Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Vystúpenie V. V. Putina na XI. Medzinárodnom diskusnom klube Valdaj - chelemendik.sk

 

Vystúpenie V. V. Putina na XI. Medzinárodnom diskusnom klube Valdaj

2020-06-04  (22:16)

 - Vystúpenie V. V. Putina na XI. Medzinárodnom diskusnom klube Valdaj

31.10.2014


Je naozaj ťažké nepovšimnúť si zásadné transformácie v globálnej politike, hospodárstve, spoločenskom živote, v oblasti priemyslu, informácií a sociálnych technológii. Nezabúdajme pri analýze súčasného stavu poučenie z histórie, že zmena svetového usporiadania (prejavy práve tohto rozsahu pozorujeme dnes) je zvyčajne dôsledkom reťazca intenzívnych konfliktov lokálneho charakteru.

Vo svete sa nahromadilo množstvo rozporov. Bohužiaľ, záruka istoty, že súčasný systém globálnej a regionálnej bezpečnosti je schopný nás zachrániť od otrasov, nie je. Tento systém je vážne oslabený, roztrieštený a deformovaný. Ťažkú dobu prežívajú medzinárodné a regionálne inštitúcie politickej, hospodárskej a kultúrnej spolupráce.

Mnohé mechanizmy zabezpečenia svetového usporiadania sa utvorili dávnejšie, sú postavené aj na výsledkoch 2. svetovej vojny. Sila tohto systému sa zakladala nielen na rovnováhe síl, ale predovšetkým aj na tom, že "otcovia - zakladatelia" tohto bezpečnostného systému prechovávali vzájomnú úctu a snažili sa dohodnúť. Som presvedčený, že mechanizmus zamedzovania a rovnováhy nemal byť v žiadnom prípade rozbitý bez vytvorenia náhrady, pretože inak by nám nezostali žiadne iné nástroje ako hrubá sila.

Avšak, Spojené štáty americké oznámili, že sú víťazmi "studenej vojny", a namiesto vytvorenia novej rovnováhy síl, čo je nevyhnutnou podmienkou pre poriadok a stabilitu, naopak, urobili kroky, ktoré viedli k prudkému prehĺbeniu nerovnováhy. "Studená vojna" skončila. Nebola však zakončená uzatvorením "mieru", zrozumiteľnými a transparentnými dohodami o dodržovaní existujúcich alebo vytvorení nových pravidiel a noriem. Zdá sa, že takzvaní v úvodzovkách „víťazi“ studenej vojny sa rozhodli „ťažiť„ zo situácie a zmeniť od základov celý svet výhradne podľa seba, podľa svojich vlastných záujmov.

V svetovej politike sa začalo obdobie rôznorodosti názorov a zamlčovania. Objektivita a nestrannosť sa obetovali politickej účelnosti. Absolútna kontrola nad svetovými médiami umožnila v prípade potreby vytvárať z bieleho čierne a z čierneho biele. V podmienkach dominovania jednej strany a jej spojencov sa hľadanie "globálnych riešení" často premenilo na snahu vnútiť ostatným vlastný recept ako univerzálny. Ambície tejto skupiny vyrástli natoľko, že vypracované v ich kuloároch postupy začali byť predkladané ako stanovisko celého svetového spoločenstva. Tak tomu ale nie je.

Nátlak na nepokorných je všetkým veľmi dobre známy a bol viackrát vyskúšaný: silové akcie, ekonomický a propagandistický tlak, zasahovanie do vnútorných záležitostí. V poslednej dobe sú svedectvá, že voči niektorým lídrom sa používa aj neskrývané vydieranie. Nie nadarmo takzvaný "veľký brat" utráca miliardy dolárov na sledovanie po celom svete, a to vrátane jeho najbližších spojencov.

Jednostranný diktát a vnucovanie svojich vlastných šablón má opačný účinok. Namiesto urovnania konfliktov je ich eskalovanie, namiesto suverénnych stabilných štátov je tu zväčšujúci sa priestor chaosu, namiesto demokracie sú podporované pochybné skupiny - od neskrývaných neonacistických až k islamským radikálom. Na akejsi etape sa sponzorovali islamské extrémistické hnutia v boji proti Sovietskemu zväzu. Z nich vyrástli aj Taliban, aj Al-Kaida. Ak ich Západ priamo nepodporoval, tak aspoň zatváral oči. Nezabudli sme na to. Až po hrozných teroristických útokoch spáchaných na území Spojených štátov, prišlo k pochopeniu spoločnej hrozby terorizmu. Pripomeniem, že sme vtedy ako prví podporili ľud Spojených štátov amerických, reagovali ako priatelia a partneri na túto hroznú tragédiu 11. septembra.

V diskusiách s lídrami USA a Európy neustále hovorím o nevyhnutnosti spoločného boja proti terorizmu ako globálnemu problému. Súhlasili s nami, ale uplynul nejaký čas, a všetko sa vrátilo zase do starých koľaji. Nasledovala intervencia v Iraku a Líbyi. Spojené štáty a ich spojenci začali priamo financovať a dodávať zbrane bojovníkom a nadržiavajú doplneniu ich radov žoldniermi z rôznych krajín.

Pokiaľ ide o finančnú podporu, dnes to sú nielen zisky z obchodu s drogami, ale finančné toky aj z predaja ropy.
Rusko opakovane varovalo pred nebezpečenstvom jednostranných silových akcii, pred zasahovaním do záležitostí suverénnych štátov, zahrávaním si s extrémistami a radikálmi, trvalo na zapísaní týchto skupín bojujúcich proti centrálnej sýrskej vlády, predovšetkým ISIL, do zoznamu teroristických organizácií.

Niekedy sa zdá, že naši kolegovia a priatelia neustále bojujú s výsledkami svojej vlastnej politiky, vrhajú svoje sily na odstránenie rizík, ktoré sami vytvárajú, a platia za to stále stúpajúce a stúpajúce ceny.

Unipolarita presvedčivo demonštrovala, že narastajúca dominancia jedného centra sily nevedie k zlepšeniu kontrolovateľnosti globálnych procesov. Naopak, podobná nestabilná štruktúra preukázala svoju neschopnosť účinne bojovať s takými skutočnými hrozbami, akými sú regionálne konflikty, terorizmus, obchod s drogami, náboženský fanatizmus, šovinizmus a neonacizmus.
Teraz opäť pozorujeme pokusy o rozdrobenie sveta, o nakreslenie ďalších deliacich čiar, o vytvorenie koalície na princípe nie kto je pre koho, ale kto je proti komu. Opäť je tu snaha vytvoriť obraz nepriateľa, ako tomu bolo v čase studenej vojny, a uzurpovať si právo na vodcovstvo tohto druhu alebo, ak chcete mať nárok na tento druh vedenia, a ak chcete, právo na diktát.

Spoločné ekonomické projekty, vzájomné investície objektívne zbližujú krajiny. Dnes je však podnikateľské spoločenstvo vystavené nebývalému tlaku západných vlád. Sankcie už podkopávajú samotné základy svetového obchodu a pravidiel WTO, podkopávajú liberálny model globalizácie založený na trhu, slobode a konkurencii. Podotknem, je to model, hlavným benefíciom ktorého sú práve krajiny Západu. Teraz ako lídri globalizácie riskujú stratu dôveryhodnosti. Podľa môjho názoru si naši americkí priatelia jednoducho podrezávajú haluz, na ktorej sami sedia. Bol som presvedčený a stále si myslím, že politicky motivované sankcie boli chybou, ktorá poškodzuje nás všetkých.

Chápeme, ako a pod čím nátlakom boli takéto rozhodovania prijímané. Rusko však nebude trucovať a urážať sa na niekoho, alebo niekoho o niečo prosiť. Rusko je sebestačná krajina. Budeme pracovať v tých zahraničných ekonomických podmienkach, ktoré sa vytvorili, rozvíjať svoju vlastnú výrobu a technológie, ráznejšie konať pri realizácii reforiem. Vonkajší nátlak, ako tomu bolo viackrát, len konsoliduje našu spoločnosť, núti nás sústrediť sa na hlavné smery rozvoja.

Sankcie nám samozrejme prekážajú, bránime sa. Ale svet, a to by som chcel zdôrazniť, sa kardinálne zmenil. Nemáme v úmysle sa pred ním uzatvoriť alebo si zvoliť akúsi cestu uzatvoreného vývoja. Vždy sme pripravení k dialógu a to aj o normalizácii hospodárskych a politických vzťahov.

Dnes zaznievajú tvrdenia, že Rusko sa údajne odvracia od Európy. Chcem povedať, že to rozhodne nie je tak. Našu aktívnu politiku v ázijsko-tichomorskom regióne sme nezačali dnes, a nie v súvislosti so sankciami, začali sme ju už pred niekoľkými rokmi. Vychádzali sme zo skutočnosti, podobne ako mnoho iných krajín vrátane západných, že Východ zaujíma čoraz významnejšie postavenie vo svetovej ekonomike a politike. Prehlbovanie hospodárskych vzťahov s týmito krajinami a spoločné integračné projekty sú dôležitým podnetom pre náš vnútorný rozvoj.

Je nesporné, že v podmienkach globálnej konkurencie sa zvýši úloha humanitárnych faktorov ako sú vzdelávanie, veda, zdravotníctvo a kultúra. Avšak, formovanie tzv. polycentrického sveta samo o sebe neznamená posilnenie stability, skôr naopak. Ak nevytvoríme ucelený zrozumiteľný systém vzájomných záväzkov a dohôd, ak nevybudujeme mechanizmy na riešenie krízových situácií, budú sa príznaky svetovej anarchie nevyhnutne prehlbovať.

Už dnes prudko vzrástla pravdepodobnosť celej sérii ostrých konfliktov, ak nie s priamou, tak s nepriamou účasťou veľmocí. Rizikovým faktorom nie sú len tradičné medzištátne rozpory, ale aj vnútorná nestabilita jednotlivých štátov, a to najmä tých, ktoré sa nachádzajú na križovatke geopolitických záujmov vedúcich štátov, alebo na hranici kultúrno-historických, ekonomických a civilizačných kontinentov.

Ukrajina je jedným z príkladov tohto druhu konfliktov, ktoré ovplyvňujú celosvetovú rovnováhu síl. Plynie z toho reálna perspektíva deštrukcie platného systému zmlúv o obmedzení a kontrole zbraní. O začiatok tohto nesporne nebezpečného procesu sa zaslúžili nesporne Spojené štáty americké, keď v roku 2002 jednostranne odstúpili od Zmluvy o protiraketovej obrane a následne začali budovať vlastný globálny systém protiraketovej obrany.

Dovoľte ešte ráz upozorniť, že my sme to nezačali! Opäť sa vraciame do tých čias, kedy to nebola rovnováha záujmov a vzájomných záruk, ale kedy to bol strach z možnosti vzájomnej deštrukcie, čo udržiavalo štáty od priameho stretu. Zbrane sa vracajú do centra globálneho programu, a používajú sa kdekoľvek a akokoľvek, a to bez akýchkoľvek sankcií Bezpečnostnej rady OSN. A v prípade, že Bezpečnostná rada odmieta dať zelenú týmto rozhodnutiam, tak je okamžite vyhlásená za zastaraný a neefektívny nástroj.

Mnohé štáty preto nevidia iné záruky pre zaistenie suverenity, než si zaobstarať vlastnú bombu. To je veľmi nebezpečné. Trváme na pokračovaní rokovaní o znížení jadrových arzenálov.

Ďalšou zrejmou hrozbou je pokračujúce vyostrovanie konfliktov na etnických, náboženských a spoločenských základoch. Tieto konflikty sú nielen nebezpečné samy o sebe, ale vznikajú okolo nich zóny anarchie, bezprávia a chaosu, kde sa výborne cítia teroristi i obyčajní zločinci, prosperuje pirátstvo, obchodovanie s ľuďmi a s drogami.

Existujú však príklady, kedy sme sledovali spoločné ciele, jednali na základe jednotných kritérií a spolu sme dosiahli skutočný pokrok. Dovoľte mi, aby som pripomenul problém so sýrskymi chemickými zbraňami a zmysluplný dialóg o iránskom jadrovom programe, a naša práca na severokórejskom smere má tiež niektoré pozitívne výsledky.

Je však zrejmé, že dosiahnutie úspechu a reálnych výsledkov je možné len v tom prípade, ak kľúčoví aktéri medzinárodného života budú schopní sa dohodnúť na harmonizácii základných záujmov, na primeranom sebaovládaní, a ak prejavia príklad pozitívneho, zodpovedného vedenia. Medzinárodné vzťahy by mali byť budované na medzinárodnom práve, základy ktorého musia zahrňovať aj morálne princípy, ako sú spravodlivosť, rovnoprávnosť a pravda. Snáď najdôležitejšie - je rešpektovanie partnera a jeho záujmov.
Som presvedčený, že pri dobrej vôle môžeme obnoviť účinnosť systému medzinárodných a regionálnych inštitúcií. Vytvorené po 2. svetovej vojne inštitúcie sú dostatočne univerzálne a môžu byť naplnené novodobým obsahom, ktorý bude viac zodpovedať súčasnej situácii. To sa týka aj zdokonalenia práce OSN, ústredná úloha ktorej je nenahraditeľná, ako aj OBSE, ktorá sa za posledných 40. rokov osvedčila ako užitočný mechanizmus na zaistenie bezpečnosti a spolupráci v európskom a atlantickom regióne. Musím povedať, že aj v riešení terajšej krízy na juhovýchode Ukrajiny OBSE zohráva veľmi pozitívnu úlohu.

Na pozadí zásadných zmien v medzinárodnom prostredí, sa vyžadujú nové chápanie vzájomnej súčinnosti. Aby však bolo možné vytvoriť taký dialóg, musíme vychádzať z toho, že všetky regionálne centrá by mali mať rovnaké právo na rozvoj, aby sa vzájomne dopĺňali,  aby ich nikto nerozoštvával a nestaval proti sebe.

Chcel by som pripomenúť udalosti uplynulého roka, kedy sme hovorili našim americkým a európskym partnerom, že unáhlené zákulisné rozhodnutia, ako je povedzme asociácia Ukrajiny a EÚ, so sebou nesú značné riziká, že tieto kroky zasahujú záujmy mnohých tretích krajín, vrátane Ruska, že sa vyžaduje rozsiahla diskusia. Nikto nás nechcel počúvať ani o tom s nami hovoriť, len nám oznámili, že to nie je vaša vec, a tým diskusia skončila. Namiesto zložitého a civilizovaného dialógu dohnali situáciu až k štátnemu prevratu, uvrhli krajinu do chaosu a občianskej vojny s obrovskými stratami na ľudských životoch.

Keď sa teraz pýtam kolegov, prečo a načo - nikto neodpovedá. Všetci len krčia ramenami, že sa tak stalo. Je očividné, že tí, ktorí donekonečna lepia nové a nové farebné revolúcie, sa považujú za geniálnych umelcov a nedokážu sa zastaviť.

Som presvedčený, že práca integračných združení a spolupráca regionálnych štruktúr by mala byť budovaná na jasnom a zrozumiteľnom základe. Výborným príkladom takejto otvorenosti je proces vytvorenia Euroázijskej hospodárskej únie. Členské štáty tohto projektu vopred informovali svojich partnerov o svojich plánoch, o parametroch našej integrácie, princípoch fungovania únie, ktoré sú zosúladené s pravidlami WTO. Domnievame sa, že je bolo by potrebné pracovať na vytvorení spoločného priestoru hospodárskej a humanitárnej spolupráce, rozkladajúceho sa od Atlantiku k Pacifickému pobrežiu.

Rusko urobilo svoju voľbu! Naše priority spočívajú v ďalšom zdokonaľovaní inštitúcií demokracie a otvorenej ekonomiky, zrýchlení vnútorného rozvoja s prihliadnutím na všetky pozitívne trendy súčasného sveta, v konsolidácii spoločnosti založenej na tradičných hodnotách a vlastenectve. Náš program je integračný, pozitívny, mierumilovný, aktívne pracujeme s našimi kolegami z Eurázijskej hospodárskej únie, Šanghajskej organizácie spolupráce, BRICS a s ďalšími partnermi. Nemáme v úmysle dávať dohromady akékoľvek bloky a nechať sa zaťahovať do výmeny nejakých úderov. Tvrdenie, že Rusko sa snaží obnoviť akési impérium, že sa pokúša zasahovať do suverenity svojich susedov nemá žiadne opodstatnenie. Rusko si nevyžaduje pre seba žiadne zvláštne, výlučné postavenie vo svete, to by som chcel zdôrazniť. Rešpektujúc záujmy ostatných jednoducho chceme, aby sa vzali do úvahy aj naše záujmy a rešpektovala naša pozícia.

Veľmi dobre si uvedomujeme, že svet vstupuje do epochy zmien a hlbokých transformácií, kedy všetci budeme nútení postupovať veľmi opatrne a prejavovať schopnosť vyhýbať sa neuváženým ktorom. Za tie roky, čo ubehli po skončení studenej vojny, účastníci svetovej politiky trochu stratili tieto vlastnosti. Teraz je potrebné si ich pripomenúť. V opačnom prípade nádej na mierový, stabilný vývoj zostane len nebezpečnou ilúziou, a súčasné otrasy - predzvesťou zrútenia svetového usporiadania.
Boli sme schopní vypracovať pravidlá vzájomnej súčinnosti po 2. svetovej vojne, v 70. rokoch sme boli schopní dohodnúť sa v Helsinkách. Našou spoločnou povinnosťou je vyriešiť túto fundamentálnu úlohu aj na novom stupni vývoja. 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |