Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Vojny o surovinové zdroje - chelemendik.sk

 

Vojny o surovinové zdroje

2021-11-30  (15:53)

 - Vojny o surovinové zdroje

William Engdahl

USA: Stratégia modernizácie armády 2008


Úryvok z novej knihy Williama Engdahla  Celé spektrum dominovania: totalitné demokracie a Nový svetový poriadok


1. októbra 2008 uprostred chaosu krachujúcich finančných trhov USA Pentagón spustil svoje samostatné nové vojenské veliteľstvo. Africké veliteľstvo USA (AFRICOM) sa stalo novým Zjednoteným vojnovým veliteľstvom ministerstva obrany USA. Malo mať na starosti vojnové operácie USA a vojnové vzťahy s 53 krajinami Afriky.

Kompletné vysvetlenie príčin vytvorenia  tohto nového veliteľstva sa nachádza v dokumente Pentagónu  Stratégia modernizácie armády 2008. Je v nej uvedené, že cieľom americkej vojnovej stratégie je zmocniť nadvlády a udržať si ju v celom vesmíre, nielen na zemeguli. Dokument vyzýva vytvoriť  „armádu, ktorá by bola expedične efektívna pri realizácii kampaní, schopnú dominovať v celom spektre konfliktov v akomkoľvek čase, v akomkoľvek prostredí a proti akémukoľvek protivníkovi v priebehu dlhých časových období.“ (3) A ďalej: „Armáda musí sústrediť svoju snahu zabezpečiť dobré vybavenie a modernizáciu na dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich veciach – obnovovaní rovnováhy a dosahovaní plného spektra dominovania.“ (4)
Ani jedna armáda v dejinách ľudstva  si nestanovovala tak ambiciózne ciele.

Ale najdôležitejšie je to, že „Modernizácia armády“ predpokladá, že Spojené štáty prinajmenšom počas najbližších 30-40 rokov sa budú zúčastňovať na nepretržitých vojnách o kontrolu nad nerastnými surovinami.

Okrem toho,  so zreteľným odvolaním sa na Čínu a Rusko, strategický plán Pentagónu hlása: „Narážame na potenciálnu [možnosť] návratu tradičných bezpečnostných hrozieb zo strany formujúcich sa protivníkov,  ktorí sú takmer rovnako silní ako my – v rámci súperenia v globálnom merítku o míňajúce sa prírodné zdroje a zahraničné trhy.“ (5)
Z hľadiska ekonomického rastu jediný súper, ktorý bol „takmer rovnako silný ako my“  bola v roku 2008 Čína, ktorá intenzívne hľadala bezpečné zdroje ropy, kovov a iných surovín na podporu svojho rýchleho rastu.

Z vojenského a energetického pohľadu  jediná potenciálne „takmer rovnako silná krajina“ bude Rusko. Rusko zohráva strategickú rolu pri dodávaní prakticky všetkých životne dôležitých surovín, ktoré sú potrebné pre rozvinutú industriálnu ekonomiku – všetky: od ropy a plynu až po kovy a suroviny. Rusko sa stalo kľúčovým (s výnimkou JAR a juhoafrických štátov)  dodávateľom strategických surovín, ktorý sa nenachádza pod priamou kontrolou Spojených štátov. Rast vplyvu Ruska v Afrike bol jedným z hlavných faktorov, ktoré predurčovali od roku 1991 washingtonskú konfrontačnú vojenskú politiku využívania NATO na obkľúčenie Ruska.

Vážne znepokojenie v Pentagóne a washingtonských politických kruhoch vyvolalo to, že Rusko a Čína, najskôr, budú prehlbovať svoju ekonomickú a dokonca aj vojenskú spoluprácu  v rámci Šanghajskej organizácie spolupráce. Ak sa to udeje, ako tvrdí Zbiegnew Brzezinski, globálna nadvláda Spojených štátov bude výrazne podkopaná. (6)

Pentagónska  Stratégia modernizácie armády  2008 predstavuje pokračovanie doktríny, vypracovanej samotárom-futuristom a stratégom ministerstva obrany Andrewom Marshallom. Marshall, senior analytik Korporácie RAND, ktorý prišiel do Pentagónu  v roku 1973, bol menovaný prezidentom Nixonom za hlavu špeciálne vytvoreného v Pentagóne strategického Riaditeľstva všeobecných analýz. Marshall dostal unikátny a neslýchaný status v reťazci vedenia: podával hlásenia iba ministrovi obrany, obíduc pentagonovské inštancie.

V priebehu mnohých rokov Marshall, ktorý doteraz aj napriek svojmu pokročilému veku (87 rokov), zodpovedá za dlhodobú stratégiu Pentagónu, sformoval  školu svojich žiakov na realizáciu takzvanej „revolúcie vo vojenských záležitostiach“. Medzi jeho chránencami boli Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle a mnohí iní vojenskí jastrabi. Práve Marshall v roku 2001 presvedčil Rumsfelda a Cheneyho, že strategické balistické protirakety na hranici s Ruskom poskytnú Spojeným štátom stelesnenie ich dávneho sna o jadrovej prevahe: schopnosti zasadiť Rusku prvý jadrový úder a zlikvidovať jeho schopnosť odvetného úderu. (7)

Usilovanie USA o jadrovú prevahu  bolo reálnou príčinou toho, prečo Rusko tak tvrdo zareagovalo v auguste roku 2008 na zdanlivo  periférnu provokáciu v Južnom Osetsku; tá istá túžba stála aj za prianím USA dostať  Ukrajinu do NATO.

Marshall bol architektom Rumsfeldovej katastrofickej stratégie počas vojny v Iraku, takzvaného „elektronického bojiska“  s využitím „sieťového“ vojaka, pripojeného na internet a vybaveného výzvedným globálnym systémom určovania polohy (GPS). Dokonca aj keď kritika na Rumsfeldovu adresu donútila prezidenta odstrániť ho z funkcie, nedotkla sa Marshalla - tak veľký je jeho vplyv v Pentagóne.

Stratégia modernizácie armády 2008 odhaľuje rad hlbokých významných strategických princípov a operatívnych predpokladov, ktoré už boli schválené ako oficiálna doktrína americkými vojakmi. Vo svojej preambule predpovedala budúcnosť plnú „večných vojen“ po skončení „studenej“ vojny.

Oficiálny zostavovateľ dokumentu generál Stephen Spiks tvrdil  v predslove:
„Tento dokument  z roku 2008  sa radikálne odlišuje od predchádzajúcich rokov. V tomto roku sme vyjadrili  podstatu vecí  absolútne jasne, so stručným opisom našej stratégie modernizácie vrátane najlepších spôsobov a prostriedkov toho, ako sa chystáme využívať iniciatívu vybavenia armády na dosiahnutie cieľa štátu, definovaného nasledovne: vojaci, disponujúci najlepším dostupným vybavením - to spraví našu armádu najmocnejšou vojenskou silou na svete s plným spektrom možností.

Amerika vchádza do epochy nepretržitých konfliktov, ktoré budú  naďalej zvýrazňovať našu silu. Aby sme zvíťazili v tomto zápase, potrebujeme armádu vybavenú pre presuny na dlhé vzdialenosti, ktorá má pre [svojich]  vojakov všetko, čo potrebujú, aby plnili svoju misiu v celom spektre konfliktu.“ (8)

V dokumente Pentagónu sa zdôrazňuje:
„Vstúpili sme do epochy neprestajných konfliktov... bezpečnosť okolia je oveľa nejednoznačnejšia a menej predvídateľnejšia, ako to, s čím sme sa stretávali v období „studenej“ vojny.
Stratégia modernizácie armády 2008 opisuje základné rysy naplánovanej epochy  nepretržitých vojen, vrátane zvyčajnej rétoriky o tom, že teroristi využívajú zbrane hromadného ničenia. Príznačné  je, že po prvý  raz po strategickom Memorande  200 Henryho Kissingera z čias Fordovej administrácie armáda USA ako jednu zo svojich oficiálnych „misií“ označila aj kontrolu rastu obyvateľstva v krajinách bohatých na suroviny. (9)

Stratégia modernizácie 2008 nazýva „rast obyvateľstva“ prevládajúcou hrozbou pre bezpečnosť USA a ich spojencov a vyzýva k vojnám o kontrolu nad surovinovými zdrojmi. Tieto dve ustanovenia spolu navzájom súvisia:
„Rast obyvateľstva, obzvlášť v rozvojových krajinách, spôsobuje to, že vznikajúci „mládežnícky demografický previs“  inklinuje k protivládnym a radikálnym ideológiám, ktoré predstavujú potenciálnu hrozbu pre stabilitu vlády.

Zdrojová konkurencia, indukovaná rastom množstva obyvateľstva a rozširujúcou sa ekonomikou, bude konzumovať stále viac potravín, vody a energie. Štáty alebo inštitúcie, ktoré kontrolujú tieto zdroje, ich budú maximálne využívať ako súčasť svojej bezpečnostnej stratégie.“ (10)

O týchto oficiálnych prioritách Pentagónu (kontrola rastu mládežníckeho obyvateľstva  v rozvojových krajinách bohatých na suroviny a zabránenie Číne a Rusku prístupu k potravinám, vode a energii v rozvojových krajinách) sa stali motívom na vytvorenie AFRICOMU.

Predtým americká zahraničná politika nepočítala s tým alebo nevedela si  predstaviť, že podobné veliteľstvo môže byť potrebné; USA si mysleli, že kontrolujú zdroje Afriky. Ale  v roku 2006, niekoľko týždňov po summite v Pekingu čelných predstaviteľov afrických štátov, George Bush podpísal prezidentský príkaz o vytvorení AFRICOMu.

V čase „studenej“ vojny  vojenská kontrola USA nad Afrikou a jej obrovskými nerastnými bohatstvami sa opierala o vraždy a tajne podnecované občianske vojny alebo o spoluprácu  s bývalými krutými koloniálnymi veľmocami, takými ako Veľká Británia, Francúzsko, Portugalsko a Belgicko. Washington bol  viac ako znepokojený, keď uvidel, s akou úctou a dôstojnosťou prijíma Čína hlavy afrických štátov, ponúknuc im obchodné zmluvy na miliardy dolárov, a nie podmienky MMF alebo tvrdé ekonomické programy, ponúkané Američanmi. (11)

Snažiac sa odolávať rastúcemu vplyvu Číny v Afrike, Washington podnikal kroky všade: od  Darfúru, kde čínska štátna ropná spoločnosť dostala od vlády Sudánu veľkú koncesiu na prieskum a ťažbu ropy, až po Nigériu, Čad a Juhoafrickú republiku.

Definujúc rast obyvateľstva v rozvojových krajinách ako hrozbu, strategický dokument Pentagónu  2008 zdôraznil špecifickú zmenu paradigmy, ktorá musí byť uskutočnená v metódach vojen budúcnosti:

„Nedávno armáda odhalila svoju najnovšiu doktrínu  -  Hlavný organizačný poriadok ozbrojených síl USA FM 3-0, ktorý predstavuje základňu pre počínanie v bližšie neurčenej budúcnosti a slúži ako hlavná hybná sila zmien v našich organizáciách, na prípravu kádrov a vodcov, celkovo pre potreby kádrovej politiky, stavby a materiálny rozvoj.
FM 3-0 inštitucionalizuje to, ako velitelia naraz využívajú útok, obranu, stabilitu alebo občiansku podporu operácií. FM 3-0 priznáva tú skutočnosť, že operácie XXI. storočia  potrebujú najímať vojakov príslušníkov rôznych národov a kultúr, a nie sa tomu vyhýbať.“ (12)

V istom zmysle Pentagón oficiálne dal najavo, že sa zbavil „vietnamského syndrómu“, ktorý predpisoval nevystavovať amerických vojakov riziku na zemi, obmedzujúc bojové akcie predovšetkým na  útoky zo vzduchu, ako to bolo   prípade obidvoch vojen v Iraku aj Afganistane.

William Engdahl je autorom kníh: Storočie vojny: anglicko-americká ropná politika a Nový svetový poriadok, Semená skazy: tajné pozadie genetických manipulácií.

Zdroj: warandpeace.ru

S novým managerom

© Autorské práva na preklad tohto textu patria vydavateľstvu Sergeja Chelemendika Slovanský dom, ktoré prevádzkuje stránku chelemendik.sk

Aby ste sa vyhli konfliktu v súvislosti  s autorskými právami, prosíme všetkých, ktorí preberajú tento text, nemazať toho varovanie na konci každého článku.

 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |