Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Vojna s Anglickom a Francúzskom nebude vojnou na život, ale na smrť - Seriál pravda o 2. svetovej vojne - úrývky zo životopisu Adolfa Hitlera - chelemendik.sk

 

Vojna s Anglickom a Francúzskom nebude vojnou na život, ale na smrť - Seriál pravda o 2. svetovej vojne - úrývky zo životopisu Adolfa Hitlera

2022-01-20  (00:43)

 - Vojna s Anglickom a Francúzskom nebude vojnou na život, ale na smrť -  Seriál pravda o 2. svetovej vojne - úrývky zo životopisu Adolfa Hitlera


A opäť akoby mu bol osud naklonený. Došlo k udalostiam, ktoré zreteľne zlepšili jeho pozície. Znepokojený správami o blížiacom sa konflikte taliansky minister zahraničných vecí Ciano pozval začiatkom mája Ribbentropa do  Milána a veľmi ho prosil, aby odložil začiatok vojny aspoň o tri roky pre nedostatočnú prípravu Talianska. Nemecký minister zahraničných vecí ho ubezpečil, že veľký zápas je naplánovaný až „po dlhom období mieru štyroch až piatich rokov“. Keď v priebehu mdlých rokovaní vyšli najavo aj iné zhodné názory, do rokovania sa nečakane s plnou vervou zapojil aj Mussolini.

Dlhé roky z pocitu silných obáv sa bránil spečatiť vzťahy s Nemeckom  v dohode o spojenectve s konkrétnymi záväzkami. Teraz prikázal Cianovi okamžite vyhlásiť, že Nemecko a Taliansko sa dohodli na vojenskom spojenectve. Ak Hitler mohol zrejme počítať  s tým, že tento pakt oslabí rozhodnutie západných mocností podporiť Poľsko, potom pre Mussoliniho mohlo mať spojenectvo len katastrofálne následky. Spravodlivo sa poukazovalo na to, že bol zaviazaný podpore Nemecka za to všetko, čo mu umožnili si vydobyť, a že teraz sa všetky jeho záujmy mali  zamerať na upevnenie získaného vďaka západným mocnostiam.

Namiesto toho spojil osud svojej krajiny so silnejšou, na vojnu rozhodne zameranou veľmocou a sám seba pasoval do pozície vazala. Odteraz musí, podľa jeho emóciami nabitých slov, vyrieknutými v Berlíne, ísť s Hitlerom až do konca. Tzv. „oceľový pakt“ zaviazal každého z partnerov poskytnúť vzájomnú vojenskú podporu v prípade začatia vojenských akcií. Pakt nerozlišoval medzi agresorom a obeťou útoku, medzi útočnými  obrannými akciami a stanovoval vojenskú podporu bez akýchkoľvek podmienok. Keď Ciano po prvý raz uvidel nemecký projekt, ktorý sa neskôr prakticky bez zmien stal textom dokumentu, povedal: „Takúto dohodu som ešte nikdy nečítal. Je to ozajstný dynamit.“

Pakt bol podpísaný 22. mája 1939 v berlínskej ríšskej kancelárii počas veľkého ceremoniálu. „Videl som dobrého, veľmi veselého, nie tak agresívneho Hitlera,“ písal  taliansky minister zahraničných vecí. „Trochu zostarol. Kruhy pod očami má tmavšie. Málo spí. Stále menej a menej.“ Sám Mussolini prijal referovanie svojej berlínskej delegácie nie bez obáv. Už o osem dní neskôr sa obrátil na Hitlera s pamätnou poznámkou, v ktorej opäť zdôrazňoval požiadavky Talianska týkajúce sa niekoľkoročného obdobia mieru  a odporúčal mu „podrývať vnútornú jednotu nepriateľov napríklad činnosťou antisemitských hnutí,   podporovaním autonomistických snáh (Alsasko, Bretónsko, Korzika, Írsko), urýchľovaním rozloženia morálky koloniálnych národov“.

Mussolini netušil, do akej miery boli jeho obavy opodstatnené. Už nasledujúci deň po podpise Oceľového paktu, Hitler zhromaždil vo svojej pracovni v ríšskej kancelárii hlavných veliteľov pozemných vojsk, vojenskej flotily a vzdušných síl a predložil im svoje návrhy a zámery. Absolútne presne predpovedal priebeh prvej fázy vojny, triumfálny vstup do Holandska a Belgicka a potom, na rozdiel od prvej svetovej vojny, skok nie na Paríž, ale k prístavom v zálive, aby sa okamžite mohla rozpútať blokádna vojna s bombardovaním Veľkej Británie, ktorá v tomto jeho prejave figurovala ako hlavný nepriateľ. Hitler povedal:

„Osemdesiatmiliónový národ dovolil ideologické problémy. Ich riešenie si vyžaduje statočnosť. Princíp úniku od ich riešenia    prispôsobovaním sa existujúcim podmienkam je neprijateľný. Naopak, je nutné prispôsobovať  podmienky požiadavkám. Uskutočniť to bez vtrhnutia do cudzích štátov alebo napadnutia na cudzí majetok, je nemožné...

Gdansk, vonkoncom nie je ten objekt, kvôli ktorému sa to robí. Nám ide o rozšírenie životného priestoru na Východe a o zabezpečenie potravinami – iná možnosť v Európe neexistuje...

Teda otázka, ušetriť Poľsko, takto odpadá a zostáva rozhodnutie pri prvej možnosti napadnúť naňho.

Na zopakovanie Československa niet ani pomyslenia. Veci dôjdu až do zrážky. Úloha znie – izolovať Poľsko. Izolácia má rozhodný význam... nedopustiť súčasný zápas so Západom...

Princíp: zrážka s Poľskom, ktorá sa začne napadnutím naňho, bude úspešná iba vtedy, ak Západ zostane mimo hry. Ak to nepôjde, potom je lepšie napadnúť na Západ a zároveň skoncovať s Poľskom...

Vojna s Anglickom a Francúzskom nebude vojnou na život, ale na smrť... Neprinútia nás, aby sme do vojny vstúpili, ale sami sa bez nej nezaobídeme...“

Od toho momentu sa rysovali príznaky blížiaceho sa konfliktu. Dňa 14. júla veliteľ tretieho velenia pozemných vojsk generál Blazskovicz vydal rozkaz svojim vojskám ukončiť všetky prípravy a sústrediť všetky sily na  rozpútanie kampane proti Poľsku k 20. augustu. O týždeň neskôr OKV predstavilo plán útoku a ešte o dva týždne neskôr Hitler vydal rozkaz vypracovať presné plány obsadenia všetkých mostov na dolnom toku Visly. Nakoniec 27. júla bol pripravený rozkaz na obsadenie Gdanska. Stanovený nebol iba dátum.

Súčasne nemecká tlač opäť obnovila antipoľskú kampaň. Podľa inštrukcií Ministerstva propagandy akcentovať sa mali „teroristické akcie“. O niekoľko dní Goebbels nariadil: „Tak ako predtým, hlavnou témou musia byť zverstvá Poliakov. Nie je dôležité, či v to ľudia v zahraničí uveria. Hlavné je, aby Nemecko neprehralo túto poslednú fázu vojny nervov“.

Súčasne požiadavky  ríše boli rozšírené na celý poľský koridor, na Poznaň a časť Horného Sliezska. Incident v Gdansku, počas ktorého bol zabitý jeden vzbúrenec, bol novou potravou pre agitáciu.

Poľská vláda reagovala s očividnou nezmieriteľnosťou, nezdržanlivosťou a  s ríšou komunikovala ľadovým tónom pobúrenej veľmoci. Rôzne príznaky svedčili o tom, že Poľsko si postupne začalo privykať na myšlienku nevyhnutnosti vojny. Nie bez demonštratívnych vedľajších zámerov sprísnilo inštrukcie gdanskej colnej služby, čím vyvolalo krízu, ktorá nakoniec viedla k výmene ráznych nót medzi Varšavou a Berlínom. Provokácia, upozornenia a ultimátum sa vzájomne striedali, rôzne „farebné knihy“ boli preplnené vzájomnými obvineniami. Do Gdanska začali pribúdať ako zvestovatelia budúceho nešťastia rôzni milovníci bitiek, ktorí krízu ešte viac vyostrovali zrážkami alebo nabubrelými vyhláseniami. „Všade chcú len katastrofy,“ zúfalo hovoril taliansky veľvyslanec Attolico. Keď sa 8. augusta nemecký veľvyslanec v Paríži lúčil pred odchodom na dovolenku s francúzskym ministrom zahraničných vecí, obaja boli pesimisticky naladení. „Keď som ho počúval,“ písal neskôr Georges Bonnet, „mal som pocit, že o všetkom je už rozhodnuté. Začal sa lúčiť a ja som si uvedomil, že viac ho už  neuvidím.“

O tri dni neskôr V Obersalzbergu pricestoval na stretnutie s Hitlerom Carl Jacob Burckhardt, najvyšší komisár Ligy národov v Gdansku. Hitler ako neskôr opisoval Burckhardt, vyzeral zostarnuto, zošedivel, pôsobil dojmom človeka, ktorý sa niečoho bojí a zdal sa nervózny. Rozhorčenie Poliakov zdôvodňoval ich povýšeneckým postojom, ktorý sa mu v skutočnosti hodil, uvažoval nahlas, sťažoval sa a vyhrážal, že pri najmenšom incidente „rozdrví Poliakov bez varovania tak, že po Poľsku nezostane ani stopa. „Zaútočím bleskovo, celou silou mechanizovanej armády“. Keď jeho hosť odvetil, že takéto rozhodnutie bude mať na svedomí všeobecnú vojnu, Hitler vzrušene povedal: „Nech. Ak budem musieť viesť vojnu, potom radšej dnes ako zajtra.“ Ozbrojeným silám Británie a Francúzska sa môže iba smiať, Rusi ho nezastrašia a to isté platí o plánoch poľského generálneho štábu, ktoré oveľa prevyšujú „sny Alexandra Veľkého a Napoleona“. Ešte raz sa pokúsil pustiť cez Burckhardta ideu zmierenia so Západom na stáročia.

„Tie večné táraniny o vojne privádzajú národy do šialenstva. Veď o čo ide? Potrebujeme obilie a úžitkové drevo. Kvôli obiliu potrebujem priestor na  Východe, pre drevo – existuje iba jedna kolónia, iba jedna. Sme životaschopní. Naša úroda v roku 1938 a v tomto roku bola vynikajúca... Jedného dňa sa však pôda vyčerpá a odmietne fungovať, tak ako telo, keď prechádza efekt dopingu. Čo potom? Nemôžem pripustiť, aby môj národ trpel hladom. Nie je azda pre mňa lepšie nechať dva milióny na vojnovom poli, ako stratiť ešte viac ľudí od hladu? Vieme, čo znamená umierať od hladu...

Nemám romantické ciele. Neželám si vládnuť. Predovšetkým nechcem nič od Západu, ani dnes, ani zajtra. Nechcem nič od regiónov sveta s vysokou hustotou obyvateľov. Odtiaľ nič nepotrebujem, raz a navždy. Všetky myšlienky, ktoré mi pripisujú s touto časťou sú výmysly. Potrebujem ale voľnú ruku na Východe.“

O deň neskôr sa v Berghofe objavil Ciano. Prišiel s cieľom preskúmať, aké sú šance konferencie na mierové regulovanie blížiaceho sa konfliktu. Hitlera však zastihol úplne pohrúženého do vojenských problémov, stojaceho pri stole, na ktorom boli rozložené mapy generálneho štábu. Ríša, povedal, je na Západe prakticky neprístupná. Poľsko bude o niekoľko dní rozdrvené, pretože v budúcej vojne so západnými veľmocami bolo na ich strane, odstráni jedného nepriateľa pred hlavnou zrážkou. V každom prípade je rozhodnutý využiť najbližšiu poľskú provokáciu pre útok. Termín stanovil „najneskôr do konca augusta“, potom budú cesty rozmoknú jesenné dažde a budú neprechodné pre motorizované jednotky. Ciano, ktorý tesne pred tým počul od Ribbentropa, že Nemecko nechce Gdansk, ani koridor, ale vojnu s Poľskom, „jasne pochopil, že sa nedá už nič robiť“. Hitler chcel zaútočiť a aj zaútočí.

Zhodou okolností v ten istý deň pristúpili k rokovaniam so Sovietskym zväzom vojenské delegácie Francúzska a Veľkej Británie. Delegácie prišli do Moskvy s tým, aby počas konzultácií predstaviteľov štábu dohodli na vojenských aspektoch, ktoré sa prerokovávali už niekoľko mesiacov po nadviazaní spojenectva. Delegáti západných štátov odcestovali do ZSSR 5. augusta. Lietadlom by prileteli na miesto stretnutia za jeden deň. Oni však so zjavným pohŕdaním cestovali najskôr do Leningradu nákladnou civilnou loďou, ktorej rýchlosť, ako sa nie bez trpkosti zaznamenalo neskôr v jednej neskoršej sovietskej práci, „sa obmedzovala na 13 uzlov za hodinu“ a potom pokračovali ďalej do Moskvy. Keď nakoniec pricestovali, bolo už príliš neskoro.  Hitler ich predbehol.

Všetky diely seriálu nájdete TU: 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |