Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Svetu vládnu nadnárodné spoločnosti - chelemendik.sk

 

Svetu vládnu nadnárodné spoločnosti

2020-05-30  (03:04)

 - Svetu vládnu nadnárodné spoločnosti


358 miliardárov imperialistického sveta vlastní kumulovaný majetok, ktorý sa rovná ročnému príjmu 45% obyvateľov planéty

- Miestna buržoázia v bývalom Sovietskom zväze a vo Východnej Európe zničila všetky socialistické štruktúry, aby mohla založiť svoju diktatúru. V týchto krajinách klesol z 15 700 miliárd dolárov v roku 1990 na 8 100 mld. v roku 1995. V podstate reštaurovaný kapitalizmus znížil o 48% bohatstvo, ktoré ľud vytvoril za socializmu.

- Tretí svet je gniavený (zatížený-J.Ž.) bremenom 2 095 miliárd USD dlhov v roku 1996. Ako ozajstný otrok imperializmu spláca 223 miliárd dolárov dlhu a na oplátku získava 55 miliárd z rozvojovej pomoci, teda 25 % z toho, čo stratil splácaním tohoto dlhu, čo stratil splácaním. Dnes hovorí imperializmus Kabilovi, prezidentovi Demokratického Konga: "Pomôžeme vám pod podmienkou, že splatíte dlhy po vláde Mobutua." Pri dlhu 15 miliárd bude musieť Kongo splácať medzi 500 miliónmi a jednou miliardou dolárov a imperialisti mu ponúknu (ak vôbec) "pomoc" nejakých 200 – 300 miliónov dolárov. Teda: Kto komu pomáha?

- Sloboda nadnárodných spoločností znamená koniec nezávislosti a suverenity krajín "tretieho sveta". Južná Kórea, aby sa zachránila z nedávnej krízy, si musela požičať vyše 58 miliárd dolárov a jej celkové dlhy prevyšujú 200 miliárd. Medzinárodný menový fond jej vnútil svoju politiku: mnoho kórejských podnikov zhltnú americké a nemecké nadnárodné spoločnosti! Podľa jedného kórejského politika sa "skutočným ministrom hospodárstva stal MMF."

Od reštaurácie kapitalizmu na Východe sprivatizoval imperializmus v treťom svete hodnotu 124 miliárd dolárov, z ktorých padlo 40 až 50 % do rúk nadnárodných spoločností /NS/. Od roku 1995 vnútil imperializmus všetkým štátom pravidlá novej Svetovej obchodnej organizácie. Dôsledok : v mnohých krajinách prechádzajú banky a telekomunikácie pod kontrolu NS.

- Internacionálna diktatúra veľkého kapitálu je zvlášť jasne vyjadrená v jeho plánoch presadiť Multilaterálnu dohodu o investíciách. Túto dohodu tajne vypracovali imperialistické krajiny združené v OECD za účasti veľkopodnikateľských organizácií z Európy a Ameriky, ako aj Komory medzinárodného obchodu, ktorá združuje najväčšie NS sveta ( General Motors, Coca cola, Kodak, Elf, Toyota, Philips, Nestle, Tompson). Dohodu, ktorú sami prejednali a podpísali, chcú vnútiť i ostatným krajinám. Cieľom je odstrániť všetky obmedzenia pre medzinárodné investície.

Pokiaľ by sa niektorá NS cítila poškodená, môže priviesť príslušnú vládu pred medzinárodný súd. Američania chcú prinútiť iné štáty, aby prevzali ich pravidlá zakazujúce obchodovanie firiem s Kubou, Lýbiou, Iránom. To znamená legalizovať proti nezávislým krajinám – ekonomickú vojnu a teror, často krutejší než vojna armád.

Pred desaťročím sa ešte juhovýchodná Ázia považovala za model kapitalistického úspechu. Ako blesk z jasného neba prišla strašná kríza, vyvolaná honbou za maximálnym ziskom a zvrátila životy stoviek miliónov osôb. V regióne pribudlo 7-10 miliónov nezamestnaných. Filipíny, kde viac ako 10 miliónov ľudí prežilo len vďaka príjmom od pracujúcich v zahraničí – muselo prijať milión vracajúcich sa robotníkov. V Indonézii sa mzda indonézskeho robotníka znížila o 80%, u juhokórejského robotníka o 50%. Prezident Malajzie, veľkoburžoázny nacionalista, ktorý vedie ťažké spory s imperialistickými centrami prehlásil: "Po desaťročiach potu, práce a sĺz sa celé snaženie krajín Juhovýchodnej Ázie premenilo navnivoč".

Ešte raz o medzinárodnej diktatúre kapitálu : agitujúc za "demokraciu a ľudské práva" všade vo svete, vyzerá dnešný kapitál sám mafiánsky a kriminálne. Náš Dutroux je typický produkt kapitalizmu, toho kapitalizmu, ktorý sa zmocnil bývalých socialistických krajín, aby tam organizoval masový obchod s deťmi, so ženami. Tento obchod s ľuďmi sa v treťom svete týka státicíc osôb (otrokárstvo). Obchod s drogami rastie o 500 miliárd dolárov ročne a toto odvetvie kapitalistickej ekonomiky je už dôležitejší než ropný sektor.

Imperialistické veľmoci sa pripravujú celosvetovo udržať túto ekonomickú diktatúru veľkého kapitálu prostredníctvom diktatúry vojenskej. NATO bolo americkým a nemeckým imperializmom transformované do agresívnej sily, pokrývajúcej prakticky celý svet. Agresia proti Iraku bola prvým cvičením a vojenská okupácia Balkánu – ktorá nasledovala – druhým vojenským aktom. Dvadsať štátov od Litvy počínajúc, cez Ukrajinu až po Egypt, bolo zavlečených do obsadzovania Balkánu. NATO dnes prehlasuje, že mu ide o "úplnú vojenskú angažovanosť 26 krajín z Partnerstva pre mier, ktoré musia byť pripravené na spoločné jednania v dobách budúcich kríz". Americký generál John Sheenan sa v septembri 1997 objavil s 800 výsadkármi v Strednej Ázii. Poradca ministra zahraničných vecí USA – Strobe Tallbot žiada o vytvorenie "koridoru pre obchod a dopravu pod vojenským dozorom", aby sa mohla vyvážať ropa (zásoby 200 miliárd barelov) a nerasty z Kazachtánu, Uzbekistanu atď...

Z týchto republík, hraničiacich s Ruskom a Čínou, pripravuje NATO vojnu proti týmto dvom krajinám. Vojna proti Rusku sa taktiež pripravuje i zo západu, z Ukrajiny. NATO je v súčasnosti garant tzv. nezávislosti Ukrajiny. NATO má v súčasnosti spoločné cvičenia Aliancie a Ukrajiny – mali explicitne za nepriateľa Rusko. Ukrajina je kompletne rozpadajúci sa štát a väčšina jeho obyvateľov si praje znovuzaloženie Sovietskeho zväzu. Na Čínu s dá zaútočiť zo Strednej Ázie, avšak tiež z východu, ak si uvedomujeme novú vojenskú zmluvu medzi ISA a Japonskom, uzavretou 17. apríla 1997, ktorá je namierená hlavne proti nej. NATO sa tiež stáva garantom ekonomickej diktatúry v Afrike a na Blízkom Východe. V júni 1988 sa konali za účasti jednotiek z Keni, Tanzánie a Ugandy, vojenské manévre pod európskym velením amerických síl. Toto velenie tvorí hlavnú zložku NATO. Taktiež bude v spojení s Centrálnym veliteľstvom v USA, zodpovedným za časť Afriky a Blízky Východ.

Druhý prostriedok medzinárodného kapitálu na zachovanie násilníckej a teroristickej diktatúry si zasluhuje, aby sme ho dvojnásobne zdôraznili. Buržoázia je trieda internacionalistická, ale moc si udržuje delením tých, ktorí sú v područí jej diktatúry. Buržoázia nerada používa svoje vojenské sily. Uprednostňuje tlačiť znesvárených, aby medzi sebou vzájomne sa zabíjali. Systematicky sa snažia rozdeľovať pracujúcich na základe náboženstva, etník, pôvodu a jazyka. Imperializmus už využil nacionalistických fašistov z Litvy, Lotyšska a Ukrajiny, aby ovládol Sovietsky zväz. Financoval a podporoval chorvátskych a slovinských nacionalistov a muslimských extrémistov, aby rozbil Juhosláviu a mohol obsadiť Balkán. Využíva hinduistických fundamentalistov v Indii, rasistov v africkej Rwande a islamských fašistov v Alžírsku, aby zasieval štiepenie a smrť a vydal tým krajiny na milosť nadnárodných spoločností. Všetci vieme, že tieto delenia a nacionalistictické štvania, ktorých vrchol je vidieť v Juhoslávii, sa dnes uskutočňuje i v Belgicku, či inde.

Aby sme lepšie pochopili "hádky" medzi "Valónmi" a "Vlámami" v našej krajine je treba umiestniť ich do medzinárodného kontextu, ktorý ukáže ich skutočný význam. Na celosvetovej úrovni sa rozvíjajú dva základné javy. Na jednej strane na zjednocujúcom sa svetovom trhu práce, sa všetci kapitalisti snažia vykorisťovať pracujúcich s maximálnou intenzitou a všetci imperialisti sa taktiež snažia zabrániť oslobodeniu a uniknutiu niektorej krajiny z ich nadvlády.

Na druhej strane robotníci všade na svete bojujú za obmedzenie vykorisťovania a vytvorením iného sociálneho systému, kde by zmizlo vykorisťovanie človeka človekom a porobené krajiny bojujú za oslobodenie z imperialistického zovretia. Na svetovej úrovni sa tento materiálny stret odráža v ideologickom boji medzi liberalizmom a socializmom, medzi rôznymi buržoáznymi koncepciami a marxizmom – leninizmom.

Veľká buržoázia všetkých krajín tvorí internacionacionalistickú triedu. Praktikuje nerozbitnú solidaritu, aby udržala vykorisťovanie pracovnej sily. Keď si chce udržať nadvládu, musí zabrániť, aby sa robotnícka trieda, jej priamy nepriateľ, nestala tak isto internacionálna. S týmto vedomím propaguje a využíva všetko, čo môže prispieť ku štiepeniu robotníckej triedy a pracujúcich más. Jasne to vyjadril prezident vlámskeho parlamentu Van den Brande: "Globalizácia (celosvetové spájanie kapitálu) kráča ruka v ruke so znovuobjavením vlastnej prirodzenej identity. To znamená, aby medzinárodná buržoázia mohla vládnuť v úplnom kľude, musí globalizáciou vykorisťovania prevádzať nekonečné drobenie pracujúcich podľa ich "prirodzenej identity".

Robotnícka trieda sa stane internacionalistickou tým viac, čím hlbšie pochopí, že základné ekonomické a politické záujmy všetkých pracujúcich na svete sú rovnaké a že jedine socialistická revolúcia môže skoncovať s mzdovým otroctvom.

Ludo Martens, PBT, Brusel

Zdroj: dolezite.sk


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |