Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
MUDr. Andrej Janco - Koho viniť z toho, že ani 24 rokov po „revolúcii“ sa lekársky stav nepohol z miesta - chelemendik.sk

 

MUDr. Andrej Janco - Koho viniť z toho, že ani 24 rokov po „revolúcii“ sa lekársky stav nepohol z miesta

2021-09-17  (12:37)

 - MUDr. Andrej Janco - Koho viniť z toho, že ani 24 rokov po „revolúcii“ sa lekársky stav nepohol z miesta

  Tisíce lekárov si dnes dávajú otázku, čo sa vlastne

deje v slovenskom zdravotníctve , do čoho vývoj ústi

a prečo sa tak deje. Skúsim podať iné vysvetlenie,

ako je to obvyklé. Cesta k pochopeniu vedie cez

niekoľko zamknutých dverí. 


Kľúčom k prvým sú zahraničné finančné záujmy. Masívna kampaň, zameraná na export slovenskej

medicínskej inteligencie, ktorá prebieha už od tzv. revolúcie pod príznačným heslom: „Študuj na

Slovensku, pracuj v zahraničí“, vzájomné uznávanie vzdelania a neveľké diferenciačné prekážky

v krajinách EÚ by sami o sebe nemali veľký vplyv na jej migráciu. Hnacím motorom migrácie

medicínskej inteligencie, ktorý zároveň určuje jej smer, je gradient zárobku. Preto sú nemecké,

škandinávske, britské, ale aj americké a iné nemocnice plné lekárov z „poreformných“ krajín a nie

naopak. Nadnárodní konštruktéri potenciálových púmp, poháňaných ekonomickým záujmom silných

krajín samozrejme na základe stáročných skúseností vedia, že tieto mechanizmy by samy o sebe

neboli dostatočne účinné, ak by pracovná sila bola v domácich podmienkach stabilizovaná. Preto sa

musí mobilizovať. Spôsob, akým sa to dosahuje, zahrňuje celý komplex destabilizačných postupov.

Mne napadajú tieto: Mediálna kriminalizácia lekárskeho stavu, zameraná na jeho diskreditáciu vo

verejnosti, súdne procesy, v ktorých je jasná tendencia k prezumpcii viny lekára, absencia arbitra

pri vyjednávaní zmlúv medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami,

zvýhodňovanie zdravotníckych zariadení s veľkokapitálovým vstupom, prenos zodpovednosti za zlé

politické rozhodnutia v zdravotníctve na koncové články systému, veľmi nízka úroveň vymožiteľnosti

práva, absencia kontinuálnej, konsenzuálnej koncepcie rozvoja zdravotníctva, nepodliehajúcej

politickým zmenám a podobne. Destabilizácia domácich podmienok, mobilizácia pracovnej sily

a ekonomický ťah na Západ spôsobili, že na Slovensku (ale nielen u nás) sa už naplno prejavuje

dlho maskovaný nedostatok najmä vysoko špecializovanej a erudovanej pracovnej sily, ale aj

mladých lekárov, čo je podstata našej budúcej tragédie. Percentá absolventov LF, odchádzajúcich

za príležitosťou do zahraničia sú šokujúce. Cieľové krajiny sa snažia tunel medicínskej inteligencie

udržať priechodným čo najdlhšie. Podstatné pre nich je oslabiť imunitu tunelovaných krajín, zabrániť

protivývozným opatreniam a preto cez rôzne inštitúty, ktoré nepriamo financujú, podsúvajú modely

vzájomného suplovania odborností, ako sa to deje napríklad na Slovensku za pomoci „Protagonistov

96%“ (MUDr. Lipták s presvedčením, že 96% všetkých chorôb dokáže vyriešiť všeobecný lekár na

Kľúčom k druhým dverám sú domáce finančné záujmy. Keď v slovenskom zdravotníctve existuje

nejaká kontinuita, tak je to kontinuita nedostatku financií. Pretože absolútna väčšina zdrojov

pochádza z verejného zdravotného poistenia, samozrejme, za dlhší koniec ťahá najmä štát, ktorý

ich rozdeľuje. Ale tiež veľkokapitálové súkromné zdravotnícke zariadenia, na ktorých je súkromný

jedine majiteľ, pretože fakt, že podnikajú takmer výlučne s verejnoprávnymi zdrojmi pochádzajúcimi

z verejného zdravotného poistenia, ako aj úzka prepojenosť ich skutočných majiteľov na v danej

chvíli aktuálnu politiku, ich reálne zaraďuje do celkom inej kategórie. Do tejto silnej skupiny zjavne

patria aj zariadenia VÚC, aj keď možno s viacerými oprávnenými výhradami. Všetky tieto „politicky

zastrešené“ časti zdravotníctva požívajú nielen trvalý dostatok financií, ale tiež imunitu, ktorá

im zaručuje mierový pakt s legislatívou, štátnymi kontrolnými orgánmi, dokonca aj s médiami.

Typickým príkladom je periodické oddlžovanie nemocníc, ktorého hlavným účelom nie je vyrovnať

pohľadávky sociálnej poisťovne a zachovať tak zamestnanosť, ako sa proklamuje, ale zastrieť

štruktúru dlhu nemocníc, ktorá by odhalila mieru zneužívania verejných prostriedkov. V prípade

pochybností, bol by schopný niekto pomenovať ktorúkoľvek z doterajších parlamentných strán,

ktorej niektorý z predstaviteľov nebol oficiálnym, alebo tichým majiteľom zdravotníckych zariadení,

nebol dodávateľom liekov, zdravotníckeho a iného materiálu, alebo služieb pre štátne zdravotnícke

zariadenia? Veľkokapitálovými vstupmi, do ktorých rátam aj štátne kapitálové vklady, kontrolované

politicky priorizovanými podnikateľmi, sa zo zdravotníctva stal ekonomický priestor, ktorý radikálne

zmenil pôvodné charakteristiky zdravotníctva ako systému. Ten má rovnaké požiadavky, ako

ktorýkoľvek iný ekonomický záujem, pretože legálnym cieľom podnikania je vždy zisk. Kde je

nedostatok peňazí, tam je najväčší priestor pre manipuláciu, preto sa v záujme ovládnutia tokov

financií v systéme a ich smerovania k „správnym“ prijímateľom nedostatok udržiava politickými

nástrojmi. Typickým príkladom je rozhodnutie bývalého ministra financií Mikloša o poklese percenta

z HDP pre zdravotníctvo, ktorý znamenal pokles financií okolo 15%.

Kľúčom k tretím dverám je odolnosť lekárskeho stavu. Ako vidíme, oba modely hnané finančným

záujmom, pracujú na tom istom princípe, kde prvotným predpokladom je destabilizácia a mobilizácia

pracovnej sily. Jedinou obranou zdravotníkov by prirodzene bolo vyvinúť dostatočný odpor, jeho

základným predpokladom by však bola jednota lekárskeho stavu, ešte lepšie všetkých zdravotníkov.

O tú sa Slovenská lekárska únia špecialistov (SLÚŠ) pokúsila tým, že v odpovedi na Miklošove

reštrikcie rozpočtu zdravotníctva iniciovala spoločné vyhlásenie, podpísané všetkými zdravotníckymi

organizáciami a tiež poisťovňami, kde sme ako príčinu hroziacej krízy v zdravotníctve označili pokles

financií a zároveň sme žiadali sme ich patričné navýšenie. Odpoveďou bývalej vlády boli separátne

vyjednávania premiérky o zvýšení platov s LOZ a sestrami, ktoré všetky snahy o jednotu rozbili na

prach a vyvolali bezprecedentnú negatívnu reakciu verejnosti.

 Koho viniť z toho, že ani 24 rokov po „revolúcii“ sa lekársky stav nepohol z miesta, skôr naopak,

je rozbitý a neschopný akéhokoľvek odporu? Celkom jednoznačne, najväčšiu vinu nesú tí, od

ktorých sme očakávali najviac, pretože vznikli „zo zákona“ a podľa našich naivných predstáv mali

zabezpečiť ochranu a vymožiteľnosť našich práv, rovnoprávnosť štátneho a privátneho sektora,

mali pozitívne vplývať na podnikateľské prostredie a pod. Tu nemusím začať a ani skončiť inak, ako

výrokom JUDr. Škodlera, naďalej výkonného právnika Slovenskej lekárskej komory (SLK), ktorý sa na

predvolebnom politickom meetingu s pani Martinákovou, kde sa na chvíľu vžil do úlohy budúceho

ministra zdravotníctva, vyjadril takto: „Ako minister zdravotníctva sa budem snažiť dosiahnuť

stav, že lekári budú stáť v radoch pred zdravotnými poisťovňami a znižovaním ceny práce sa budú

uchádzať o zmluvy s nimi“. Príznačné je aj to, že kandidoval za plnej podpory Prof. MUDr. M. Dragulu,

vtedajšieho prezidenta SLK, čo nevyžaduje ďalší komentár.

Rovnakú vinu však nesú aj tí, ktorí vždy len očakávajú a nikdy ničím neprispejú, tá „hodnotiaca

väčšina“, neinformovaná, neangažovaná, „vedecky zaneprázdnená“, ale vždy presvedčená

o svojom názore, pripravená k vzájomným bojom, len aby osvedčila svoju existenciu a získala aspoň

pominuteľnú výhodu. Pre mňa osobne bolo úplne nepochopiteľné, ako kolegovia súkromní lekári

odovzdávali existencie svojich ambulancií formou poverení na jednania a uzatváranie zmlúv so ZP

do rúk organizácií, ktoré sa NIKDY neosvedčili v ponúkaných službách a pre NIKOHO (okrem úzkej

skupiny vyvolených) nezabezpečili proklamované zvýhodnenia. Veľkou knihou poučení by boli osudy

súdených a odsúdených slovenských lekárov, napríklad kauza MUDr. Gajdošovej, keby však niekoho

z „hodnotiacej väčšiny“ zaujímalo aj niečo iné, ako vlastné problémy. Do tejto kategórie zaraďujem

aj „Protagonistov 96%“. Tým nechcem povedať, že by si ktokoľvek z nich svoju úlohu destabilizátora

uvedomoval, len sú pre tento zámer dobre použiteľní, keďže aj porucha sebahodnotenia je kvalita,

s ktorou sa dá počítať, najmä ak je odolná voči rozumným argumentom.

Na okraj súčasných udalostí ešte niekoľko slov. Problém slovenských zdravotníkov nespočíva v tom,

či sú platové požiadavky jednotlivých sektorov oprávnené, alebo nie, problém spočíva v tom,

že sektory neváhajú riešiť si ich jeden na úkor druhého. Ako inak, cestou vysávania finančných

zdrojov zo zdanlivo najslabších článkov v systéme. Ide o to, kto ním bude. Práve pripravenosť

sektorových lídrov postupovať týmto spôsobom, nás odovzdáva do moci Veľkej Ruky, či je to

preukazovanie najvyššej vzdelanosti v systéme v podaní „Protagonistov 96%“, separátne požiadavky

zvýšenia platov pre nemocničných lekárov, alebo triedny boj so súkromnými lekármi, podporovaný

slovenskou „pravicou“, na ktorý sa znevažujúco zmenili oprávnené požiadavky sestier.

Domyslime si spolu, čo by sa bolo stalo, ak by si sestry a nemocniční lekári „vybojovali“ zvýšenie

platov v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach VÚC a v súkromných ambulanciách.

Samozrejme, veľká časť z nich by zdroje na naplnenie zákona o minimálnych mzdách nikdy

nedokázala vytvoriť. Už dnes mnohé ZZ „pracujú“ so mzdovými položkami, presahujúcimi 80%

nákladov. Rýchlym a neodvratným následkom by bol krach spoločností, ktoré ich vlastnia. Hneď

na druhý deň (a možno už aj v predstihu) by tieto zariadenia boli na predaj za symbolické ceny.

Samozrejme, uchádzači o kúpu by s veľkou pravdepodobnosťou pochádzali z veľkokapitálových

zoskupení. Väčšina ich zamestnancov by bola okamžite prepustená, v prvom rade však protestujúce

sestry. Mobilizovaná pracovná sila, z ktorej by sa mala šancu uplatniť u nového zamestnávateľa len

časť, by samozrejme nebola v stave určovať si platové podmienky. Vízia JUDr. Škodlera o radoch

lekárov, uchádzajúcich sa o zamestnanie, vízia MUDr. Novotného, poslanca Národnej Rady

Slovenskej republiky o transformácii nemocníc, ale aj vízie iných projektantov by konečne našli svoj

reálny odraz. A tiež aj naša vlastná stavovská úbohosť.

My v SLÚŠ máme jasné predstavy, ako čeliť terajšej situácii. Vytvorili sme si dostatočný analytický

a syntetický potenciál, čo sa prejavuje v autorite, ktorú organizácia požíva. S vašou pomocou

zotrváme, to isté prajeme aj vám všetkým.

V Košiciach, dňa 31.10. 2013 MUDr. Andrej Janco

 Prezident SLÚŠ


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |