Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Ruská cirkev a kresťanský rozmer problému ľudských práv a slobôd - Kniha Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila - Časť 6. - OPEN TEXT - chelemendik.sk

 

Ruská cirkev a kresťanský rozmer problému ľudských práv a slobôd - Kniha Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila - Časť 6. - OPEN TEXT

2020-06-06  (03:02)

 - Ruská cirkev a kresťanský rozmer problému ľudských práv a slobôd - Kniha Patriarchu Moskovského a celého Ruska Kirila - Časť 6. - OPEN TEXT

9.12.2011


(Článok v denníku Izvestija, 4. apríla 2006)


Najdôležitejšou otázkou súčasnosti je súvislosť  medzi myšlienkou práv a slobôd jednotlivca a problému jeho mravnej zodpovednosti. Pre kresťanskú ideu je príznačné  spájať ideu dôstojnosti jednotlivca s otázkou mravnosti, čo nás nutne vedie k úvahám o zhubnom vplyve hriechu na dušu človeka. Pretože pojem a problematika hriechu sa ale v liberálnej filozofii ignoruje, je prirodzené, že v nej chýba aj náboženské rozlíšenie zla a dobra. Podľa môjho názoru, vnútorný rozpor v chápaní súčasného západného sveta myšlienky ľudských práv je dôsledkom práve tejto okolnosti.

Vytesnenie pojmu hriechu z každodenného života a z oblasti intelektuálnych diskusií vedie k stieraniu hraníc medzi dobrom a zlom v ľudskom  vedomí. Jednotlivcovi sa bráni  iba v tom, aby sa sebarealizoval takým spôsobom, ktorým  by mohol obmedziť cudziu slobodu. Inými slovami, právne zákony  je potrebné vážiť si, ale morálne imperatívy –nie je nutné. Práve preto náboženská etika, ktorá nástojí na priorite morálnych hodnôt je dnes vystavená prudkým útokom.  Vyhlasuje sa za zastaranú, brániacu pokroku. V lepšom prípade je trpne znášaná – do takej miery, do akej neprotirečí hlavným postulátom liberalizmu.

A tak nemôžeme ignorovať prítomnosť  základného protirečenia medzi sekulárnym a religióznym prístupom v téme ľudskej dôstojnosti. Ruská pravoslávna cirkev ako prvá sformulovala tento problém a pozdvihla ho na medzinárodnú úroveň.
Prečo je teraz taká aktuálna diskusia o dôstojnosti jednotlivca a právach človeka? Predovšetkým preto, že pravoslávny svet sa postupne zapája ako integrálna súčasť do jednotného európskeho priestoru. Vieme, že mnohé pravoslávne štáty vstúpili alebo sa pripravujú vstúpiť do Európskej únie. A aj keď je dnes pre Rusko vstup do EÚ veľmi vzdialenou otázkou, už dnes sme súčasťou spoločného európskeho priestoru, aspoň pokiaľ ide o oblasť práva. Pretože zákonotvorný  proces v Ruskej federácii sa uskutočňuje so zreteľom  na existujúce západoeurópske právne normy.

Či sa to niekomu páči, alebo nie, no Rusko patrí do spoločného európskeho priestoru kultúrne, geograficky, historicky, politicky, psychologicky. V súčasnom integračnom procese však nemusíme bezvýhradne prijímať liberálne stereotypy správania a mravné hodnoty, ktoré boli sformované bez našej priamej účasti, Rusko s jeho tisícročnými duchovnými, kultúrnymi, bohoslovnými a intelektuálnymi tradíciami, nemusí bez kritického vnímania preberať idey, ktoré s objavili v kontexte západoeurópskej kultúry, hoci ich nesmie ani odmietať len preto, že majú cudzí pôvod.
Bohužiaľ naša úprimná snaha nepredpojato analyzovať  a dať význam komplexu týchto ideí, sa často odmieta. Navyše, akákoľvek samostatná kritická pozícia voči sekulárnemu liberalizmu, teraz často vystupujúcemu v úlohe ideologického zabezpečenia integračných procesov v novej Európe sa nevyhnutne berie s veľkou nevôľou. Súčasne, žiaľ, pozorujeme objavovanie sa symptómov, ktoré svedčia o snahe niektorých liberálnych kruhov prejsť k otvorenému použitiu sily v zápase s tradicionalizmom, vrátane   náboženských  zvykov a hodnôt.

Ako je známe, Spojené štáty americké v poslednom čase prežívajú energický nástup ideológie sekularizmu. Napríklad v Kalifornii bol vydaný zákaz stavať na verejných priestoroch vianočné stromy. Tento zákaz pôsobí naozaj zvláštne o to viac, že v Izraeli, ktorého štátnym náboženstvom je judaizmus, kresťanom v rámci vládneho programu zadarmo rozdávajú tieto symboly vianočných sviatkov. Vo Francúzsku prijatý zákon, zakazujúci nosiť na verejnosti výrazné náboženské symboly, vyprovokoval veľmi tvrdú spoločenskú diskusiu o otázkach nedotknuteľnosti práv človeka, medzi ktorými je aj sloboda vierovyznania.  Nedávno  v centre pozornosti európskych médií bol prípad keď jedenému európskemu predstaviteľovi zakázali účasť v Európskej komisii, pretože sa o otázke homosexuality vyslovil v duchu kresťanských tradícií. Tento obraz dopĺňa iný poburujúci prípad, keď  istého pastora evanjelicko-luteránskej cirkvi vo Švédsku zavreli do väzenia, pretože vo svoje kázni označil homosexualitu za hriech.

Európa a Rusko už prežili nezabudnuteľné a veľmi dramatické časy, keď jedna alebo druhá trieda, sociálne či spoločenské skupiny násilne hájili svoje idey a druhých zbavovali práva na vyjadrenie vlastných presvedčení. V týchto prípadoch triumf vlastnej ideológie si v konečnom dôsledku vyžadoval ak nie fyzické aspoň morálnu likvidáciu inak zmýšľajúcich.
Pre nás je jasné, že použitie princípu priority práv a slobôd jednotlivca v kontexte medzinárodných vzťahov sa musí zakladať na širokom konsenze všetkých zainteresovaných strán, a nie na svojvoľných a výberových interpretáciách tohto princípu, tým viac nie na politickej alebo ideologickej objednávke.

Myslím, že hlavný problém spočíva v tom, do akej miery spoločenstvu národov predkladaný nový poriadok svetovej existencie zodpovedá náboženským princípom? Preto považujem za nesprávnu, dokonca nebezpečnú situáciu, keď všetku tú veľkú rôznorodosť Božieho sveta sa snažia objať a pokryť pomocou niekoľkých ideí, ktoré boli sformulované v západoeurópskom filozofickom a politickom kontexte, bez reálnej účasti moslimov, judaistov, budhistov, hinduistov, pravoslávnych kresťanov a čiastočne aj katolíkov. Absolútna väčšina obyvateľov našej planéty, ktorí sú nositeľmi starých svojbytných kultúr sa však reálne nezúčastnila na vypracovaní tohto systému hodnôt, ktorý sa  teraz utvrdzuje vo svete ako univerzálna norma, občas dokonca násilne.


Existuje nebezpečenstvo, že tí, ktorí nedokážu adekvátne odpovedať na tento násilný tlak, sa môžu uchýliť k násilným formám odporu. Nábožensky založeného človeka nie je ťažké pomknúť k aktu sebaobetovania, aby za cenu svojho života ochránil to, čo je pre neho posvätné. Nedá sa vylúčiť, že zlomyseľní ľudia môžu využiť tento skrytý, ale reálny odpor veriacich ľudí proti valiacej sa vlne agresívneho liberalizmu na  vyprovokovanie násilia, ako to už bolo v prípade islamského odporu proti „zákonu o hidžábe“ alebo posmešnému zobrazovaniu proroka Mohammeda.

Súčasne si podľa môjho názoru  vyžaduje diskusiu  otázka, do akej miery sekulárne liberálne hodnoty v tej podobe v akej existujú teraz, môžu ašpirovať na status univerzálnych, a o tom, či sa môžu dané hodnoty bez patričnej korekcie stať základom formovania nových vzťahov medzi ľuďmi, krajinami a národmi v epoche globalizácie.

Takýto stav vecí očividne dokazuje súčasnému svetu životnú dôležitosť medzicivilizačného dialógu a harmonizácie rôznych kultúrno-historických modelov v záujmoch celého ľudstva. Dnes sa tento neľahký, ale podstatný problém zaraďuje medzi prvoradé úlohy, ktoré stoja pred svetovým spoločenstvom.


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |