Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Marxizmus je křesťanská herese - chelemendik.sk

 

Marxizmus je křesťanská herese

2021-03-04  (22:24)

 -  Marxizmus je   křesťanská herese


 Motto: Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Bible, Skutky apoštolské 2, 44 - 45

Přestože je to těžko nějak dokázat, dovolím si tvrdit, že se nám nikdy tak nelhalo, jak se nám lže posledních asi patnáct let. (Nějakou dobu po převratu to trvalo, než reálný kapitalizmus zakořenil a upevnil se.) Komunisti taky upravovali skutečnost, aby se jim vešla do ideologického obrazu, ale proti tomu, co se nám předvádí teď to byl tak okresní přebor proti první lize. No a nutno dodat, že to nese ovoce. Vedle stále se menšící skupiny fanatických antikomunistů se objevuje stále víc lidí, kteří vidí v reálném socializmu nejen staré zlaté časy, ale i ideál. Proto nebude na škodu pokusit se vysvětlit, proč jsem si myslel za komunistů a myslím si i teď, že marxistický socializmus v podobě, jak ho známe nemohl a ani nemůže mít dlouhého trvání. Krom toho si myslím, že zvlášť lidem, kteří si dělali velké naděje z pádu "komunizmu", aby zjistili, že se dostali z bláta do louže mohu poskytnout určité vysvětlení.
Dá se to říct jednou větou: Marxizmus je v podstatě křesťanská herese. Nesvědčí o tom jen motto tohoto článku, které ukazuje, že konečný cíl, tedy komunizmus opsali marxisté z Bible. Koneckonců, jak jinak si ideální společnost představovat. Marxisti ale převzali a upravili po svém daleko větší část podstatných prvků křesťanství. Na místo království božího si dosadili komunistickou společnost - opsanou, jak jsme si ukázali. Dědičný hřích si zúžili na mamon (mimochodem daleko moudřeji, než některé úpadkové směry v křesťanství, které ho zúžily na sex). Beránkem hřích snímajícím měl být proletariát, který hříchu, tedy mamonu nepoznal. Když se ukázalo, že proletariát není proti mamonu imunní, byl tento úkol přiřčen předvoji proletariátu, tedy komunistické straně.
Ještě jednu nápadnou podobnost si dovolím připomenout: Sekty a herese vždycky nenáviděly pravověrnou církev a ta jim to, přestože by měla být lepší obvykle oplácela. O tom, co dělali komunisté církvím by se dala napsat celá knihovna, stejně jako o tom, jak faráři štvali proti komunistům. Zůstalo to dodnes. Římskokatolická církev a komunistická strana si navzájem vyčítají stejné věci, dokonce velice podobnými slovy. Obě také horlivě protestují proti tomu, co druhá strana říká. Dá se říci, že pohrdli pohanským "co nemáš sám rád, nečiň jinému", aby se na nich projevilo křesťanské "co chcete, aby lidé činili vám, to čiňte vy jim".
Předchozí tvrzení můžete přijmout nebo odmítnout, ale nemůžete popřít, že jeden podstatný prvek křesťanství marxizmus naopak nepřevzal. No a myslím si, že tento rozdíl je hlavním důvodem, proč se komunistické učení dostalo do rozporu samo se sebou.
Křesťanství vnímalo člověka jako tvora hříšného. Protože si mnoho lidí dalo práci s tím, aby slovo "hřích" ztratilo původní smysl, dovolte krátké vysvětlení. Napřed citát z Bible: "Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá." Římanům 7, 78 - 20. Jinými slovy: Lidské úmysly nebývají nejlepší, ale i ty, které jsou nejlepší se obvykle nějakým způsobem zhatí. Tento nebo podobný realistický přístup k sobě i jiným zastávaly, pokud vím, všechny kultury až do doby před zhruba dvěma sty lety.
Marxizmus naproti tomu přijal moderní představu, která by se dala vyjádřit zhruba takto: Lidé jsou v podstatě dobří, jen jim dát příležitost, aby si to uvědomili a mohli podle toho jednat. Také je nutno odbourat náboženské zpátečnictví, které je varovalo před sebeklamem.
Je samozřejmé, že systém, postavený na falešné představě o člověku nemohl fungovat. Velká část krvavých zmatků, spojených s revolucemi vůbec a tou v Rusku zvlášť vznikla z představy, že lidé, osvobození revolucí budou andělé - a oni nebyli.
Nic nového. Kdybyste četli citované Skutky apoštolské, najdete zmínky o prvotním komunizmu jen do páté kapitoly, pak došlo ke sporům, kdo dostává víc a kdo méně. Podle šesté kapitoly byli zvoleni správci a zmínky o "komunizmu" končí.
Realisticky uvažující část komunistů v podstatě následovala tento vzor a postupně ustanovila úřady, nezbytné pro chod státu. Přitom musela zároveň předstírat, že revoluce zvítězila a komunizmus je i nadále cílem. Tento rozpor mezi vyhlašovanými cíly a skutečným jednáním se táhne po celou dobu a byl po mém soudu jedním z hlavních důvodů konečného pádu. V Rusku ze začátku asi ani moc nepřekážel, protože Rusové byli zvyklí brát věci tak jak jsou, ale třeba české mudrlanty to vysloveně "sralo". To, že si tento rozpor lidé uvědomovali a vadil jim se projevovalo například tak, že v posledních létech reálného socializmu se skoro všude mezi lidmi přetřásaly skutečné i smyšlené zločiny režimu. Výsledkem bylo, že ideologie ztratila autoritu a přestala plnit funkci náboženství. Poslední ránu systému zasadili jeho vlastní vedoucí činitelé, kterým už nestačila funkce správců společenského vlastnictví, ale chtěli vlastnit sami.
Ostatně totéž vidíme i u "svobody a demokracie", která nastoupila po reálném socializmu. Krátce po tom, co režim vznikl, zjistil soudný člověk, že je opakem toho, za co se vydává. Důvod je stejný. I tento režim je založen na nepravdivé představě, že člověk je v podstatě dobrý a že je možný ten druh svobody, který je ve skutečnosti bezbřehou svévolí. Takže režimu, když chce přežít, nezbývá než dělat to, co dělali komunisti - v praxi provádět opak toho, co vydává za svojí podstatu. Někteří lidé si myslí, že zjevný fakt, že tento režim je přinejmenším stejně prolhaný jako ten dřívější způsobili komunisti, kteří do něj zákeřně pronikli. Já jsem přesvědčen, že to nedělají stejní lidé, ale stejná představa o člověku; ta umožnila lotrům, o něž ani ti komunisti nestáli předvést, jak jsou "dobří". Ještě bych si dovolil dodat, že marxizmus přece jen nemohl úplně zapřít svého ušlechtilého předka, ale tento režim podobné omezení nemá. Dneska je možno vydávat za dobro i humanitární bombardování.
Popsat, že je tento režim nemocný, na to opravdu není třeba mnoho chytrosti, jak jste ostatně právě viděli. Těžší už je najít nějaké alespoň málo špatné řešení. Já souhlasím s realisty, že v blízké budoucnosti mohou čekat světlé zítřky možná tak hrobníci. Cestu ven z krize vidím v tom, že jádro společnosti přistoupí na hierarchii autority, ve které bude stát na vrcholku autorita božská, stejná pro velké i malé. No a jaký jiný Bůh, než ten skutečný. Jen Ježíš Kristus je vládce, který svůj lid miluje a obětuje se za něj. Jedině pozemští vládci, kteří ho budou následovat mohou přinést něco dobrého. Jak moc si ještě lidé budou muset natlouci ústa, než na tuto samozřejmost přistoupí, to tedy nevím.
Co dodat: Je to samozřejmě podobné jako s přejnými vztahy mezi lidmi či se spravedlností. Na tomto nedokonalém světě nelze čekat, že se objeví v plnosti. Přes to bychom se měli snažit, aby se objevovaly co nejčastěji. Vládce, který by hodinu denně jednal podle práva a spravedlnosti, i když by to pro něj nebylo výhodné a hodinu denně pečoval bez postranních úmyslů o dobro všech by v dnešních poměrech vypadal jako zázrak.


J. Hruška

 

 


KNIHA O SPRAVODLIVOSTI - Predslov

2010-02-08  (23:41) [Edit Delete Unpublish]

 - KNIHA O SPRAVODLIVOSTI - Predslov

Sergej Chelemendik

KNIHA O SPRAVODLIVOSTI

Predslov


Svätý Augustín v 4. storočí povedal, že „pri absencii spravodlivosti sa štát mení na obyčajnú zbojnícku bandu...“.

Svätý Augustín si asi sotva dokázal predstaviť, že štát „pri absencii spravodlivosti“  raz  môže zo „ zbojníckej bandy“   vyrásť    v celosvetové monštrum, regiment ziskuchtivosťou  pomätených „nespravodlivých vládcov“,  ktorí ľudstvo vedú ku vzájomnému vyhubeniu nebývalých rozmerov.

  - DINOSAURY SLOVENSKEJ POLITIKY

Sergej Chelemendik

DINOSAURI SLOVENSKEJ POLITIKY

 

V známom filme  sa Jurským parkom označovala  rezervácia dinosaurov kdesi na ostrove, kde prehistorické dinosaury, ktoré sa nejakým zázrakom zachránili, priniesli hrdinom filmu veľa nových nezabudnuteľných pocitov.

 Čo s tým má spoločné slovenská politika?

 

 


 - KTO BUDE ĎALŠÍ?

Veľa rokov som nepísal o slovenskej politike, ale pri pohľade na udalosti posledných dní si kladiem otázku, či to bolo správne. Čo ak náhodou  sú moje texty o slovenskej politike potrebné a užitočné?

Ešte ani nestihol poriadne vyschnúť „elektronický atrament“ eseje Dinosauri slovenskej politiky, keď nastalo epochálne zemetrasenie na slovenskej politickej scéne, ktoré Fico opísal približne takto: ukázalo sa, že stačili dve tlačové besedy (mali sa na mysli jeho vlastné vystúpenia o korupčnej minulosti  SDKÚ), a Dzurinda „pustil do gatí“.

Pokúsim sa prebiehajúce udalosti opísať trochu literárnejším  a elegantnejším štýlom.

Predstavme si veľký ponurý palác, kam dôvtipný detektív vyšetrujúci zločiny, Hercule Poirot,  listami pozve účastníkov jedného veľkého zločinu storočia – slovenskej privatizácie.
Hostia sa zišli, porozchádzali do svojich izieb, nastala noc, keď sa zrazu ozval srdcervúci výkrik.  Uprostred veľkej obradnej sály ležala s podrezaným hrdlom mŕtvola jedného z hlavných podozrivých, predčasne šedivého a neúmerne svojmu veku vyschnutého strýčka Mikuláša.


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |