Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Viaceré vojenské ciele vo vzťahu k Rusku - preložila dobrovoľná pomocníčka hnutia Dobrá sila - chelemendik.sk

 

Viaceré vojenské ciele vo vzťahu k Rusku - preložila dobrovoľná pomocníčka hnutia Dobrá sila

2020-02-23  (03:36)

 - Viaceré vojenské ciele vo vzťahu k Rusku - preložila dobrovoľná pomocníčka hnutia Dobrá sila

4.8.2015

V medzinárodnej situácií, ktorá sprevádza 70-výročie víťazstva nad nemeckým fašizmom a japonským militarizmom nemožno nespomenúť, že veľké spojenectvo  ZSSR, USA a Veľkej Británie v rozhodujúcej stupni zabezpečujúcom víťazstvo  sa rozpadlo neobyčajne rýchle. Za niekoľko mesiacov sa spoločný boj so spoločným nepriateľom premenil na studenú vojnu, na začiatku ktorej bývalí spojenci  začali na sebe navzájom hľadieť cez priezor zameriavača.  

«Neobyčajne rýchle» – iba z pohľadu súčasníkov Veľkého víťazstva, ktorí nemali vedomostí o tajomstvách veľkej politiky. V podstate príprava Západu k protipostoju voči ZSSR začala ešte počas vrcholenia Druhej svetovej vojny. Nato bol čiastočne nasmerovaný plán  «Rankin» rozpracovaný štábmi spojeneckých vojsk v roku 1943 a predpokladajúci, že by výsadok anglo-amerických vojsk v Západnej Európe  v prípade ak by sa východný front Nemcov začal rúcať pod údermi Červenej armády prijal kapituláciu Vermachtu na Západe a s jeho pomocou by sa zastavil postup sovietskych vojsk do Nemecka. Alebo  Churchillov úmysel rozpútať vojnu proti ZSSR podľa plánu mimoriadnej operácie  «Nemysliteľné». Alebo druhé narodenie v lete roku 1945 plánu «Rankin»: spoločný úmysel anglo-američanov využiť prípadnú vojenskú zrážku Červenej Armády s neodzbrojenými  časťami Vermachtu.

Sovietska strana bola úplne v práve, keď na jednom zo zasadnutí Kontrolného výboru pre riadenie Nemecka prehlásila, že história pozná málo takých príkladom vierolomností a zrady spojeneckých povinností. Poľný maršal Montgomery, ktorý bol členom Kontrolného výboru za Veľkú Britániu  sa snažiť zo začiatku zastaviť obvinenie, ktoré zaznelo vo vystúpení Maršala Sovietskeho zväzu G.K. Žukova avšak neskôr bol nútený potvrdiť fakt existencie plánu  «Rankin». Urobil tak potom ako Churchill na jednom z volebných mítingov prehlásil : «áno, bol daný príkaz na zhromaždenie nemeckých zbraní a prípravu častí Vermachtu, ktorá sa vzdala a bola držaná v zajatí pre prípad možných spoločných akcii voči Červenej armáde»   

Čo sa týka G. Trumana, ktorý vymenil na poste prezidenta F. Roosevelta  rovnako ako Churchill  si dovolil prijať tvrdý tón jednania  voči  sovietskemu spojencovi  a to ešte pred skončením vojny.  Komisára pre zahraničné veci ZSSR  V.M.Molotova  pri jeho návšteve  USA v apríli 1945  ostrú kritizoval z dôvodov  slabého  pokrok pri riešení poľskej otázky.  Ukážkou miery nátlaku  bola Trumanova hrozbu ukončenia dodávok Lend-leasu  ( obdobné ekonomickým sankciám v rokoch 2014-2015). 

Na stretnutí prítomný veľvyslanec USA v Moskve A. Harriman neskôr spomínal na to takto:  « Bolo mi ľúto, že Truman tak ostro pristúpil v jednaní. Jeho chovanie dávalo Molotovovi dôvod odporučiť Stalinovi odstúpenie od politiky s Rooseveltom». Harriman zmiernil hodnotenie situácie: obrat čelom vzad čo bolo v tom momente  nezvratným faktom. Politické myslenie vo Washingtone sa stále točilo okolo myšlienky konfliktu so Sovietskym zväzom. V memorande zostavenom v polovici mája 1945 štátny sekretár George Groo vyzýval «okamžite pritvrdiť»  americkú politiku voči Sovietskemu zväzu vo všetkých líniách. Tvrdil, že  je «oveľa lepšie a bezpečnejšie mať stret s Ruskom skôr ako  Rusko stihne zosilnieť, uskutočniť obnovné práce a rozvinúť svoj obrovský potenciál vojenskej, hospodárskej a územnej moci».

Spojenci politiky z pozície sily sa osobitne aktivizovali  po pokusoch  a praktickom použití jadrových zbraní v Japonsku v auguste 1945. O aký druh spojeneckej solidarity mohla byť reč keď v tie dni práce na  Postupimskej konferencie,  za vedúceho amerického programu nukleárnych zbraní bol  generálom  L. Grovesom pripravený tajný dokument «strategickej mapy niektorých priemyselných oblastiach Ruska a Mandžuska», v ktorom bolo uvedených 15 najväčších miest Sovietskeho zväzu počnúc Moskvou  ako prioritné ciele pre bombardovanie. Príloha obsahovala výpočet počtu atómových bômb potrebných k zničeniu každého z týchto miest, s ohľadom na skúsenosti z Hirošimy a Nagasaki. Napríklad pre porážku Moskvy a Leningradu podľa autorov dokumentu bolo potrebných šesť atómových bômb podobných tej, ktorá bola zhodená na Hirošimu.

Začiatkom roku 1946 v Spojených štátoch získala podporu koncepcia preventívnej atómovej vojny, ktorá by zabránila premene ZSSR na jadrovú veľmoc. Pri jej rozpracovanie mali priamy vzťah vysoko renomovaní a dobre informovaní vojenskí a politickí vodcovia - veliteľ vzdušných síl generál H. Arnold, brigádny generál F. Everest, predstaviteľ vzdušných síl v Spojenom výbore vojenského plánovania veliteľ strategického letectva generála C. Spaatz, zástupca veliteľ armády letectvo, jeden z autorov plánu "kobercového bombardovania" Nemecka počas druhej svetovej vojny generál A. Iker a ďalší.  

V januári 1946 vo svojom prejave v Komisie pre atómovú energiu zriadenej Trumanom, generál L. Groves povedal, že vidí len dve alternatívne varianty  pre správanie  sa USA ak si chcú zachovať monopol na jadrové zbrane:  « Alebo nesmú byť mať žiadne inojazyčné verzie realistické a záväzné  pre všetky medzinárodné zmluvy, zabezpečujúce zákaz atómových zbraní, alebo my a naši spoľahliví spojenci musia mať výlučnú  prevahu v tejto oblasti. »     To znamenalo, že v prípade ak Sovietsky zväz zamietne navrhovaný USA plán medzinárodnej kontroly nad  atómovými zbraňami, tak Spojené štáty sú pripravení k preventívnemu úderu na sovietske jadrové výskumne stredisku tak aby sa raz a navždy bola zabezpečená ich «výlučná prevahu ».  General Groves navrhol postupovať nasledovne: Predložiť ultimátum Moskve s požiadavkou ukončenia výskumu a výroby jadrových zbraní  a v prípade odmietnutia prijatia ultimáta  uskutočniť na ZSSR zničujúci  jadrový úder.


Najpodrobnejšie zdôvodnenie  preventívnej jadrovej vojny dal politológ Harvardskej Univerzity, G. Byurnheym ktorý navrhol vychádzať z toho, že tretia svetová vojna už začala. A ak áno, potom atómové bombardovanie Sovietskeho zväzu by mala byť považovaná za novú fázu vojenských operácií, rovnako opodstatnenú ako  bombardovanie Hirošimy a Nagasaki.


Všetké podobné myšlienky našli svoje odzrkadlenie v smernici Výboru národnej bezpečnosti USA № 20/1 z 18. augusta 1948 « Ciele USA vo vzťahu k Rusku», ktorá na niekoľko desaťročí predurčila konfrontáciu medzi USA a Sovietskym zväzom.

Text smernice znie: «Vláda je nútená v záujme v súčasností rozvinutej politickej vojny načrtnúť aj teraz, v čase mieru, konkrétnejšie a vojenské ciele smerom k Rusku, než boli potrebné voči Nemecku a Japonsku pred vypuknutím konfliktov s nimi ... ».

Maximálne jasne  sa formulovali aj hlavné ciele vojny Západu proti Sovietskemu zväzu:        «  a) aby sa minimalizovala moc a vplyv  Moskvy; b) vykonávať zásadné zmeny v teórii a praxi zahraničnej politiky, ktorej sa drží vláda, ktorá je pri moci v Rusku ... ».  « Jedná sa predovšetkým o to, zdôrazňuje sa v smernici  - aby sa Sovietsky zväz vytvoril a udržiaval slabý v politickom , vojenskom i psychologickom v porovnaní s vonkajšími silami, ktoré sú mimo jeho kontrolu ». 


Najdôležitejšie je uznanie autorov smernice № 20/1 o tom, že ich nároky na kontrolu nad politikou Sovietskeho zväzu a  nad jeho územím v prípade okupácie Sovietskeho zväzu nemajú ideologickú ale geopolitickú povahu: «Aké sú ciele, musíme sledovať vo vzťahu s ľubovoľnou nekomunistickou  vládou , ktorá môže vzniknúť na častí alebo celom ruskom území  v dôsledku vojnových udalostí ? .. Musíme vytvoriť automatické garancie, ktoré zaistia, že dokonca nekomunistický a pomerne priateľský k nám režim: a) nemal veľkú vojenskú silu; b) aby bol ekonomicky silne závislý na vonkajšom svete ... ». 

* * *

 Takže vo Washingtone sa zamýšľali o tom ako «uskutočniť zásadné zmeny v teórii a praxi zahraničnej politiky,  ktorej sa má pridržiavať vláda pri moci v Rusku ...", ešte pred siedmimi desaťročiami. Neusilujú sa tú istú úlohu riešiť politickí následníci Trumana a Dullesa v súčasností? Áno, úloha je stále rovnaká: nedovoliť Rusku, aby sa stalo silnejším. Nedá sa odmietnuť postreh ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova, ktorý v novembri minulého roku prehlásil: Západ neskrýva fakt, že účelom jeho anti-ruských sankcií je zmena politického režimu v Rusku.

Nemyslite si, že je to reakcia na Krym alebo Donbas. To je prejav imanentného úsilia vlastnej západnej civilizácie   nedovoliť Rusku existovať,  iba ako štátu v stave « slabého politicky, vojensky aj psychologicky».

Zdroj: http://www.fondsk.ru/news/2015/07/31/nametit-bolee-voinstvennye-celi-v-otnoshenii-rossii-34581.html

Za preklad tohto článku pekne ďakujeme našej dobrovoľnej pomocníčke Márii Shipke 

 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |