Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Nový svetový poriadok sa rovná "komunizmu" - chelemendik.sk

 

Nový svetový poriadok sa rovná "komunizmu"

2020-05-28  (06:36)

 - Nový svetový poriadok sa rovná "komunizmu"

Dr. Henry Makow

Väčšina ľudí si myslí, že komizmus je ideológiou, ktorej ide o štátne vlastníctvo a ktorá sa zastáva pracujúcich a chudobných ľudí.  Toto bolo veľmi jednoduché a neuveriteľne úspešné rúško, ktorému naleteli stámilióny.  Tá ideológia sa páči takým, ktorí chcú dostať niečo za nič - a to poriadne veľký kus.

V skutočnosti však v komunizme ide o sústreďovanie bohatstva a moci len do niekoľkých rúk centrálneho bankovníckeho kartelu (Rothschildovcov a ich spojencov), ktorí sa schovávajú za štátnu moc (štát riadia vedomí alebo nevedomí agenti Rothschildovcov).
Hocijaká ideológia, ktorej ide o koncentráciu bohatstva a moci do rúk "štátu", je preoblečeným komunizmom.  Ideológie ako socializmus, liberalizmus, fašizmus, neo-konzervatizmus, sionizmus, feminizmus - sú predvojom komunizmu a všetky tieto ideológie organizuje a financuje kartel centrálnych bankárov.

Esencia nového svetového poriadku je komunistická.  Všetky súčasné udalosti sú dizajnované na to, aby v rukách vlády sústreďovali moc. Napríklad vírusy, ktoré boli spomenuté už v Protokoloch starejších Siónu a ktoré nás teraz ohrozujú, sú dizajnované na to, aby obyvateľstvo násilím očkovali alebo umiestňovali do karantény.  Takým spôsobom skúšajú, do akej
miery je obyvateľstvo naivne ochotné zmieriť sa s vládnou kontrolou. Preto sa teraz musíme vigorózne brániť.  Ja sa nazdávam, že tu zatiaľ nejde o veľkú pliagu, ale o skúšobný proces.  Je prekvapujúce, nakoľko sú si médiá isté, že to bude skutočne veľmi vážne.

Musíme sa sami seba pýtať:  Prečo teraz - keď sa Amerika zvíja na pokraji finančného kolapsu - Obama venuje svoje energie rozšíreniu zdravotníckej starostlivosti? V roku 2003 som predstavil čitateľom "Červenú symfóniu" - záznam z vyšetrovania sovietskeho veľvyslanca a blízkeho druha Leva Trockého (Rothschildovho agenta) Christiána Rakovského tajnou sovietskou políciou NKVD (text záznamu si možno pozrieť na adrese, uvedenej v pôvodnom článku), ktorá (po Protokoloch starejších Siónu) najlepšie prezrádza skutočný stav nášho sveta.  To sníma závoj z moderných dejín a vysvetľuje skutočný zmysel revolúcie, komunizmu, slobodomurárstva a vojny. 

Ten text sa nikdy nemal dostať na verejnosť.  Jeho prekladateľ Dr. J. Landowsky si v tajnosti urobil z neho kópiu. Ľudský experiment ohrozujú súkromné záujmy, ktoré si všade privlastnili právo tlačiť peniaze.  Moderné dejiny odrážajú postupný proces, ktorým na
seba prenášajú bohatstvo a moc, ničia západnú civilizáciu a utvárajú svetový policajný štát.  Rakovský v roku 1938 mohol povedať, že celý svet kontroluje Rothschildov syndikát Sabateánov (Iluminati, slobodomurárstvo), židovskí bankári a ich spojenci.

Rakovského (ktorého pravé meno bolo Chaim Rakover) odsúdili na smrť v rámci Stalinových čistiek trockistickej kliky v strane.  Lev Trockij vo svojej autobiografii Môj život napísal: "Christián G. Rakovský... zohral aktívnu rolu v dianí štyroch socialistických strán - bulharskej, ruskej, francúzskej a rumunskej - aby sa eventuálne stal jedným z predstaviteľov Sovietskej federácie, zakladateľom Komunistickej Internacionály, predsedom Rady ľudových komisárov Ukrajiny a diplomatickým reprezentantom Sovietskeho zväzu v Anglicku a vo Francúzsku..."

Rakovský sa pokúšal presvedčiť vyšetrovateľov, že bankári vytvorili komunistický štát ako "mašinériu totálnej moci" dovtedy v dejinách" nevídanú.  V minulosti, v dôsledku mnohých faktorov, "tu bol vždy priestor pre osobnú slobodu.  Rozumejte: tým, čo už teraz čiastočne vládnu krajinám a vládam vo svete, ide o absolútne panstvo.  Chápte, že toto je jediná vec, ktorú sa im zatiaľ nepodarilo dosiahnuť."

Náš národný život paralyzuje zhubná sila.  Rakovský ju identifikuje takto: "Predstavte si, ak môžte, že malý počet ľudí má nekonečnú moc tým, že vlastní skutočné bohatstvo a zistíte, že toto sú absolútni diktátori búrz (a ekonomiky)...  Ak máte dostatočne bohatú predstavivosť, budete schopní vidieť (ich) anarchistický, morálny a sociálny vplyv, t.j. revolučný...

Teraz už chápete?"...  "Tí vytvorili úver s výhľadom rozpínať ho donekonečna.  A rozbehli ho rýchlosťou zvuku...  je to len abstrakcia, plod mysle, suma, číslo, úver, viera..." (str. 245 - 246). Samozrejme, musia si chrániť svoj monopol na úver tým, že ho premietajú na monopol nad všetkou mocou a nad myslením.  Svetová vláda je nutná preto, aby žiadna krajina nemohla vydávať svoj vlastný úver (peniaze) alebo sa zbaviť svojho dlhu.  To je nový svetový poriadok.

Marxizmus
Revolučné hnutie, ktoré definuje moderné dejiny, to bol prostriedok inštitucionalizovania moci bankárov prostredníctvom zničenia starého poriadku.  Rakovský hovorí, že marxizmus "je predovšetkým konšpiráciou v prospech revolúcie, až potom filozofickým, ekonomickým a politickým systémom".  O demagogickom populárnom marxizme sa vyjadruje s pohŕdaním. Ten je určený len na to, aby nalákal intelektuálov a masy (str. 238). Marxa najal Rothschild nato, aby nalákal masy.  Rakovský hovorí, že Marx "sa smeje do svojej brady na celé ľudstvo" (Griffin, str. 240). Samozrejme, Marx Rothschildovcov nikdy nespomínal (243).

A pokiaľ ide o slobodomurárstvo: "Každá slobodomurárska organizácia sa snaží vytvoriť vhodné predpoklady pre triumf komunistickej revolúcie; to je očividný cieľ slobodomurárstva", hovorí Rakovský, sám slobodomurár vysokého stupňa zasvätenia.
Cieľom revolúcie nie je nič menšie, než predefinovanie reality v zmysle záujmov bankárov.  Tam patrí presadzovanie subjektívnej pravdy nad objektívnou.  Ak Lenin "cíti, že niečo je reálne", tak je to reálne.

"Preňho bola každá realita, každá pravda relatívna zoči voči tej jedinej a absolútnej: revolúcii." Inými slovami, biele je čierne a hore je dolu.  Tak to bolo v Sovietskom zväze a to sa teraz deje nám.  Pravdu a spravodlivosť nahrádza politický diktát.  Bolševický termín "politická správnosť" sa teraz bežne používa. Fyzikov ako Stevena Jonesa, ktorí sa zamýšľajú nad útokmi 9/11, umlčiavajú.  (Problém je v tom, že ak skutoční páchatelia nebudú za svoj čin pykať, znova to zopakujú.)  Normalizuje sa a propaguje homosexualita, aby sa zastavil vývoj osobnosti a zničila rodina.

Rakovského veľmi teší, že "lavice, na ktorých kedysi sedeli mastní úžerníci, aby obchodovali s peniazmi, sa teraz premenili na chrámy, veľkolepo sa týčiace na každom rohu súčasných veľkomiest s pohanskými kolonádami, do ktorých vstupujú davy... aby bohu mamonu horlivo prinášali svoje peniaze a všetko čo vlastnia..." Ďalej vraví, že "sovietska päťcípa hviezda reprezentuje päť Rothschildových bratov s vlastnými bankami, ktorým sa podarilo akumulovať kolosálne bohatstvo, najväčie aké kedy bolo.  Nie je čudné, že Marx tento fakt nikdy nespomenul? ", pýta sa Rakovský.  Nie je čudné, že počas revolúcií nahnevané davy nikdy nenapadali bankárov, ich sídla a ich banky?

Vojna
Vojna je prostriedkom, ktorým centrálni bankári napredujú za svojím cieľom, ktorým je totalitná svetová vláda.  Rakovský hovorí, že za zavraždením arcivojvodu Ferdinanda (čo vyvolalo I. svetovú vojnu) bol Trockij.  Spomína  frázu, ktorú zvykla hovoriť matka piatich Rothschildových bratov: "Keď si to moji synovia želajú, tak vojna nebude."

To teda značí, že práve tí rozhodovali, to boli páni vojny a mieru, i keď neboli cisármi.  "Viete si predstaviť skutočnosť takej kozmickej dôležitosti?  Či teraz už nie je vojna revolučnou funkciou?  Vojna? Komúna.  Odvtedy každá vojna predstavovala gigantický krok v ústrety komunizmu."

Rakovský hovorí, že po zavraždení (ministra zahraničných vecí Weimarskej republiky a člena Iluminátov) Waltera Rathenaua v roku 1922 dávali Ilumináti politické a finančné funkcie len prostredníkom.  "Očividne ľuďom, ktorí sú hodnoverní a verní, čo sa dá zabezpečiť mnohorakýmim spôsobmi; tak sa dá dosiahnuť, že títo bankári a politici na verejnosti vyzerajú, akoby im slama trčala z topánok... i keď zastávajú vysoké postavenie a zdá sa, akoby práve oni boli autormi plánov, ktoré sa realizujú".  Myslite na Baracka Obamu.

Rakovský v roku 1938 načrtol tri dôvody pre nasledujúcu II. svetovú vojnu. Prvým bolo, že Hitler začal tlačiť vlastné peniaze. , "Toto je veľmi vážne.  Oveľa vážnejšie, než všetky externé a kruté faktory národného socializmu." Po druhé, "plne rozvinutý nacionalizmus v Západnej Európe predstavuje prekážku marxizmu... už len samotná potreba zničiť nacionalizmus je dostatočným dôvodom pre vojnu v Európe."

A napokon, komunizmus nemôže triumfovať bez toho, aby nepotlačil "stále živé kresťanstvo".  Má na mysli "permanentnú revolúciu", ktorá sa datuje k narodeniu Krista a reformáciu, ktorá bola "čiastočným víťazstvom", pretože to kresťanstvo rozdelilo.  Toto naznačuje, že "konšpirácia" obsahuje aj rasový a náboženský faktor.

"Kresťanstvo je v skutočnosti naším jediným nepriateľom, väčším než všetky politické a ekonomické javy buržoázneho štátu.  Kresťanstvo má kontrolu nad jednotlivcom a je schopné anulovať revolučnú projekciu neutrálneho sovietskeho alebo teda ateistického štátu." Teraz centrálni bankári predstavujú III. svetovú vojnu ako "zrážku civilizácií".  Nahradiť kresťanstvo islamom a poštvať "kresťanov" proti nim.

Nový záver
Nový svetový poriadok nevytvára len novú moc.  Vytvára úplne novú realitu, odtrhnutú od pravdy.  Zamestnáva milióny vedátorov, profesorov a politikov, aby presadzovali jeho zásady.  Toto je agentúra (agenti), o ktorej sa nepriamo hovorí v Protokoloch starejších Siónu.  Akú dôveryhodnosť títo majú, keď vedia, že stratia svoje pracovné miesto, keby hovorili pravdu?  Aj tí sú spolupáchateľmi pri zaokrývaní útokov 9/11.

Pravdou je, že spoločnosť je načisto podkopaná.  Vláda, školstvo, zábava a spravodajstvo sú celkom v rukách kartelu centrálnych bankárov.  Celý súkromný sektor spieva pesničku z rovnakého spevníka, čo značí, že ho kontrolujú centrálni bankári.  A to isté platí aj pre mozgové trusty, nadácie, mimovládne organizácie, profesionálne asociácie a hlavné charitatívne organizácie.  Agentúry tajných služieb hlásia svoje správy centrálnym bankárom.  Tí a ich slobodomurárske spoločnosti sú ústrednou časťou mechanizmu kontroly.

"Dejiny", to je lož.  Vojny sú podvod.  Súčasné udalosti sú zväčša umelo orchestrované.  Projekty sa realizujú z úplne iných dôvodov, než sa verejne hovorí.  Ľudstvo postupne uspávajú do kómy, do štádia pozastaveného vývoja a posledné, čo si bankári želajú je, aby sa dobytok zo svojich driemot prebral.

Ľudstvu hrozí nekalý koniec dovtedy, kým budú spoločnosť kontrolovať centrálni bankári.  Stačí znárodniť banky, zrušiť všetky dlhy, vytvorené bankármi z ničoho, rozbiť kartely - zvlášť Hollywood a médiá - a začať s kampaňou prísne sledovaného verejného financovania. Lenže kým bude väčšina vnímať svoj záujem v zmysle existujúceho status quo, naše problémy budú stále systémové.  Nestratia sa.

 Zdroj: http://www.henrymakow.com


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...


Ján Molnár   |   2009-10-09  (12:58)
50%  
mínus plus
  ďalší expert na socializmus...odporúčam si namiesto týchto trepov prečítať samotného Marxa, Filosoficko-ekonomické rukopisy z roku 1844, hlavne o odcudzenej práci...

pre tých čo nepoznajú komunizmus: základná idea je všestranný rozvoj človeka...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |