Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby - Obsahom brannej povinnosti je povinnosť podrobiť sa odvodu a následne vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu - chelemendik.sk

 

Písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby - Obsahom brannej povinnosti je povinnosť podrobiť sa odvodu a následne vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu

2021-04-17  (13:12)

 - Písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby   - Obsahom brannej povinnosti je povinnosť podrobiť sa odvodu a následne vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu


POŠLITE VŠETKÝM RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM A ZNÁMYM.


Do konca januára 2015 odporúčame všetkým mužom, na ktorých sa vzťahuje povolávací rozkaz písomne odoprieť výkon mimoriadnej služby v zmysle nižšie uvedeného zákona.

Ako sa vyhnúť rozkazu ísť zabíjať ľudí, ak by bola vyhlásená vojna a úrady by začali vydávať povolávacie rozkazy?

Pošlite na Okresný úrad vyhlásenie o Odoprení výkonu mimoriadnej služby!

Vyhlásenie vyplňte a poštou doporučene zašlite na príslušný okresný úrad v sídle kraja.  Doklad o odoslaní si odložte.
Zákonným dôvodom odopretia výkonu mimoriadnej služby je skutočnosť, že nedokážete násilne zabiť človeka za žiadnych podmienok, čo by bolo v prípade vojny alebo vojnového stavu pri výkone mimoriadnej služby nevyhnutné.

Ako sa dá sa vyhnúť odvodu v rámci brannej povinnosti?


Nech sa na súčasnú svetovú politickú situáciu pozeráme z akéhokoľvek uhlu pohľadu, dnes existuje najväčšia hrozba vypuknutia vojenského konfliktu na našom území za posledných 25 rokov. Položili sme si preto otázku, či je možné vyhnúť sa odvodu, ak by bola vyhlásená vojna a úrady by začali vydávať povolávacie rozkazy. Odpoveď je taká, že vyhnúť sa odvodu bez porušenia zákona nie je možné, avšak existuje právna možnosť, vďaka ktorej nebudete musieť bojovať v prvej línii. Tá možnosť sa volá odopretie výkonu mimoriadnej služby.

Stručný prehľad článku

Branná povinnosť vzniká každému dospelému mužovi, ktorý je občanom Slovenskej republiky a má na jej území trvalý pobyt. Obsahom brannej povinnosti je povinnosť podrobiť sa odvodu a následne vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu. Odvod sa realizuje iba v čase vojny alebo vojnového stavu.
Vďaka písomnému vyhláseniu o odopretí výkonu mimoriadnej služby z dôvodu jeho rozporu s Vašim svedomím alebo náboženským vyznaním sa môžete vyhnúť výkonu mimoriadnej služby a namiesto toho vykonávať iba alternatívnu službu v prípade vojny. Takéto vyhlásenie musíte doručiť okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta svojho trvalého pobytu. Písomné vyhlásenie je možné platne vykonať iba v mesiaci január v príslušnom kalendárnom roku (v prvom kalendárnom roku, kedy Vám vznikla branná povinnosť, ho môžete urobiť v ktoromkoľvek mesiaci).
Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

…....................................................
Vznik brannej povinnosti
Na úvod si ale povedzme, čo branná povinnosť znamená a koho sa týka. Obsahom brannej povinnosti je povinnosť podrobiť sa odvodu (ten sa vykonáva iba v čase vojny alebo vojnového stavu) a následne vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu. Pod mimoriadnou službou sa rozumie výkon štandardnej vojenskej služby. V čase vojny je to najmä výkon boja na mieste konfliktu. V rámci alternatívnej služby sa muž (odvedenec) napríklad podieľa na poskytovaní sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, podieľa sa na zabezpečovaní obrany štátu a poskytuje služby zabezpečujúce činnosť ozbrojených síl.

Branná povinnosť sa povinne týka osôb, ktoré sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, majú mužské pohlavie a trvalý pobyt na našom území. Ostatní, ktorí tieto podmienky nespĺňajú (napríklad cudzinci), môžu brannú povinnosť dobrovoľne prevziať na základe svojej žiadosti. Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť splnená, je vek. Branná povinnosť vznikne prvým dňom kalendárneho roku, v ktorom muž dovŕši 19. rok života.

Zdravotný stav neovplyvňuje vznik brannej povinnosti. To znamená, že zdravotne nespôsobilému mužovi vznikne branná povinnosť, avšak v prípade vojny sa v rámci odvodu podrobí zdravotnej prehliadke. Na základe nej sa zistí, či je zdravotne spôsobilý na boj alebo nie.

Odopretie výkonu mimoriadnej služby


Ak ste muž, ktorému vznikla branná povinnosť (čo je takmer každý), a nechceli by ste v prípade vojny vykonávať mimoriadnu službu, musíte jej výkon odoprieť. Mimoriadnu službu môžete odoprieť len z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s Vašim svedomím alebo náboženským vyznaním. Ak takýto rozpor na Vašej strane existuje, odopretie zrealizujete tak, že doručíte písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa miesta Vášho trvalého pobytu. Obsah tohto písomného vyhlásenia tvorí Vaše meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, povolanie a dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby. Vzor písomného vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky po tom, čo vstúpite do Klientskej zóny kliknutím SEM a vyplnením jednoduchého formulára.

Zatiaľ sa Vám zdá odopretie výkonu mimoriadnej služby jednoduché? Zložité skutočne nie je, ale sú tu dva háčiky. Jeden spočíva v tom, že odoprieť výkon mimoriadnej služby už nie je možné po tom, čo bude vyhlásená vojna alebo vojnový stav. Odopretie je možné len v čase mieru (bezpečnosti). Ak sa vydá povolávací rozkaz a Vy sa ocitnete pred odvodovou komisiou, odoprieť výkon mimoriadnej služby už môcť nebudete.
Druhý háčik spočíva v tom, že aj v čase mieru (bezpečnosti) nemôžete urobiť písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby kedykoľvek. Platne ho môžete urobiť len v mesiaci január v príslušnom kalendárnom roku, pričom v tomto termíne musí byť písomné vyhlásenie úradu doručené. Výnimka platí pre rok, kedy Vám branná povinnosť vznikla. Bežne to teda bude kalendárny rok, v ktorom dosiahnete 19. rok života. Počas všetkých ostatných rokov života môžete odoprieť výkon mimoriadnej služby iba v januári.
Ak raz písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby platne urobíte a niekedy v budúcnosti bude vyhlásená vojna, môžete svoje vyhlásenie vziať späť a ísť vykonávať mimoriadnu službu, ak sa tak dobrovoľne rozhodnete. Je potrebné si však dať pozor na to, že ak raz svoje písomné vyhlásenie vezmete späť, znovu ho podať už nemôžete.


PRAKTICKÁ PRÁVNA RADA:
Písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby Vám odporúčame zasielať príslušnému okresnému úradu doporučene s doručenkou, aby ste mali dôkaz (doručenku) o tom, že vyhlásenie bolo riadne a včas doručené. Doručenku si vo vlastnom záujme starostlivo uchovajte.

Zdroje: Mgr. Ján Škrobák, PhD.:

http://www.projustice.sk/spravne-pravo/branna-povinnost-mimoriadna-vojenska-sluzba-a-alternativna-sluzba

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-570

http://www.akhraska.sk/?post_type=portfolio&p=5509

 

Vzor tlačiva vyhlásenia o Odoprení výkonu mimoriadnej služby:

 


----------------------------------------------------------------------------------
meno a prizvisko, trvalé bydlisko

VYHLÁSENIE
o odopretí výkonu mimoriadnej službyJa, ........................................... trvale bytom ............................................................................,

narodený dňa ..........................................., rodné číslo: ......................................,

povolaním ...................................... s prihliadnutím na § 10 ods. 23 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na § 4 a § 2 písm. a) zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu týmto vyhlasujem, že odopieram výkon mimoriadnej služby pre Slovenskú republiku.

Dôvodom odopretia výkonu mimoriadnej služby je:

Existujúca výhrada v mojom svedomí spočívajúca v tom, že nedokážem násilne vziať ľudský život alebo akokoľvek inak zabiť človeka za žiadnych podmienok, čo by bolo v prípade vojny alebo vojnového stavu pri výkone mimoriadnej služby nevyhnutné.V (MESTO/OBEC), dňa …....................................

___________________________
Meno a priezvisko podpis

 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |