Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Zobuďme sa, nastal čas vzdoru deprivantom! - chelemendik.sk

 

Zobuďme sa, nastal čas vzdoru deprivantom!

2020-08-04  (07:15)

 - Zobuďme sa, nastal čas vzdoru deprivantom!

2.3.2012

P.H. DlholúckyPoučenie z ponežnorevolučných krízových rokov 1991-2011 (len taká úvaha).
                                                  
     Politici, resp. väčšina politikov, sa v porevolučnej  liberálnej demokracii (od roku 1990) postupne pretransformovala z  tzv. demokratických politikov na novú oligarchiu deprivantov (Wikipedie), ktorí už nehája záujmy svojich voličov a Slovenska, ale svoje vlastné a svojich sponzorov v pozadí. Politici-deprivanti v znamení libida dominandi (deštruktívnej lásky k moci), majú jeden spoločný cieľ: zostať pri moci za každú cenu a čo najdlhšie, lebo politika umožňuje zbohatnúť bez väčšej námahy, stačí len presvedčivo predstierať nejaký názor a ešte presvedčivejšie klamať! Medzi seba, v rámci politickej strany, prijímajú len také nové „talenty“, ktoré sú podobne ambiciózne a ideovo flexibilné („pružné“). Výsledkom je ich vzájomná podpora a zákulisné dohody o rozdelení sféry vplyvu  na politickom ihrisku. Najpregnantnejšie to preukazujú táraví veľmajstri politických strán, ktorí sú skutočnou tvárou politických zoskupení ktoré reprezentujú,  v straníckych štruktúrach podporovaní väčšinou indivíduami so „sadrovými hlavami s gumovými chrbticami“, bohato odmeňovanými zo štátneho rozpočtu. A  na politický Olymp sa chystajú vystúpiť ďalší veľmajstri. Je tragédiou SR, že v našej politike platí to, čo aj v  pouličných bandách sídliskových výrastkov, že „šéfom“ sa zväčša nestáva najschopnejší, ale „najhlučnejší“.  

     Politické strany  v praktickej politike  zotreli rozdiely medzi pravicovou, ľavicovou, konzervatívnou a liberálnou politikou, rozdielne ostali len ich nálepky. Financovanie politických strán sa stalo nekontrolovateľným,  je zabezpečované nimi účelne založenými rôznymi nevládnymi inštitúciami financovanými z verejného rozpočtu a „spriaznenými“  korporáciami v pozadí, ktoré ich riadia. Ich spoločenskú silu zvyšuje aj klientelistická žurnalistika v službách kapitálu, ktorá politikov účelovo zviditeľňuje. Metódou vládnutia deprivantov je manipulačný populizmus, sloganom neustála, nikam nevedúca transformácia štátneho hospodárstva a motiváciou osobný prospech. Efektívna a nestranná štátna administratíva, budovaná po „javiskovej revolúcii“ z relatívne kvalitných, skúsených  a vzdelaných odborníkov, bola postupne vymenená neschopnými a poplatnými úradníkmi zo straníckych štruktúr, alebo protekčnými osobami z rodinných klanov. Mnohé úlohy, tradične vykonávané štátnymi úradníkmi, začali byť zadávané vybraným súkromným manažérskym firmám, ktoré sa pružne podriaďujú vládnym inštrukciám  a odvádzajú stranám požadované percentá, čím sa zvyšujú štátne výdavky na úkor potrebných štátnych investícií. Politické strany formou fiktívnej podpory cielene zneužívajú určité skupiny ľudí pre svoje utilitárne ciele. Smer SD sociálne „cítenie“ ľudí, SDKU-DS podnikateľské (živnostníci a majitelia s.r.o.) „cítenie“ ľudí, KDH kresťanské „cítenie“ ľudí,  SNS a Most-Híd „nacionálne alebo patriotické“ cítenie ľudí. Prišlo aj SAS s podchytením homosexuálne „cítiacich“ ľudí a „cítiacich“ potrebu užívania mäkkých drog a náchylných na užívanie drog tvrdých (devianti). Majú to pekne podelené. A to sa na politické nebo chystajú vystúpiť neobyčajní „Obyčajní ľudia“(OLaNO), s podchytením ľudí bez akéhokoľvek „cítenia“ a  odpadu z iných politických zoskupení. Zaujímavým je minimalistické politické zoskupenie OKS (pred tým SKOI), ktorému sa aj bez nejakého zmysluplného programu a voličského zázemia stále záhadne darí votrieť do nejakej strany a potom šantiť v parlamente a to už od roku 1990 (VPN, DS, SDK, M-H a teraz sa chystajú votrieť aj do OLaNO). A hlavy štátu? „Oj, mali sme my národvodcov, neprekypovali hĺbkou ducha, ovčan zvolil archontov, na národ prišla psota“.  Pri moci sa snažia ostať zväčša tie isté rodinné klany, ktoré sú raz komunistické, keď treba tak nacionalistické, inokedy „demokratické“ a keby nastalo obdobie vlády teokracie, chodili by farizejsky do kostolov rovno do prvých radov na verejný obdiv.

     Odborne, morálne a proslovensky založení ľudia, so schopnosťou pragmatického autonómneho myslenia a slobodného konania, sú z politiky a  zo štátnych funkcií vytláčaní tými so schopnosťou prispôsobivého myslenia a sluhovského konania, pričom tí najmenej schopní z ich radov sa presadzujú v politike naprieč celým politickým spektrom, lebo ako ináč by prišli k majetku bez schopností a bez poctivej práce. Veď najľahšie sa bohatne  rozkrádaním eráru, zatiaľ.  Sú prisatí na „peňazovod“ napojený na štátny rozpočet, z ktorého „vydeaflympiádujú“ financie na vlastné kontá v zahraničných  bankách, a tak ochudobňujú štát, ktorému potom    chýbajú peniaze na budovanie potrebnej infraštruktúry, školstvo, ochranu životného prostredia, zdravotníctvo, dôchodky a iné.     


     Pokiaľ do vrcholovej politiky neprídu len čestní a overene odborne zdatní ľudia, schopní zmysluplne riadiť štát a ministerstvá s perspektívnym smerovaním, pokiaľ na ministerstvách, v štátnej správe a samospráve budú „úradničiť“ toľkí nastrčení a neschopní ľudia z politických strán, protekční  rodinní príslušníci politikov, pokiaľ „nepreškolíme“ slepca len na jedno oko, držiaceho váhy v jednej miske s paragrafom a v druhej s vrecom peňazí, obrat k lepšiemu nenastane. Nemali by sme sa  nechať manipulovať politickými avanturistami, z ktorých väčšina len predstiera ľavicovosť, pravicovosť, liberálnosť,  konzervatívnosť, kresťanskosť a slovenskosť kvôli politickej kariére, s cieľom „nabaliť sa“. Urobme všetko pre to, aby našu krajinu neriadili diletanti (aj keď niekedy s titulmi), karieristi, podvodníci, zlodeji a nahlúpli politici nastrčení lobistami („uzákonenými korupčníkmi“), očakávajúci províziu za podporu ich zámerov. Pusťme sa do boja za lepší  a spravodlivý život pre všetkých. Naša iniciatíva je nevyhnutná, aby nás naši potomkovia neposadili na dejinnú lavicu obžalovaných ako spolupáchateľov. Pasívne postoje k dianiu na Slovensku a vnútornú emigráciu treba zameniť za kritickú účasť na verejnom živote.                                  

     Každá generácia, teda aj tá naša, má zodpovednosť za túto krajinu, pretože sme ju zdedili od našich predkov a zároveň ju máme prenajatú od našich potomkov. Aby sme mohli našu krajinu zveľaďovať a priviezť k prosperite, potrebujeme zveriť opraty vozov putujúcich po cestách našej krajiny takým z nás, ktorí na to majú schopnosti, majú ku krajine pozitívny vzťah, dokážu sa rozhodnúť pre tú najsprávnejšiu a „rovnú“ cestu, prospešnú pre nás všetkých, ktorí si vážia tradície aj prácu cestárov, trestajú cestných „korzárov – čo chudobným berú a svojim bohatým rozdávajú“, a ktorí dokážu eliminovať rafinované rozvracanie nášho hospodárstva, našej kultúry aj duchovnosti a vnucovanie cudzieho svetáckeho životného štýlu plného pýchy a posmechu. Nezaškodilo by sa hlbšie zamyslieť nad príbehmi o „Troch grošoch“ a „Troch prútoch“, ale aj o rozkradnutej Matici slovenskej. Bez poznania minulosti a prítomnosti nemôže byť vízia budúcnosti. Napredovať môžeme len vtedy, ak s odhodlaním a vierou   vo vlastné sily, s jasnou víziou do budúcnosti, vysúkame rukávy k tvrdej a zmysluplnej práci. Slovensko je naša krajina, zoberme si ju späť od deprivantov aj globátorov a začnime si v nej  konečne vládnuť sami.

     Ako kresťanský štát, poučený aj skúsenosťami z minulosti, odvíjame svoje zriadenie v zmysle preambuly ústavy SR od cyrilo-metodského duchovného dedičstva. Preto voliť alebo poveriť do najvyšších ústavných funkcií a do riadiacich funkcií všetkých inštitúcií v správe štátu  na všetkých úrovniach, by sme mali len osoby overene odborne zdatné, skúsené, neskompromitované minulosťou a proslovenské, predovšetkým z radov pravých slovenských kresťanov a s trvalým pobytom na území SR od narodenia. V myslení a v mentalite Slovákov sa prejavuje trojaký tezaurus hodnôt, ktorými sú národné, kresťanské a sociálne vedomie s pocitom rovnosti, tvoriace jeho osobnú identitu, ktorá môže existovať len v identite spoločenskej, t.j. národno-sociálnej a duchovnej, ale aj civilizačnej (anticko-kresťanskej). Pronárodný a hospodársky iniciatívny (podnikateľský) socializmus (alebo sociálny kapitalizmus) s ľudskou tvárou, s princípmi kresťanskej morálky, helénskeho humanizmu a rímskeho práva, zbavený akejkoľvek ideológie (vláda rozumu, práva a ducha bez politických strán) nie je len fikcia, aj keď sa nás snažia globátori a ich „verklikátori“ presvedčiť o opaku. Piliermi štátu musia byť: klasická rodina, princíp kresťanskej morálky, sloboda prejavu a šírenia názoru slušným spôsobom, národná a náboženská znášanlivosť, zmysluplná tvorivosť, vzdelanosť, spravodlivosť, sloboda vyznania viery a slobodné podnikanie (nie špekulácia) v intenciách zákona, vedúce k všeobecnému pokroku a prosperite štátu. Hnacou silou ekonomiky nemôže byť prehnaný zisk súkromných spoločností, ale všeobecný rozvoj štátu. Vyrovnaný rozpočet musí byť základným dokumentom pre hospodárenie štátu.

     Zámerom moci pod patronátom globátorov je nahlodať sebadôveru národa a dezorientovať ho, lebo v  bezmocnosti rozbitej spoločnosti sa národ ľahšie okráda, využíva a zneužíva. Vládnuca klika so svojimi „sponzormi“ v pozadí zdiera národ už zo všetkého, privádza ho do biedy a mravného úpadku, kým sama sa topí v blahobyte, v rozkošiach a roztopašnosti. Nenechajme si od nich vnucovať kultúru tzv. demokracie, založenej na ich zisku na náš úkor. Nedovoľme, aby z nás urobili bezmocných a staňme sa mocnými, aby sme z mocných urobili bezmocných nás ožobračovať, lebo my určujeme chod našich dejín. Nedovoľme, aby našu kultúru menili na svoj obraz a vysmievali sa našim dejinám. Nedovoľme, aby sa naše národné a historické identity zmazali v mene pochybnej svetoobčianskej pseudo-liberálnej doktríny „New Age“. „Nehaňte ľud môj klebetárski posmievači....“ (A.Sládkovič). Treba si však uvedomiť, že naša minulosť má pre nás hodnotu do takej miery, do akej sa nám podarí jej kamene zabudovať do pevných základov stavby budúcnosti Slovenska.  Deprivanti nechcú vidieť  rysujúci sa obraz bezútešného sveta a upadajúcu euroatlantickú civilizáciu. Ich neznervózňuje, že autonómne mysliaci ľudia už len rezignovane sledujú nárast neviazaného individualizmu v poslednom štádiu politickej anarchie „v liberálnej pseudo-demokracii“ s črtami zaujatosti pre ego a blahobyt, hedonistického elitárstva, libida dominandi politikov, odtabuizovanej sexuality, agresívneho show businessu a športového ošiaľu, vyúsťujúcich do spoločenského nezáujmu a apatie k veciam verejným, zásadným a najbytostnejším. Ich netrápi, že sa zo spoločnosti vytrácajú priateľstvo, kamarátstvo, láska, súcit, radosť, romantika, neha, rešpekt a úcta a narastá kriminalita, bolesť, opustenosť, chudoba, beznádej a žiaľ. Oni len zaslepene „ryžujú“.

(A nenamýšľajme si, že v štruktúrach EÚ sú politici inakší, lepší. „Vládnu“ tam rovnakí deprivanti,  s rovnakými schopnosťami a cieľmi.)
     Na generálne vyjadrenie nesúhlasu so stavom vecí verejných je najvyšší čas. Treba nastoliť skutočnú (anticko-kresťanskú) demokraciu s ľudskou tvárou, v ktorej by mal každý občan SR, pracujúci a mysliaci to s republikou dobre, zabezpečené právo na dôstojný život, úmerný vynaloženému úsiliu v prospech verejného blaha. Zažili sme komunistickú „ľudovo demokratickú“ diktatúru (....boľševizmus s heslom „proletári všetkých krajín spojte sa“) s veľkým množstvom nevinných obetí a teraz zažívame jej odvrátenú tvár, diktatúru tzv. „liberálnej demokracie“ (....pseudo-liberalizmus s rafinovanejším heslom „globalizácia sveta“), tiež s veľkým množstvom nevinných obetí. „Dualizmus“ týchto dvoch zdanlivo proti sebe postavených politických systémov v euroatlantickom priestore, jedného s nadradenosťou ideológie potláčajúcej pluralitu, druhého s nadradenosťou špekulatívneho zisku potláčajúceho ľudskosť, napáchal v poslednom storočí nesmierne škody na našej civilizácií  predovšetkým v tom, že oba systémy postavil cielene proti umu, vôle a duchovnosti ľudstva. „Banksteri (ovládajúci medzinárodný kapitál) a moneymakeri (finanční špekulanti)“, skrátka globátori (Besi podľa F.M.Dostojevského), sa prostredníctvom nastrčených politikov votreli do každej parlamentnej strany a koordinovane ovplyvňujú ich politiku.

     Súčasní politici sa nechcú len tak ľahko vzdať svojich uzurpovaných výsadných a výnosných postavení a urobia všetko pre to, aby si svoj bezstarostný blahobyt uchránili a nemuseli niesť zodpovednosť a spoluvinu za rozkrádanie štátu. Použijú akékoľvek prostriedky, od manipulácie, diskreditácie prostredníctvom klientelistických médií, až po represiu proti pokusom ich vytlačiť z výslnia. Netreba sa báť, celonárodný odpor  ich zmetie z nezaslúženého výslnia. Súmrak týchto  „bohov“ je nevyhnutný, ak chceme tu mať skutočnú demokraciu s ľudskou tvárou. Najprv však musíme odstrániť akýkoľvek ideologický nátlak moci, despotickú vládu podnikateľských aliancií cez politické strany, a obrodiť justičný systém ochraňujúci ich moc.

     Nové voľby budú preto, lebo sa politici nedohodli na delení moci s vplyvom na štátny rozpočet. (Parlament vyslovil nedôveru vláde a ona vládne ďalej?!) Súčasní naši politici nie sú schopní pre Slovensko niečo užitočné urobiť a kauzy „gorila, predaj emisií, platinových sitiek, machinácie s konverziou Sk pri prechode na Euro a iné“, spoločne zametú pod koberec. Predsa nebudú škandalizovať svojich sponzorov a spolupáchateľov. Je tu šanca ignorovať tieto voľby. Súčasní politici a ich poskokovia cítia, že ľudia ich už majú „plné zuby“. Títo „elitári brucha a nie ducha“, v rámci nastávajúcej predvolebnej kampane budú opäť vľúdne šíriť povzbudivé slová plné optimizmu tvrdiac, že majú recept na zažehnanie krízy a budú sa oháňať istotami. Najmú si na to profesionálnych radcov (odborníkov na technológiu k moci), ako šikovne klamstvom presvedčiť voličov o ich nenahraditeľnosti v politike. Neverte im, sú to arogantní deprivanti pachtiaci sa za mocou, pripravení „vytunelovať aj našu budúcnosť“. (Sú to prasatá v našom žite, ako napísal jeden publicista.) Ak by sa volieb zúčastnilo menej ako 20% z oprávnených voličov, legitímnosť novej moci by mohla byť spochybnená protestom 80% väčšiny ak zistí, že moc neslúži občanom a záujmom štátu. Potom bude môcť väčšina ísť do ulíc, aby „nežnorevolučným“ spôsobom prevzala moc novozaloženým občianskym hnutím (ako pred časom VPN, ale tentoraz bez globátorov), ktoré vráti do krajiny právo, morálku a naštartuje aj naplní program rozvoja a všeobecnej prosperity SR, za účasti jej slušných občanov.

     Hej hor sa sveta poctivou prácou živení, hej hor sa sveta nastrčenými politikmi oklamaní, hej hor sa sveta globátormi okradnutí. Dajme sa na pochod. (Nakoniec to J.O.Gasset vo svojej knihe „Vzbura davov“ predpovedal už pred 2. svetovou vojnou.) Najprv sa osloboďme od deprivantov a potom od globátorov.  Amorálny a protiľudový špekulatívno-codzopasný kapitalizmus, s „malígnou“ ekonomikou založenou na toku financií z „válova do válova“, musíme zastaviť. Odpor proti klientelistickému štátu, vyjadrený ignorovaním volieb, alebo aj občianskou neposlušnosťou, je jediným konštruktívnym postojom, ktorý si v oblasti spoločensko-politickej nateraz u nás zaslúži úctu. Predovšetkým je potrebné, aby sa slovenská inteligencia prestala trieštiť, a zjednotila sa pod spoločnú zástavu budúcnosti Slovenska. Aby jej politická bezmocnosť sa zmenila na politickú silu v prospech pozdvihnutia národa. Alebo celá tá energia, vynaložená J.Fándlym, I.Bajzom, J.Kollárom, J.Hollým, M.Belom, A.Bernolákom, Ĺ.Štúrom, M.Štefánikom, A.Hlinkom, A. Dubčekom a ďalšími, na vzkriesenie takmer miznúceho slovenského národa a jeho jazyka nestála za to? Žili zbytočne pre národ? Ako hlboko nás ešte môžu ekonomicky zrážať, ako hlboko nás ešte môžu morálne rozkladať, aby sme si uvedomili, že treba niečo robiť? „Odpoveď priatelia nevanie vo vetre“!!! Národ, ktorý sa neusiluje o svoje práva, nemá budúcnosť a svoj štát si nezaslúži. 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |