Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Matka Božia tiež povedala: "Konajte skutky milosrdenstva voči všetkým, ktorí to potrebujú" - DOSTALI SME MAILOM - chelemendik.sk

 

Matka Božia tiež povedala: "Konajte skutky milosrdenstva voči všetkým, ktorí to potrebujú" - DOSTALI SME MAILOM

2020-02-09  (09:27)

 - Matka Božia tiež  povedala: "Konajte skutky milosrdenstva voči všetkým, ktorí to potrebujú" - DOSTALI SME MAILOM

Mili priatelia,

 dovolujem si preposielat Vam mail od mojho brata, ktory je katolicky
 knaz.

 Janka
 TRETIE FATIMSKÉ TAJMSTVO

 Najsvätejšia Panna Mária sa ukázala trom deťom v roku 1917 vo
 Fatime v
 Portugalsku. Zjavenia Matky Božej vo Fatime boli oficiálne uznané
 Katolíckou
 Cirkvou. Jedno z dievčat - Lucia, vstúpila po smrti Františka a
 Hyacinty do
 klauzúrovanej rehole v Koimbre- Portugalsko. Lucia zomrela 11.
 februára
 2005.

 Sestra Lucia poslala tretie tajomstvo Svätému Otcovi Piovi XII., aby
 ho
 vyjavil svetu. Pápež ho prečítal so zdesením, ale ho nevyjavil. To
 isté
 urobili nasledovní Pápeži, aby nevzbudili vo svete paniku a strach.
 Po smrti
 Lucie bolo tretie tajomstvo vyjavené, pravdaže nie preto, aby boli
 ľudia
 strašení, ale preto, aby boli ľudia pripravení na tú udalosť.
 Matka Božia
 povedala Lucii: "Zjavujem svetu to, čo sa má stať medzi rokom 1959 a
 rokom
 2012. Ľudstvo zanedbáva Božie príkazy. Satan zavládol vo svete,
 sejúc
 nenávisť a nezhodu medzi ľuďmi."

 Štáty vyrábajú smrtonosnú zbraň, ktorá je schopná zničiť zem
 počas
 niekoľkých minút. Väčšia polovica ľudstva bude tragickým
 spôsobom zničená
 atómovou vojnou. Vznikne veľký náboženský konflikt, Islam
 zaútočí na
 kresťanstvo. Vzniknú veľké pohoršenia v Cirkvi i v reholiach. Boh
 dopustí na
 ľudstvo ľadovec, ostré zimy, horúce letá, povodne, oheň,
 zemetrasenia,
 nepríhodný čas, katastrofy, ktoré budú pozvoľna ničiť zem."
 Tieto všetky
 udalosti sa majú splniť pred 2012-tym rokom. Matka Božia tiež
 povedala: "
 konajte skutky milosrdenstva voči všetkým, ktorý to potrebujú.
 Všetci, ktorí
 nebudú konať Tie skutky, neprežijú katastrofu. Trest, aký Boh
 zamýšľa zoslať
 na hriešne ľudstvo je nepredstaviteľný. Boh prísne potrestá
 všetkých, ktorý
 odvrhli Jeho Prikázania. Pozývam všetkých, aby sa priblížili ku
 Kristovi,
 ktorý je svetlom sveta."

 Otec Augustín, ktorý býva vo Fatime, dostal od Pápeža Pavla VI.
 dovolenie na
 návštevu sestry Lucie v Koimbre a ona mu povedala: "Otče, Matka
 Božia je
 veľmi smutná, lebo málokto prejavil záujem o Jej predpovede z roku
 1917. Ver
 mi, otče, Boží trest príde. Onedlho sa veľa duší zatratí a veľa
 štátov
 zmizne z povrchu zeme.

 Ak sa ľudia obrátia a začnú robiť pokánie, modliť sa a konať
 skutky
 milosrdenstva, svet môže byť zachránený. A keď sa neobráti, tak
 zahynie. Už
 je čas, aby sa dal manifest Matky Božej poznať všetkým, hlavne
 rodinám,
 príbuzným, priateľom, známym. Začnite sa modliť a konať pokánie,
 lebo len
 krok nás delí od katastrofy. Keď sa bude veľa hovoriť o pokoji,
 katastrofa
 príde.
 Istý človek, ktorý zaujíma vo svete vysoký post, bude zabitý a to
 vyvolá
 atómovú vojnu, ktorá zapríčiní strašné zničenia vo svete.
 Temnota zasiahne
 zem počas troch dní - 72 hodín. Pred katastrofou bude veľmi studená
 noc a
 budú viať veľmi silné vetry. Ľudí zasiahne nepokoj a začne
 zemetrasenie,
 ktoré bude trvať niekoľko hodín. Vietor prinesie plyn a rozveje ho
 po svete.
 Slnko nebude viditeľné. Tí, ktorí si uctievajú Najsvätejšiu Matku
 a
 rozšírili Jej manifest, nemusia sa báť ničoho. Ona ich uchráni od
 katastrofy.

 Čo treba robiť, keď sa to stane?
 V dome pripraviť malý oltárik, naň postaviť kríž a sochu Matky
 Božej, zostať
 v dome. Kľaknúť a prosiť Boha o odpustenie hriechov, vyznať vieru v
 Boha
 Otca a pomodliť sa ruženec a po každom desiatku dodať: "Ó, môj
 Ježišu,
 odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, voveď
 do neba všetky
 duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
 Ježišu,
 dôverujem Ti"
 Dom musí byť zamknutý a nikoho cudzieho neslobodno vpustiť do domu.
 Dvere i
 okná majú byť zamknuté, s nikým nerozprávať, len sa modliť.
 Zapáliť
 posvätenú sviecu, ktorá má byť zapálená počas troch dní,
 pretože iného
 svetla v tom čase nebude. Nevzchádzať z domu pod žiadnou zámienkou,
 kým sa
 všetko nedostane do normy. Mať v dome najmenej tri sviece na viac. Po
 modlitbe ruženca dodať slová: "Panna Mária, chráň nás, milujeme
 Ťa, zachráň
 nás i svet."

 Treba mať v dome svätenú vodu a ňou kropiť Dom, hlavne dvere a
 okná. Tí,
 ktorí uveria mojim slovám a rozšíria ich, nepotrebujú sa obávať
 ničoho.
 Hovor o tom iným, pokiaľ je čas. Tí, ktorí budú mlčať o tom,
 budú zodpovední
 za tých, ktorí neboli informovaní a zahynuli. Treba pamätať, že
 Boh je
 nekonečne milosrdný a Jeho slová napomenutia nenáleží považovať
 za hrozbu,
 ale ako Otcovské napomenutie.

 Náš Vykupiteľ Ježiš Kristus, oznámil O. Piovi následnú správu:

 "Hodina môjho príchodu, čiže súdu pre ľudstvo je blízka. Pri tom
 príchode
 bude milosrdenstvo a súčasne tvrdý a strašný trest. Moji Anjeli
 povolaní do
 tejto úlohy budú vyzbrojení mečmi. Ich pozornosť bude nasmerovaná
 proti tým,
 ktorí neveria a rúhajú sa proti Božiemu Zjaveniu. Z mračien budú
 prúdiť
 víchrice ohnivých potokov padajúcich na celú zem; nepohody, búrky,
 blesky,
 povodne a neustále zemetrasenia, jedno po druhom budú nastupovať v
 rôznych
 krajoch. Neustále bude pršať ohnivý dážď a začne sa to vo veľmi
 zimnú,
 mrazivú noc.

 Hrmoty a zemetrasenie budú trvať cez tri dni a tri noci. To všetko
 bude
 dôkazom, že Boh je ponad všetkým! Tí ktorí skladajú dôveru vo
 mňa a veria
 mojim slovám, nech sa neboja, lebo ja ich neopustím. A neopustím
 najmä tých,
 ktorí terajšiu výstrahu dajú na vedomie iným pre ich dobro, aby sa
 navrátili
 a prestali robiť zlo. - Kto je v stave milosti a hľadá ochranu Mojej
 Matky,
 tomu sa nič nestane.

 Aby ste sa na to pripravili, dám vám znak:

 Noc bude veľmi mrazivá a vietor bude veľmi hučať, to bude
 predchádzať zmätku
 na zemi. Po istom čase začnú hrmoty a padať budú blesky. Vtedy
 zamknite okná
 i dvere, zakryte ich dekami, aby ste nevideli, čo sa deje vonku a
 nerozprávajte s nikým mimo domu. Kľaknite pred krížom a ľutujte
 svoje
 hriechy. Proste moju Matku o ochranu. Za ten čas, kedy bude
 zemetrasenie,
 nepozerajte von, lebo hnev môjho Otca je svätý, hodný úcty.

 Kto tú radu neposlúchne, zhynie v mihnutí oka, lebo srdce nevydrží
 ten
 pohľad. Satan bude triumfovať. Kto trpí nevinne a zahynie, ako
 mučeník vojde
 do Môjho Kráľovstva."

 V tretiu noc ustane oheň i zemetrasenie, a v nasledujúcich dňoch sa
 ukáže
 slnko. V ľudských podobách zostúpia Anjeli z neba na zem,
 prinášajúc ducha
 pokoja. Nesmierna vďačnosť zachránených sa vznesie do neba v
 horúcej
 vďakyvzdávajúcej modlitbe. Ten trest, aký dopadne, nemôže byť
 porovnaný so
 žiadnym iným trestom, aký Boh dopustil na stvorenia od počiatku
 sveta. 2/3
 ľudstva zahynie.

 O. PIO vystríha: Povaha chvíle ma nakláňa k obráteniu pozornosti k
 všetkým,
 zvlášť k tým, ktorí neveria, že to veľké nebezpečenstvo
 ohrozuje ľudstvo -
 ak sa ľudstvo nezmení. Dňa ani hodiny vám nepoviem, lebo jedine Otec
 nebeský
 vie, kedy to nastúpi.

 Pamätajte na to ostré napomenutie, ktoré vám dávam. Nepohŕdajte
 ním, lebo
 nebezpečenstvo hrozí celému ľudstvu! Vzhľadom na krátky čas ho
 treba využiť,
 nepoddávať sa zlu a nehrešiť ťažko.

 Vašim záväzkom je upozorňovať na blížiace sa nebezpečenstvo.
 Nebude
 ospravedlnenia, že ste o tom nevedeli, lebo Nebo vás vystríhalo a
 vystríha,
 hoci ľudia sa tým nevzrušujú, pohŕdajú Kristovou Cirkvou,
 náboženstvom i
 Bohom. Potom bude neskoro.

 Trvajte v stave milosti, bez ťažkého hriechu, lebo sme v rukách
 Boha, ktorý
 túži po dobre pre svoje deti a zoberie ich so sebou do Neba v
 najprimeranejšej chvíli.
 Musíme sa horlivo modliť za spásu ľudských duší a dávať im
 dobrý príklad.
 Lebo všetko je rozhodnuté preto, že ľudia žijú v nenávisti voči
 sebe, ba čo
 viac, brat bratovi spôsobuje krivdy!

 Úpenlivé vzývanie s Krížom v ruke, malým alebo veľkým, odriekaj
 túto
 modlitbu:

 "Pozdravujem Ťa, velebím a objímam Kríž Môjho Vykupiteľa.
 Ježišu, zachráň
 nás.


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...


nika   |   2011-04-03  (20:34)
50%  
mínus plus
  Pán Chelemendik

mali by ste si overiť pisateľku mailu Janku a jej brata - domnelého katolíckeho kňaza. Tento mail totiž katolícky kňaz posielať nemohol, pretože katolícky kňaz vie, že toto Panna Mária či p.Pio alebo o. Agugustín nikdy nemohli povedať, každý kňaz pozná 3.fatimské posolstvo!.....
Venovala som sa nedávno tomuto podfuku, tejto lži. Tento pamflet pochádza z poľskej stránky, zaoberajúcej sa okultizmom a špiritizmom. Mail ako každý vidí, nemá autora, nie je podpísaný.

Som kresťanka a tento mail ma uráža. Tretie fatimské posolstvo je knižne publikované, má i imprimatur. Toto čo je písané v tomto chaose klamov a lží sa na neho ani zďaleka nepodobá. Tomuto naozaj môže uveriť len ten, kto nemá s katolíckou vierou nič spoločné. Ten čo denne číta v mainstr.tlači o konci sveta v roku 2012, o hrozbe marťanov, o náraze asteroidu, o globálnom otepľovaní /o 0,5 stupňa/ a pod. fantasmagóriách....

Poďme bližšie ku konkrétnostiam:
- "Zjavujem svetu to, čo sa má stať medzi rokom 1959 a
rokom 2012". ...O konci časov, ako sa píše v Evanjeliu, vie len Boh. ....V tejto súvislosti mohla Panna Mária prípadne aj pripomenúť taký koniec májskeho kalendára nie? :)

- Panna Mária povedala v roku 1917 : " Štáty vyrábajú smrtonosnú zbraň" ...podľa obecných základných znalostí zo ZŠ atómová bomba bola prvýkrát vyrobená v roku 1945,

- "Väčšia polovica ľudstva bude tragickým spôsobom zničená
atómovou vojnou." Toto nie sú slová Panny Márie! Odkiaľ by to vedela?

- "A neopustím najmä tých, ktorí terajšiu výstrahu dajú na vedomie iným" a tiež : "Tí, ktorí budú mlčať o tom,
budú zodpovední za tých, ktorí neboli informovaní a zahynuli." aj "Vašim záväzkom je upozorňovať na blížiace sa nebezpečenstvo." toto je vydieranie! Tieto tri vypichnuté vety z "manifestu" /asi komunistickej strany???/ znamenajú výhražky a kladenie podmienok. Pod hrozbou zatratenia a smrti - prijímateľ mailu MUSÍ POSLAŤ TENTO KLAM ĎALEJ.

Je to jednoznačne výsmech zdravého rozumu, výsmech všetkých kresťanov. Náš Boh je Bohom milosrdenstva a ak sa má aj niečo stať, nebudeme si predsa pribíjať na okná deky, zapaľovať sviece, ktoré máme v skrini nakúpené...napokon, z "manifestu" priamo vyplýva - ak som poslal túto správu ďalej, som zachránená!

- "Úpenlivé vzývanie s Krížom v ruke, malým alebo veľkým," ... alebo najväčším, nie? To je choré!

Toto klamstvo - ako som už spomenula pochádza zo stránky, ktorá sa zaoberá okultizmom - mailami chodí aj poľský originál, stačí si dať do vyhľadávača jednu poľskú vetu - zistíme to hneď. Každý jeden človek - aj neveriaci - čo toto posolstvo prečíta bez hlbšieho zamyslenia skončí takto: ZDESÍ SA A PRENIKNE NÍM STRACH AŽ DO ŠPIKU KOSTÍ. JE ZHROZENÝ A JEHO MYŠLIENKY SA STANÚ APOKALYPSOU. ...V konečnom dôsledku premýšľa, či vôbec má význam sa zaoberať bežnými vecami....Spanikárí. Alebo na druhej strane - zasmeje sa a hodí mail do koša.

Preto môžem s kľudným svedomím prehlásiť - toto je nepravé! Každé jedno posolstvo, ktoré človeka rozbije a prinesie mu nepokoj a strach do duše pochádza nie od Boha, ani Matky Božej, ale jednoznačne od DIABLA a JEHO POMOCNÍKOV, ktorých má knieža temna na tejto zemi viac ako dosť.

Je mi v tejto súvislosti ľúto slabšie povahy, poznám jednu pani, ktorá ho zobrala vážne a mala veľmi vážne zdravotné problémy.

Nepripadá Vám, p. Chelemendik, divné, že práve rok 2012???

PS: Čítal to aj katolícky kňaz - vysvätený a zavrhol to ako výmysel a lož.


Prajem všetkým čitateľom tohto portálu veľa pokoja a lásky.

nika


Luciel   |   2011-04-04  (10:17)
50%  
mínus plus
   Pán Chelemendik, myslím, že nie je veľmi múdre zverejňovať na vašej stránke články s bigotne katolíckou tématikou. Zbytočne to odradzuje niektorých vašich čitateľov. Človek len ťažko dokáže prehliadať ostrý kontrast medzi konaním cirkevných hodnostárov a tým za koho sa vyhlasujú, nehovoriac už o sprimitizovaní obrazu Boha. Je celkom zbytočné dnes na niečo poukazovať bigotným katolíkom, pretože sú tak zadubení, že ani slova samotného Ježiša by nebrali vážne, keby dnes bol na tejto Zemi. Niektorých dokáže prebudiť snáď len prichádzajúce dianie. Preto zanechajme dnes túto tému. Pozrite len na siahodlhé diskusie na nete na náboženskú tému, v ktorých sa každý snaží blysnúť svojou "múdrosťou".


Martin   |   2011-04-04  (11:15)
50%  
mínus plus
  Pridávam sa ku kritike uverejnenia tohto článku. Tento portál trochu stratil u mňa na dôveryhodnosti, lebo už pár sekúnd overovania pravosti daného článku stačí na zistenie, že ide podľa všetkého len o klasický spam.

Alebo uverejníte všetko, čo Vám sedí do "obsahovej línie"?


rasi   |   2011-04-05  (11:43)
50%  
mínus plus
  Toto "posolstvo" s drobnymi obmenami kolovalo uz pred rokom 2000 ako samizdat.


anton47   |   2011-04-06  (16:17)
50%  
mínus plus
  Ja k téme len toľko - na Nete je množstvo iných portálov, kde sa môžu čitatelia i pisatelia realizovať v náboženskej oblasti.
Tieto témy sem vôbec nepatria. Naviac ako evanjelika ma priamo urážajú. Ak to bude pokračovať, nebudem si portál www.chelemendik.sk predplácať !

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |