Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10
chelemendik.sk - Boris Kagarlickij: Ako mužíci pochovávali dolár
chelemendik.sk
born in the ussr
chelemendik.ru
chelemendik.tv

Boris Kagarlickij: Ako mužíci pochovávali dolár

 Boris Kagarlickij: Ako mužíci pochovávali dolár


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/web/chelemendik.sk/www/ShowDoc.php on line 41

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/web/chelemendik.sk/www/ShowDoc.php on line 44

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/web/chelemendik.sk/www/ShowDoc.php on line 47Boris Kagarlickij: Ako mužíci pochovávali dolárwww.chelemendik.sk

Čo bude s peniazmi? To je otázka, ktorá trápi babky, čo si na horšie časy schovávajú pár stoviek cudzích papierikov, manažérov stredného rangu, intelektuálov, politikov a bankárov.
Trápi aj úradníkov.
Dokonca aj zástupcov robotníckej triedy, samozrejme, ak majú aspoň nejaké peniaze.
Na pozadí všeobecne panujúcej neistoty, rozpakov a vzrušného očakávania obzvlášť nahlas počuť hlasy publicistov a analytikov, sľubujúcich skorý pád dolára. Zelené šušťavé papieriky sa už-už zmenia na smetie, Amerike hrozí neodvratný bankrot, blíži koniec sa parazitickej zaoceánskej ekonomike. Doláru zostávajú zrátané mesiace, myslí si módny publicista. Celá podstata súčasnej krízy spočíva v nadprodukcii amerických peňazí, tvrdí iný populárny publicista. Všetky tieto proroctvá sprevádzajú silné emocionálne vlny nacionalistického sebauspokojenia. Vzniká dojem, akoby po krachu dolára, jedinou príťažlivou menou na svete mal zostať náš rubeľ, ktorému, samozrejme, nič nehrozí.
Americká ekonomika má naozaj veľmi vážne problémy. Devalvácia kurzu dolára je v určitej fáze nevyhnutnosťou. Ibaže bude sa to diať celkom inak a z iných dôvodov, aké sú tie, na ktoré sa odovlávajú naši publicisti. A najmä, nemáme nijakú príčinu tešiť sa z toho. Nejde o to, že ruské devízové rezervy sa z tohto dôvodu znehodnotia


www.chelemendik.sk

Poďme však po poriadku.

Autori všetkých tých príbehov o „zelených šušťavých papierikoch“ nám vykresľujú obraz parazitickej a nezodpovednej americkej politiky. Rozprávajú o tom, že Spojené štáty nič nevyrábajú, iba spotrebujú tovar celého sveta a platia za to nezabezpečenými papierikmi, ktoré len tak tlačia doma v svojich tlačiarňach. S reálnymi ekonomickými procesami nemá tento obrázok nič spoločné. Áno, v priebehu minulých rokov americká ekonomika stratila veľké množstvo výrobných odvetví. Ale tvrdiť, že nič nevyrába, môžu iba ľudia, ktorí neovládajú základné fakty. USA sú stále vedúcou priemyselnou veľmocou, ktorá vyrába technicky zložitú a výhodnú produkciu, počínajúc lietadlami až po autá, nehovoriac už o rozpracovaní nových technológií v tých najrozmanitejších oblastiach a o poľnohospodárstve, ktoré pri pomerne malom počte zamestnancov, zabezpečuje veľký podiel na svetovom trhu potravín. Produktivita práce v Spojených štátoch zostáva jednou z najvyšších na svete.
Hlavná príčina spotrebiteľskej krízy, ktorú USA prežívajú nespočíva v tom, že Američania nič nevyrábajú, ale v tom, že mzdy amerických pracujúcich sa stále znižujú. Aby mohli pokračovať v spotrebe, americké rodiny sa po uši zadlžujú. Mimoriadne drahé sa ukazuje zdravotníctvo, sociálne služby, neefektívny penzijný systém mení osobné úspory pracujúcich na palivo finančných špekulácií. Niet divu, že sa tu rozšírila finančná kríza. Problém americkej ekonomiky nie je v tom, že by Američania málo a zle pracovali, ale v tom, že obyvateľstvo nedokáže udržať túto mimoriadne vysokú úroveň vykorisťovania práce.
Samozrejme, v Spojených štátoch, rovnako ako u nás vo veľkomestách sa tiež nájde plno všelijakých flákačov, ktorí dostávajú šialené peniaze za všelijaké konzultácie a „služby“, ktoré nikto nepotrebuje, okrem takých istých flákačov. To však nie je špecifický problém USA, ale systémový problém súčasnej ekonomiky, ktorý zrodil súčasný model kapitalizmu. A veľa predstaviteľov vyššie spomínaného druhu sa dá nájsť nielen v Moskve a New Yorku, ale aj v Šahghaji a Honkongu.
Na druhej strane, predstavovať si federálny rezervný systém (FRS) ako skupinu nezodpovedných ľudí, ktorí tlačia „zelené papieriky“, je smiešne. Americký FRS je všeobecne považovaný za jednu z najdisciplinovanejších centrálnych bánk sveta, ktorá veľmi tvrdo kontroluje emisiu. Iná vec však je, že dolárov sa tlačí viac, ako ekonomika USA potrebuje. To je však ponuka, ktorá odpovedá na dopyt, - keďže onedlho dolár bude medzinárodnou rezervnou menou, potreba v ňom presahuje potreby samotnej Ameriky. Hoci výroba „zelených papierikov“ sama osebe nie je až taká dôležitá. Veď značná časť peňažného obehu v USA, aj vo svete je dávno zabezpečená bezhotovostnými peniazmi. Práve obeh bezhotovostných peňazí a úverových záväzkov, ktoré sú tak v USA, ako aj v iných krajinách, vyvíja silný tlak na FRS a núti zabezpečovať tento systém hotovosťou.

www.chelemendik.sk

V podmienkach, keď si východisko krajiny z krízy vyžaduje obrovské kapitálové vklady a Obamova administratíva nepristupuje k zvyšovaniu daní, vedenie USA ide cestou rozšírenia peňažnej emisie a cestou požičiavania si prostriedkov finančnom trhu. Ľahko predpovedať, k čomu to povedie: v USA sa opakuje tá istá situácia, ktorá bola v Rusku v rokoch 1997-98 či v Argentíne v rokoch 2000-2001. Pyramída štátneho dlhu sa neodvratne zrúti. Teraz, pokým si americká vláda berie na dlh, dolár rastie, (čo znižuje konkurencieschopnosť amerického tovaru), ale po tom ako dôjde k úverovému krachu, je krach dolára nevyhnutný. Otázkou je len to, či to spôsobí krach ekonomiky USA, stratu dominantného postavenia vo svete, a najmä, či to bude znamenať koniec dolára ako svetovej meny. Odpoveď na všetky tieto otázky bude jednoznačne záporná.

www.chelemendik.sk

Čo spôsobil náš default v roku 1998? Po prvé, obnovu ekonomického rastu, po druhé, podarilo sa zaplatiť všetky nesplatené dlhy, po tretie, rast domáceho priemyslu. Pád dolára bude mať presne tie isté dôsledky. Začne rásť priemyselná výroba, zvýši sa vývoz. Dlhy Ameriky, nominované v dolároch sa znehodnotia a budú rýchlo splatené. Rast výroby povedie k väčšej zamestnanosti a k spotrebe a bude ekonomiku ťahať z krízy. Ak sa toto všetko zosúladí s realizáciou Obamovho energetického programu, orientovaného na zníženie závislosti USA od dovozu surovín a palív, a zároveň na zníženie energetických nákladov, potom rast amerického hospodárstva sa bude diať najmä prostredníctvom spoliehania sa na vlastné sily.
Súčasne sa dolár začne dosť rýchlo obnovovať a vybojovávať si naspäť stratené pozície. FRS a vláda budú musieť akurát zadržiavať jeho rast, pretože príliš rýchle zvýšenie ceny americkej meny bude hroziť spomalením priemyselného rastu.
Kto tým utrpí? Hlavne Čína, ázijské krajiny a krajiny Latinskej Amerky, ktorých výroba sa orientuje na vývoz do USA. Zahraničné štáty a spoločnosti, ktoré nahromadili príliš veľa amerických dolárov. Európska únia, ktorá bude musieť devalvovať euro a vzdať sa nádeje, že vytlačí USA zo svetového finančného trhu, alebo sa bude musieť vysporiadať s krízou sama a stratiť vývozné trhy. Optimálne riešenie, ktoré Západnej Európe v takejto situácii zostáva: regionálny protekcionizmus, obmedzenie importu a stimulácia na úkor vlastnej výroby. To všetko ale krízu v ostatnom svete iba prehĺbi a nanesie úder Číne a iným globálnym vývozcom, ktorí po strate amerického trhu prídu aj o európsky. A na nejakú globálnu úlohu pre Čínu či dokonca hospodársku hegemóniu v Ázii bude treba zabudnúť. Ak Čína vôbec vydrží tento úder a neupadne do chaosu ďalšej občianskej vojny.
Rusku takýto scenár rozvoja krízy neprinesie nič, alebo prakticky nič. V prvej fáze východisko USA z krízy bude sprevádzané prehĺbením recesie v ostatnom svete (a do veľkej miery sa bude diať prostredníctvom nej). Aj keď rast amerického priemyslu zvýši dopyt na ropu (ktorá putuje do Ameriky a Venezuely), bude to vyvážené pokračujúcim poklesom dopytu v iných krajinách. Pre USA sa udržanie nízkych cien na energetické nosiče stane jednou z podmienok rastu. Dosahovať sa to bude na úkor elektrického zásobovania a techologických inovácií – to už vieme z Obamovho plánu. Berúc do úvahy terajšie energetické plytvanie, typické pre USA, možnosti hospodárstva sú tu obrovské.
Podobný vývoj udalostí vyvolá sociálnu a politickú destablizáciu na mohých miestach sveta. Je to však pre USA zle? Keďže Amerika disponuje silnou a mobilnou armádou, Amerika bude žiadaná v úlohe „svetového policajta“, na ktorého sa budú obracať vlády so žiadosťou o vmiešanie sa. Rast vojenských nákladov bude stimulovať výrobu. Pripomeňme, že americký vojensko-priemyselný komplex, na rozdiel od nášho, vôbec nie je zničený a je veľmi produktívny.
Prudký pád kurzu dolára je pre USA natoľko výhodný, že vyvstáva druhá otázka: prečo sa tak ešte nestalo? A práve pri odpovedi na ňu, si uvedomíme, aké absurdné sú predstavy našich analytikov, ktorí o Amerike uvažujú ako o niečom jednotnom a celistvom.
Americká spoločnosť a ani jej elita nie sú monolit. Politika, rovnako ako v iných krajinách, je výsledkom dynamického kompromisu medzi rôznymi záujmami. Poučnou analógiou tu opäť môže slúžiť náš default v roku 1998. Pre krajinu celkovo a pre jej ekonomiku sa ukázal šťastím. Ale pre finančné elity tých čias znamenal katastrofu. Dosť škôd napáchal aj pozíciám oligrachov. Napríklad SBS-Agro stratilo veľkú časť vplyvu a bolo tak nútené zmieriť sa pri Putinovi s novými pravidlami hry. To isté sa môže stať s finančnými elitami USA, ktoré dnes predstavujú najsilnejší segment vládnucej vrstvy.


www.chelemendik.sk

Druhým problémom sú záujmy amerických nadnárodných spoločností. Rast amerického priemyslu a úpadok Číny, z geopolitického hľadiska, prirodzene zodpovedá záujmom Washingtonu. Čo však s miliardami dolárov, ktoré americké spoločnosti vložili do vesmírnych výskumov? Nestabilita vo svete bude výhodná pre vojensko-priemyselný komplex, ale vonkoncom nie pre amerických investorov a exportérov, ktorí pôsobia ďaleko v cudzích krajinách, kam sa morská pechota nemusí dostať.
Washington ako hegemón svetového kapitalizmu sa musí postarať o celkovú stabilitu systému. Mimochodom, tento fakt zabezpečuje rovnaké dominantné postavenie dolára ako akékoľvek ekonomické faktory. Ale, čo ak sociálno-spoločenské kataklizmy v celom svete naberú také rozmery, že morská pechota nebude stačiť? Irak a Afganistan už ukázali, že zdroje „svetového policajta“ sú obmedzené. Zďaleka nie sú vyčerpané a môžu byť mobilizované v oveľa väčšom rozsahu ako teraz (koniec-koncov, vojensko-politické úsilie USA počas studenej vojny boli väčšie než za Busha, nehovoriac o období vlády Rooswelta.) Predsa len však existujú hranice.
Najmä, prudký prelom finančného pádu bude sprevádzaný sociálno-politickou krízou v samotných Spojených štátoch. Opäť si spomeňme náš default. Z dlhodobej perspektívy to bolo šťastie. Ale v prvých mesiacovch po krachu krajina prežívala ozajstnú katastrofu. V Amerike s oveľa mobilizovanejším a občiansky agresívnejším obyvateľstvom môžu protesty nabrať také rozmery, ktoré ohrozia systém. Navyše, obnova priemyslu na základe lacnej pracovnej sily – je nielen recept ekonomického rastu, ale aj veľmi silný impulz pre rozohrávanie triedneho zápasu. Americká pracujúca trieda, ktorá v priebehu posledných rokoch rapídne oslabla (a to bol jeden z cieľov Reaganových a Clintonových reforiem ), vystúpi so svojimi právami.
Skrátka, sociálne a politické riziko, späté s reštartovaním ekonomiky USA je natoľko vysoké, že administratíva Baracka Obamu sa jednoducho neodváži ísť do toho, pokým nebudú využité iné možnosti. Tie sa však pomerne rýchlo vyčerpajú a schopnosť udržiavať finančnú situáciu pod kontrolou má svoje hranice. Tieto hranice sa dosiahnu vtedy, keď sa vyčerpajú voľné prostriedky, pomocou ktorých Čína, Rusko a celý rad ostatných krajín financujú štátne a firemné deficity v Amerike. Vo chvíli amerického krachu, ani my, ani Čínania nebudeme mať voľné peniaze. To však už nikoho nebude trápiť – starý svet , sa tak či tak pohrúži do agónie.
Teraz sa už s istou dávkou istoty dá povedať, kedy sa tak stane. Dolár sa udrží nie niekoľko mesiacov, ale trochu dlhšie. Optimálny čas pre krach je polovica vládneho obdobia Baracka Obamu. Vtedy budú vyčerpané nielen finančné, ale aj psychologické zdroje. Ak chce Obama zostať aj druhé obdobie, bude musieť riskovať, majúc v rezerve dosť času na to, aby sa vysporiadal nielen s ekonomickou, ale aj sociálno-politickou krízou. Inými slovami finančný krach v polovici roku 2010 nechá washingtonskej administratíve dosť veľkú časovú rezervu – takmer dva roky, aby k novým voľbám pristúpili ako hrdinskí víťazi. Na to, aby bola kríza prekonaná, je nutné ju vyostriť.

Ibaže, môže to byť Pyrrhovo víťazstvo. Veď záchrana americkej ekonomiky sa bude všeobecne dosahovať prostredníctvom destabilizácie svetového kapitalizmu. Systému, ktorého súčasťou sú aj americké vládne vrstvy. Takže otázny tu vôbec nie je osud dolára, ale osud kapitalistického systému.

Ak kapitalizmus prežije, zachová sa, hoci v pozmenenej podobe, globálna úloha dolára. Prežije však kapitalizmus?

Vz. ru
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/web/chelemendik.sk/www/ShowDoc.php on line 41

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/web/chelemendik.sk/www/ShowDoc.php on line 44

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/web/chelemendik.sk/www/ShowDoc.php on line 47
Amerika padá na ekonomické dno

Za pol roka zanikli v Spojených štátoch vyše štyri milióny pracovných miest. Podľa agentúry AP však americký pracovný trh najčiernejšie dni ešte len čakajú.

WASHINGTON. Štyridsiatnik Charlie si na víkendový výlet do múzea obliekol tričko s nápisom „S Obamom je všetko lepšie". Na otázku, či tomu skutočne verí, mi odpovedal: „Samozrejme!" Rovnako ako mnohí Američania. Prezident im sľúbil, že Ameriku zmení. Zároveň neskrýval, že to nebude za jedinú noc, ani že to pôjde bezbolestne.
Recesia sa nekončí

Zastaviť prepadajúcu sa ekonomiku má Barack Obama ako prioritný cieľ. Vo svojich prejavoch ľuďom vlieva nádej, že Ameriku čakajú lepšie časy. Ešte predtým však musí prežiť pád na dno.

Za posledný rok a pol zaniklo v krajine 4,4 milióna pracovných miest. Nezamestnanosť dosiahla osem percent, čo je najviac za posledné štvrťstoročie. A recesia sa ešte nekončí. „To nie sú iba štatistiky, ale utrpenie, ktoré zažívajú milióny Američanov, čo nevedia, ako ďalej platiť účty, hypotéky, ako živiť rodiny.

Tak ako prechádzajú krízou mnohé rodiny, aj krajina musí čeliť ťažkým rozhodnutiam. V snahe platiť za veci, ktoré potrebujeme, nesmieme míňať peniaze za to, čo nepotrebujeme," povedal americký prezident vo svojom pravidelnom rozhlasovom prejave.
Na úsmev nie je dôvod

Fotografovi časopisu Time pred svojím domom pózuje 57­ ročná Paula Stevensová. Pani v červenom kabáte a teniskách sa neusmieva. Už niekoľko mesiacov nemá dôvod. Rozvedená matka dvoch dcér prišla o prácu v počítačovej firme. Zatvorili ju pre ekonomickú krízu.

Pár rokov pred 60. narodeninami si novú prácu zháňa zatiaľ márne. Počas prebdených nocí si spočítala, že za peniaze z príležitostného zamestnania zaplatí buď jedlo, alebo nájom. Dom by predala okamžite. Realitný agent jej však povedal, že ho nepredá za viac ako 145­tisíc dolárov. Ona si naň pred rokmi od banky požičala 185­tisíc dolárov. Rozdiel splatiť nedokáže. No rovnako nedokáže banke posielať mesačné splátky.
Ani zostať, ani odísť

„Žiadna banka vám neodpovie na telefonát. Žiadny predaj vám nevráti vašu investíciu. Nemôžete si dovoliť odísť, ani zostať," tak opísal Barack Obama každodennú realitu miliónov ľudí.
Podľa štatistík má jeden z ôsmich Američanov problém splácať hypotéku na dom.

787­miliardový záchranný balíček by mal pomôcť aj im. Americký prezident v rozhovore pre The New York Times povedal, že nesľubuje rast ekonomiky už tento rok. Ale sľubuje, že „tento rok položí základy na obnovu ekonomiky".

Naliehal, aby ľudia nepchali peniaze do matracov. Klesajúca spotreba vrhá americké hospodárstvo do ešte hlbšej recesie.

Tá trvá od konca roka 2007. Kedy sa nočná mora miliónov amerických rodín skončí? To je otázka, na ktorú nedokáže dať nikto presnú odpoveď.
Oživenie až na budúci rok

Agentúra AP tvrdí, že najčiernejšie dni pracovný trh ešte len čakajú. Experti do konca roka predpovedajú ďalších 2,4 percenta zrušených pracovných miest. To by znamenalo 9­percentnú nezamestnanosť. Iní varujú, že nezamestnaných bude do konca roka 10 percent.

Ekonómovia oslovení agentúrou predpovedajú, že oživenie pracovného trhu by sa mohlo začať v priebehu nasledujúceho roka. Ešte dlho potom však bude oslabený čeliť problémom. Rovnako ako trh s nehnuteľnosťami.

Finančné trhy majú podľa analytikov to najhoršie za sebou. Agentúra AP však pripomína, že sú to tí istí analytici, ktorí by nikdy nečakali, že trhy padnú až tak hlboko.

sme.sk
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/web/chelemendik.sk/www/ShowDoc.php on line 41

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/web/chelemendik.sk/www/ShowDoc.php on line 44

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/web/chelemendik.sk/www/ShowDoc.php on line 47

Václav Klaus obviňuje EÚ - VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=8UVYIxw1q1A&feature=related
http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=682&c=_Je_este_mozno_predist_akejsi_celkovej_apokalypse

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=681&c=Valentinka_VIDEO

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=678&c=Sergej_Chelemendik_Osud_Slovenska_vo_svete_riadeneho_chaosu

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=678&c=Sergej_Chelemendik_Osud_Slovenska_vo_svete_riadeneho_chaosu

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=662&c=Sergej_Chelemendik_Soft_Power_makka_sila_made_in_USA

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=657&c=_Sergej_Chelemendik_odpoveda_na_listy_a_otazky_citatelov_

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=656&c=Autorske_videoklipy_Sergeja_Chelemendika

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=651&c=Sergej_Chelemendik_Strategicke_poznamky_o_buducich_vojnach_v_Eur

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=646&c=Sergej_Chelemendik_KTO_JE_MICHAIL_CHAZIN

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=626&c=Sergej_Chelemendik_O_moci_a_europskej_schizofrenii

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=613&c=Sergej_Chelemendik_Amerika_zachrani_Europu_ako_vzdy

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=607&c=_Sergej_Chelemendik_Juscenko_je_ukrajinsky_Gorbacov_

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=589&c=Sergej_Chelemendik_PREZIT_SPOLU_Manifest_Hnutia_za_Prezitie_Clov

http://www.chelemendik.sk/ShowDoc.php?d=588&c=Sergej_Chelemendik_o_politickom_slovanstve_na_ruskej_televizii_E
chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | fotograf | handmade |