Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Putin predpovedal marginalizáciu nadnárodnej elity - chelemendik.sk

 

Putin predpovedal marginalizáciu nadnárodnej elity

2018-05-25  (05:35)

 - Putin predpovedal marginalizáciu  nadnárodnej elity

31.10.2016

Najdôležitejším bodom Putinovho prejavu  na zasadnutí Valdajského  medzinárodného diskusného klubu bola jeho tvrdá kritika svetovej nadnárodnej elity. Pre prezidenta Ruska, ktorému účastníci zasadnutia otvorene lichotili, nazývajúc ho najmocnejším človekom na svete, naozaj nie je príliš zaujímavé hovoriť o voľbách v Spojených štátoch. Poukazuje na to, čo tvorí základ súčasného svetového neporiadku. 

Putinove odpovede  na otázky expertov z Valdajského klubu obsahovali veľa zaujímavých a výrazných výrokov –  vrátane  dobre zapamätateľných  formulácií, ako napríklad: „to, čo je dobré pre ruského človeka aj predstavuje národné záujmy Ruska“. Putina sa veľa pýtali na Ukrajinu a prišiel s absolútne správnym vzorcom strategického kurzu Ruska:

„Sme jeden národ, najprv nás rozdelili a potom poštvali proti sebe. Ale sami si za to môžeme A sami musíme nájsť východisko z tejto situácie.“

Reč bola aj o Sýrii aj o rusko-amerických vzťahoch, o Číne aj role OSN. Prirodzene, objavili sa aj otázky o voľbách v USA aj o zasahovaní Ruska do ich priebehu:

„Ohľadne takzvaných favoritov a nefavoritov  vo volebnej kampani v USA... Z môjho pohľadu táto myšlienka bola  implantovaná do povedomia verejnosti v priebehu prezidentskej kampane v USA s jediným cieľom –  s cieľom zápasu tých, ktorí hája záujmy kandidátky za Demokratickú stranu  pani Clintonovú so zástupcom Republikánskej strany pánom Trumpom...  Ako  sa to robí? Po prvé, vytvára sa obraz nepriateľa v podobe Ruska  a potom sa vyhlasuje, že Trump je náš favorit. Je to úplný blud a nezmysel.  Je to jednoducho spôsob vnútropolitického zápasu, spôsob manipulácie verejnej mienky.“ 

Prezident podotkol, že v priebehu volieb by sa malo hovoriť o aktuálnych politických problémoch USA, a nie o vymyslenom  zasahovaní Ruska – „oveľa ľahšie je odpútať pozornosť ľudí na takzvaných ruských hackerov, špiónov, agentov vplyvu atď.“ A rétoricky sa pýtal:  „vari si  niekto naozaj myslí, že Rusko môže nejako závažne ovplyvniť voľbu  amerického národa?  Vari je Amerika nejaká banánová republika?  Amerika je predsa obrovská veľmoc.“  Hoci sa Putin vyjadril, že keďže  nikto nevie, „ako  sa bude správať víťaz, ako sa bude správať Trump alebo Clintonová“ a tým pádom „je nám viac alebo menej jedno“, kto bude zvolený za amerického prezidenta a spolupracovať budeme s každým,  predsa len privítal „sľuby vyladiť vzťahy medzi USA a RF“, ktoré, ako je známe, pochádzajú práve od Trumpa. 

To, ako Putin charakterizoval Trumpa nebola náhoda: 

„Čo sa týka samotného pána Trumpa – zvolil si vlastný spôsob, ako zasiahnuť srdcia voličov. Pravdaže, správa sa extravagantne, všetci to vidíme, ale myslím si, že to nie je až tak  nezmyselné správanie. Zastupuje záujmy tej časti spoločnosti, ktorá je unavená  z elít, nachádzajúcich sa desaťročia pri moci. Prezentuje sa ako jednoduchý chlapík, ktorý ich kritizuje. To je jeho parketa. Nakoľko je  táto jeho stratégia efektívna – to ukážu voľby.“

Slová o tom, že Trump zastupuje záujmy tých, ktorí sú unavení  z vládnucich elít, sú správne, ale v Putinovom vystúpení sa v podstate svojej stali len pokračovaním tej hlavnej témy, s ktorou prezident prišiel v úvode svojho prejavu. Témy nadnárodných elít, ktoré  vyvolávajú čoraz väčšiu nespokojnosť u ľudí v tých najrôznejších krajinách sveta. Táto myšlienka aj bola hlavnou  a tou najzaujímavejšou tézou Putinovho prejavu, ale, bohužiaľ, experti Valdajského klubu  neprejavili záujem ju rozvíjať a zredukovali ďalší dialóg na dôležité, ale súkromné témy a rozoberanie rolu Putinovej osoby v dejinách. 

 

Pritom prezident povedal nasledovné:

„Existuje deficit stratégie a ideológie budúcnosti, čo vytvára atmosféru neistoty, ktorá priamo vplýva na nálady verejnosti. Sociologické prieskumy, uskutočňované na celej planéte, ukazujú, že obyvatelia rôznych krajín a svetadielov najčastejšie vidia budúcnosť ako čosi hmlisté  a pochmúrne. Budúcnosť ich neláka, ale ľaká.  Pritom ľudia nevidia reálne možnosti a mechanizmy čokoľvek zmeniť, nejako ovplyvniť priebeh udalostí, voľbu politiky. 

 

Áno, formálne sú všetky atribúty demokracie v moderných krajinách prítomné: voľby, sloboda  prejavu, prístup k informáciám, právo vyjadriť svoj názor. Avšak dokonca aj v tých najrozvinutejších demokraciách väčšina občanov nemá reálny vplyv na politické procesy, nemá priamy, reálny vplyv na vládu. 

Občania cítia, že ich záujmy a predstavy elít o jedinom správnom kurze, ktorý tieto elity volia sa stále častejšie a častejšie rozchádzajú. Následkom toho,  referendá a voľby stále častejšie prinášajú vládam prekvapenia. Ľudia vôbec nehlasujú tak, ako im radili oficiálne uznávané  médiá ani tak, ako  im odporúčali takzvané systémové  strany. A rozličné  združenia  a hnutia, ktoré sa ešte celkom nedávno   považovali za príliš ľavicové alebo pravicové, sa dostávajú do popredia  a odtláčajú nabok politických obrov. 

 

Spočiatku takéto nepohodlné výsledky sa experti poponáhľali  vyhlásiť za nejakú anomáliu, náhodu, keď sa začali opakovať, začali hovoriť o tom, že spoločnosť nechápe tých, ktorí sa nachádzajú na Olympe moci, nie je dostatočne vyspelá na to, aby prejavila uznanie voči snahám vládnych štruktúr , ich starostlivosti o prospech národa a občas až upadajú  do hystérie, vraj ide o následok zahraničnej, spravidla ruskej propagandy“. 

 

A hoci ďalej Putin hovoril o tom, že bájne hrozby ako napríklad ruskú na západe vyrábajú ako na bežiacom páse s cieľom získať výhodu – „je to naozaj výhodná činnosť, dá sa na jej základe schvaľovať  nové vojenské rozpočty vo svojich krajinách, získavať spojencov pre záujmy jednej superveľmoci“  – vôbec to nie je v predchádzajúcej pasáži to hlavné. Putin poukázal na to, že občania Západu (nepovedal konkrétne Západu, ale to je aj tak jasné) stále častejšie cítia, že ich záujmy sa čoraz viac rozchádzajú s tým kurzom, ktorý volia elity. A hlasujú tak, ako to od nich nikto nečaká. 

Je jasné, že Putin mal na mysli aj Brexit aj nárast popularity euroskeptikov v Nemecku aj vcelku pravdepodobné Trumpovo víťazstvo. To jest zreteľnú tendenciu nárastu protirečení medzi nižšími vrstvami  a elitami, ktorú  sa niektorí na Západe bezmocne pokúšajú prezentovať ako  „pikle Ruska“. Putin sa na tom otvorene smial – „rád by som mal v Rusku takú propagandistickú mašinériu. Ale, bohužiaľ, nie je to tak. Nemáme také globálne médiá ako CNN, BBC alebo niektoré ďalšie. Takéto možnosti zatiaľ nemáme.“ 

 

Ruská propaganda -  to znie ozaj smiešne,  keď je reč o reálnych, závažných posunoch v západnej verejnej mienke. Hovoriac o protirečeniach medzi národom a elitou, Putin predsa fakticky vykresľuje  revolučnú situáciu – v tom zmysle, v akom revolúcia predstavuje povstanie proti elitám.

Zodpovednosť za povstanie proti elitám, hoci aj mierumilovné, sa Západ pokúša pripísať Putinovi – nie úplne, ale aspoň čiastočne. Ale aj to je smiešne. Navyše, týmto atlantisti iba pomáhajú Putinovi s nimi bojovať. Veď keď mu pripisujú neexistujúcu schopnosť vplývať na vnútropolitické procesy v ich krajinách, týmto priťahujú k ruskému prezidentovi pozornosť tých obyvateľov Západu, ktorí sú skutočne nespokojní s existujúcim kurzom – a vďaka tomu začínajú vidieť v Putinovi reálneho spojenca, čo, nepochybne, je pre Rusko iba prospešné.

Viac ako to: vzniká akési spojenectvo medzi nespokojným západným obyvateľstvom a ruským lídrom, z ktorého samotná západná elita robí symbol „vzbury  proti nadnárodným elitám“. Ak predtým v Moskve prezentovali Stalina ako „vodcu celého progresívneho ľudstva“  – popritom, že v tej istej Západnej Európe po Druhej svetovej vojne existovali mocné komunistické strany, ktoré skutočne chceli spraviť so svojich krajín spojencov  ZSSR, a nie USA –  teraz samotný Západ postrkuje svojich nespokojných smerom k Rusku a k Putinovi. Hlavnému protivníkovi nie USA – ale atlantickej, nadnárodnej elity. 

A Putin hovorí o tom, že hlavným protivníkom tejto elity nie je on, ale samotné národy západných krajín, ktoré stále častejšie hlasujú za nesystémových politikov:

„Čo sa týka tézy o víťazstve marginálov,  populistov nad rozumnou, triezvou, zodpovednou menšinou, v skutočnosti, pravdaže, nejde ani o populistov, ale o to, že jednoduchí ľudia, radoví občania prestávajú dôverovať vládnucej triede, v tom spočíva problém...

Elita akoby si ani nevšímala prehlbujúce sa rozdiely medzi sociálnymi vrstvami v spoločnosti a miznutie strednej vrstvy a pritom zavádza ideologické modely, ktoré, z môjho pohľadu, búrajú kultúrnu, národnú identitu. A v niektorých prípadoch, v niektorých krajinách dokonca obetuje národné záujmy, zrieka sa suverenity výmenou za náklonnosť patróna. 

Logicky vyvstáva otázka: tak kto je potom v skutočnosti marginálny? Rozširujúca sa trieda nadnárodnej oligarchie a byrokracie, často fakticky nevolená  a nekontrolovaná spoločnosťou  alebo väčšina občanov, ktorá  chce, v podstate svojej, jednoduché a pochopiteľné veci: stabilitu, slobodný rozvoj svojich krajín, životné perspektívy pre seba a svoje deti, zachovanie si svojej kultúrnej tváre a predovšetkým základnú bezpečnosť pre seba a svojich blízkych.“

V podstate svojej, toto aj je Putinov ozajstný manifest – ale už nie v roli prezidenta Ruska, ale ako lídra antiglobalistického odporu národov sveta. Putin nazýva nadnárodnú oligarchiu a byrokraciu – teda globalistickú elitu – marginálmi. Nie je to urážka – je to poukázanie na to, že záujmy tejto globálnej elity  neodmysliteľne protirečia záujmom absolútnej väčšiny ľudstva. A zosúladiť tieto záujmy je nemožné – kurz globalizácie v jej atlantickom ponímaní protirečí záujmom nielen národov nezápadného sveta, ale aj túžbam obyvateľstva samotných západných krajín. A preto nadnárodné elity nemôžu vyhrať, teda nebudú môcť aj naďalej pokračovať vo svojom kurze –  nezávisle od toho, či Clintonová  zvíťazí alebo nie. 

Áno, tento Putinov prejav je výzvou. Je logickým pokračovaním jednak mníchovského prejavu  z roku  2007, ako aj „krymského“ marcového prejavu z roku 2014, ktorý predniesol po pripojení Krymu. Je to hodená rukavica, ktorú nehádže Putin, ale Rusko, samotnou svojou existenciou. Rusko sa pokúšali marginalizovať – ale my hovoríme o tom, že čoskoro budú marginalizovaní samotní  globalizátori. Nepochováme ich však my, ale ich vlastná chamtivosť, drzosť a pohŕdanie  prekvitajúcou všestrannosťou ľudstva.

 

Zdroj: 

http://www.vz.ru/politics/2016/10/27/840601.html


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |