Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Proroctvo palmových listov - DOSTALI SME MAILOM - chelemendik.sk

 

Proroctvo palmových listov - DOSTALI SME MAILOM

2020-08-11  (11:06)

 - Proroctvo palmových listov - DOSTALI SME MAILOM


    Odjakživa túžili ľudia získať informácie o budúcnosti, snáď aby mohli žiť budúcnosti bez strachu. Sú však takéto informácie vôbec dostupné? V Indii existuje dvanásť knižníc palmových listov, v ktorých sa nachádzajú informácie o osudoch miliónov ľudí. Každý, pred storočiami sanskritom alebo starotamilštinou popísaný, suchý palmový list obsahuje celoživotné peripetie každého už narodeného alebo v budúcnosti narodeného človeka. Kto dnes vstúpi do knižnice, požiada o vyjavenie osudu a zaplatí nepríliš vysokú čiastku, dozvie sa poväčšinou spoľahlivo nielen to, čo ho v budúcnosti čaká, ale aj to, čo už v minulosti prežil.

    Existujú však aj palmové listy obsahujúce údaje o histórii ľudstva, o problémoch súčasnosti a budúcich udalostiach na našej planéte. S pomocou indických vykladačov sa autorovi podarilo získať texty, vzťahujúce sa k budúcnosti Európy v nasledujúcich päťdesiatich rokoch. Precízne formulované a doslova dych berúce predpovede budúcich dejov umožní čitateľovi nahliadnuť do veľmi blízkej i vzdialenejšej európskej, ale aj svetovej budúcnosti.

    Dôjde už čoskoro k vskutku ohromujúcim zmenám? Nastane hospodársky úpadok najrozvinutejších krajín? Rozhoria sa nové vojnové konflikty? Zažijeme prírodné katastrofy? Obmedzí sa konzum v bohatých krajinách? Vzniknú nové autoritatívne a totalitné režimy? Presunie sa centrum svetovlády do Ázie?

Koniec srandy
    V nasledujúcom texte uvediem niektoré Ganešbabuem Šastrím už preložené časti prvej kapitoly prorockého rukopisu palmových listov. Zdržím sa akéhokoľvek komentára, aby som nijako neovplyvnil čitateľa - nech si každý utvorí vlastný úsudok.
Úplný preklad onoho rukopisu zatiaľ nie je k dispozícii, pretože Ganešbabu Sastre v marci 2004, počas obradného rituálu v chráme Vaikuntha-Perumal v Kanchipúramu, náhle zomrel na zlyhanie srdca. K jeho odkazu patrí aj ním preložené časti textu prorockého rukopisu palmových listov, ktoré sa vzťahujú k najbližšej budúcnosti Európy.
Rukopis začína krátkym opísaním charakteristických znakov súčasnej epochy - veku podľa hinduistického kalendára nazvanej Kali juga, najhoršieho a najtemnejšieho zo štyroch doterajších svetových vekov. Zostavenie svetových vekov:
1) Zlatý vek -  Satya juga alebo Krtajuga asi 20 000 rokov
2) Strieborný vek -  Trétajuga asi 15 000 rokov
3) Železný vek -  Dváparajuga asi 10 000 rokov
4) Temný vek  - Kalijuga asi 5 000 rokov   a potom nasleduje zase Satya juga
   
    Ľudia v súčasnej epoche svetových vekov uctievajú iba bohatstvo a telesná vášeň je jediným spojivom medzi pohlaviami. V právnych sporoch uspeje ten, kto sa uberá krivými cestičkami. Ženy sú vnímané len ako objekty zmyslového potešenie. Vládnu násilníci, krajiny upadajú a doterajšie morálne hodnoty sa rozkladajú. Ženy sa zbavujú plodov vo svojom tele, božské zákony sú ignorované nikto už ničomu neverí. Až po ňom príde iný, lepší vek – Satya juga – Zlatý vek.
O budúcnosti Nemecka a Európy rukopis hovorí:
    Nastane všeobecná dezilúzia. Ľudia si zvolia nových vodcov, tí však nebudú o nič lepší ako ich predchodcovia. Väčšinu z toho, čo pred svojím zvolením nasľubujú, nebudú môcť alebo ani chcieť splniť. Priepasť medzi bohatou menšinou a chudobnou väčšinou sa bude ďalej prehlbovať, a to stále rýchlejším tempom. Stále viac ľudí bude bez práce, pretože ich nikto nebude potrebovať. Ich prácu budú vykonávať stroje. To sa nebude týkať len Nemecka, postihne to aj ostatné európske krajiny, vlastne to bude do istej miery celosvetový problém. Jednoduchí ľudia budú zaťažení stále väčším bremenom daní a najrôznejších dávok a odvodov. Majitelia veľkých tovární a obchodov budú mať naopak nepretržite rastúce zisky, budú si robiť, čo sa im zapáči, a žiť si ako v rozprávke. Na jednoduchých ľudí budú pozerať ako na otrokov a nové továrne budú zriaďovať len tam, kde bude možné vyplácať hladné mzdy a kde dostanú od miestnych vládcov bohaté dary.
    Radový občania si toho budú môcť dovoliť čoraz menej a budú sa musieť uspokojiť s tým, čo im ponúknu inštitúcie zamerané na masovú zábavu. Budú počúvať hudbu, pozerať sa na televíziu a hrať počítačové hry. (Tu použité pojmy sú interpretáciou opisných formulácií starotamilského textu - pozn. autora.) Masová zábava bude zameraná na uspokojovanie najnižších pudov. Ľuďom bude predkladať akási náhradná realita, aby zabudli, ako bezútešný je pre nich v skutočnosti svet, v ktorom žijú. To urobí ich každodenný život naplnený existenčnými starosťami znesiteľnejšie. Spoločnosť sa rozdelí na tých, ktorí budú môcť uspokojovať všetky svoje priania, a na tie, pre ktoré zostanú ich túžby jednoduchým neuskutočniteľným snom. Lacná zábava bude odvádzať pozornosť prostých ľudí od toho, čo je pre nich skutočne dôležité, a udržiavať ich v zakliatia materializmu; ilúzia -  máya bude oslavovať triumf.
    V dôsledku stále sa zhoršujúcej situácie sa bude ďalej zvyšovať aj neistota ľudí. Väčšina z nich si začne uvedomovať, že systém, v ktorom žijú, prestáva správne fungovať. Tým bude odštartované obdobie veľkých zmien. Epocha nazývaná Kali juga dospeje k svojmu koncu a bude potom vystriedaná lepším vekom, Satya Juga (zlatý alebo tiež duchovný vek - pozn. aut.). Avšak koniec Kálí juge bude spojený s veľkými nepokojmi a odporom niektorých kruhov proti novým tendenciám. U mnohých ľudí povedie k strate perspektívy a prejavom násilia. Títo ľudia budú totiž úplne orientovaní na materiálne hodnoty a budú sa obzerať dozadu namiesto pohľadu vpred; bude sa im cnieť po lepších časoch minulosti a budúcnosť sa im bude javiť ako úplne beznádejná. Zaznie aj volanie po silnom vládcovi, ktorý by odstránil všetky neprístojnosti a vinníkov patrične potrestal. A rad despotických vládcov sa v Nemecku aj iných európskych krajinách skutočne dostane k moci, pretože národy si to budú priať. K tomu dôjde v rokoch 2019 až 2046 podľa západného kalendára. Ľudia si však čoskoro uvedomia, že toto riešenie nezodpovedá dobe. Začnú postupne chápať, že skutočné zmeny dosiahnu len vtedy, ak sami prevezmú zodpovednosť za vlastný život, životy svojich najbližších i ľudí vo svojom okolí. K tomuto poznaniu však povedie dlhá cesta, ale ešte dlhšia bude cesta od tohto poznatku k jeho uplatnenie v praxi. Pozitívne spoločenské zmeny sa v Nemecku a Európe nezačnú presadzovať pred rokom 2048  podľa západného kalendára, do tej doby bude pokračovať rozpad hodnôt a spoločenských štruktúr. Spočiatku sa ľudia budú snažiť pomôcť si každý sám na vlastnú päsť alebo dokonca na úkor iných. Až keď sa situácia stane úplne zúfalú, uvedomí si, že môžu prežiť len v prípade, že budú spolupracovať. Od štátnych orgánov sa im nedostane žiadnej pomoci. Vzájomná pomoc a solidarita medzi rodinami budú charakteristickými znakmi posledného obdobia zanikajúceho veku.
KONIEC TURBOKAPITALISMU
    Nemecko je súčasťou politického a hospodárskeho systému, ku ktorému v súčasnosti patrí väčšina európskych národov. Toto spoločenstvo (EU) bolo pôvodne založené šiestimi štátmi s cieľom zlepšiť životné podmienky obyvateľov liberalizáciou obchodu a rozvojom priemyselnej výroby. V priebehu doby k nemu pristupovali ďalšie štáty. Je zavedená spoločná mena (euro). Avšak čím väčšia sa táto únia stáva, tým ťažšie je riadiť ju a dosahovať ciele, ktoré si jednotlivé národy želajú. Spoločenstvo sa stáva samoúčelným a slúži predovšetkým záujmom mocenských skupín. V roku 2004 podľa západného kalendára dôjde k ďalšiemu veľkému rozšíreniu tohto spoločenstva o radu štátov z východnej Európy. Tieto štáty žili až do roku 1989 podľa západného kalendára v úplne inom systéme a veľká časť ich obyvateľov je chudobná. Noví členovia dúfajú, že im členstvo v únii prinesie väčšiu prosperitu. To však zostane len túžobným prianím. Mocné sily ovládajúce úniu využijú situáciu len k tomu, aby sa bezohľadne obohatili. Budú všetkým sľubovať rovnosť, nepovedia však, že pre väčšinu ľudí to bude znamenať rovnosť v chudobe.
    Plány vládnucich kruhov však nakoniec nedôjdu k naplneniu, pretože nadišiel čas zmien a "temnému veku" zvoní umieračik. Kým sa medzi vládcami jednotlivých európskych krajín povedie spor o to, či sa majú po boku Ameriky zúčastniť vojnových operácií proti orientálnym krajinám, začnú medzi radovými občanmi prepuká prvé nepokoje. Keď sa v roku 2005 podľa západného kalendára európski vládcovia pokúsi presadiť jednotný základný zákon pre celé spoločenstvo, stroskotávajú. V dvoch krajinách ľudia tento spoločný zákon väčšinou hlasov odmietnu. (V referendách usporiadaných v Holandsku a vo Francúzsku ľudia skutočne odmietli takzvanú Európsku ústavu - pozn. autora.) Tým bude vyvolaná dlhotrvajúce krízy, v ktorej dôsledku sa doterajší systém rozpadne.
    Pretože sa životné podmienky ľudí budú zhoršovať, bude po roku 2004 podľa západného kalendára dochádzať čoraz častejšie k sociálnym konfliktom. Na jednej strane budú ľudia hľadať útočisko v kruhu rodiny alebo blízkych známych, na druhej bude dochádzať k spontánnym výbuchom nespokojnosti. Tie budú často namierené proti skupinám obyvateľov cudzích národností, ktoré v týchto krajinách žijú.
    Od roku 2007 podľa západného kalendára bude predovšetkým vo veľkých mestách dochádzať k protestom obyčajných ľudí proti politike vlády a proti mocným "kapitánom priemyslu". Najprv sa bude zdať, že tieto protesty majú na politických vodcov zamýšľaný účinok, nakoniec sa však ukáže, že to bol len klamný dojem. Situácia sa preto bude ďalej priostrovať a vlády začnú strácať kontrolu; predovšetkým už nedokážu zaistiť bezpečnosť obyvateľov a verejný poriadok. Hospodárska situácia sa bude priebežne zhoršovať aj preto, že do Európy budú prichádzať vo veľkom počte ľudia z iných častí sveta, utekajúci pred neúroda, hladom, občianskou vojnou. Od roku 2011 podľa západného kalendára sa kríza ešte prehĺbi, pretože v USA a potom aj v Európe začnú peniaze stále rýchlejšie strácať svoju hodnotu. To bude dôsledok nesprávnej hospodárskej a finančnej politiky, ktorá je postavená na falošnom základe - na predstave neustáleho ekonomického rastu. Vplyvné kruhy v USA i Európe verili po celé desaťročia, že svet je hrou, pri ktorej rozhoduje chamtivosť a vlastný prospech. Prídu však k trpkému poznaniu svojho omylu a stanú sa obeťou krutej hry ilúzie hmotného sveta, Máyinho závoja (máya – ilúzia) pozemský svet nie je nekonečný a rovnako tak nie je bez hraníc ani ľudské šťastie, ani neobmedzený ekonomický rast.
    Systém narazí na limitujúcu hranicu. V roku 2012 skolabuje finančný systém USA. Štát už nebude schopný plniť svoje záväzky voči osobám, ktoré zamestnáva. To povedie k reťazovej reakciu a chaosu v celej spoločnosti. Rad obchodov, tovární a bánk skrachuje, stále viac ľudí bude bez práce, a tým aj bez obživy. Vo veľkomestách bude dochádzať k nepokojom a rabovaniu, ozbrojené bandy budú vyčíňať aj na vidieku. Ľudia budú umierať. Vláda sa pokúsi dostať situáciu pod kontrolu nasadením lojálneho zvyšku armády, čo sa jej však podarí len z časti. Hospodárska situácia tak povedie k pomerom, ktoré budú pripomínať občiansku vojnu. Táto situácia potrvá až do polovice roku 2017. Potom zasiahnu vojenské jednotky spriatelené krajiny zo severu a nastolí opäť poriadok.
    Nepokoje budú najväčšie od čias občianskej vojny v 19. storočia, lenže tentoraz proti sebe nebudú bojovať sever a juh, ale východ a západ USA. Úpadok amerického hospodárstva a znehodnotenie americkej meny doľahnú veľmi ťažko aj na Európu, najmä na Nemecko, ktoré je vo veľkej miere závislé od exportu. Hoci inflácia v Európe nedosiahne takých rozmerov ako v Spojených štátoch, budú jej dôsledky, predovšetkým pre chudobnejšie vrstvy obyvateľov, katastrofálne. Mnoho ľudí bude žiť v skutočnej biede. Vo veľkých mestách prepuknú nepokoje, bude dochádzať k rabovanie, cieľom útokov nespokojných davov sa stanú aj verejné budovy a úrady. Situácia však nebude tak dramatická ako v USA, pretože v Európe nie je súkromné vlastníctvo zbraní tak rozšírené, tiež polícia a armády zostanú vcelku intaktné. Naproti tomu v Amerike budú vojaci a policajti, ktorí nedostanú výplatu, často revoltovať.
    V európskych metropolách dôjde k búrkam, ktorých terčom sa stanú prevažne cudzinci, ktorí sa tu v minulosti usadili. Zvlášť krvavé boje vypuknú v Paríži a Ríme, ale aj v Madride, Londýne a Prahe. V Ríme zoberú ľudia útokom i sídlo hlavy katolíckej cirkvi. Pápežovi sa sprvu podarí utiecť, neskôr ale padne do rúk povstalcov, ktorí na neho nastraží pascu.     Najmenej postihnutými krajinami budú Rusko, Čína a India, pretože ich hospodárske systémy sa budú vzájomne podporovať.
Nepokoje v Nemecku a Európe potrvajú do jesene roku 2016. Potom budú ukončené zásahom ruských a čínskych vojsk, o ktorý požiadajú európski vládcovia.
MATKA zem sa bráni
    Od roku 2017 bude situácia trochu pokojnejšia, ale len zdanlivo. Začnú sa totiž objavovať nové problémy. Bezprostredné nebezpečenstvo vojny bude síce zažehnané, ale akútna hrozbou sa stane rýchlo sa meniace klímu. Priemerné ročné teploty budú naďalej stúpať. Golfský prúd, ktorý privádza miliardy ton tropických vôd k severným oblastiam, začne strácať na sile a zmení svoj smer. To bude spôsobené predovšetkým tým, že sa do Atlantického oceánu dostane ohromné množstvo sladkej vody ako z roztápajúcich sa ľadovcov, tak aj z ľadového príkrovu polárnych oblastí. V dôsledku tohto klimatického procesu bude juh USA postihnutý katastrofálnym suchom, zatiaľ čo niektoré oblasti v Číne začnú sužovať extrémne záplavy. Škandinávia sa premení na ľadovú púšť, zatiaľ čo prímorské štáty ako Holandsko alebo Bangladéš budú ohrozované stúpajúcou morskou hladinou. Milióny hladujúcich utečencov budú opúšťať svoje domovy a hľadať azyl v bohatších štátoch. K týmto udalostiam dôjde v rokoch 2029 až 2034 podľa západného kalendára. Ľadový vietor bude bičovať oblasti severnej Európy, ničivé búrky a záplavy postihnú prímorské štáty. Lesy budú umierať, nížiny tvoriace pobreží Severného a Baltského mora zamrznú a stane sa z nich tundra.
    Dramatické zmeny klimatických podmienok uvrhnú národy a ich vlády do zúfalej situácie. Bude nedostatok palív, dôjde k postupnej erózii medzinárodnej spolupráce a mierových zmlúv. Znovu vypuknú ozbrojené konflikty, celé kontinenty budú spustošené boji o suroviny a potraviny. Počas niekoľkých málo rokov skĺzne svet na samý kraj totálnej anarchie.
    Krajiny s nestabilnými vládami ako Pakistan budú v silnom pokušení použiť v zápase o suroviny a potraviny aj svoj jadrový arzenál. V roku 2029 dôjde k ďalšej vojne medzi Pakistanom a Indiou. Práve vtedy bude hroziť najväčšie nebezpečenstvo, že obe bojujúce strany nasadí jadrové zbrane, čo by malo za následok úplné spustošenie rozsiahlych oblastí ako India, tak aj Pakistane.
    Pretože stredoeurópske krajiny nebudú mať dostatočné strategické zásoby, rozhodnú sa autokratický vládcovia nasadiť otravné plyny s cieľom zredukovať počet obyvateľstva. Preľudnenia sa totiž stane  v dôsledku prílivu emigrantov z celého sveta veľkým problémom a bude politickými špičkami považované za hlavnú príčinu súčasných problémov. Predovšetkým vo Veľkej Británii bude vo veľkom rozsahu nasadený plyn nazvaný thanaton, ktorý má privodiť rýchlu a bezbolestnú smrť.
    Razantné ochladenie zemskej atmosféry, ktoré bude spôsobené kolapsom Golfského prúdu, a zaľadnenia rozsiahlych oblastí Severnej Ameriky a Škandinávie povedie po niekoľkých rokoch k tomu, že Golfský prúd začne znovu cirkulovať. To navodí určitú stabilizáciu klimatických podmienok. K tomu dôjde od roku 2035. Postupne sa zlepší poľnohospodárske výnosy, úroda bude opäť bohatší a dôjde k celkovému upokojeniu spoločenských pomerov. Navyše v rokoch, kedy bude svet postihnutý prírodnými katastrofami a politickými zmätky, vypuknú opäť epidémie i tých chorôb, ktoré budú považované za už odstránené. Za obeť im padnú milióny ľudí.
    V dôsledku zlých hygienických pomerov, zapríčinených občianskou vojnou, budú zúriť epidémie moru a cholery. Globálne klimatické zmeny zase vyvolá zdravotné problémy iného druhu. Predovšetkým v Afrike a Ázii, ale aj v niektorých oblastiach Európy vyvolá intenzívnejšie slnečné žiarenie u ľudí i zvierat kožné choroby a nádorové ochorenia.
    Po roku 2023 zavlečú do Európy africkí vysídlenci smrteľnú nákazu nazývanú kunu. Postihnuté osoby dostanú vysokú horúčku a ich vnútorné orgány prestanú priebehu niekoľkých málo dní fungovať. Choroba bude smrteľná a šíriť sa bude rovnako rýchlo ako chrípka.
    Už ale dva roky pred vypuknutím tejto epidémie sa začnú objavovať červy parazitujúce v krvi. Pôjde o akúsi obdobu škrkaviek, ktorá napadá vnútorné orgány postihnutého, predovšetkým srdce a pečeň; infikovaná osoba umiera do jedného týždňa. Táto nákaza sa prenáša živočíšnou potravou.
    Po roku 2018 bude mať na svedomí státisíce ľudských životov v USA, Európe a Ázii iná podivná choroba. Nakazené osoby ľahšie ochorie bežnými chorobami, ako je napríklad nádcha, ich organizmus sa však s nimi nedokáže účinne vysporiadať. Smrť sa spravidla dostaví behom troch dní. (Ganéša babu Sastre označil túto chorobu anglickou skratkou RISC-Rapid Immune System Collapse, urýchlený kolaps imunitného systému - pozn. Autora.) V naprostej väčšine prípadov skončí choroba smrťou infikovaného pacienta.
    Najväčšia katastrofa sa potom odohrá v roku 2046. Bez toho aby si toho všimli astronómovia, priblíži sa k našej planéte z hlbín kozmu veľké nebeské teleso. Pôjde o planetoid, ktorý na svoje bludnej ceste vesmírom vletí do našej slnečnej sústavy a len tesne minie Zem, preletí medzi ňou a Mesiacom. Už niekoľko dní pred preletom bude planetoid viditeľný na oblohe voľným okom. Jeho gravitačná sila spôsobí na Zemi početné zemetrasenia a mohutné záplavy –  pri mori tsunami obrovskej výšky. Kalifornia bude zasiahnutá najväčším zemetrasením v celej svojej histórii. Aj Japonsko a Čína budú postihnuté silnými otrasmi pôdy a veľkej časti týchto krajín pohltí vody oceánu. Zemetrasenia sa nevyhnú ani Európe, najsilnejšie ich budú cítiť v Nemecku, Anglicku a vo stredozemnej oblasti. Celé pobrežie Severného a Baltského mora  zalejú mohutné záplavové vlny. V Čechách sa prebudia k životu sopky, považované už dávno za vyhasnuté. Ich výbuchy zdevastujú široké okolie. Počas erupcií dôjde i k uvoľnenie veľkého množstva vulkanických pár a jedovatých plynov. Z nich sa vytvoria mraky a kondenzát pršiaci späť na zemský povrch bude veľmi agresívny.
V dôsledku všetkých týchto rán prídu o život milióny ľudí.
V postihnutých oblastiach strednej Európy bude zničená veľká časť mestskej zástavby.
SVET ZA PÄŤDESIAT ROKOV
    Bezprostredne po tejto katastrofe začnú tí, ktorí prežijú, s upratovacími a sanačnými prácami. Bude potrebné odstrániť hory mŕtvol ľudí a zdochlín zvierat, aby nevypukli nové epidémie. Tiež hospodárstvo sa začne znovu spamätávať - koniec koncov bude veľký dopyt po všetkých predmetoch dennej potreby, ktoré budú v dôsledku prírodných katastrof zničené alebo stratené.
    Klimatické zmeny v strednej Európe budú trvalého charakteru. Priemerná ročná teplota zostane vysoká a snežiť bude v zime už len v horských oblastiach. Pre poľnohospodárstvo to bude zmena výhodná, úroda bude bohatšia, výnosy sa zvýšia.
    Tektonická činnosť zmení tvár celej Zeme. Niektoré predchádzajúce pobrežné oblasti a ostrovy nenávratne zmizne pod hladinou morí a oceánov. Postihnuté budú predovšetkým Japonsko, Kalifornia, východné pobrežie Severnej Ameriky a niektoré oblasti Anglicka. Zároveň sa z vôd Atlantického oceánu vynorí nová pevnina.
    Hospodárska obnova prebehne pomerne rýchlo, jej brzdou však bude nedostatok primárnych zdrojov energie. Rad surovín sa stane nedostatkovým tovarom.
    V tej dobe sa v Európe začne formovať nová spoločnosť. Bude založená na osobnej slobode jednotlivca, ktorá však bude spätá s potrebami spoločnosti a bude sa nimi musieť riadiť. Ľudia totiž budú poučení nedávnymi udalosťami a uvedomí si, že sledovanie čisto sebeckých pohnútok môže ohroziť aj samotnú existenciu celého spoločenstva. Táto nová spoločnosť sa bude rozprestierať od vĺn Atlantiku až po východné pobrežie Ázie, jednotlivé oblasti si však zachovajú svoje individuálne zvláštnosti. O všetkých regionálnych záležitostiach bude rozhodovať miestna samospráva, bez toho, aby musela čakať na povolenie nejakej vzdialenej autority. Nová ústava bude zaručovať všetkým obyvateľom euroázijskej únie bezpečnosť navonok a suverenitu vo vnútri.
    Hospodárskou základňou novej spoločnosti bude bezúrokový finančný systém, ktorý bude vyskúšaný a potom natrvalo zavedený v roku 2048. (Arabské banky požičiavajú už dnes peniaze bezúročne, pretože Korán zakazuje brať úroky; banky namiesto toho účtujú len poplatky za spracovanie podmienok pôžičky a vedenie účtovníctva. Mimochodom, tiež Biblia zakazuje požičiavanie peňazí na úrok – čo je doposiaľ zamlčiavané  pozn. autora.)
    Rozkvet novej spoločnosti bude podporený aj používaním alternatívneho zdroja energie. Tento zdroj bol v Európe objavený a skúmaný už začiatkom 20. storočia, k jeho praktickému uplatneniu však dôjde až teraz. Táto energia bude nazvaná po svojom objaviteľovi. (Pravdepodobne je myslená tzv. Teslova energia - pozn. autora.) Táto energia nepoškodzuje životné prostredie tak, ako je zaťažovali skôr používané energetické zdroje. Bude tiež k dispozícii prakticky v neobmedzenej miere a jej používanie bude zadarmo.
    Pôda a vodné zdroje sa nebudú nachádzať v súkromnom vlastníctve. Presadí sa totiž poznatok, že nikto si nemôže robiť majetnícke nároky na niečo, čo tu bolo už dávno pred ním a bude tu aj dlho po ňom. Naďalej však bude mať každý Človek právo mať vo vlastníctve dom, ktorý si kúpil alebo postavil.
    Po roku 2049 dôjdu ľudia k poznaniu, že vo vesmíre nie sú sami. Pri likvidácii a náprave škôd spôsobených prírodnými katastrofami budú v Európe a na Blízkom východe nájdené artefakty, u ktorých sa jednoznačne preukáže ich mimozemský pôvod. Tento objav bude mať ďalekosiahly vplyv na náboženské a filozofické systémy.
    Obdobie od roku 2049 – po veľkej očiste zeme sa ponesie v znamení začiatku nového, spirituálne orientovaného veku - Satya jugy.
 Po tejto „veľkej očiste zeme“ planéta zem bude taká krásna, ako nikdy predtým.
m / quote]

 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...


Mikojan   |   2011-12-14  (21:58)
42%  
mínus plus
  blá...blá...blá...


nika   |   2011-12-15  (07:47)
45%  
mínus plus
  Och joj.

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |