Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Priama linka s Vladimírom Putinom - chelemendik.sk

 

Priama linka s Vladimírom Putinom

2020-06-01  (22:25)

 - Priama linka s Vladimírom Putinom

21.4.2016

Synopsia

O stave ruskej ekonomiky

V. Putin: Situácia sa ešte nezlepšila, ale trend je predsa len pozitívny. Pokles  HDP dosiahol 3,7 percenta. V tomto roku vláda počíta s ďalším miernym poklesom ale len o 0,3 percenta, a v budúcom roku sa očakáva nárast o 1,4 percenta.

Existujú absolútne pozitívne veci, napríklad rast poľnohospodárstva - o tri percentuálne body; bytová výstavba v minulom roku dosiahla maxima – viac ako 85 miliónov metrov štvorcových, to je rekord. Udržujeme nízku hladinu nezamestnanosti - 5,6 percentnú. Čo je veľmi dôležité – saldo obchodnej bilancie, a to napriek poklesu cien ropy. To znamená, že zarábame viac, ako utrácame – o 146 mld. rubľov, čo je dobrý indikátor.

O nebezpečenstve teroristickej hrozby zo strany ISIL.

V. Putin: Nebezpečenstvo vždy existuje ak sa nevenuje náležitá pozornosť boju proti terorizmu. Vidíme, že táto hrozba postihla mnohé krajiny sveta: aj Stredný východ, aj Áziu, aj Spojené štáty, aj európske krajiny.

Ale veci sa nemajú tak, že by sme odišli a všetko opustili. Síce sme odsunuli podstatnú časť našich jednotiek, ale po odsune hlavnej časti našej skupiny sme zanechali sýrsku armádu v takom stave, že, za podpory našich zostávajúcich jednotiek, je  schopná vykonávať úspešné útočné akcie a už po odchode časti našich vojsk obsadila Palmýru, obsadila ďalšie strategicky dôležité obývané územia.

A úprimne veríme, že odmietnutie ozbrojeného násilia obidvomi stranami za pomoci kohokoľvek, vrátane našej, sa zavŕši zmierom. A taktiež politický proces – treba sa dohodnúť, všetkým si sadnúť k rokovaciemu stolu, prijať Ústavu, na základe tejto Ústavy usporiadať predčasné voľby a, touto cestou, vyjsť z krízy.

O rusko-tureckých vzťahoch.

V. Putin: Máme veľmi dobré vzťahy s väčšinou krajín sveta. Nehovorím o takých efektívne fungujúcich organizáciách ako sú SCO - Šanghajská organizácia pre spoluprácu, ktorá sa rozširuje pripojením veľmocí, naše integračné únie, Eurázijská ekonomická únia, BRICS a ďalšie. Takisto Turecko považujeme za svojho priateľa, a turecký ľud – priateľským národom s ktorým si určite vybudujeme veľmi dobré a priateľské vzťahy.

Máme problémy s niektorými politickými vodcami, ktorých správanie považujeme za neadekvátne a primerane naň reagujeme. Ale pracujeme kľudne, bez akýchkoľvek výpadov reagujeme na nepriateľské akcie voči Rusku. Reagovať je bezpodmienečne nutné, inak vás osedlajú a popoháňajú, ako sa už stalo v najnovších dejinách. Návrat k minulosti je nemožný, a neurobíme tak. Ale majúc na zreteli naše záujmy, my, samozrejme, budeme rozvíjať vzťahy so všetkými našimi partnermi, vrátane našich susedov.

Otázka: Ak by sa topili Porošenko a Erdogan, ktorého by ste prv zachránili?

V. Putin: Asi takto: ak sa niekto rozhodol utopiť, zachrániť sa nepodarí. Ale, samozrejme, sme pripravení podať pomocnú ruku a ruku priateľstva ktorémukoľvek nášmu partnerovi, ktorý o to stojí.

O výstavbe mosta cez Kerčenský prieliv.

V. Putin: Rád som si pozrel ako napreduje výstavba mostu. Musím povedať, že výstavba tohto druhu objektov sa teší veľkému počtu záujemcov, v našom prípade sme však len ťažko našli firmu, ktorá sa rozhodla realizovať tento projekt aj vzhľadom na menší rozsah financovania, aj vzhľadom na rôzne obmedzenia pre osoby, vykonávajúce tieto práce. Ale napriek všetkému našla sa firma, ktorá funguje a funguje dobre, prekonala aj príslušné výberové konania. Dúfam, že všetko bude vykonané kvalitne a načas.

K problému leteckých spojov medzi Ruskom, Tureckom a Egyptom.

V. Putin: To predsa nezáviselo od nás. Sú rôzne dôvody pre obmedzenia, ale výsledok je ten istý. V Egypte činné úrady bojujú s radikálmi, ale nie vždy sa im darí. A vidíme, čo sa deje tam, takmer každý deň sú na Sinaji vojenské potýčky. Za týchto okolností nemáme žiadne právo nepovedať ľuďom že návšteva tejto krajiny je nebezpečná. Čo sa týka Turecka. Tu je podobný obraz, ale, podľa nášho názoru, súčasné vedenie Turecka nebojuje až tak proti radikálom, skôr s nimi spolupracuje. Avšak vnútorné problémy tejto krajiny vynucujú nás tiež uvažovať o bezpečnosti – juh krajiny je v stave občianskej vojny. Medzinárodné spoločenstvo sa tvári, že sa nič nedeje, ale je to fakt, dokonca sa používa veľkorozmerná technika, ťažké zbrane, tanky, delostrelectvo a podobne. A teroristické akty sú v Turecku takmer každý týždeň. A preto sme my, rovnako ako v prípade Egypta, povinní upozorniť občanov na skutočnosť, že rekreácie v Turecku sú teraz nebezpečné.

O energetickom zásobovaní Krymu.

V. Putin: Ako vieme, dve linky elektrického vedenia sú uložené a sú v prevádzke. Práve dnes má byť zapojený tretí okruh, je to ďalších 200 megawattov. Všeobecne možno povedať, že sa objem dodávok blíži k objemu tokov, ktoré pochádzali z ukrajinského územia. Predpokladám, že v priebehu dvoch resp. najviac troch týždňov bude uvedený do prevádzky aj štvrtý obvod. To je ďalších 200 megawattov. Teda, kapacita energetického mosta medzi Kaukazom a Krymom dosiahne 800 megawattov, čo sa  plne rovná objemu, ktorý dodávala Ukrajina na Krym.

Ale dovolím si pripomenúť, že v 2017 roku, majú byť do prevádzky uvedené ešte dva bloky, teda viac ako 400 megawattov, a v roku 2018 - ďalšie dva bloky po viac ako 400 megawattov každý. To znamená, že v skutočnosti, Krym nielenže bude zásobený elektrickou energiou, ale sa vytvorí veľká rezerva pre rozvoj ekonomiky a sociálnej sféry.

O rusko-amerických vzťahoch v predvečer volieb v USA.

V. Putin: Boli v histórii našich bilaterálnych vzťahov chvíle, kedy sme úzko spolupracovali a dosahovali veľmi dobré výsledky na národnej i na medzinárodnej úrovni. Aj dnes máme príklady takejto spolupráce. To platí aj pre otázky nešírenia zbraní hromadného ničenia, boja proti terorizmu, vyriešenia, napríklad, iránskej jadrovej otázky, chemických zbraní v Sýrii, celkove boja proti terorizmu.

Existujú aj ďalšie príklady pozitívnej interakcie avšak naši partneri, znovu opakujem, ak budú zakladať na falošnom predpoklade o vlastnej výnimočnosti, tak to bude znamenať, že si budú naďalej nárokovať na osobitné postavenie a osobitné práva. Je to chybný postoj. Musíme si ozrejmiť koreň problému a konať nie z pozície sily a diktátu, nie z pozície imperiálnych ambícií ale konať úctivo so všetkými svojimi partnermi, a samozrejme s Ruskom. Bez toho je nemožné budovať moderné demokratické medzinárodné vzťahy.

O problematike zrušenia sankcií.

V. Putin: Nemyslím si, že v blízkej budúcnosti naši partneri odsúhlasia zrušenie reštriktívnych a obmedzujúcich opatrení voči našej krajine. A to napriek skutočnosti, že Minské dohody sa na juhovýchode Ukrajiny vykonávajú mimoriadne zle a to nie našim zavinením, ale zavinením, ako už všetci pochopili, kyjevských orgánov moci, avšak, napriek skutočnosti, akoby si nedokázali uvedomiť, že išli nesprávnym smerom a že sa dostali sa do slepej uličky. Preto budú niečo vymýšľať a udržovať tieto obmedzenia, čo znamená,  že aj my zachováme primerané obmedzenia pre vstup ich potravinárskych tovarov na náš trh.

Budeme pozorne sledovať tento proces. Existuje veľa možností na podporu poľnohospodárskeho odvetvia. Vidíme, že poľnohospodári zvyšujú produkciu mlieka a mäsa, ovocia a zeleniny a ich spracovanie. Máme veľký podporný program, určite ho budeme realizovať.

O problematike zavedenia národnej meny EurAsEÚ.

V. Putin: V zásade sa jedná o zaujímavú tému, niekedy to bude možné,  avšak až na etape, kedy úroveň rozvoja ekonomík a štruktúra ekonomík členských krajín Eurázijskej hospodárskej únie sa stanú rovnocennými. Nemali by sme v žiadnom prípade zopakovať chyby, ktorých sa dopustila Európska únia, keď zaviedla jednotná mena pri podstatnej rôznorodosti ekonomík členských krajín, čo spôsobilo problémy, aké sú, povedzme, s Gréckom. Je to spôsobené tým, že dostávajú milodary zo spoločnej misy, ale tieto milodary neprispievajú k rozvoju hospodárstva a jeho štruktúry lepším smerom.

Sme povinní u nás, v našej Únii, zvažovať všetky tieto problémové otázky a pristupovať ku zmenám etapovito. A, samozrejme, je to dobrovoľná záležitosť ktorá si vyžaduje súhlasné stanovisko k nastolenej otázke. Je nutné, aby všetci prejavili záujem: aj Rusko, aj naši partneri v EurAsEÚ.

O situácii na Ukrajine.

V. Putin: Pokúsim sa byť veľmi opatrný, avšak niektoré veci sú zrejme. Najdôležitejšou a prvoradou úlohou riešenia všetkých problémov v juhovýchodnej časti Ukrajiny sú otázky politickej povahy. Je nevyhnutné, aby ľudia, ktorí žijú v týchto oblastiach mali pocit bezpečia a pochopili, že majú civilizované moderné práva.

Čo tým myslím? Za prvé - ústavné zmeny. V Minských dohodách je zapísané: do konca roka 2015 sa musia schváliť zmeny v Ústave Ukrajiny. Ale, ako vieme, v prvom čítaní sa hlasovalo, v druhom – nie. My, predsa, nemôžeme vnášať zmeny do Ústavy Ukrajiny.

Je zapísané, že do 30 dní po podpísaní by mal reálne nadobudnúť platnosť zákon o osobitnom postavení. Nestalo sa. Je napísané, že má byť prijatý zákon o amnestii. Bol schválený, ale nie je podpísaný prezidentom. To nemôžeme predsa urobiť my, to chápete? A ustavične poukazujú na občasnú streľbu na línii kontaktu. Kto nechce vykonávať Minské dohody, pre toho je to veľmi vhodná, prepáčte mi mauvais ton, „vykrúcačka“.

My sme si vystrelili, oni odpovedali – a už tu máme streľbu. Inej cesty vyriešenia problémov okrem vykonávania Minských dohôd neexistuje. Teraz počujeme od našich partnerov, medzi nimi zo Spojených štátov aj z Európy: viete, je tam zložitá politická situácia, nestačia. Oni nestačia, a my čo máme s tým urobiť? Vidíte, to je ten naozajstný problém.

Ale v prípade, že ukrajinské úrady aj naši partneri v Európe a v Spojených štátoch majú i naďalej záujem o spoločné zdolávanie tejto cesty na dosiahnutie požadovaných výsledkov, musia pracovať so svojimi partnermi v Kyjeve. A tam aj prezident aj premiér, bývalý aj nastupujúci, aj celá opozícia sú ako-tak späté so západnými krajinami. Zapôsobte na nich a netárajte, prepáčte, zakaždým, že Moskva je povinná čosi spĺňať. Všetko, čo sme boli povinní vykonať, sme splnili, mali by ste sami už niečo urobiť.

Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Sme pripravení všestranne podporovať tento proces. Vychádzam z predpokladu, že nebudú žiadne aktívne vojnové strety. Naopak, som nedávno hovoril s Petrom Alexejevičom Porošenkom, ktorý navrhuje posilniť prítomnosť OBSE a to s tým, že na demarkačnej línii by príslušníci OBSE boli  ozbrojení, a dosiahnuť  úplné zastavenie paľby.

Považujem to za správnu ponuku, podporíme ju. Ale teraz je potrebné presvedčiť západných partnerov aby OBSE prijala také rozhodnutie, podstatne zvýšila počet pracovníkov a, ak sa vyžaduje, zapísala do mandátu právo na nosenie strelných zbraní.  

O novej ukrajinskej Vláde.

V. Putin: Ja ju nepoznám. Nepoznám jej obsadenie, neviem aké priority si stanoví, čo má v úmysle urobiť. Poznám len to, čo sa plánovalo urobiť a čo sa uskutočnilo.

Podľa mňa na konci roka 2014 ukrajinská vláda, teraz už bývala ukrajinská vláda, schválila plán z deviatich bodov. Splnili sa  len dva z nich aj to len čiastočne.

Výsledky sú nepochybne ťažké. Inflácia na Ukrajine dosahuje viac ako 48 percent, viete si to predstaviť? Cena zemného plynu stúpla najmenej 3,3 krát; teplo zdraželo, podľa môjho názoru, o viac ako 50 percent; poplatky za elektrinu vzrástli v minulom roku, podľa mňa, o 53 percent, a v bežnom roku sa očakáva zvýšenie o ďalších 63 percent.

Ale napriek všetkému potrebujeme stabilnú, prosperujúcu Ukrajinu. Hoci kríza, začiatok ktorej súvisí so známou dohodou s Európskou úniou, je spôsobená rukou osudu, je akýmsi nezmyslom. Nechápem, načo tak urobili. A všeobecne to hodnotím iba ako nástroj vhodný na zmenu moci, nič viac, nikto si ani nespomenul na ľudí.

Podpísali zmluvu, nadobudla platnosť: „Bola to civilizačná voľba.“ Ale akáto civilizačná voľba? Ako boli oligarchovia pri moci, tak aj zostali, ich moc sa upevňuje. Nie je to ani o konkrétnych ľuďoch, ale podstatou veci je skutočnosť, že klanový systém riadenia zosilnel l v posledných rokoch, a takto hodnotíme situáciu nielen my, už aj naši západní partneri, uisťujem vás, viem, o čom hovorím.

Nehľadiac na všetko uvedené, máme záujem o obnovenie Ukrajiny aby sme mali spoľahlivého partnera. Vynulovali pre nich colné tarify do Európy, ale tovarový obrat s Európou klesol o 23 percent, a s Ruskom - o 50 percent. Kto je vo výhre? Prečo to urobili? Nepochopiteľné.

Áno, zaviedli sme odvetné opatrenia po pripojení Ukrajiny k sankciám EÚ voči Rusku, ale až o šesť mesiacov neskôr. A potom mi kolegovia vyčítajú: „Načo si to urobil?“ Odpovedám: „Počúvajte, veď Vy ste uvalili sankcie proti nám podobne ako Európska únia, a my sme pol roka nič nepodnikali, čakali sme, že možno dostanete rozum“. – „Dobre, ale pre vás to neznamená nič, ale my to cítime veľmi intenzívne pretože to, a pretože iné“. Teda, nemali ste konať tak, ako ste konali.

Napriek tomu dúfam, že nová vláda vyvodí závery z udalostí posledných rokov, bude konať pragmaticky, v záujme ľudu, svojho vlastného ľudu a nenechá sa manipulovať akýmisi fóbiami a konať v záujme akýchsi zahraničných štruktúr.

O Národnej garde.

V. Putin: Prvým a možno najdôležitejším predpokladom, z ktorého sme vychádzali pri rozhodovaní, bola potreba zriadenia osobitnej kontroly obchodu so zbraňami v krajine.

O situácii okolo Náhorného Karabachu.

V. Putin: Jedná sa o veľmi citlivú tému a podľa môjho úsudku budeme musieť konať  mimoriadne opatrne. Ide o dávnejší problém, dlhoročný konflikt, ktorý sa udržoval v zmrazenom stave. Bohužiaľ, znovu vzplanulo násilie a my podnikneme všetko potrebné na urovnanie konfliktu a nájdenie riešení, na ktorých by sa zhodli obe strany.

A samozrejme, nutné sú dlhodobé vhodné riešenia pre Karabach. Dosiahnuť sa dajú výlučne politickými prostriedkami, nájdením kompromisu. Pred niekoľkými rokmi sme sa  takmer priblížili k dosiahnutiu kompromisu na oboch stranách. Ale ukázalo sa, že to nie je, bohužiaľ, tento prípad. V rámci medzinárodných organizácií budeme vyvíjať iniciatívy a budeme pokračovať aj bilaterálnu spoluprácu, aktivity s cieľom vyriešenia problému Karabachu.

Rusko, čo by sa nehovorilo, má záujem o vyriešenie tohto problému, pretože chceme mať plnohodnotne vzťahy ako s Azerbajdžanom, tak aj s Arménskom. U nás, v Rusku, žije množstvo Arménov a Azerbajdžancov, sú ich milióny. Vďaka bohu, na území Ruska nemáme žiadne problémy. Navyše, poznám Arménov aj Azerbajdžancov, ktorí napriek všetkým tragickým udalostiam udržujú i naďalej veľmi priateľské medziľudské vzťahy. Rusko všemožne prispeje k riešeniu situácie. Ale, samozrejme, že konečné rozhodnutie patrí ľudu Arménska a ľudu Azerbajdžanu.

O perspektívach exportu ruských zbraní.

V. Putin: Máme pevné druhé miesto. Na prvom mieste sú Spojené štáty ktoré predávajú najviac zbraní. My teraz trochu zaostávame, ale nie o moc, ale po nás je odstup podstatný, rozdiel je tam už viacnásobný. Minulý rok, ak si správne pamätám, sme predali zbrane asi za 15 mld. USD. Celkové portfóliom objednávok na nadchádzajúce roky dosahuje 50 mld. USD. A záujem o naše zbrane, najmä po skončení a počas vojenského zákroku našich VKS a celkove Ozbrojených síl v Sýrii prudko vzrástol.

O priznaní B. Obamu, že jeho najväčším omylom bola Líbya.

V. Putin: Po prvé, to opäť potvrdzuje, že súčasný prezident Spojených štátov je slušný človek. Hovorím to bez štipky irónie, pretože vysloviť také niečo - nie je ľahké. Barak, pokiaľ bol senátorom, kritizoval akcie vtedajšej americkej administratívy v Iraku. Ale, bohužiaľ, keď sa stal prezidentom zopakoval tie iste chyby, o ktorých hovoril, ale už v Líbyi. A je to tak správne, je to veľmi dobré, že môj kolega má odvahu urobiť takéto vyhlásenie, nie každý sa tak zachová. Koná tak len vskutku silná osobnosť Špatné na tom je, že sa opakuje sled chýb, veď rovnakú chybu bezmála urobili v Sýrii, ešte nie je jasné, čím sa to skončí. 


Zdroj: Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |