Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Sergej Chelemendik: Geopolitika zjednotenia na základe dobra - Rozhovor pre noviny Rossijskije vesti - chelemendik.sk

 

Sergej Chelemendik: Geopolitika zjednotenia na základe dobra - Rozhovor pre noviny Rossijskije vesti

2020-07-07  (18:38)

 - Sergej Chelemendik: Geopolitika zjednotenia na základe dobra  -  Rozhovor pre noviny Rossijskije vesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rosvesty.ru/2108/evraziyskiy-narodnyy-front/8693-sergey-helemendik-geopolitika-obedineniya-na-osnove-dobra/


Ruský spisovateľ Sergej Chelemendik žijúci už 25 rokov v hlavnom meste Slovenska - Bratislave, reagoval na otázky denníka "Rossijskie vesti"" o budúcnosti slovanských krajín.

- Píšete veľa o medzinárodnej politike a geopolitike, o Slovensku, Českej republike, Srbsku. Je vôbec v týchto krajinách záujem o geopolitiku? Dá sa vôbec tento termín použiť v kontexte existencie týchto malých slovanských národov?  Alebo možno je ich osudom sa jednoducho vždy podriadiť  silnejším?


- To je veľká otázka týkajúca sa filozofie dejín. Záujem o medzinárodnú politiku v slovanských krajinách v týchto dňoch rýchlo rastie, pretože kognitívna disonancia - tak krásne dnes nazýva oficiálna propaganda obyčajnú lož  - dosiahla neúnosnú úroveň. Ľudia sú zmätení, nechápu čo sa deje a chcú vedieť, čo sa s nimi stane zajtra. Nie je to zmätok takého charakteru, ako si to môžete predstaviť v Rusku, kde rýchle zmeny okolností a nepredvídateľnosť budúcnosti predstavujú  rysy národného charakteru. Práve preto zmätenosť nie je ruskou črtou.

Slováci vo všeobecnosti súhlasia s faktom, že sú malý národ, ktorý o ničom nerozhoduje,  vždy niekto rozhoduje zaňho,  teraz konkrétne Západ. Nezaujímať sa o výsledky týchto rozhodnutí však Slováci nemôžu. Euroatlantická integrácia vytvorila za dvadsať rokov z vyspelej európskej krajiny - Československa, dusnú liaheň  lacnej pracovnej sily pre európske a ázijské korporácie. Mládež v tejto liahni nemá takmer žiadne perspektívy. Slovákom a Čechom vzali  socialistický celonárodný majetok - vysoko rozvinutý priemysel a poľnohospodárstvo - a zanechali im, ako sa tu hovorí, "oči pre plač." A tento plač začína. Stále viac a viac ľudí si začína zamýšľať nad tým, že rovnako ako  "privatizovali," teda  ako keby si kúpili ich továrne a závody s cieľom ich likvidácie a rozkradnutia, za naničhodné  nuly na monitoroch počítačov „odkúpia“ aj ich pôdu a nehnuteľnosti. Pričom na juhu Slovenska sa  pod týmito pozemkami nachádzajú  obrovské zásoby mimoriadne čistej  pitnej vody, strategickej suroviny číslo jedna pre celý svet, zásoby, ktoré  sú dôležitejšie ako ropa alebo zemný plyn.  Na tom istom  juhu Slovenska žije kompaktná maďarská menšina - písal som o tom v mojej knihe "Slovenské Kosovo". Voda je oveľa dôležitejšie ako zemný plyn, ak je v dome chladno, môžete sa zahriať, poriadne sa obliecť, alebo si zabehať , ale keď človek chce piť a  - piť treba stále – tu nič iné okrem vody nepomôže. Voda je všetko, voda  je život. Mnohí Slováci sa začínajú postupne prebúdzať  a vzniká u nich dôvodné podozrenie:  či neprijmú mocní tohto sveta rozhodnutie týkajúce sa likvidácie slovenského ľudu tak ako bol zlikvidovaný ich priemysel?! Či môže byť nejaká hŕstka Slovákov, Slovanov, prekážkou v ceste neobmedzenej chamtivosti Západu!? Toto je dôvodom rastúceho záujmu o to, čo sa deje v Kosove, kde sa zdokonaľuje liberálny "humánny" model oslobodenia územia, rozprávkovo bohatého na prírodné zdroje a strategicky cenné suroviny, od pôvodnej populácie.

U Slovákov a Čechov sa prebúdza geopolitické myslenie, prebúdza sa pod tlakom okolností.

Pravdaže, dejiny píšu víťazi, pravdaže  pravdu má obvykle ten, kto je silnejší. Mnohým ruským čitateľom sa úvahy Slovákov o svete budú zdať detinské, nezrelé, ale slovanské národy majú svoju nedetskú  pravdu - Slováci veria v dobro a spravodlivosť, veria aj napriek svojmu dlhoročnému podriadenému postaveniu, veria tak, ako je dané veriť len niekoľkým národom.

- Ako sa mení postoj Slovákov a Čechov k Rusku v posledných rokoch?


- Mení sa radikálne, a pokiaľ ide o Slovensko, vcelku masívne. Rusko sa stáva pre časť  Slovákov majákom, nádejou, "svetlom v tme." Niečo podobné som videl iba v Srbsku.

 Chcel by som priblížiť ruským čitateľom jednoduché, mimoriadne dôležité, ale ťažko prístupné ruskému chápaniu,  na prvý pohľad, "detské" predstavy Slovákov o Rusku a jeho úlohe vo svete. Slováci  totiž vedia o Rusoch to, čo sami Rusi o sebe nevedia a toto poznanie je na nezaplatenie.

Rusko je v predstavách Slovákov obrovský slovanský národ, ktorí môže ochrániť všetkých Slovanov; Slovania sú pre Slovákov jeden celok, ktorý bol mnohonásobne rozdelený z rôznych dôvodov, ale  existujúci vo svojej podstate ako organický celok. Bratstvo Slovanov, ich  príbuzenstvo nie je na Slovensku iba fráza - je to životná realita.

Slováci veria v zjednotenie Slovanov a v skutočnosť, že Slovania budú hlavnou silou v našom svete. A to všetko sa udeje "pod krídlami" veľkého Ruska, ako dôsledok nového ruského víťazstva nad zlom.

Bez ohľadu na dve desaťročia trvajúcu masívnu, intenzívnu, útočnú protiruskú propagandu, ktorá sa šíri zo všetkých štrbín, Slováci - opakujem, nie všetci, ale väčšina slovenského národa - začína vnímať Rusko ako Dobro  ako silu na strane Dobra, ako Dobrú Silu.

Rusko ako Dobrá Sila môže zachrániť a zachovať  Slovanov a Slovákov, môže priniesť šťastie a prosperitu. Taký je symbol viery.

Stretávam sa s mnohými čitateľmi na verejných prednáškach a diskusiách, a verte mi, niekedy vystavujem vieru Slovákov skúškam, keď im hovorím o tom, čo nevedia, alebo vedia o tom veľmi málo - o rusko-ukrajinských konfliktoch, o krvavých medzislovanských  sporoch a vojnách na Balkáne, o poľskej nenávisti voči dobrému ruskému národu, o mnohonárodnostnom Rusku. Pozorne ma počúvajú a v podstate so mnou súhlasia:  áno, teraz sú Slovania rozdelení, ale ... veria svojej vrúcnej túžbe. Taká je slovenská pravda o svete, jednoduchá a zároveň krásna. A na túto pravdu by sa ruská vláda mala pozrieť pozorne a dôkladne,  pretože je možné, že v sebe obsahuje odpovede na mnohé otázky, nad ktorými si lámu hlavy v Rusku.

Chcem pridať svoj hlas k slovenskej pravde o Slovanovch - áno, duchovne, alebo ako sa hovorí, mentálne je to jeden celok a nie je náhoda, že tento celok tak nenávidia a snažia sa ničiť nepriatelia. Slovanov zjednocuje okrem podobnosti jazyka a spoločnej histórie, lepší, spravodlivejší, duchovnejší, náboženskejší  pohľad na svet, Slovania sú viac na strane Dobra, bližšie k viere, bližšie k Bohu. Slováci si netrúfnu povedať tieto slová nahlas, ale ja som ruský spisovateľ a môžem po veľkom Leskovovi zopakovať: "Boh je s nami", "Boh za krivdu Rusom trestá."

Skutočnosť, že Slovanov úspešne štvali a štvú proti sebe navzájom, je zlo, je to desivé, ale Západ to nerobí len so Slovanmi, Západ zatiaľ úspešne štve všetkých proti všetkým, je to podstata jeho sily a moci. Oni rozoštvávajú a ničia na základe zla. Ale existuje aj zjednocovanie na základe Dobra! Také môže byť zjednotenie Slovanov, v ktoré v súčasnej dobe veria iba Slováci. Ale možno zajtra nebudú jediní ktorí tomu veria. Je možné, že po ďalších otrasoch a prerozdeľovaní Balk
án a pripadne  Poľska, ktoré sa už črtá na obzore, sa aj tam nájdu ľudia, ktorí povedia nahlas: rokmi priživovaná nenávisť voči Rusku a poklonkovanie pred Západom, je tragédiou Poľska, ktorá Poľsku najviac  škodí a predovšetkým tento fakt je podstatou jeho odvekých neduhov. Možno, že sa v Belehrade znovu objaví vodca, nový maršal Tito, ktorý znovu dokáže zjednotiť balkánskych Slovanov v mene ich prežitia - čo sa v ich histórii udialo veľakrát.

- Ako sa rozvíja spolupráca medzi Slovenskom a Ruskom v oblasti ekonomiky?


- Nakoľko môžem posúdiť, najvýznamnejším projektom je širokorozchodná železnica z východnej hranice Slovenska do Bratislavy a Viedne, ktorý sa pomaly, ale isto rozvíja. Tento projekt, ak bude úspešný, môže bez  zveličovania zmeniť osudy mnohých Slovákov a Slovenska ako celku, je to zmena k lepšiemu, nakoľko sa krajina stane jedinečným novým dopravným koridorom medzi Východom (Rusko, Ukrajina, Čína, Ázia) a Európou. Pokiaľ som si všimol, vedú sa intenzívne rokovania o tom, kto v akej miere bude financovať túto  rozsiahlu výstavbu. Podotýkam, že peňazí v našom svete existuje veľa a používajú sa čoraz nezmyselnejšie. Verím, že pre tento projekt, ktorý môže zmeniť osudy Slovákov a Slovenska sa peniaze skôr či neskôr nájdu.

- Ako Slováci vnímajú ruského prezidenta Vladimira Putina?

- Povedal by som, že tam je pozoruhodný konsenzus. Putina rešpektujú aj niektorí zarytí nepriatelia Ruska, ktorí sú na výplatnej listine bohatého dedka Sorosa. Rešpekt sa prejavuje v tom, že si nedovolia "štekať" tak, ako to niekedy robia ich náprotivky v Českej republike.

Pre mnohých Slovákov je Putin stelesnením ideálneho vodcu - Putin by na Slovensku, ostatne podobne ako v mnohých iných krajinách, s istotou vyhral voľby. Mocný bojovník na strane Dobra - taký je obraz Vladimíra Putina nielen na Slovensku. Zachráni a obráni, ak nie dnes, tak zajtra určite. Naivné? Možno čiastočne, ale v podstate správne.

Slováci naozaj vedia veľmi málo o dianí vo svete, nakoľko ich domáce  médiá sprosto klamú, ale Putinovi je pripisovaná rozhodujúca úloha v akomkoľvek dianí vo svete.

- Čo vedia Slováci o Euroázijskom zväze a aký majú názor na túto úniu?

- Myšlienku Euroázijského zväzu je starostlivo utajovaná pred Európanmi Európskymi médiami. Preto Slováci vedia prakticky len to, že môžu čerpať z ruských médií, a to čo poskytne náš portál. Skromne podotýkam, že rusko-slovenský portál www.chelemendik.sk je svojím spôsobom unikátnym  médiom, ktoré na Slovensku nie je možné prehliadnuť.

Reakcie Slovákov sú rôzne. Dosť typická: vystúpme z EÚ a pripojme sa k tejto novej aliancii, pretože už aj tak nemáme čo stratiť. Kladú aj takéto otázky: A aké budú prínosy a výhody členstva? Ako existovať spoločne s Čínou a Indiou, ak sú tak ďaleko a my o nich nič nevieme?

Euroázijská myšlienka je pre Slovákov ťažko pochopiteľná a nielen pre nich. Ale jej podstatu  mnohí z našich čitateľov chápu  hneď - vytvoriť novú alianciu, ktorá bude chrániť svet pred svetovými vojnami a barbarskými lúpežami chamtivého Západu. S touto myšlienkou súhlasia Slováci okamžite - je ťažké s ňou nesúhlasiť, ale o to ťažšie je ju zrealizovať.

Využijúc príležitosť, chcem pozdraviť a zaželať všetko najlepšie účastníkom historicky prvého zjazdu Euroázijského frontu, ktorý sa uskutoční 30. decembra v Moskve. Front si môže stanoviť veľký cieľ - povedať svetu o Euroázijskej únii ako veľkej geopolitickej myšlienke. Nie je potrebné hovoriť o tom našim nepriateľom - oni sú aj tak dobre informovaní. Ale priateľom a spojencom, ktorým klamú a snažia sa ich zmiasť.

- Rossijskie Vesti  svojho času uverejnili  manifest a program Hnutia Dobrá Sila. Ako sa rozvíja tento projekt?


- Rád by som sa poďakoval denníku Rossijskie Vesti za tieto publikácie. Tieto texty vyvolávajú pomerne značnú odozvu, ktorá sa už zhmotnila vo forme verejných prednášok a diskusií na Slovensku.

V blízkej budúcnosti bude program Hnutia Dobrá Sila, jeho duchovná, politická a praktická časť dopísaný a v konečnej podobe uverejnený. Početné stretnutia s čitateľmi a ich reakcie ma definitívne presvedčili, že Hnutie sa môže stať reálnou spoločenskou silou.

Hnutie Dobrá Sila je kolektívnym dielom, je ideologickým motorom, katalyzátorom riešení, ktorý ponúka ľuďom, veriacim v Dobro, hľadať a nájsť cestu a nasledovať túto cestu.

Zatiaľ je to iniciatíva ruského spisovateľa a niektorých najaktívnejších čitateľov na Slovensku, ale ľudí, ktorí podporujú Hnutie, su a bude ich veľa, nielen na Slovensku. Sú odozvy z Českej republiky, Srbska, Bieloruska, Ukrajiny a Ruska.

V januári bude právne zriadená medzinárodná organizácia Hnutie Dobrá Sila so sídlom v Bratislave na báze nakladateľstva "Slovanský dom", ktoré som vytvoril pred dvadsiatimi rokmi a ktoré pokračuje v práci.

Som presvedčený, že Hnutie sa stane reálnou Silou.

 

21. december 2012, Bratislava


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |