Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Politický osud Vojvodiny - chelemendik.sk

 

Politický osud Vojvodiny

2021-11-30  (15:53)

 - Politický osud Vojvodiny

Kde je hranica rozčlenenia Srbska?

 

Ako je známe, republiku Srbsko tvoria dva autonómne kraje – Kosovo a Metohija a Vojvodina. Sedemnásteho februára 2008 kosovskí Albánci nezákonne vyhlásili nezávislosť „štátu Kosovo“. Sponzormi tohto kvázištátu boli Spojené štáty americké a popredné krajiny Európskej únie – Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko. Odtrhnutie kosovských Albáncov prinútilo mnohé mnohonárodné a svojou organizáciou zložité štáty, aby sa zamysleli nad vlastnou bezpečnosťou.

Obavy silnejú aj preto, že porušenie noriem medzinárodného práva uvítala jediná veľmoc, ako aj dvaja stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN.

Nelegálnym vyhlásením nezávislosti Kosova bola znepokojená najmä   patriotická časť Srbska, ktorá si kladie prirodzenú otázku: kde je hranica rozčlenenia srbského štátneho priestoru? Veď len o niekoľko mesiacov neskôr, po vyhlásení „kosovskej nezávislosti“ sa v srbských médiách objavili špekulácie o budúcnosti severného srbského autonómneho kraja Vojvodiny.

 

Domáci hráči
     
 Na prvý pohľad, postavenie a politický osud Vojvodiny ako súčasti Srbska nevzbudzujú obavy. Z viac než dva a pol milióna obyvateľov Vojvodiny väčšinu tvoria Srbi (65%). Na druhom mieste – Maďari (15%), počet každej z ostatných etnických skupín neprevyšuje 3% obyvateľstva kraja.
Nie všetko je však také jednoduché. Medzi Srbmi je vo Vojvodine veľa tých, v ktorých sa počas dlhej Titovej vlády celkom vytratil pocit vlastných srbských etnických koreňov a radšej sa označujú za obyvateľov Vojvodiny.

Ich hlavným politickým predstaviteľom je zjavne protištátna, prozápadne orientovaná Liga sociálnych demokratov Vojvodiny (LSV).  Táto politická organizácia formálne zápasí za autonómiu Vojvodiny. Jej hlavným a konečným cieľom je federalizácia Srbska a premena Vojvodiny na „štát v štáte“.
 Druhým veľmi dôležitým vnútorným politickým faktorom, ktorý napomáha dezintegrácii Srbska je vládna a prozápadne orientovaná Demokratická strana (DS). Táto strana má vo Vojvodine vlastnú organizáciu. V posledných parlamentných voľbách, v máji minulého roka v kraji zvíťazila, s pomocou hesiel a „slovníka“ už spomínanej Ligy sociálnych demokratov.    
 Demokratická strana má vo Vojvodine absolútnu moc a jej poslanci iba osem mesiacov po odtrhnutí Kosova, 14. októbra 2008, na zasadnutí krajského parlamentu odhlasovali nový štatút   Vojvodiny – štatút, ktorý v celom rade bodov  je v rozpore so srbskou ústavou a dáva kraju právomoci, aké patria iba Srbsku. 
Odozvou na to, že poslanci prijali nový štatút vo Vojvodine boli obavy takého rozsahu, že s ňou musela súhlasiť aj srbská pravoslávna cirkev. Jej predstavitelia poslali list predsedovi srbského parlamentu, premiérovi a prezidentovi štátu, v ktorom odmietajú štatút Vojvodiny a poukazuje sa na to, že predstavujú pokus o vytvorenie „štátu v štáte“. V liste Biskupskej synody sa presne vymenúvajú práva, ktoré získava Vojvodina protiústavne k srbskej ústave:
     
     - rokovania o medzinárodných dohodách v oblasti jej kompetencie (ius contrahendi);
     
     - právo organizovať svoje zastupiteľstvá v zahraničí, najmä v Bruseli (ius representationis);
     
     - parlament Vojvodiny si uzurpoval právo prijímať zákony.
     
Nemožno si nevšimnúť, že existuje možnosť korekcie štatútu a jeho zosúladenie s republikovou ústavou, pokým nie je zahrnutá do programu hlasovania v republikovom parlamente   Srbska, čoho sa dožaduje verejnosť, poprední právnici, srbská pravoslávna cirkev a opozičné strany.

Tretím vnútorným prvkom destabilizácie politickej situácie v severnom srbskom kraji sú politické strany maďarských menšín a ich lídri. Maďarskí politickí lídri vo Vojvodine v svojich vystúpeniach sú navonok lojálni k srbskému štátu a hovoria, že ich cieľom je silná demokratické a proeurópske Srbsko. Ich skutky sa však rozchádzajú s ich slovami.    

Keď kosovskí Albánci vyhlásili svoju nezávislosť, lídri Maďarov vo Vojvodine to nie príliš prežívali. Naopak, onedlho potom začali nástojčivo hovoriť o právach Maďarov vo Vojvodine (o personálnej a územnej autonómii), hoci všetky etnické skupiny v Srbsku majú všemožné práva menšín.

Líder demokratického spoločenstva vojvodinských Maďarov  Sándor Pál ešte začiatkom marca 2008 (ani mesiac po vyhlásení „štátu Kosovo) povedal, že nastal „najvhodnejší okamih pre rozhovory o autonómiách v regióne, pretože v prípade Kosova právo na sebaurčenie je postavené nad princípy štátnej suverenity a nenarušenia hraníc.

S. Pál potvrdil, že sa zúčastní na zasadnutí Rady o autonómii v Karpatskej kotline. Pozvánku dostal od najznámejšieho bojovníka proti Ceausescovmu režimu, poslanca Európskeho parlamentu Lászlóa Tekesa, ktorý „privítal nezávislosť Kosova“ a označil ju ako „dobrý model pre časť Rumunska - Transylvániu , kde žije početná maďarská menšina. Pri takomto hodnotení sa niet čo diviť, že Rumunsko a Slovensko, dokonca ako členovia EÚ a NATO sa snažia odolať tlaku USA a iných západných štátov a odmietajú uznať nezávislosť Kosova. Na pozadí rastúcich požiadaviek maďarských menšín na Slovensku a v Rumunsku je jasné, že ak by tieto dva štáty uznali Kosovo za nezávislý štát, zatiahli by si slučku na vlastnom hrdle.
Srbi v Kosove žijú v neznesiteľných podmienkach, podobne ako v minulosti černosi v JAR v čase apartheidu. Denne musia čeliť výsmechu a hrubému správaniu. Vraždy a zranenia, spôsobené Albáncami nie sú ničím výnimočným.    Srbský štát, ktorý nemá vojenskú silu na to, aby prinavrátil Kosovo , sa snaží od OSN dosiahnuť aspoň nejakú samosprávu pre kosovských Srbov, aby sa im zabezpečilo prežitie na ich vlastnom území.

Toto využil jeden z lídrov vojvodinských Maďarov István Pástor, ktorý žiadal rozšírenie samosprávy pre kosovských Srbov aj na iné národné menšiny v Srbsku, a teda aj na maďarskú menšinu. Porovnávať situáciu Srbov v Kosove a Maďarov vo Vojvodine, ktorí žijú úplne normálne je cynické. Avšak Pástorovi jeho vystúpenie neuškodilo. Práve naopak, vo voľbách, ktoré nasledovali po udalostiach 17. novembra 2008, jeho strana sa stala súčasťou vládnej väčšiny v parlamentoch Srbska a autonómneho kraja Vojvodiny spolu s Demokratickou stranou a LSV.

Je ťažké s istotou posudzovať ciele zahraničnej politiky Maďarska. Želanie Budapešti vidieť svojich krajanov v susedných štátoch v samostatnejšom postavení je nesporné. Keďže Rumunsko aj Slovensko sa už začlenili do euroatlantického bloku, zdá sa, že požiadavky maďarskej menšiny o poskytnutí širšej autonómie by sa mohli uskutočniť predovšetkým v slabom, izolovanom a už „obodratom“ Srbsku. Práve z tohto dôvodu Maďarsko uznalo Kosovo. Postupný prerod Srbska na decentralizovaný štát s Vojvodinou ako federálnym subjektom (s veľmi širokými právomocami), v rámci ktorého by Maďari dostali samosprávu, je pre Maďarsko ten najlepší z variantov. V takomto prípade by sa srbské hranice formálne nezmenili, ale srbský národ by stratil svoje úlohu „pána vo vlastnom  dome“.

Dohoda o energetike medzi Srbskom a Ruskom, proti ktorej vystúpili všetky srbské protištátne politické sily, dodalo otázke Vojvodiny ešte väčší geopolitický rozmer.

 

Zápas o ropný priemysel Srbska a plynovod
     

Kúpa kontrolného balíka akcií spoločnosti NIS (naftový priemysel Srbska) ruskou spoločnosťou Gazpromnefť a dohoda o výstavbe plynovodu Južný potok predstavujú prvú, ale veľmi dôležitú bitku, ktorú Rusko na Balkáne vyhralo.

 Ide o to, že o ekonomickú kontrolu Srbska sa nástojčivo snažia jeho susedia. Srbské médiá zaznamenali, že maďarskú ropno-plynovú spoločnosť MOL zaujíma nielen NIS, ale aj „spoločný ropný a plynový sektor Srbska“. Pre maďarskú spoločnosť by bolo veľmi nežiaduce, aby Rusko vybudovalo vo Vojvodine systém podzemných zásobární prírodného plynu. Ak Srbsko bude mať vlastné plynové zásobárne, nebude viac závisieť od dobrej vôle Maďarska, či pustiť alebo nepustiť plyn v zimnom období, keď spotreba tejto energetickej suroviny je najvyššia.

Veľa napovie už to, že maďarská MOL mala veľký záujem dostať NIS do svojich rúk. Maďarský kapitál už realizoval niektoré projekty v Srbsku. Jedna z maďarských bánk (OTP) kúpila tri srbské banky a vytvorila približne 400 spoločných podnikov, ktoré sa nachádzajú prevažne v Belehrade a Vojvodine. Ale hlavná „korisť“ sa Maďarsku predsa len neušla.

Kúpa NIS-u ruskou spoločnosťou Gazpromnefť nie je len komerčnou akciou. Hlavné podniky a infraštruktúra ropného priemyslu Srbska (NIS) sú rozmiestnené práve na území Vojvodiny (dve rafinérie a jeden závod na spracovanie plynu a viac ako 500 čerpacích staníc).

Preto akákoľvek zmena štatútu Vojvodiny , tým viac vytvorenie samostatného štátu je nebezpečné z hľadiska jednoty Srbska a je riskantné pre spoločnosť Gazpromnefť, ktorá takmer isto v takomto prípade narazí na spochybnenie jej vlastníctva. Presne takto zvonku riadená vojvodinská vláda by mohla vydieraním a neprijateľnými podmienkami ohroziť realizáciu projektu Južný potok. 

Hra o získanie nového postavenia Vojvodiny v Srbsku sa tak ukázala jasná. Hráčov je niekoľko. Na jednej strane je tu očividný záujem USA o kontrolu dodávok paliva do Európy a realizácie plynovodu Nabucco.

Na druhej strane je jasný aj záujem Maďarska, ktoré v prípade, že by odkúpilo NIS, postavilo by Srbsko v oblasti energetického zásobovania do postavenia závislosti.     Kombinácia nového štatútu Vojvodiny vyzerá takto: čím samostatnejšia je Vojvodina od Belehradu, tým samostatnejšia (nezávislejšia) od Belehradu je aj maďarská menšina 
 Pokiaľ ide o záujmy Srbska a Ruska, sú v tomto ohľade veľmi blízke. Jednotné, nedeliteľné a silné Srbsko, cez ktoré sa bude uskutočňovať preprava ruského plynu spotrebiteľom v západnej Európe, sa stáva dôležitým štátnym a pracovným partnerom Ruska.

 Žiada sa dúfať, že nielen pre plynovod, ale aj pre seriózne geopolitické záujmy na Balkáne, Rusko nezostane nemým svedkom ďalšieho rozčlenenia Srbska a jeho premeny na telo bez chrbtovej kosti. Netreba ani preceňovať fakt, že Boris Tadič podpísal srbsko-ruskú dohodu o energetike (hoci je to možno to najlepšie, čo urobil pre Srbsko za celú svoju politickú kariéru). Pre Moskvu je predčasné, aby slávila víťazstvo. Srbsko a Gazpromnefť zatiaľ vyhrali iba prvú bitku. Koniec vojny je veľmi ďaleko. 

 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...


Dušan Novotný   |   2009-11-23  (18:03)
55%  
mínus plus
  I keď sa priznám, že občas premýšľam nad tým do akej miery je možné, že by Kosovo a Metohija opäť patrili Srbsku. Myslím tak skutočne pretože de iure o Kosovo aspoň podľa rezolúcie BR OSN č. 1244 neprišli. Keď tieto svoje idealistické predstavy však konfrontujem s realitou tak je mi viacmenej jasné, že z hľadiska SLOVANSTVA sa musíme rozlúčiť s ďalším kúskom územia, ktoré nám (Slovanom) stovky rokov patrilo.
Uvedomujúc si pro-západnú orientáciu súčasnej Srbekej vlády stále pevne verím, že sa nedajú úplne opantať snahou západu a uvedomia si, že bližšia je košeľa ako kabát. Hnevá ma, že poníženému srbskému národu vládnu ľudia, ktorí sú naklonení práve tým, ktorí stoja za rozbitím ich vlastného štátu. Očakával som od predstaviteľov súčasnej Srbskej garnitúry tvrdší prístup najmä vo vzťahu k štátom, ktoré s uznaním Kosova ako nezávislého štátu absolútne neváhali.
Na druhej strane si ale uvedomujem nedávnu, ale aj dávnejšiu minulosť našich bratov v Srbsku a premýšľam či by im úplne zatvorenie hraníc ako aj prerušenie dialógu neuškodilo ešte viac.
Je však neprípustné a to najmä vychádzajúc z udalosti, ktoré boli zavŕšené 17. februára 2008 (vyhlásením nezávislosti Kosova)akokoľvek posilňovať postavenie autonómneho územia Vojvodina. Je tragédiou Srbov ak si súčasná garnitúra nebude schopná spomenúť na udalosti z pred niekoľkých rokov a zatvorí oči pred Titovým nekonečným ustupovaním a posilňovaním autonómneho štatútu Kosova pod zámienkou bratského spolužitia. Sme v roku 2009 avšak vidím v osude Kosova a dnešnej Vojvodiny spoločné znaky, ktoré ma znepokojujú. Za podstatne zaujímavú považujem do určitej miery zhodu v postoji vtedajšieho komunistického vedenia, ktoré (za Tita) poskytlo Kosovu autonómiu nevídaných rozmerov a súčasných amerických demokratov v kreslách Srbskej vlády, ktorí rovnako nerobia nič pre ochranu autonómnej Vojvodiny. Zmenili sa však snáď len záujmy či ciele, ktorými boli resp. sú motivovaní.
Veľkú nádej v súvislosti s ružovejšou budúcnosťou našich bratov vidím v "dubisku, jenž vzdoruje zhoubným až dosávade časum".
Nepoznám recept na zlepšenie situácie Srbov, ale jedno čo si želám je aby im bolo umožnené prežiť hodnotný život bez útrap a bez poníženia, akého boli svedkami zástupcovia takmer každej generácia tohto tvrdo skúšaného národa.


Sergej Chelemendik   |   2009-11-27  (11:55)
55%  
mínus plus
  Согласен с Вами!

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |