Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Západ, holokaust a genocída ruského národa na Ukrajine - chelemendik.sk

 

Západ, holokaust a genocída ruského národa na Ukrajine

2020-02-18  (12:47)

 - Západ, holokaust a genocída ruského národa na Ukrajine

4.2.2015

Dňa 1. januára 2015 šéf poľskej diplomacie Grzegorz Schetyna vo vysielaní poľského rozhlasu, odpovedajúc na otázku o pozvaní ruského prezidenta Vladimira Putina na 70. výročie oslobodenia Osvienčimu Červenou armádou vyhlásil: „Prvý ukrajinský front a Ukrajinci oslobodzovali (tábor). Pretože v tento januárový deň tam boli ukrajinskí vojaci, to oni otvárali bránu tábora“. 

Oficiálne kruhy vo Varšave požiadali, aby sa o tomto provokatívnom a  netaktnom vyhlásení nediskutovalo. Keďže ale sám Schetyna trvá na pravosti tohto výroku, žiadosť oficiálnej Varšavy je veľmi dvojzmyselná. Prirodzene, nejde o samotné Schetynovo vyhlásenie, ako skôr o to, aká je reakcia svetovej verejnosti. A tá je fakticky je nulová.

Toto spojenie nehorázneho výroku a absencie reakcie svedčí o mnohom. Schetyna si robí čo chce, urážajúc tých, ktorí zachránili svet pred fašizmom. Zachránené národy mlčia. Presnejšie, mlčia tí, ktorí by mali vystúpiť v mene národov, komu tieto národy zverili moc,  hlasujúc vo voľbách.

Povedia si: „Nejaký hlupák, niečo tresol. Prečo by všetci mali na to reagovať?“

Čo znamená „tresol“? Urazil pamiatku záchrancov ľudstva pred fašizmom. Urazil ich a ďalej nástojí na tom, že má pravdu. Aký „nejaký blázon“? Mimochodom, je to minister zahraničných vecí veľkej európskej krajiny. 

A nakoniec, nie je to žiaden hlupák. To vy ste hlupáci, ak ho považujete za hlupáka.

Schetyna koná celkom vedome.

Po a) sonduje svetovú reakciu; b) privyká svet na to, že sa dá povedať čokoľvek; c) správa sa nehorázne a ponúka svetu možnosť obdivovať politickú nehoráznosť, ktorú ponúka ako medzinárodnú normu; d) vnucuje svetu radikálnu revíziu histórie druhej svetovej vojny.

Ale veď nie je jediný, ktorý ju vnucuje. Najdôležitejšie je pochopiť, prečo túto revíziu vnucujú až toľkí. Veď nikto nepotrebuje revíziu pre revíziu.

Nie je potom táto revízia – veď ide o bezprecedentnú urážku mŕtvych - , začiatkom novej globálnej dehumanizácie sveta, tak veľmi sa ponášajúcej na tú, ktorú sa snažil uskutočniť Hitler?

Veď podstatou hitlerovského nacistického projektu bola práve strašná dehumanizácia. Sovietsky zväz zabránil tomu, aby prenikla do sveta. Diskreditujúc Sovietsky zväz, vysmievajúc sa Rusku, Hitlerovi následníci, všetci tí porošenkovia, jaceňukovia a  im podobní, s tichou podporou západných elít, veľmi podobnej tej, aká bola  za Hitlera, sa snažia realizovať zľahka učesaný hitlerovský projekt, jedným z najdôležitejších prvkov ktorého bolo nové usporiadanie sveta s pomocou genocídy. Genocída...

Dňa 8. decembra 1948 Valné zhromaždenie OSN rezolúciou č. 260  (III.) prijalo Dohovor  o zabránení a trestaní zločinov genocídy.

Táto rezolúcia sa odvoláva na rezolúciu 96 (I) z 11. decembra 1946, v ktorej genocída bola uznaná ako osobitný druh zločinu, ktorý si vyžaduje príslušnú reakciu zo strany medzinárodného spoločenstva.

V Dohovore z roku 1948 sa priamo poukazuje na to, že genocída je rovnakým zločinom proti ľudstvu nezávisle od toho, či prebieha v mierovom alebo vojnovom období (čl. I.). Pod genocídu sú zahrnuté všetky postupy, ktoré sú uskutočňované  so zámerom úplne alebo čiastočne zničiť akúkoľvek národnosť, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako takú (pozri čl. II.). Trestným sa stáva nielen samotná genocída, ale aj sprisahanie s cieľom uskutočniť genocídu, priame a verejné podnecovanie ku genocíde, pokus o uskutočnenie genocídy a spoluúčasť na genocíde (pozri čl. III). Trestu podliehajú osoby zodpovedné za genocídu, nezávisle od toho, či sú to politici, osoby, ktoré vykonávajú nejaké funkcie, alebo sa jedná o súkromné osoby (čl. IV.) Tieto osoby majú byť trestne stíhané Medzinárodným trestným súdom (čl. č. VI.). Každý účastník tohto Dohovoru sa môže obrátiť na zodpovedný orgán OSN s požiadavkou prijať opatrenia na zabránenie a zastavenie akcií genocídy (čl. VIII.).

Počet krajín, ktoré ratifikovalo Dohovor, dosiahol 1číslo 46. Uvedený Dohovor je teda jedným z najzrozumiteľnejších, najstručnejších, najjasnejších a všeobecne uznaných medzinárodných dokumentov. 

Najdôležitejšou súčasťou Hitlerovho dedičstva je genocída. Prirodzene, páchala sa už aj pred Hitlerom. Ale bol to práve Hitler, ktorý  ju zaviedol do svetovej praxe ako hlavný prostriedok zmeny usporiadania sveta a nastolenia nového poriadku. Bohužiaľ, treba priznať, že v posledných desaťročiach strašné Hitlerovo  dedičstvo  čoraz častejšie  smeruje iba k jednej forme genocídy – k holokaustu. Teda ku genocíde, ktorá sa uskutočňuje proti jednému národu – židovskému. Nevyvoláva žiadne pochybnosti fakt, že holokaust je jednou z najkonzistentnejších a najdôslednejších foriem  uskutočňovania genocídy hitlerovskými zločincami. Ani záujmom židovského národa, ani záujmom ľudstva však nezodpovedá ignorovanie všetkých druhov hitlerovskej genocídy iba k holokoaustu.

Nemyslím si že by niekto takéto ignorovanie konal premyslene a s ďalekosiahlymi cieľmi.  Chcem však dokázať, že počas mnohých desaťročí sa čoraz častejšie hitlerovská genocída zamieňa iba za holokaust. Prečo to nezodpovedá záujmom ľudstva, je pochopiteľné. Menej pochopiteľné je, prečo to nezodpovedá  hlavným strategickým záujmom židovského národa. Lebo židovský národ, meniac sa na jedinú obeť hitlerovského režimu, stráca neoddeliteľné právo na miesto v celosvetovom panteóne obetí svetového hitlerovského zločinu.

Jemné odstránenie iných obetí z tohto panteónu potom zvádza svetovú tragédiu iba k vzájomnému vyjasňovaniu si vzťahov medzi Hitlerom a Židmi. Treba vysvetľovať k čomu vedie táto zámena pre židovský národ? Akí krátkozrakí sú jeho lídri, ak túto zámenu považujú div nie za výhodnú?

Prečo elita židovského sveta, veľmi dobre si vedomá skutočnosti, kto konkrétne zabránil Hitlerovi, aby definitívne zlikvidoval židovský národ, veľmi dobre si uvedomujúc, kto konkrétne oslobodil Osvienčim, atď.  nespacifikuje bezočivého Schetynu? Prečo tá skromná reakcia tohto sveta na to, že v takom veľkom európskom štáte, akým je Ukrajina, sa začalo s budovaním kultu Banderu, Šucheviča a iných katov židovského národa?

Nie preto, že personálne charakteristiky ukrajinských lídrov, ktorí sú momentálne pri moci, sú pre tento svet svojráznou zárukou pred opakovaním holokaustu a všetky ostatné druhy genocídy nevyvolávajú potrebné znepokojenie?

Ak je to tak (a sú všetky predpoklady domnievať sa, že je to presne tak), potom zaráža neuveriteľná krátkozrakosť a zjednodušovanie súčasnej elity židovského sveta – ktorá má zodpovednosť za existenciu svojho národa! Národa, ktorého už raz Hitler postavil na pokraj nebytia. Národ, ktorý pred úplným zničením zachránila práve Sovietska armáda, práve ruský (a sovietsky) vojak-osloboditeľ.

Dokonca ani nepátram, kam sa podela vďačnosť k svojim záchrancom. Hoci práve absencia tejto vďačnosti je, podľa môjho názoru, tou mrzkosťou, o dôsledkoch ktorej hovoril Dostojevskij. Pýtam sa, kde je toľko vychvaľovaný rozum, kde je pud sebazáchovy? Veľmoc číslo jedna, akou USA sú, zjavne púšťajú z reťaze všetkých neonacistických psov – najmä banderovských, ale nielen ich. Tá istá veľmoc púšťa z reťaze tých najradikálnejších islamistov. Ochranca banderovcov, Zbigniew Brzezinski veľa ráz hovoril svojím spolubesedníkom (vrátane ukrajinských) o nevyhnutnosti definitívneho vyriešenia izraelskej otázky v mene väčšej kontroly sveta. 

Na prvý pohľad by sa zdalo, že nie ťažké  preskúmať  si všetky fakty a prestať sa nadchýnať fyziognómiou pána Kolomojského a iných  následníkov Hitlera, Banderu a Šucheviča, ktorí  dnes „šíria slávu“ genocídy. Zdalo by sa, že je ten pravý čas spoločne vystúpiť spolu s inými národmi nachádzajúcimi sa na panteóne obetí Hitlera, v mene nedopustenia nástupu k moci hitlerovských následníkov – najskôr na Ukrajine, neskôr všade.

Nepopieram, že istá (žiaľ, veľmi malá) časť židovského národa, je  na strane tých, ktorí bojujú s ukrajinskými následníkmi Hitlera. So všetkými tými porošenkami, jaceňukmi, turčynovmi, kolomojskými, atď., ktorí sa riadia poslaním banderovskej bandy a uskutočňujú ozajstnú genocídu v Doneckej a Luhanskej republike. Áno, je to tá istá genocída, o ktorej banderovci dávno hovorili, tvrdiac, že pre vznik nezávislej Ukrajiny je nevyhnutná čistka na východe miliónov „omoskalenych“ Ukrajincov a Rusov. Rovnako ako ostatných, menej početných skupín (Poliakov, Židov, atď.).  Často sa nám pripomína, že medzi Hitlerovými prisluhovačmi boli nielen banderovci, ale aj vlasovci. Odpovedám. V Moskve nikto umelo nevytvára kult Vlasova v Štátnej dume. Nikto Vlasovovi neudeľuje titul hrdina Ruska. Ak by sa tak raz stalo (osobne tomu ani trochu neverím), potom povinnosťou každého, kto si pamätá hrdinstvo otcov o Veľkej vlasteneckej vojne, je postaviť sa na odpor takémuto zoštátnenému nacizmu.

Zatiaľ sa takýto vývoj udalostí javí ako príliš extravagantný dokonca aj tvorcom sci-fi. Zato na Ukrajine sa táto fikcia plní. A je podopretá nasledujúcimi krokmi.

Dajme  teraz bokom bezprecedentnú hystériu, ktorá sa zmocnila časti ukrajinskej spoločnosti. Hystériu, rozdúchavanú pomocou zakázaných metód vymývania mozgov. Hystériu poháňanú strachom.

Položme niekoľko otázok tým Ukrajincom, ktorí ňou nie sú nakazení. A tiež Neukrajincom, ktorí nepredvádzajú teatrálne číslo, ako ho predvádza pán Schetyna.

Prvá otázka. Naozaj si myslíte, že pri zvrhnutí ukrajinského prezidenta Janukovyča (ktorého politické a ľudské vlastnosti tu nebudem rozoberať) neboli porušené všetky ukrajinské ústavné a zákonodarné normy?

Druhá otázka. Ak súhlasíte s tým, že Janukovyč bol zvrhnutý nelegálne, je potom možné označiť obyvateľov DNR a LNR, ktorí povedali „nie“ nezákonnému zvrhnutiu Janukovyča za teroristov, separatistov, atď.?

Azda právo na povstanie nie je zákonným právom každého občana Ukrajiny, ktorý vidí, že k moci v krajine sa derú stopercentní uzurpátori?

Sú potom opolčenci, ktorí bojujú proti Porošenkovi a iným uzurpátorom, následníkom Banderu a Hitlera, občanmi, ktorí si plnia svoju ústavnú povinnosť, povstalci, a nie nejakí teroristi?

Tretia otázka. Takýchto povstalcov už na jar a v lete 2014 nebolo až tak veľa. A boli dosť zle vyzbrojení. Na akom základe, v súlade s akými vnútornými ukrajinskými a medzinárodnými normami boli proti nim použité rakety Grad, Uragan, ťažké bombardéri, atď.?

Štvrtá otázka. Boli tieto ťažké zbrane v skutočnosti použité proti tým, koho označili za teroristov a separatistov (a kto v skutočnosti boli povstalci, chrániaci zákon?) Alebo boli všetky tieto ťažké zbrane použité proti civilnému obyvateľstvu Donecka, Luhanska a iným obývaným miestam?

Piata otázka. Je využitie takýchto ťažkých zbraní proti civilným obyvateľom genocídou ruského a proruského obyvateľstva, žijúceho na tomto území?

Nebudem sám odpovedať na tieto otázky. Ponúkam všetkým, ktorí nie sú infikovaní šialenstvom, podobným tomu, ktoré dovolilo Hitlerovi uskutočniť všetky jeho zločinecké úmysly a rovnako ľuďom, ktorí sa ešte dokážu spamätať – pristúpiť k realizácii procedúr, ktoré stanovuje Dohovor o zabránení zločinom genocídy a jej potrestaní.  Prirodzene, tieto procedúry by malo uskutočniť Rusko, ktoré už platí a bude platiť najvyššiu cenu za zločiny Porošenka, Jaceňuka, Turčynova, Ťagniboka, Kolomejského, Jaroša a iných následníkov Hitlera.

Vari iné štáty susediace s Ukrajinou stratili zdravý inštinkt varujúcim pred nebezpečenstvom a neuvedomujú  si, kam pôjdu Hitlerovi následníci zajtra? Vari si to neuvedomujú Poliaci, Maďari, Moldavania, Slováci, Rumuni? Vari je naozaj už celkom vymazaná historická pamäť? Vari definitívne na všetko zabudli židovské obce západných štátov a štát Izrael?

V tomto texte neexistuje nijaké želanie predbehnúť výsledky posúdenia otázky genocídy v Donecku a Luhansku. Nech sa najskôr uskutočnia všetky procedúry a bude sformovaná príslušná komisia. Nech táto komisia preskúma celý súbor faktov. Ak však bude genocída uznaná, potom výsledkom môže byť iba potrestanie vinníkov a radikálna reorganizácia Ukrajiny. 

Čaká nás dlhá a tŕnistá cesta. Ak ale spomienky na hitlerizmus ešte neboli úplne vymazané, ak popol týchto obetí ešte tlie v srdciach, ak ešte nie sú všetci podobní Grzegorzovi Schetynovi, potom ešte svet má šance na kolektívnu ochranu humanistických hodnôt pred Hitlerovými následníkmi. V opačnom prípade tieto hodnoty bude brániť iba Rusko. Som presvedčený, že ich bude brániť v každom prípade. A že pokus predkladať túto ochranu ako agresiu je rovnako málo presvedčivý, ako podobné  pokusy Goebbelsa, Hitlera a iných medzinárodných zločincov.


Autor: Sergej Kurgiňan 


Zdroj:  IА REGNUM 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |