Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Úryvok z knihy Sergeja Chelemendika My ich ... ! - kapitola Prognóza pre Ameriku - chelemendik.sk

 

Úryvok z knihy Sergeja Chelemendika My ich ... ! - kapitola Prognóza pre Ameriku

2021-12-01  (23:39)

 - Úryvok z knihy Sergeja Chelemendika My ich ... ! -  kapitola  Prognóza pre Ameriku

14.8.2016

Toto je prognóza prognóz. Yankeeovia v priebehu nie­koľkých rokov, ktoré uplynuli od ich nezaslúženého víťaz­stva nad Sovietskym zväzom, sa postavili proti celému ostatnému svetu. Takúto drzú výzvu jednej krajiny voči ce­lému svetu dejiny ľudstva ešte nepoznali. Pri spomienkach na slávnu minulosť Britského impéria nemôžeme si ne­všimnúť, o čo dlhodobejšie a solídnejšie bolo toto impéri­um.

Angličania v priebehu niekoľkých storočí demonštrova­li svoju unikátnu schopnosť  poslať na kraj sveta loď so stovkou poddaných jej veličenstva a získať tak panstvo nad takými starobylými a mocnými civilizáciami, ako je Číňa alebo India. Žiaľ, národy tiež starnú a vymierajú. Anglická aristokracia zostarla a vymrela a spolu s ňou odišla do mi­nulosti aj anglická sláva, odišla navždy a uvolnila svoje miesto Amerike.

Množstvo ľudí na svete si dnes kladie otázku: ako dlho potrvá toto neobmedzené panovanie Yankeeov? Pri hľada­ní odpovede nezaškodí, ak si pripomenieme obľúbené príslovie Rusov: čím som ťa zrodil, tým ťa aj zabijem. Ame­rika sa stala Amerikou v dôsledku dvoch európskych vojen, ktoré sa zapísali do dejín ako svetové. V Amerike vyrástla a dostala sa k moci súčasná generácia egocentrických ne­tvorov, ktorým preskočilo po tom, ako im na hlavu spadlo víťazstvo v tretej, studenej svetovej vojne. Toto divné víťaz­stvo nad sovietskym impériom Amerika dosiahla prakticky bez krvi. Yankeeovia vyhrali vojnu s nami nie silou zbraní či ducha, ale vďaka svojej prevahe v oblasti informačných technológií. Ale v tom sme ich už dobehli. A dobehneme ich aj v ostatnom  sme mierumilovní, pokojní, dobrí ľu­dia, ktorí zatiaľ s nikým nebojujú. To sa nedá povedať o našich dočasných priateľoch Yankeeoch, ktorí sa vrhajú do vojny rovnako nadšene, ako keď sa dobrý vojak Švejk trhal do nemocnice. Kde mu dali dvanásťlitrový klystír.

Tým, že sa Amerika zaplieta do vojny s celým svetom, nemusí vydržať napätie, môže sa rozpadnúť a vykrvácať tak, ako dvakrát v minulom storočí vykrvácala Európa. Pravda, Starý kontinent vstával z ruín v priebehu niekoľkých rokov. Uvidíme, ako sa to podarí Yankeeom.

Ako dlho bude Amerika hroziť päsťou všetkým a kaž­dému? Do prvej veľkej porážky. Nie je dôležité od koho, nie je dôležité, akými prostriedkami. Nie je dôležité, či to bude krach dolára, alebo masové krviprelievanie vzácnej krvi rytierov demokracie Yankeeov, týchto vládcov sveta, väčšina ktorých vyzerá ako hora kyprého mäsa a trasúceho sa sladkého tuku.

Amerika nevydrží porážku, lebo nevie, čo to znamená. Porážka neexistuje ako kategória v detinskej historickej pa­mäti Američanov. Za najstrašnejšiu porážku sa doteraz po­važuje Pearl Harbor, drobná potýčka v porovnaní s tým, čo Yankeeov čaká po tom, ako vykopali vojnovú sekeru s ce­lým svetom. Amerika nikdy nebojovala na vlastnom území, nevie, čo je to vojna. Ale zdá, že veľmi túži dozvedieť sa to.

Z hľadiska prognózy budúcnosti Ameriky je podstatná odpoveď na otázku, či sami odpálili svoje sklené paláce v New-Yorku, alebo to naozaj pokašľali. Ak odpálili sami  prognóza je lepšia. Znamenalo by to, že sú schopní obe­tí, hoci aj nie veľkých. Ak to však skutočne bola iba hŕst­ka Arabov, prognóza je celkom zlá. Výsledkom vojny s is­lamom sa ich mestá môžu o niekoľko rokov zmeniť na ru­iny.

V každom prípade Yankeeovia budú musieť bojovať a stať sa konečne bojovníkmi, ak naozaj chcú uskutočniť všetko to, o čom rozprávajú ako o svojich programoch. Te­da rad-radom vyplieniť Irak, Irán, Sýriu, Lýbiu, Egypt, Saudskú Arábiu, Pakistan, a takto zlomiť chrbát islamskej civilizácii.

Sami si vybrali takýto osud, v duchu príslovia „lakomosť frajera zahubila". Lakomosť privádza Yankeeov o rozum, neznesú, že každý deň platia „barbarským" Arabom obrov­ské peniaze, vďaka čomu sa Arabi stávajú čoraz silnejšími.

Yankeeovia začínajú vojnu s islamom, aby žili ešte bo­hatšie  je to tradičná motivácia vojen v ľudských dejinách. Ale všetky tradície skôr či neskôr končia. So svojím ambi­cióznym plánom rozdrviť islam Yankeeovia budú sami, ako sú už teraz, čokoľvek by ich média húdli o akejsi antiteroristickej koalícii.

Yankeeovia sú posadnutí technokrati, posvätne veria v technický pokrok a technologickú prevahu. Túto svoju vieru môžu teraz otestovať v praxi. Najnebezpečnejšia na americkej viere vo víťaznú „high-tech war" je perspektíva atómového bombardovania islamských štátov s cieľom fy­zickej likvidácie ich obyvateľstva a zastrašenia všetkých ostatných. Ak sa to stane, potom prognózy pre Ameriku a všetkých ostatných prechádzajú do sféry apokalypsy.

Šance na premenu vojny Ameriky o arabskú ropu na vojnu o zničenie islamskej civilizácie existujú. V prospech takéhoto scenára hovorí jednoduchý fakt  uplynie iba nie­koľko rokov a mnohé islamské štáty budú vlastniť jadrové zbrane. Zlomiť im vtedy chrbát bude oveľa ťažšie a nebežpečnejšie. Ešte jeden argument v prospech zlovestného sce­nára: pri zachovaní súčasných cien na ropu Amerika niele­nže nebude môcť žiť rovnako bohato, ako žila, ale hrozí jej explózia zvnútra, krach dolára a ekonomický kolaps. Nie je vylúčené, že elita Ameriky  jediná, ktorá pozná reálny stav vecí do detailov  dospela k záveru, že nemá čo stratiť a ne­má kam ustupovať. Buď Yankeeovia dostanú ropu za štrná­sť dolárov za barel  taký je ušľachtilý cieľ vojny s celým svetom , alebo nech celý svet ide do čertovej matere. „Má svet ísť do pekla alebo ja nemám piť čaj? Nech svet ide do pekla, ale ja budem vždy piť čaj!". Takto hovorila postava románu Dostojevského a jej slová doslova opakujú Yan­keeovia, ktorí nášho klasika nečítali.

Argumenty proti vojne s islamom však tiež existujú. Ná­sledky atómového bombardovania islamských krajín nie je možné presne predpovedať. Yankeeovia to vedia a majú strach. A dobre robia. Najhorším variantom je premena voj­ny o ropu na vojnu islamu a kresťanstva, do ktorej v tom­to prípade sa Yankeeovia za každú cenu budú snažiť za­tiahnuť najsilnejšie kresťanské národy. Yankeeovia chcú opäť destabilizovať Európu, v ktorej dnes už žijú milióny moslimov. A po tom, ako rozpútajú nové svetové jatky, sa­mi sa budú usilovať stiahnuť do úzadia a zásobovať bojujú­cich zbraňami. Skúseností z takýchto „vojen" majú dosť.

Zatiahnuť do vojny Európu a Rusko za každú cenu zna­mená, že „večne živý" Usáma Iľjič bin Ládin môže odpáliť v Londýne, Berlíne alebo Moskve malú, no islamskú ató­movú bombu, posadiac sa na ňu obkročmo nadšeného ša- chida. Yankeeovia by sa mohli dohodnúť s Usámom Iľjičom na takýchto užitočných podujatiach, keby Európania boli rovnako prostí ako oni sami a dal by sa im natlačiť do hla­vy hocijaký blud, hocijaký nezmysel. Problém je v tom, že Európania môžu vypátrať pôvod „islamského" hrdinu a ľu­dí, ktorí ho vychovali, a ak Európa uvidí, že z islamskej bomby trčia americké uši, bude to znamenať koniec Ame­riky. Tak či onak, riziko totálnej vojny s islamom je pre Ameriku veľké.

Nová kampaň v Iraku bude preto štylizovaná ako ďalšie ukážkové vystúpenie americkej vojenskej mašinérie na obranu mieru a demokracie v Iraku, ktorý trpí pod útlakom tyrana Saddáma. Táto štylizácia bude nepresvedčivá. Už te­raz panuje všeobecná mienka, že Yankeeovia prehrali psy­chologickú vojnu s Irakom, ale Ameriku, zdá sa, už netrá­pia také detaily, ako vierohodnosť démonizácie zlovestného Saddáma, ktorý vraj zmontoval svoju bombu u seba v pa­láci pomocou skrutkovača a kliešťov.

Pozrime sa však do budúcnosti trochu ďalej. Čo sa sta­ne, až sa v rukách Ameriky ocitne všetka arabská ropa  pravdepodobne, k tomu dôjde v priebehu najbližších nie­koľkých rokov? Pripusťme, že všetko prebehne hladko a na arabskom Východe zvíťazí svetlá demokracia bez novej svetovej vojny.

Po tom, ako Amerika získa arabskú ropu, stane sa ešte silnejšou a bude ešte aktívnejšie zavádzať svoj nový poria­dok. A pred svetom sa objaví nové nebezpečné lákadlo  osud kaspickej ropy, ktorej zásoby sú porovnateľné s arab­skými. Kaspickú ropu začnú zrazu všetci potrebovať ako vzduch. A ako prví k nej začnú vystierať svoje dlhé ruky Yankeeovia. Už teraz ich vystierajú. Arénou nasledujúcej ropnej vojny sa môže stať Irán, Afganistan, Turecko, Stred­ná Ázia a čo je zvlášť nebezpečné pre Rusko, Kaukaz. Kvô­li kaspickej rope už niekoľko rokov trvá hanebná čečenská „vojna", práve kvôli nej Yankeeovia držia v Gruzínsku pri moci svojho človeka, Eduarda Ševarnadzeho. Kvôli rope a plynu vliezli do Afganistanu a do Strednej Ázie. Kaspic­ká ropa môže v priebehu niekoľkých rokov byť príčinou re­álneho stretu Ruska a Ameriky.

 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |