Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Prepis rozhovoru Ing. Gabriela Karácsonya (DANUBKA), poskytnutého v júni 2011, portálu " http://www.pagania.mysteria.cz/ ", na tému "Nepodmienený základný príjem. ". - chelemendik.sk

 

Prepis rozhovoru Ing. Gabriela Karácsonya (DANUBKA), poskytnutého v júni 2011, portálu " http://www.pagania.mysteria.cz/ ", na tému "Nepodmienený základný príjem. ".

2020-07-31  (19:04)

 - Prepis rozhovoru Ing. Gabriela Karácsonya (DANUBKA), poskytnutého v júni 2011, portálu " http://www.pagania.mysteria.cz/ ", na tému "Nepodmienený základný príjem. ".

 

 1.      Ekonomicko - politickú krízu súčasnosti spôsobuje celý rad príčin. Ako jedna z nich, sa spomína neschopnosť súčasného systému motivovať ludí k práci. Stále pribúda ludí, ktorých systém dostáva do situácie, že sa im neoplatí pracovať, teda určite nie legálne. Propagujete myšlienku nepodmieneného základného príjmu. O čo vlastne ide a má tá myšlienka potenciál opäť vrátiť do systému motiváciu pracovať pre tie skupiny ľudí čo ju dnes nemajú?S tým celým radom príčin, súhlasím. Skôr by som však hovoril o ekonomickej a sociálnej kríze, nie o politickej. To ale nemusí byť až také podstatné, lebo je to aj tak previazané. Nestretol som sa s výraznejším názorom, že by motivácia ľudí k práci bola príčinou krízy,  Ak hovoríme o nedostatočnej motivácii k práci, a zvlášť o tzv. legálnej práci, jej pravou príčinou je zlý sociálny systém, v spojení s daňovým a odvodovým systémom. Určitej špecifickej skupine sa pracovať neoplatí, lebo očakávajú, a aj dostanú od spoločnosti prostriedky na život, na úrovni, naktorú sú zvyknutí a ktorá im v podstate vyhovuje.  Títo ľudia, v krátkodobom horizonte, nebudú pracovať, nech je systém akýkoľvek. Iná vec je legálna a nelegálna práca. Tieto dva pojmy vznikli len z dôvodu existencie daňového a odvodového systému v podobe, v akej ju poznáme.  Zamestnávateľom sa oplatí zamestnávať nelegálne, lebo náklady na pracovnú silu sú podstatne nižšie, ako v prípade legálneho pracovného vzťahu. Ľudia, ktorí takúto nelegálnu prácu prijímajú, robia tak preto, lebo inú možnosť nemajú, alebo preto, že v konečnom dôsledku dostanú na ruku viac, ako v prípade legálnej práce. To nehovorím o probléme sociálneho a zdravotného poistenia.


Nepodmienený základný príjem nemá základnú funkciu motivovať k práci. Ak by sme v jeho spojitosti hovorili o motivácii, potom by to bola motivácia pre slobodnejšiu voľbu práce, motivácia k činnostiam, ktoré v súčasnom systéme nie sú zaplatené,  alebo motivácia zamestnávateľov k lepšiemu zaplateniu práce, ktorá všeobecne nie je pre ľudí atraktívna. Ale hlavne by to bola motivácia pre vykonávanie zmysluplnej práce, práce na ktorú mám predpoklady a práce, ktorá ma baví. Takže zmyslom nepodmieneného základného príjmu je hlavne oslobodenie človeka od existenčných tlakov a hrozieb pri hľadaní práce. Je to v podstate "hmotné zabezpečenie základného ľudského práva - práva na život", bez ohľadu na to, v akej životnej situácii sa nachádzam.2.        Asi by sme mali prejsť na konkrétny príklad. Existujem a tak v rámci nepodmieneného základného príjmu mám nárok na nejaké €. Iste máte aj predstavu, koľko € na osobu by to asi tak mohlo približne byť. Pretože otázku, ktorú si iste každý položí, či je systém nepodmieneného základného príjmu udržateľný z pohľadu štátneho rozpočtu.Nezdá sa, ale je to veľmi širokospektrálna otázka. Áno, v systéme základného príjmu, každý občan má nárok na isté peňažné dávky, ale nemusí to byť výhradne v peňažnej forme. Samozrejme, o túto dávku nemusí nikoho žiadať, nemusí nič zdôvodňovať, či preukazovať. Preto hovorím o nepodmienenom príjme. Tento príjem má zabezpečiť existenciu človeka na úrovni dôstojnej pre človeka. Nie je to dávka na luxus. Čo sa výšky týka, dá sa to porovnať s dnešným pojmom "životné minimum". Ak sa nemýlim, dnes je výška životného minima stanovená približne na 200 €. Teraz nebudeme polemizovať, či táto výška je optimálna pre dôstojnú existenciu človeka. Je to pre porovnanie, či ilustráciu, v akých dimenziách sa môžeme pohybovať. Vždy to bude závislé na úrovni ekonomiky a civilizačnej kultúry spoločnosti, v tej-ktorej dobe. 

Pre ilustráciu, ak by dnes bol základný príjem 200 €, potrebovali by sme zdroje vo výške asi 12 miliárd € ročne. Treba si uvedomiť, že neide o akúsi potrebu zdrojov naviac, oproti dnešnému sociálnemu systému, ale hlavne o zmenu prerozdeľovania zdrojov, s nesmiernym zjednodušením administratívy a s tým spojenej byrokracie. Dnes sa vypláca rádove asi 150 druhov dôchodkov, dávok, podpôr, príspevkov, kompenzácií, príplatkov, náhrad, a tak ďalej. Všetko toto sa nahradí jediným, jednoduchým a spravodlivým nepodmieneným základným príjmom. Celý dnešný systém sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia a s nim spojenú drahú mašinériu, môžeme poslať do minulosti. Nikomu nebude bránené poisťovať si čokoľvek, v akomkoľvek rozsahu, formou komerčného, ale zásadne dobrovoľného poistenia, ak na to bude mať prostriedky. Prirodzene bude existovať prechodové obdobie pre ľudí, ktorí žili a pracovali v starom systéme. Nie je to však neprekonateľný problém. Vrátim sa však, k otázke štátneho rozpočtu. Dnes sa otvorene hovorí aj v odborných kruhoch, že dnešný siciálny, ale hlavne dôchodkový systém je neudržateľný. Je tu neustály tlak na potrebu predlžovania veku odchodu do dôchodku, alebo na zvyšovanie odvodov a daní a pod. Práve tu je veľký otáznik s výkričníkom, nie v systéme nepodmieneného základného príjmu. My, okrem iného, pripravujeme tiež zásadne nový a jednoduchý daňový systém, ktorý by mal nahradiť dnešné dane a odvody. Tento systém má zaručiť také príjmy pre štát, aby v prvom rade mohol zabezpečiť vyplácanie nepodmieneného základného príjmu, v druhom rade zabezpečil financovanie zdravotnej starostlivosti a potom všetky ostatné nutné funkcie štátu. Z pohľadu udržateľnosti, či stability rozpočtu, môžeme hovoriť o vyššej istote, stabilite a prehľade hospodárenia s celospoločenskými prostriedkami.3.        Nepodmienený základný príjem sa týka len plnoletých alebo aj neplnoletých ?


Týka sa všetkých, od narodenia až do smrti. Či diferencovať výšku podľa veku, alebo aj podľa toho, či je človek členom spoločnéj domácnosti, či iného spoločenstva, by mohlo byť diskutované. Mohli by napríklad platiť pravidlá, ako sú dnes pri výpočte životného minima. Samozrejme pre všetkých platí, že sú občanmi štátu, v ktorom je inštitút nepodmieneného základného príjmu zavedený.


4.       Lenže, máme tu isté skupiny obyvateľstva, ktoré by na NZP mohli reagovať vyššou "produkciou" detí, aby mohli brať NZP na ne.


Áno, to je pravda, ale to nie je špecifikum nepodmieneného základného príjmu. Je to problém aj dneška ! Nepodmienený základný príjem neodstráni všetky problémy spoločnosti. Podľa princípov humanizmu a spravodlivosti, nemôžeme uprieť právo na život deťom, ktoré sa narodia do takého prostredia a teda nemôžeme im uprieť ani právo na nepodmienený základný príjem. Iná vec je správne užitie základného príjmu. Predpokladám, že bude existovať inštitút náhradného príjemcu pre prípady, kedy prijímateľ nie je schopný použiť tento príjem na účely, na ktoré je určený. Spoločnosť musí takýto inštitút vybaviť potrebnými právomocami.


5.      Ja v tomto prípade hovorím skôr o pseudohumanizme a nespravodlivosti, pretože im nemôžme pravda uprieť niečo ale veselo berieme pracujúcim cca vyše polovicu príjmu (Pozn. bude to jasne vidieť ak sa zavedie tzv superhrubá mzda, a treba sem zahrnúť aj DPH) aj v mene humanizmu a spravodlivosti. Týmto sa dostávam k Vašej 2 odpovedi, kde naznačujete ambíciu navrhnúť zmeny na príjmovej stránke štátneho rozpočtu, zdravotnej a sociálnej poisťovne. Hodnoty z ktorých sa bude vyplácať NZP musí niekto vytvoriť, musia byť odvedené a navyše systém musí byť stabilný, trvalo udržateľný, čo nie je už ani ten dnešný.Takže ako by mal podľa Vás vyzerať výber daní a odvodov?


Dovolím si oponovať. Práve dnešný systém je nespravodlivý a pseudohumanistický. Stavať právo na dôstojný život, alebo právo na zdravotnú starostlivosť, na zásluhovom princípe je zvrátené ! A tak predsa fungujeme teraz. Superhrubá mzda nič nerieši, iba poskytuje iný pohľad na tú istú vec. Tvorbu zdrojov samozrejme nemôžeme oddeliť od problematiky pokrývania potrieb. Dnes tvoríme zdroje systémom výberu daní a odvodov, ktorých je približne 35 druhov. Vo svojej podstate aj odvody môžeme považovať za druh daní. Predstavte si akú obrovskú administratívu a mašinériu to predstavuje a aké množstvo spoločenských prostriedkov to doslova zožerie. Závažnejšou je však skutočnosť, že celý tento daňový a odvodový systém funguje doslova na mafiánskom, výpalníckom princípe.  Systém takto násilne odoberá od každého časť toho, čo vytvorí a ešte sa vyhráža, že keď neodvedieš, alebo keď sa nepriznáš, budeš tvrdo potrestaný. Ešte aj tvoje priznania môže spochybniť, keď to uzná za vhodné a znovu ťa potrestá. Zdaňujeme prácu a úspech, miesto toho, aby sme zdaňovali kapitál a spotrebu.  Súhlasím s tvrdením, že dnešný systém je nestabilný a nie je trvalo udržateľný. Práve tieto charakteristiky systému chceme zmeniť pozitívnym smerom. My navrhujeme celý dnešný daňový a odvodový systém, ako celok, nahradiť systémom jedinej dane, a to dane za spotrebu. Prechod na takýto systém vôbec nebude znamenať zvýšenie daňového a odvodového zaťaženia ľudí. Ľudia totiž vôbec nebudú zaťažení starosťami okolo daní, lebo dane budú odosobnené. Bude zdaňovaná spotreba, čo znamená, že ten kto spotrebuje viac, odvedie viac. Ten, kto nespotrebováva nič, ani nič neodvádza. Výber môže byť automatický, bez potreby akéhokoľvek účtovníctva, vykazovania, či priznávania. V spojitosti s nepodmieneným základným príjmom, to bude znamenať neskutočnú úľavu pre celú produktívnu populáciu a tým citeľné zvýšenie úrovne kvality života. Ale vrátim sa k mechanizmu. Je známych niekoľko spôsobov zdaňovania spotreby. Nám sa javí za najvhodnejší a najelegantnejší systém zdanenia pohybu peňazí. Každý pohyb peňazí totiž predstavuje spotrebu, pritom nie je dôležité, že kto spotrebováva, alebo kto je práve držiteľom týchto peňazí. Dokonca takto by mohli byť zdanené aj peniaze, o ktorých dnes hovoríme, ako o čiernych, či šedých. Úplne sa zbavíme problému napríklad, čiernej práce, alebo tzv. šedej ekonomiky. Človek, ak zarobí 100 €, tak týchto 100 € nebude zaťažených daňami a odvodmi, dostane 100 € a môže spotrebovať 100 €. Tieto peniaze budú zdanené až v momente, keď sa použijú na spotrebu. Pre ilustráciu, podľa štatistík NBS, v roku 2008, prebehlo toľko peňažných pohybov, že keby sa zdanili na úrovni cca 0,7 %-ami, znamenalo by to taký príjem do štátnej kasy, že by sa pokryli potreby na vyplácanie základného príjmu vo výške okolo 300 € a aj potreby na pokrytie všetkých ostatných funkcií štátu. Oných 100 €, ktoré tu spomínam, prinesie pri jednom použití do štátnej kasy 70 centov. 6.       Tá daň z peňažných pohybov je zaujímavá vízia.

Ešte by som sa vrátil k jednej Vašej myšlienke. "Stavať právo na dôstojný život, na zásluhovom princípe je zvrátené ! " Ja nemám ambíciu niekomu uberať z dôstojného života, lenže vidíme dnes na istých komunitách - nazvime ich pracovne "osadníci", že dávať peniaze či byty bez princípu zásluhovosti má svoje riziká. Peniaze sa často minú na alkohol, herne či cigarety, byty sa vybývajú...

Iste je to len časť obyvateľstva Slovenska, ale ak sa budú dať získať podmienky na dôstojný život automaticky len vlastnou existenciou, neobjaví sa lenivosť a nechuť pracovať v ďaleko širších skupinách obyvateľstva ako je to teraz? Potom po čase nemusia stačiť ani zdroje zo zdanenej spotreby.

Niečo podobné sa skryte dialo za reálneho socializmu, do práce sa síce chodilo, bol aj § za príživníctvo, ale v práci sa často hľadal spôsob ako robiť čo najmenej. Aj komunisti ako nositelia ideálov rovnosti (teda aspoň navonok) nakoniec museli čoraz viac používať princíp zásluhovosti ako motiváciu, prémie k platu a podobne).


Dobre ! To, o čom hovoríte v súvislosti s "osadníkmi" sa predsa reálne deje a dialo. Poskytujeme byty a podpory bez zásluhovosti a výsledok je mizivý. Podpory sa míňajú a "osadníci si žijú svoj život na svojej úrovni dôstojnosti. Povedal som, že nepodmienený základný príjem nevyrieši všetky problémy spoločnosti a tento je zrejme jedným z nich.  Poskytnutím nepodmieneného základného príjmu aj týmto skupinám, však predsa niečo ušetríme, alebo minieme zmysluplnejšie. Veľké čiastky dnes zhltnú úrady, ktoré "obhospodarujú" tento špecifický sektor. Pod tým mám na mysli napríklad aj rozkrádanie. Platíme sociálnych úradníkov, splnomocnencov vlád a ich kancelárie, komisie trvalé, či dočasné, ktoré riešia "rómsky problém" a podobne. Nič také nebude potrebné ! Potrebné však budú inštitúcie, ktoré budú vybavené právomocami náhradných príjemcov pre ľudí, ktorí evidentne nie sú schopní, či ochotní žiť dôstojne z poskytnutých prostriedkov. Ale  také inštitúcie sú potrebné aj v terajšom systéme. My ich aj máme, ale sú tak slabé a neúčinné, že to vyzerá, ako by ani neboli.  Lenivosť, či nechuť pracovať, nemá s tým nič spoločné. Je zaujímavé počúvať reakcie v tom zmysle, že v prípade ak budem dostávať nepodmienený príjem vo výške životného minima, budem samozrejme pracovať, aby som mal aj ďalší príjem, ale pochybujem, že budú pracovať "tí ostatní". Prečo ? Prečo si myslíme, že tí ostatní nie ?! Príležitosť pracovať za plat, alebo mať iný príjem, nevyužije len ten, kto ju nevyužije ani dnes ! 

K tej poznámke o rozšírení lenivosti a nechuti pracovať na širšie skupiny obyvateľstva. Ja to vidím v opačnom zmysle. Skôr si myslím, že lenivosť a nechuť pracovať bude viac potlačená. Mať nepodmienečný základný príjem bude znamenať väčšiu slobodu a voľnosť pri výbere zamestnania a pri dojednávaní pracovných podmienok a odmeny za prácu. Nebudem nútený prijať akúkoľvek prácu, za akýchkoľvek podmienok, lebo je nado mnou existenčná hrozba. Čiže skôr si najdem takú prácu, ktorá ma baví, alebo na ktorú mám kvalifikáciu, alebo iné predpoklady. Takú prácu určite budem vykonávať s väčšou chuťou, ako prácu nanútenú.  A nakoniec, možno uvítame aj takú možnosť, že si chceme, alebo potrebujeme zopár mesiacov jednoducho odpočinúť. Aj takúto možnosť nám základný príjem umožní bez väčších stresov.

Takzvaný reálny socializmus, povinnosť pracovať, rovnosť v rozdeľovaní, prémiovanie pracovného výkonu a podobne, nemá so systémom nepodmieneného základného príjmu nič spoločné. Jednou z jeho základných čŕt je, že tento príjem je úplne oddelený a nezávislý na práci. Ináč by nebol nepodmienený. Nie je odvodený, alebo podmienený žiadnou ideológiou, alebo politickým systémom. Je úplne mimo sféry pracovných vzťahov, kde spôsob a výška odmeňovania za prácu je čisto vecou zamestnanca a zamestnávateľa. Akurát, že nepodmienený základný príjem stavia zamestnanca do rovnocennejšej pozície voči zamestnávateľovi.7.         Pôvodné krajiny EU sa dostali síce inak (vďaka velkoryso a štedro dotovanému sociálnemu systému) ale tiež do situácie že ich občania nie sú nútený prijať akúkoľvek prácu, lebo sú bez existenčnej hrozby. Isté typy zamestnania sa potom napĺňali z radov imigrantov, ale tí pracujúci imigranti, hlavne z tzv. iných kultúrnych okruhov si so sebou priniesli aj takých, čo sa venujú nie práci, ale kriminalite, náboženskému fanatizmu a predovšetkým poberaniu sociálnych dávok. Aby toho nebolo ešte málo, do toho ešte tzv. politická korektnosť (t.j. zľahčovanie až cenzúra informácii o negatívnych negatívnych javov v tejto veci), a v súčasnosti je zjavné že časť islamistických imigrantov v niektorých krajinách EU je už vážnym rizikom pre demokraciu a pokojný život ich občanov. Máte vypracovaný aj zoznam rizík, ktoré by NZP mohol priniesť, na čo si dať v spoločnosti pozor pri jeho zavedení? Lebo dobrý úmysel môže byť aj cestou do pekla. Samozrejme uznávam, že stav, kedy ľudia pracujú "otrocky" z donútenia nie je dobrý, len aby sme nešli z blata do kaluže ohľadom vývoja v spoločnosti.Na toto môžem odpovedať pomerne jednoznačne. Je to širšie koncipovaná otázka, ktorá sa čiastočne vymyká téme nepodmieneného základného príjmu. Nepodmienený základný príjem definujeme v súčasnej dobe, ako právo občanov uzavretej spoločnosti, teda štátu. Právo je viazané na štátne občianstvo. Takže, žiadny cudzí občan, aj keby tu pracoval, alebo tu mal aj trvalý pobyt, tento príjem nedostane. Ešte jeden faktor tu môže hrať zaujímavú rolu. Nakoľko naši občania budú poberať nepodmienený základný príjem a zamestnávatelia v systéme jedinej dane, nebudú musieť odvádzať dane a odvody v dnešnej podobe, odmena za prácu sa môže relatívne znížiť, ale človek v súčte nebude mať menej. Práca za mzdu sa cudzincovi u nás nemusí vyplácať, lebo platy môžu byť relatívne nižšie, až o výšku nepodmieneného základného príjmu. A práca našinca v cudzine nebude nijak dotknutá, ale napríklad jeho príjem v zahraničí, pokiaľ ho spotrebuje u nás, prispeje do štátnej pokladne. Nepočítame s tým, že by cudzinci u nás mohli dostať akékoľvek sociálne podpory. Tie náš systém jednoducho nebude mať. Dokonca nepočítame ani s tým, že by u nás čerpali bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Predpokladám, že cudzinec, ktorý bude u nás pracovať, môže sa dobrovoľne, komerčne poistiť pre prípad akejkoľvek životnej situácie.


8.       Záverom by som poprosil ešte pár viet ohľadom Vašej činnosti, ohľadom Danubky. Teda pár viet o tom akým spôsobom sa snažíte Vaše zaujímavé návrhy propagovať v spoločnosti, aby sa dostali na program dňa.Som rád každej príležitosti, ktorá zviditeľní DANUBKU, ale hlavne myšlienky, ktoré sa snaží šíriť. DANUBKA je občianska združenie, ktoré si pôvodne vzalo za cieľ propagovať nepodmienený základný príjem, ako univerzálny a spravodlivý sociálny systém. Postupne sme prišli na to, že tento systém je podmienený ďalšími faktormi. Sú to daňový a odvodový systém, dôchodkový systém a monetárny systém, v spojení s dlhovou ekonomikou. Nad tým všetkým stojí spoločenský systém, ktorý by mal byť zárukou, že spoločnosť pôjde smerom a za cieľmi, ktoré si určia občania, nie smerom, ktorý si vytipovali politické elity, odtrhnuté od potrieb spoločnosti.

Pracujeme s výrazným využívaním internetu, ako komunikačného prostriedku, ale aj v teréne, organizovaním prednášok a diskusií s verejnosťou v rôznych častiach Slovenska. Môžem povedať, že záujem o tieto témy je značný . Témy sú aktuálne a mimoriadne "chytľavé".

Naša činnosť prerastá do politickej sféry tým, že voláme po vytvorení politickej sily, schopnej tieto témy uvádzať do praxe, predovšetkým ústavnou cestou. Začali sme pracovať aj na vytvorení nášho návrhu občianskej ústavy.

Snažíme sa podporiť vznik takej strany, ktorá zároveň s tým, že sa bude snažiť uchopiť politickú moc, bude plánovite pripravovať odstránenie moci politických strán zo systému riadenia spoločnosti.

 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...


juri   |   2011-06-19  (19:44)
55%  
mínus plus
  Veľmi zaujímavá myšlienka, ktorá sa mi páči, aj keď asi nie je možné detailne predvídať dôsledky zavedenia tohoto systému. Aj táto skupina ľudí dospela k názoru, že je nevyhnutná systémová zmena politického systému. A chcú to urobiť legálne. Drží m nám palce.


strelec   |   2011-06-20  (08:16)
50%  
mínus plus
  Podstata stavu je práve to, čo v úvode popiera - kolaps politického systému - kapitalizmu (liberálneho či iného, každého). Honba za ziskom, prehlbovanie majetkových rozdielov, (chudobní sa držia nad vodou aby zo zúfalstva nevzali spravodlivosť do vlastných rúk, stredná trieda sa ožobračuje atď.), zánik morálky, mediálne deformovanie názorov, pravidiel, prostredia. Chýba základ pre "sociálnu komunitu", jasné pravidlá, zodpovednosť jej vyžadovanie a uplatňovanie...Všetky pokusy vraj ekonómov, čítaj židovských špekulantov by bez masívneho úsilia médií nikto ani nedočítal. Opakované pokusy na dospelých, presnejšie celých národov, to dokáže tolerovať len vraj "homo sapiens", vo vlčej svorke by takýmto "zázrakom" odhryzli ucho a vyhnali ich.

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |