Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Migračná kríza v Európe a jej investori - chelemendik.sk

 

Migračná kríza v Európe a jej investori

2022-01-24  (05:49)

 - Migračná kríza v Európe a jej investori

7.11.2015

Zatiaľ čo média strašia spoločnosť migračnou krízou a rozpadom EÚ trans-národne korporácie dokončujú stavbu svojho európskeho Babylonu, v ktorom «budúca euroázijska- negroidná rasa, podobná staroegyptskej nahradí rôznorodé národy rôznorodými osobami »: Európania sa zmiešajú s inými rasami a národmi a zmiznú ako národné identity a ich vodcovia sa nahradia európskou duchovnou kastou vodcov.

ЕŠTE RAZ O DUCHOVNOM OTCOVI EURÓPY
Európsky politici si veľmi vážia zakladateľa Paneurópskeho zväzu R.N. Coudenho Kalergi (1894-1972), ktorého nazývajú «duchovným otcom» ЕÚ. V roku 1978 bola založená cena v jeho mene, ktorá je udeľovaná raz za dva roky za zásluhy v zjednotení Európy . Jej laureátmi sa stali Ronald Reagan, Helmut Kohl, Van Rompuy, Angela Merkelová a iní. Práce Coudenhove-Kalergy («Pan-Európa», «Boj o Paneurópu»), napísané ešte v 20-tom storočí sú dobré známe a sú považované za Manifest budovania Európy. V týchto knihách sú popísané základní ciele a úlohy tohto budovania, ktoré ostávajú nezmenené až dodnes.

Jedným z cieľov Coudenhove-Kalergim považovanou za hlavnú podmienku pre ekonomické a politické zjednotenie Európy je znovuvytvorenie jedného «európskeho národa». Predpokladajúc, že oddelenie národov na základe krvného príbuzenstva je hlboko nesprávne, nakoľko stavia proti sebe príbuznosť duchovnú, vyčleňujúc jediný«európsky národ » ako duchovnú spoločnosť, ktorá má spoločných duchovných učiteľov[1].
Za účelom vyriešenia národnostných problémov Coudenhove-Kalergi navrhoval oddeliť národy od štátu (podobne ako bola od neho oddelená cirkev) tak aby sa otázka národností stala pre každého osobnou záležitosťou. Nakoľko sa otázka občianstva stane druhoradou to privedie k riešeniu štátnych hraníc: «Existuje iba jeden radikálny spôsob riešiť európsku otázku hraníc spravodlivo a na dlhú dobu. Táto cesta je nie premiestnenie hraníc ale ich zrušenie. Európan...musí nasmerovať všetké svoje sily na zrušenie hraníc národnostných a ekonomických...Štátne hranice sa premenia na regionálne a tým pádom stratia svoju opodstatnenosť »[2].

Okrem oficiálnych cieľov Coudenhove-Kalergi načrtol aj svoje chápanie konečných výsledkov prestavby Európy, ktoré sú uverejnené v malých vydaniach prác určených pre úzky okruh osôb. Vo svojej knihe «Praktický idealizmus»[3] publikovanej v roku 1925 opísal budúcnosť Európy, poukázal nato čo bude predstavovať «európsky národ».

Kľúčovou otázkou knihy bolo odôvodnenie duchovného vedenia judaizmu v európskej civilizácií a nevyhnutností premeny židov na «riadiacu duchovnú rasu Európy». To vyplývalo a jeho osobitného chápania hierarchickej štruktúry spoločností. Z celkového počtu Európanov, ktorých Coudehove- Kalergi nazýva « ľudia kvantity» vyčlenil dve rasy «ľudí kvality»- rodovú šľachtu a židov, spoločne vytvárajúci jadro budúcej európskej aristokracie. Pritom všetkom však vedúcim jadrom tejto aristokracie by boli židia ako sila «zvláštneho etického vzťahu k svetu», tak aj z prevahy ich umu- vytvárajú tzv. «šľachtu mozgu » alebo «duchovnú aristokraciu», zapodievajúcu sa vedúcim postavením v boji za riadenie ľudstva (za ich typických predstaviteľov rátal Lassala, Trockého Einstena, Bergsona a iných).

Čo sa týka ostatnej -«väčšiny ľudí» o nich Coudenhove- Kalergi napísal : « Človek ďalekej budúcností bude mať zmiešanú krv. Vymiznú rasy a triedy následkom prekonania priestoru , času a predsudkov. Budúca eurázijsko- negroidná rasa zovňajškom podobná staroegyptskej nahradí rôznorodosť národov, rôznorodosťou osôb»[4]. Takže podľa Coudenhove- Kalergiho budúcnosť Európy mala vyzerať takto: Európania sa zmiešajú s inými rasami a národmi a vymiznú ako národné individuálností a ich elity budú nahradené židovskou duchovnou kastou vodcov.
Plány sa od tej doby nezmenili a to čo sa dnes uskutočňuje v Európskej únií je plne v súlade s projektami načrtnutými ich «duchovným otcom». Je očividné, že tieto projekty nie sú zlúčiteľné s zachovaním ani národných štátov, ani s hranicami štátov , ani samotných národov. Preto tvrdenia o tom, že európski politici uskutočňujú šialenú migračnú politiku, že nevedia čo robia je zákerné.

HOSPODÁRI EURÓPY
Prebiehajúci v súčasností dobré naplánovaný a riadený «migračný chaos» v Európe nie je náhlou inváziou ale riadnou taktickou operáciou na ceste radikálnej prestavby Európy. Pracujú na demontáži národných štátov, upevnení Európskej únie, ktorej vedenie zastupuje nie záujmy občanov ale záujmy obrovského európskeho transnárodného biznisu zabudovaného do nadnárodných štruktúr.

Najdôležitejšiu úlohu tú zohráva v roku 1983 vytvorený Okrúhly stôl priemyselníkov Európy alebo Európsky okrúhly stôl (CEN - ERT), ktorý zjednocuje predstaviteľov 45 najväčších korporácií Európy medzi ktorými sú najvplyvnejšie Bayer, Shell, BP, DaimlerChrysler, Ericsson, Nestle, Nokia, Petrofina, Renault, Siemens, Solvay, Total a Unilever, šéfovia ktorých sa pravidelne zúčastňujú na stretnutiach Bilderberského klubu. Na jeho čele je teraz Leif Johansson, predseda výboru riaditeľov švédskej spoločností Ericsson.

CEN je jednou z kľúčových nátlakových skupín, ktorá má rozhodujúci vplyv na najvyšších politikov a zabezpečovanie strategickej aliancie medzi veľkým biznisom a členmi Eurokomisie. Cieľom organizácie od začiatku bolo vyhlásenie «podpory globálnej konkurencieschopností európskeho priemyslu », ale jej hlavnou úlohou sa stala zmena spôsobu riadenia Európy, so zameraním na jej plnú unifikáciu v záujme veľkého biznisu, v ktorom by jej ekonomický systém mal jediné rozhodovacie centrum.

Intenzívne práca v neoliberalnom duchu vyššej zostavy manažérov a zodpovedajúceho výberu personálu viedli k tomu, že ak ešte v 80-tich rokoch bolo možné v CEN rozlíšiť skupiny protekcionistov a globalistov, tak začiatkom 90-toch rokov už všetci členovia Okruhlého stola už boli jednohlasní v obhajobe plného otvorenia hraníc a trhu a zaujímali jasnú proatlantickú pozíciu. Globalizácia a veľké projekty spoločného nadnárodného charakteru sa stali hlavnou témou rokovaní [5].

Dnes je hlavnou otázkou na programe dňa pre CEN -vytvorenie Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP) - dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a USA, ktorú premiér Veľkej Británie David Cameron nazval ako «najdôležitejšou dvojstrannou bilaterálnou obchodnou dohodou v histórii». Tato dohoda bola naplánovaná uzavrieť ešte koncom roku 2014, potom bola otázka odsunutá na rok 2015, momentálne na rok 2016[6]. ТТIP tak ako je zamýšľaný by mal viesť k úplnej kontrole korporácií nad ekonomikou a sociálnou sférou , znížiac na minimum akékoľvek štátne regulácie. Preto rozhovory o projekte prebiehali za zatvorenými dverami v tajností pred európskou verejnosťou a krátky prehľad relevantných dokumentov Európska komísia zverejnila iba v januári roku 2015.

Chronológia prípravy dohody je nasledovná: rok 1990 – prijatie «Transatlantickej deklarácie», rok 1995 - vytvorenie iniciatívna skupina z predstaviteľov biznisu «Transatlantický biznis - dialóg», rok 1998 – konzultačný výbor «Transatlantické ekonomické partnerstvo» a v roku 2007 – «Transatlantický ekonomický výbor» z predstaviteľov vedúcich šéfov západných firiem. Nakoniec v roku 2011 bola vytvorená skupina expertov na vysokej úrovni , ktorá odporučila v roku 2013 začať rozhovory o súhlase.

Jasným ukazovateľom vedúceho postavenie Európskeho okrúhleho stola v tomto projekte bolo vytvorenie Francúzsko- nemeckej pracovnej skupiny v marci 2013 na základe výsledku stretnutia A. Merkelovej a F.Hollanda s vedením CEN o cieľoch rozpracovania spoločnej medzinárodnej obchodnej stratégie, ktorá má slúžiť špecifickým záujmom najväčších spoločností Európy, ktorých predstavitelia vošli do jej zostavy. Ako sa vyjadril jeden z pozorovateľov : «рožiadavky CEN spočívajú v tom, aby EÚ bola plne podriadená pre službu podnikom a nič viac»[7]. Skupina zdôraznila 32 doporučení ultraliberálného a protisociálneho charakteru, ktoré padli do základu návrhu európsko- amerických rozhovorov o vytvorení TTIP. Hlavné sú - otvorené trhy, ochrana investícii a reforma trhu práce v intenciách «zvýšenia konkurenčnej schopností».

CEN je tesne spojená s Тransantlantickou politickou sieťou (ТPS), silnou euro- atlantickou lobby pracujúcim nielen na vytvorením transatlantického obchodu (do roku 2020) ale aj európsko- amerického bloku na politickej a vojenskej úrovni ale aj pripravujú podklady pre dohodu o TTIP. TPS bolo sformovaná v roku 1992 a jej členmi sa stali najväčšie transnárodné korporácie a banky vrátane Boeing, EAD SetUnited Technologies Corporation, Ford, IBM, Microsoft, Siemens, BASF, Bertelsmann, AT&T, Nestle, Deutsche Bank, Citigroup, Warner & WaltDysney. Okrem toho členmi tejto «siete» sú 60 poslanci Európského parlamentu (je dokázané, že predsedovia z 22 jej komisií sú 8 členmi TPS) zároveň aj 37 členov kongresu USA[8]. «SIEŤ» sa opiera o výsledky popredných západných «mozgových centier» (Кráľovský inštitút medzinárodných vzťahov / ChathamHouse, Aspenovho inštitútu, Európsko- americkej podnikateľskej rady, Rady pre medzinárodné vzťahy, Bruckingovho inštitútu, Európskeho inštitútu strategického výskumu, Francúzskeho inštitútu medzinárodných vzťahov, Centra strategického a medzinárodného výskumu a iné)[9].

V júli roku 2015 Europarlament využil efektívne politické a informačné páky nátlaku predovšetkým zastrašovanie «ruskou hrozbou» a nevyhnutnosťou euroatlantickej solidarity na prijatie rezolúciu na podporu TTIP (436 europoslancov, proti bolo 241). Napriek tomu, že to nemá záväzný charakter toto hlasovanie jasne demonštruje postoj členov parlamentu, od postoja ktorých bude závisieť ratifikácia dohody o TTIP. Je zjavné, že v tejto etape vlády nepripustili žiadnu verejnú diskusiu nakoľko väčšina Európanov nesúhlasí s dohodou, ktorá bude znamenať úplne potvrdenie vlády korporácií a navždy pochová ešte zatiaľ zachovalé ostatné kultúrne, ekologické a sociálne hodnoty Európy [10].
Jednako však žiadny reálny odpor tomuto sa ťažko preukáže kvôli hlbokej dezintegrácií európskej spoločností spôsobenej už 20rokov prebiehajúcej demografickej revolúcie, ktorá sama osebe predstavuje jeden z hlavných faktorov posilňujúcej moc korporácií.

NAHRADZOVANIE EURÓPSKYCH NÁRODOV
Túto revolúciu mnohí vedcov nazývajú demografickou katastrofou, nakoľko európský region zastavil reprodukciu svojho obyvateľstva. Do roku 2050 bez prihliadnutia na imigráciu namiesto súčasných 728 mil. Európanov bude na kontinente iba 600 mil. čo je rovnocenné strate obyvateľstva, ktoré súčasne žijú v Nemecku, Poľsku, Dánsku, Nórsku, Švédsku a Fínsku dokopy. Naposledy bol taký značný úbytok obyvateľstva v Európe oba počas epidémie moru v rokoch 1347-1352.[11].
Osobitne vážna je situácia v Nemecku (k roku 2050 by klesli zo súčasných 82 mil. obyvateľstva na 59 mil. ľudí), v Litve, Maďarsku, Portugálsku. V tých krajinách kde je úroveň pôrodnosti dostatočne vysoký (Veľká Británia, Francúzsko, Švédsko) je to v podstate zabezpečované moslimským obyvateľstvom. Ako to otvorene raz povedal riaditeľ hotela Rossia SNG Nemeckej rady zahraničnej politiky А.Рар, « sme na križovatke a je ťažko povedať, kde to povedie… Áno, dá sa povedať, že “biela rasa” vymiera… Otvorené vedenie takých hodnotení je zložité kvôli voličom».

Samozrejme to vedie k neschopností EÚ udržať vzniklú sociálnu celistvosť :pracovných rúk bude skoro katastrofický nedostatok , čo už spochybňuje možnosť uchránenia systému sociálneho zabezpečenia. Zatiaľ ešte v Európe pracujú tie početné pokolenia, ktoré sa narodili v rokoch demografického boomu po druhej svetovej vojne, avšak, keď oni pôjdu do penzie systém sa zásadným spôsobom zmení. Preto kŕčovité konania európskych politikov nasmerované na zvyšovanie odchodu do dôchodku, revízie všetkých systémov podpory postihnutých ľudí a pod. sú spojené s pokusmi zadržať na maximálne dlhé obdobie pád vysokej úrovne štandardov a spotreby po ktorých nevyhnutne nasleduje jeho rýchly kolaps.

Najdôležitejšou podmienkou jej zabránenia je stále rastúci príliv prisťahovalcov. Ako sa ukázalo z jednej tajnej správy francúzskej vlády ešte na začiatku roku 2000 Európska únia nemá žiadnu alternatívu pre prizvanie 75 mil. migrantov[12]. Pritom francúzski experti si boli vedomí aké problémy to spôsobí vo vytvorenej hybridnej spoločností. Napriek tomu európski politici nikdy nepripustia zmenu situácie. Budú dávať pekné a smelé vyhlásenia o zlyhaní politiky multikultúralizmu, uskutočňovať vzorové anti-migračné akcie, ale nezmenia svoj kurz, pretože stávka na migrantov – to je strategická línia transnacionálnej triedy, zodpovedajúca ich životným záujmom.

Začiatkom rokov 2000 na európskom kontinente každoročne oficiálne hľadalo azyl okolo 400 tisíc ľudí a cez rôzne nelegálne kanály tu pricestovalo voac ako 500 tisíc ľudí. Celkový počet nelegálnych prisťahovalcom k dnešnému dňu predstavuje od 5 do 7 miliónov ľudí (pričom toto číslo je iba odhad, pretože neexistuje oficiálna európska štatistika o počte nelegálnych prisťahovalcov). Najvyšší počet nelegálnych prisťahovalcov je sústredený vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Španielsku. V každej z týchto krajín bol spočítaný počet až do 1 -1,5 milióna a každý rok sa ich počet zvýšil zhruba o 100 tisíc. Hlavný prúd išiel a ide zo severnej Afriky do Španielska a druhý z Turecka cez Grécko, Albánsko a Taliansko. Míľnikom pre Európu v tomto pláne sa stal rok 2011, rok «arabských revolúcii, keď iba za prvých 9 mesiacov bolo zaznamenaných takmer 113 tis. prekročení hraníc EÚ[13]. V roku 2014 počet utečencov, ktorí prenikli do EuRópy cez Stredozemné more predstavovalo 626tisíc ľudí[14].

V súčasnej dobe podľa údajov MOP (medzinárodnej organizácie práce) zo 175 miliónov migrantov sveta v Európe z nich žije 27,5 miliónov, ktorí tu uskutočňujú ekonomickú činnosť. V niektorých krajinách Európy napr. Luxemburgu a Švajčiarsku podiel cudzincov v počte zamestnaných dosahuje až 25% [15]. V podstate zastávajú prácu o ktorú nemajú záujem miestni pracovníci : špinavú, ťažkú prácu, nekvalifikovanú prácu, práce s nízkou a strednou kvalifikáciou vo sfére služieb, pomocné a opatrovateľské práce v súkromnej sfére, sezónne práce v poľnohospodárstve a v turizme.

Mnohopočetný a praktický nekontrolovateľný segment svetového trhu práce predstavuje nelegálnych migrantov čo podľa údajov MOP tvorí asi 1/3 všetkých medzinárodných migrantov . Zamestnaní sú predovšetkým v plytkom a tieňovom sektore ekonomiky , ktorého rozmery narastajú vo všetkých krajinách. V Európe podľa hodnotenia Eurokomisie dosahuje v jednotlivých krajinách 8-30% HDP a v EÚ ako celku je to 20%.

Bez krajín východnej Európy ku krajinám s najväčším podielom plytkej a tieňovej ekonomiky patria Grécko (30-35% HDP), Taliansko (27,8% HDP), Španielsko (23,4%) a Belgicko (23,4%). Strednú pozíciu zastávajú Írsko, Kanada, Francúzsko a Nemecko (od 14,9 do 16,3%)[16]. Osobitne rýchle začal tieňový sektor rásť po kríze v roku 2008. Najvýznamnejším segmentom z toho je obchod s drogami, ktorého hlavný tranzitný bod je Kosovo. Obchod s drogami pokrýva veľmi rozsiahlu sieť do ktorej sú zahrnutí kosovskí Albánci, bulharské a turecké mafie, českí kuriéri, britskí predajcovia a talianska mafia včítane Cosa Nostry [17].


Celkové všetci sú len nízkym článkom narkomafie, ktorá predstavuje vplyvnú celoeurópsku medzivládnu štruktúru , ktorá má silnú oporu v tajných službách a plní úlohu «neviditeľného manažéra» vo vládach európskych krajín, aktívne pôsobiac na ich geopolitiku. Nelegálna migrácia v tomto ohľade predstavuje pre ňu neoceniteľný zdroj , z ktorého do tieňovej armády prepravcov sa grupujú stále noví členovia nachádzajúci sa v bezvýchodiskovej situácii.

Vzhľadom na tieto procesy v európskych krajinách prebieha hlboká etno-kultúrna prestavba, pri ktorej sa ona stále viac začína podobať na «taviaci kotol» (koncepcia úplného národnostného a rasového miešania presadzovaná sionistickou úniou cez Izraela Zangvila (Марšalika) ešte začiatkom ХХ -storočia). Europania sa zmiešajú s inými etnikami, ktoré miešajúc sa medzi sebou skutočne vytvárajú «národ migrantov » alebo «nových kočovníkov».

DARČEK PRE PODNIKANIE
Súčasná migračná vlna je bezprecedentnou, nakoľko je spojená s dobré organizovanou a riadenou vlnou utečencov Z Blízkeho Východu a Severnej Afriky, vyvolanou predovšetkým udalosťami v Sýrii odkiaľ už do susedných krajín utieklo viac ako 4 miliónov ľudí (podľa údajov Agentúry OSN pre utečencov za posledné štvrťstoročie je to najvážnejšia kríza utečencov)[18]. Do Európu od začiatku roka pribudlo viac ako 500 tisíc ľudí a iba v jednom mesiaci - auguste bolo zaregistrovaných až 156 tisíc utečencov. Podľa hodnotenia odborníkov je možné, že tohto roku sa na severné pobrežie Stredozemného mora premiestní až do 1 milióna migrantov. [19].

Pre oficiálne média je charakteristické, že pri opisovaní biedy a utrpenia utečencov starostlivo zamlčujú otázku o tom kto financuje a organizuje základné toky imigrantov, prečo veľkú časť presídlencov tvoria zdraví, mladí muži , ktorí veľmi ľahko prekonávajú prekážky zdržujúce ich na hraniciach. V poslednom čase sa začali stále viac objavovať informácie o sponzoroch presídlenia, nútiace rozprávať o umelo vyvolanom charaktere krízy. Boli to hlavne rakúski novinári s odvolaním na zdroje v tajných službách, ktoré prehlásili, že v tejto záležitostí je zrejmá účasť amerických organizácii a fondov, splácajúcich služby «sprievodcov», prepravujúcich migrantov do Európy. Iní novinári poukazujú na tzv. «organizácie pre ľudské práva», financované Rothschildovcami. Srbské noviny «Pečať», preskúmaním detailov dobré organizovaných výjazdov kosovských Albáncov v priebehu mesiaca (príčiny ktorých nevedeli objasniť), poukázali na verziu, že za tým stoji ISIS, ktorí zadali úlohu poslať 4 tisíc bojovníkov do Západnej Európy (z toho ich 2 tisíc bolo premiestnených)[20].

Charakteristické je tiež ako dramatický sa zmenil vzťah a samotný tón médii voči utečencom. Aj predtým migranti a utečenci prežívali tragédie, nakoľko nelegálna migrácia neutíchala od samého začiatku vojny v Sýrii, ale nikto o nich neprejavoval takú starostlivosť. Tu sa však naraz situácia zmenila.Ako napísal sýrsky novinár a spisovateľ Мustafa Аl-Мiklad, «teraz , keď ich teroristická vojna proti nám vyčerpala veľkú časť našich zdrojov, organizovanie imigrácie našej mládeže začína nadobúdať veľký rozmach , čo prináša myšlienku o príprave nového plánu zameraného nato, ako pripraviť Sýriu o jej ľudský a intelektuálny potenciál, hrajúc pritom na citových strunách «neznesiteľného utrpenia migrantov» tvárou v tvár európskej a západnej spoločenskej mienky. …Možno, že prijmú osobitné pravidla, ktoré by sa vzťahovali len na «sýrskych migrantov»… Posledný krok, ktorý by v skutočností zbavil Sýriu tej poslednej vekovej kategórie , ktorá by mohla zvíťaziť nad terorizmom , obnoviť vojnou zničenú krajinu ; Toto označuje predlženie západnej vojnovej politiky už inými prostriedkami ale sledujúcimi tie isté ciele v prípade neúspechu svojich pokračujúcich operácií deštrukcie, ničenia a rozšírenie terorizmu »[21].

Je príznačné, že zatiaľ čo média kričia o slabostí bruselskej byrokracie a o obavách Európanov pred prívalom utečencov Európsky veľký biznis neskrýva , dokonca to otvorene priznáva, že pre nich je tento príval prínosom , či « zvláštnym prekvapením» ako sa vyjadril jeden z expertov, čo umožňuje získanie lacnejšej pracovnej sily ešte pred schválením zmluvy a TTIP. Ako napísal A.Pap « teraz budú migrantov nosiť na rukách».
V dôsledku toho sa obraz toho čo sa odohráva začal rysovať jasnejšie, odhalila sa dvojaká stratégia európskej vládnucej triedy v tejto «migračnej kríze»: sústrediť užitočných ekonomických migrantov v centre Európy a ich radikálne prvky takzvaných « spiacich agentov» IGILu presmerovať do Východnej Európy.

Hlavnú výhodu z toho budú mať nemecké obchodné kruhy, ktoré jednomyseľne podporili prijímanie migrantov. Prezident Spolkového zväzu nemeckého priemyslu (BDI), účastník konferencie Bilderberského klubu, podnikateľ Ulrich Grillo ešte koncom roku 2014 vyhlásil, že Nemecko už dávno je krajinou migrantov a musí ňou aj naďalej ostať: « Ako rozkvitajúca krajina v mene kresťanskej lásky k svojmu blížnemu musí si dovoliť prijať viac utečencov »[22] (mimochodom, bol to práve Grillo, kto kritizoval nemeckých priemyselníkov za sympatie voči Rusku svojím vyhlásením, že záujmy podnikateľov musia ustúpiť ekonomickým sankciám a že postavenie nemeckej ekonomicky k najdôležitejším zahranično-politickým otázkam bolo vždy dôležitým faktorom medzinárodných vzťahov[23]).

Jeho tvrdenie potvrdil aj nemecký minister hospodárstva a vicekancelár Sigmar Gabriel , ktorý prehlásil, že príval migrantov pomôže Nemecku so starnúcim obyvateľstva a nedostatkom pracovníkov v niektorých odvetviach . « Ak sa nám rýchle podarí zaškoliť tých, ktorí k nám prichádzajú potom vyriešime jeden zo základných problémov budúcej ekonomiky - nedostatok kvalifikovaných pracovníkov »[24]. V rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF uviedol, že v priebehu najbližších rokov Nemecko bude môcť každoročne prijať minimálne 500 tisíc utečencov. (« Nepochybujem o tom. Je možné, že budeme môcť prijať aj viac utečencov. »). V skutočností už tohto roku Nemecku prijme podľa očakávania od 800 tisíc do 1 milióna utečencov, čo je štvornásobne viac ako v roku 2014 [25].

Najoptimistickejšie sa vyjadril generálny riaditeľ firmy Daimler Dieter Zetsche vo svojom nedávnom vystúpení vo Frankfurte n.Mohanom . že súčasný príval utečencov môže byť yákladom pre nový ekonomický zázrak v Nemecku tak ako tomu bolo v dôsledku príchodu miliónov pracovných migrantov v 50-60 rokoch minulého storočia.(http://www.rtdeutsch.com/32037/inland/profite-mit-fluechtlingen-daimler-chef-zetsche-freut-sich-auf-hoch-motivierte-arbeitskraefte/)

Je príznačné, že aj Angela Merkelova tento príliv migrantov do Európy nazvala ohromujúcim a poukázala nato, že tento proces zmení Nemecko a zároveň prisľúbila urýchlenie procesu azylového konania a vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov na pomoc utečencov k čomu prizvala aj ostatné krajiny [26].
Podľa vyjadrenia nemeckých analytikov Nemecko bude v roku 2030 potrebovať obsadiť 6 miliónov pracovných miest v oblastiach ako je pohostinstvo, logistika, zdravotnej starostlivostí a opatery seniorov. BDI tiež poukazuje nato, že pri 6,4% nezamestnaností v krajine chýba 140 tis. inžinierov, programátorov a technikov. Systém odborno- technického vzdelávania, do ktorého je zapojená väčšina podnikov v krajine nemá zaplnených 40 tisíc miest. Naviac analytické centrum Prognos naznačuje, že v prípade ak sa nič nezmení deficit pracovníkov k roku 2020 sa zvýši na 1,8 mil. a k roku 2040 na 3,9 mil.[27]. Existujú aj také prognózy, že do roku 2030 bude nemecká ekonomika čeliť nedostatku 10 mil. pracovníkov. Prevažná väčšina došlých migrantov sú mladí ľudia, ktorí majú ešte život pred sebou z toho mnohí sýrski utečenci sú predstavitelia strednej triedy, dobré vychovaní, vzdelaní a viditeľne sa usilujúci seba-realizovať sa na novom mieste.

Za týchto podmienok tých 10 mld. € , ktoré sa chystajú Nemci vynaložiť na príjem utečencov v roku 2016 ( vzhľadom na prebytok rozpočtu vyše 21 mld. € ) nepredstavuje až takú vysokú záťaž[28]. Čo sa týka ich integrácie do pracovného procesu tu sa predpokladá rozšírenie už existujúceho programu z roku 2013 TheJobofmyLife, rozpracovaný pre tých, ktorí hľadajú prácu v EÚ s jazykovými kurzami a výukou remesiel. Dokonca už dnes ako uviedol Grillo na miestnej úrovní čoraz viac spoločností otvára dvere novým žiadateľom. Biznis pripravil zoznam opatrení na urýchlenie procesu uznania odborných kvalifikácií a diplomov a navrhuje financovať výuku jazyku.

Morálne sú pripravení aj samotní Nemci. Podľa prieskumu ZDF v júli za podporu utečencov hlasovalo 54 % Nemcov a v auguste už sa podpora zvýšila na 60%. Podľa údajov časopisu Der Spiegel koncom augusta polovica Nemcov chcelo aby Nemecko prijalo ešte viac utečencov[29].

KOMU VRŠKY A KOMU KORIENKY ALEBO PORIADOK NA NEMECKÝ SPÔSOB
Postupne ako utečenci prichádzajú do Európy média aktívne pracujú na spracovávaní Európanov v duchu tolerancie a pohostinností pričom sa neštítia ani pred falšovaním ( ako to bolo v prípade vyfabrikovaných fotografií sýrskeho dieťaťa utopeného a vyhodeného na tureckom brehu [30]). Eurokomisia neprestávala pripomínať morálny dlh, Ženevskú konvenciu a Chartu základných práv EÚ. Osobitným krasorečnením vynikol J.C. Juncker, vo svojom oduševnenom prejave, ktorý predniesol v Európskom parlamente o Európe ako o « stabilnom prístave a mieste nádeje » zavŕšený výzvou na jednotu čo parlamentári prijali veľkým aplauzom. Na záver Európsky parlament vyzval postaviť solidaritu do centra politiky EÚ a vytvoriť «harmonický a efektívny azylový systém EÚ pre spravodlivé rozdelenie všetkých žiadateľov o azyl ».
Ďalej už nasledovala próza. Po vyhlásení o morálnom dlhu všetkých 28 krajín za systém prijímania Angela Merkelova a švédsky premiér požadovali rozdelenie zodpovedností[31]. S týmto plánom vystúpil Bonn a Paríž, ohlásil ho J.C.Juncker a odobril Europarlament.
Plán stanovuje postup o rozdelení 160 tis. utečencov ( 120 tis. z Talianska, Grécka a Maďarska a 40 tisíc už existujúcich v Európe) medzi 22 krajinami: a toho 26% pre Nemecko; 20% pre Francúzsko , 12% pre Španielsko. Tento systém kvót má byť povinne splnený (« my nepotrebujeme poéziu», - vyhlásil Juncker), a voči stranám , ktoré odmietajú prijať utečencov môžu byť prijaté finančné sankcie . Tento plán bol predstavený ako predbežné opatrenie a následne bude vypracovaný «trvalý mechanizmus zmierenia». Ďalej bolo oznámenie a vytvorení špeciálneho fondu vo výške 1,8 mld. € pre prípad kríz v budúcností [32].
Pri prijímaní tohto plánu sa Nemecko poistilo pre prípad radikálnych prvkov. Vo vrchole «migračného chaosu» eurokomisár pre energetiku Gunter Oettinger vyhlásil, že do Ústavy FRG musia byť uskutočnené úpravy, ktoré umožnia urýchlenie rozhodovania o poskytnutí prípadne zamietnutí štatútu utečenca ako takom. Pritom druhá varianta- zamietnutie štatútu by sa týkala iba migrantov z tzv. «bezpečných krajín» tu patria krajiny v ktorých nie sú vojnové konflikty: krajiny EÚ, Ghana, Senegal, balkánska krajiny - Srbsko, Macedonia, Bosna a Hercegovina, Černohorie, Albánsko a Kosovo . Pritom tí, ktorý prišli z Balkánu vrátane Albáncov tvoria 40% migrantov a preto im štatus bude odmietnutý alebo budú vrátení domov[33]. Čo sa týka Sýrie a Iraku tie sú považované za «nebezpečné krajiny».

Otázka kvót zjednotila Nemecko a Francúzsko ale vyvolala odpor členov Vyšehradskej skupiny, ktorí nemajú skúsenosť s rozmiestnením utečencov a neželali si prijať vymedzený počet.  Nemecko však má veľa spôsobov nátlaku na susedov.  13. septembra zaviedlo kontrolu pásov na hranici s Rakúskom čím pozastavila svoju účasť v schengenskej dohode, čo urobila dojem o to viac, že nemecký minister vnútra  vyhlásil, že toto opatrenie sa vzťahuje aj na ostatné hranice krajiny .  V dôsledku riešenia otázky kvót sa presunulo jednanie na mimoriadne rokovanie ministrov vnútra a spravodlivosti 14.septembra  avšak ani tam nedošlo k dohode. Teraz bude otázka predmetom rokovania na mimoriadnom zasadaní Európskeho výboru, ktoré sa uskutoční 8. októbra.  


Analytici a odborníci strašia verejnosť, dávajú pochmúrne predpovede ohľadne budúcej jednoty Európskej únie. Medzi tým 12. septembra známy ideológ mondialismu a stúpencom myšlienok Coudenhove-Kalergiho, člen B'nai B'rith a zástupca Rady židovských inštitúcií vo Francúzsku(CRIF) a neoficiálny poradca Nicolasa Sarkozyho,  F. Hollanda  Jacques Attaliposkytol rozhovor belgickým novinám «Lesoir», v ktorom vyjadril spokojnosť s tým čo sa odohráva, privítal nadchádzajúce miešanie národov a rás  povedal, že to hlavné  ešte len príde: " Videli ste iba ohlas filmu " MIGRANTI ". Potom prídu sezónni migranti a potom ďalší. Od tej chvíle, keď si uvedomíme, že sloboda je základná hodnota, predovšetkým voľnosť pohybu. " "Títo ľudia premenia  Európu na poprednú mocnosť ... Je normálne, že to čo sa udeje  s migrantmi povedie k vybudovaniu jednotnejšej a mocnejšej Európy ... Ich príchod - to je neuveriteľnú príležitosť, ako sa zmení demografiu Európsky » [34].
_______________________________
[1] Coudenhove-Kalergi Р. «Pan- Európa » //http://www.paneuropa.ru/home.php?id=4&id2=0&id3=6&lang=
[2]detto
[3] pozri.: Coudenhove-Kalergi Р. Praktischer idealismus. Adel – Technik – Pazifismus. Wien-Leipzig. 1925, http://www.mediafire.com/?wwyl5p4stattbqm
[4]detto
[5] Balanya B., Doherty A., Hoedeman O. Ma’anit A. & Wesselius E. Europe Inc. Comment les multinationals construisent l’Europe et l’economie mondiale. Marseille cedex 20, 2005, р. 58
[12] Уткин А., Полюс богатства против полюса населения, НГ, 26.03.2003, № 59 (2896)
[15] Косенко О.И., "Иностранцы на рынке труда", Стратегия России. М., № 10, ноябрь 2010 г.
[16] Теневая экономика и экономическая преступность //http://polbu.ru/shadow_economy/ch02_all.html
[26]Статус беженца позволит оставаться в стране в течение 3 лет, после чего человек может подать заявку на получение постоянного вида на жительство

Za preklad tohto článku pekne ďakujeme Márii Shipke

 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |