvenčí, a to i silou.

Klíčový neomarxistický projev papeže Františka, vyzývajícího k uctívání chudoby a sdílení zdrojů - a jiné typické projevy provázejí instalaci NWO v západní civilizaci. Můžete sami teď pozorovat v médiích a okolo sebe, jakým způsobem dochází k implementaci prvků NWO v reálném podání naživo. Papež dělá politiku, která kopíruje cíle NWO, globální chudnutí, rozvrat tradiční rodiny, benevolence k homosexualismu, souručenství s Islámem, podpora multikulturalismu a destrukce křesťanství v Evropě.

Proč americká elita kapitulovala?

Nejde o kapitulaci faktickou, je to kapitulace symbolická. Myšlenka „Pax Americana“, kterou americké elity razily od konce II. sv. války, totiž zcela selhala a je už jasné, že implementace NWO do zemí západní civilizace bude nadále probíhat jen podle not globálních elit (chudnutí západní civilizace, likvidace tradiční rodiny, multikulti) a nikoliv podle not amerického prediktora (který razil implementaci NWO v podobě vyšší a vyšší spotřeby západního světa na úkor zbytku planety a na základě americké vojenské superiority, exploitace zdrojů a nadvlády západního světa za pomoci amerického petrodolaru nad zbytkem světa).

Satanský pozdrav „Saluto Luciferi“ v podání bývalého papeže Benedikta XVI.

Papež František tak symbolicky přijme kapitulaci amerických elit od Baltimorské i Philadelphské lóže, které jsou výkonnými rukami amerického prediktora a mají pod kontrolou americké elity, kongres a státní moc USA již od dob americké revoluce v roce 1776. Neznamená to v praxi nic, že by najednou krachly burzy, ale je to symbolická startovní čára změn uvnitř amerických elit, které začnou v nejvyšší politice v USA prosazovat globalizační verzi implementace NWO uvnitř USA. Postupem času to však bude mít dalekosáhlé důsledky, a to i pro americký dolar, ozbrojené síly a zahraniční politiku USA ve světě, která tím významně oslabí.

A ten samý pozdrav v podání současného papeže Františka (vpravo)

Zatím jde o demisi amerických elit, které reprezentují kongres, ale je zde stále ještě křídlo sil, které v USA ovládají Pentagon. Tyto elity zřejmě odmítnou nabídku globálního prediktora, ale zřejmě je tato symbolická návštěva oslabí. Jejich čas je spočítán, ale pozor, bestie je nejvíce nebezpečná ve chvíli, kdy je zahnána do kouta. Návštěva papeže by tak velmi krátce poté mohla odstartovat nějaký „vzkaz“ globalistům směrem od elit ovládajících Pentagon. A takové vzkazy mohou být velice brutální, krvavé a mediálně šokující. Mnohem více, než byly výbuchy chemiček v Číně.

-VK-

zdroj:

http://aeronet.cz/news/neomarxisticky-papez-frantisek-prijede-do-usa-prevzit-moc-globalni-prediktor-zvitezil-americka-elita-kapitulovala/ 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |