Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Tlačová správa udalosti okolo vyšetrovania havárie malajzijského lietadla Boeing na Ukrajine - chelemendik.sk

 

Tlačová správa udalosti okolo vyšetrovania havárie malajzijského lietadla Boeing na Ukrajine

2020-02-23  (03:59)

 - Tlačová správa udalosti okolo vyšetrovania havárie malajzijského lietadla Boeing na Ukrajine

25.9.201


Zrútenie malajzijského lietadla je hrozná tragédia. Spôsobila nie len stratu mnohých životov, ale tiež bola zneužitá pre cielené stupňovanie medzinárodného napätia, vyvíjanie nátlaku na niektoré krajiny, presadzovanie "sektorových" sankcií proti Rusku.


Vzhľadom k širokej medzinárodnej rezonancie tragédie, ruská strana je toho názoru, že zabezpečenie adekvátneho prešetrenia je kriticky dôležité nielen pre zistenie skutočných príčin havárie a súdne stíhanie páchateľa. Je spojené so závažnými otázkami uchovania medzinárodného mieru a bezpečnosti.
Naliehavo vyzývame na uskutočnenie nezávislého, všestranného, transparentného a objektívneho medzinárodného vyšetrovania v súlade s Rezolúciou č.2166 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov zo dňa 21. júla 2114, ako aj so zásadami a pravidlami Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo.

S poľutovaním zisťujeme zjavné spomalenie vyšetrovania. Predložená správa Medzinárodnej komisie neobsahuje presvedčivé dôkazy o okolnostiach leteckej havárie. Kritické expertízy a skúmanie údajov, bez ktorých nie je možné vyvodzovať závery o príčinách incidentu, neboli urobené. Okrem toho, neboli zodpovedané otázky ministerstva obrany Ruska a agentúry Rosaviacia. Všimli sme si, že v správe nie je zmienka o Rezolúcii BR OSN2166 a predurčeného v nej mechanizmu správ generálneho tajomníka OSN o priebehu vyšetrovania udalosti.

Ruská federácia nespochybňuje zvrchované právo Ukrajiny určiť organizačnú schému vyšetrovania leteckej havárie, ktorá sa stala v jej vzdušnom priestore. Sme však presvedčení, že táto schéma by mala zabezpečiť skutočne medzinárodnú podstatu vyšetrovania a dostatočnú "transparentnosť" jej organizácie s dodržovaním princípov nezasahovania zvonku a rovnakého postavenia expertov z rôznych krajín.

Musí byť zistená pravda. Toto je dôrazná požiadavka Ruskej federácie vzhľadom k tomu, že niektoré členské štáty nie sú veľmi snaživé pri uskutočňovaní nezávislého zodpovedného vyšetrovania.

Chýbanie dôkazov, zamlčovanie a skresľovanie pravdy – sú charakteristickým rysom pozície USA a niektorých európskych krajín. To sa vzťahuje na vyšetrovanie katastrofy malajzijského "Boeing", ako aj mnohých ďalších situácií.

Nesmieme dovoliť, aby sa vysvetlenie okolnosti nehody letu MN17 dostalo „do ofsajdu“, ako sa to stalo s mnohými ďalšími ukrajinskými tragédiami, vrátane zastrelenia civilistov ostreľovačmi v Kyjeve vo februári, krvavého masakra v Odese a Mariupoli v máji atď. Ruská strana bude vytrvalo požadovať stíhanie všetkých, ktorí sú zodpovední za tieto zločiny.
 
Пресс – релиз

 
О СОБЫТИЯХ ВОКРУГ РАССЛЕДОВАНИЯ КАТАСТРОФЫ МАЛАЗИЙСКОГО «БОИНГА» НА УКРАИНЕ
 
Крушение малазийского самолета является ужасной трагедией. Она не только привела к многочисленным человеческим жертвам, но и была использована для целенаправленного нагнетания международной напряженности, оказания давления на государства, продавливания «секторальных» санкций против России.

Учитывая широкий международный резонанс трагедии, российская сторона считает, что обеспечение соответствующего расследования не только критически важно для установления истинных причин авиакатастрофы и привлечения виновных к ответственности. Оно затрагивает вопросы поддержания международного мира и безопасности.

Настоятельно призываем к проведению независимого всестороннего, открытого и объективного международного расследования в соответствии с принятой Советом Безопасности ООН 21 июля Резолюцией 2166, а также принципами и правилами Международной организации гражданской авиации.

С сожалением отмечаем явное затягивание расследования. Представленный международной комиссией доклад не содержит убедительных сведений об обстоятельствах авиакатастрофы. Важнейшие экспертизы и исследования, без которых невозможно делать какие-либо выводы о причинах произошедшего, так и не были проведены. Помимо этого, не получены ответы на поставленные ранее Министерством обороны России и Росавиацией вопросы. Обратили внимание и на отсутствие в докладе упоминания Резолюции 2166 СБ ООН и предусмотренного ею механизма докладов Генерального секретаря ООН о развитии ситуации в контексте расследования.

Российская Федерация не ставит под сомнение суверенное право Украины определять схему организации расследования произошедшей в её воздушном пространстве авиакатастрофы. Вместе с тем, убеждены, что такая схема должна обеспечивать подлинно международный характер расследования и достаточную «прозрачность» в вопросах его организации с соблюдением принципов  невмешательства извне и равенства экспертов из разных стран.

Истина должна быть установлена. Это решительное требование Российской Федерации, учитывая, что некоторые государства-члены не демонстрируют особого энтузиазма в деле проведения независимого подотчетного расследования.

Отсутствие доказательств, замалчивание и искажение правды – характерная черта позиции США и ряда европейских стран. Это касается и расследования катастрофы малазийского «Боинга», и многих других ситуаций.

Мы не должны позволить, чтобы прояснение обстоятельств катастрофы рейса МН17 было «спущено на тормозах», как это уже случилось со многими другими украинскими трагедиями, включая расстрел снайперами гражданских лиц в Киеве в феврале, кровавые бойни в Одессе и Мариуполе в мае и т.д. Российская сторона будет решительно настаивать на привлечении к ответственности всех, на ком лежит вина за эти преступления.
 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |