Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Kto a prečo kradne naše Víťazstvo - chelemendik.sk

 

Kto a prečo kradne naše Víťazstvo

2020-05-29  (11:11)

 - Kto a prečo kradne naše Víťazstvo

 

Vážený pán Chelemendik,

na stránke Izborského klubu http://www.dynacon.ru/content/articles/5455/  sa objavil článok Natalie Naročnickej, ktorý som sa pokúsil preložiť do slovenčiny a ktorý vám posielam v prílohe. Ponúkam Vám ho na zverejnenie na vašej stránke.

 Z východu Slovenska Vás pozdravuje Tibor Korečko.15.5.2015

Autor: Natalia Alexejevna Naročnickaja

Na fóre novinárov v Soči – Dagomise prezentovala Natalia Naročnickaja, prezidentka Fondu historickej perspektívy a členka Izborského klubu svoju knihu „Partitúra Druhej svetovej vojny. Kto a kedy začal vojnu?“ (Na Slovensku vyšla táto publikácia v roku 2010).

Z intonácie, ktorou chcela Natalia Alexejevna sprostredkovať auditóriu pravdu a tiež svoju osobnú bolesť  o príčinách vojny a následkoch falšovania ruskej histórie bolo cítiť takmer misionársku zanietenosť.

Veľmi výhodná doktrína

Bez ohľadu na to, či sa to deje vedome, alebo náhodou, prekrúca sa dnes priebeh vojny, no predovšetkým vedúca úloha nášho národa v porážke hitlerovského Nemecka, spochybňuje sa hrdinstvo sovietskeho vojaka, všetko sa prevracia hore nohami.

Na Západe čoraz tvrdohlavejšie tvrdia, že Druhá svetová vojna bola vojnou...   ...za americkú demokraciu. Pritom sa za  hlavný zločin hitlerovského spoločenského systému považuje absencia demokracie. Nemecko bolo totalitným štátom, no demokracia nebola ani v Sovietskom zväze. A pretože, ako hovoria, Západ bol donútený k spojenectvu so ZSSR, jednému z dvoch totalitných monštier len preto, aby pomohol zničiť toho agresívnejšieho z nich. Západ  potom pokračoval vo vojne aj proti tomu druhému, no už inými metódami.
Aby bol komunizmus považovaný za antitézu hitlerovskému nacizmu, také akcenty v minulom storočí nikdy nebolo vidno ani u politikov, politológov či historikov. Nikoho by vtedy  ani nenapadlo, že by sa niekedy v budúcej dobe Veľká vlastenecká vojna mohla stať nástrojom propagandy.

Zápasy v mediálnom priestore ohľadom interpretácie nášho Víťazstva sa začali pred dvadsiatimi rokmi. Všetko sa začalo knihami nemeckého historika Ernsta Nolteho. Nolte prakticky odštartoval  pokus rehabilitovať fašistické javy v Európe a nepriamo tak ospravedlniť hitlerovské výboje. V knihe „Európska občianska vojna 1917-1945“ doviedol svoju koncepciu k vrcholu interpretujúc medzinárodné vzťahy ako stret dvoch ideológií.

Samotnú Druhú svetovú vojnu on neprezentuje ako úsilie nacistov k teritoriálnej nadvláde a rozdeleniu sveta, ale ako novembrovou revolúciou začatú „celoeurópsku občiansku vojnu“ medzi dvomi „nepriateľskými ideológiami“. Nolteho vôbec nezaujíma historická pravda. Vo svojom šialenstve ponúka pseudovedecké idey prirodzenej rozmanitosti národov a národností. Sú národy, ktoré vyhlasuje za historické, iné historickými nie sú.

Hneď po tom, čo prestal existovať Sovietsky zväz, Nolteho doktrína sa na Západe začala čoraz častejšie používať ako zbraň. Pohľad na vojnu v duchu Nolteho  vo svojom elementárnom základe okamžite zapôsobil na súčasného človeka, ktorý prakticky už prestal niečo čítať a rozmýšľať, osobitne na mládež, zahľadenú do obrázkov na internete. Nie je potrebné poznať fakty, históriu, nie je potrebné zaoberať sa zložitými otázkami.

Ako trhali Poľsko

Naši oponenti si dobre uvedomujú, že rehabilitovať fašizmus sa nedá. Toto by nikto nedovolil, osobitne nie európska spoločnosť. Z toho dôvodu Západ starostlivo hľadá koncepcie, ktoré by umožnili revíziu dohôd, prijatých po Druhej svetovej vojne.

Všetka tá lož je potrebná preto, aby už budúce pokolenie mohlo jednoducho tvrdiť: v Druhej svetovej vojne vyhrali krajiny na čele so Spojenými štátmi americkými, ktoré bojovali s dvoma totalitnými monštrami – Nemeckom a ZSSR. Nolteho koncepcia sa tu ukázala ako veľmi užitočná.

Odpor voči falzifikácii histórie si kladie za cieľ Fond historickej perspektívy, ktorý aktívne spolupracuje s komisiou pri úrade prezidenta Ruskej federácie pre boj proti falšovaniu histórie. Tento Fond pripravil na publikovanie doteraz neznáme odtajnené dokumenty zahraničnej politiky ZSSR a západných štátov.

Nachádzajú sa v nich nevyvrátiteľné dôkazy svedčiace o tom, že nie ZSSR, ale Západ, a predovšetkým Veľká Británia ako strategické centrum formovania spoločnej línie koalície, bola na začiatku procesu rozsiahleho rozdelenia sveta.

Začnime Mníchovskou dohodou anglicko-francúzsko-nemecko-talianskej zmluvy z roku 1938 o rozdelení Československa. Málokto vie, že v roku 1938 bol ZSSR ochotný okamžite poskytnúť pomoc obeti agresie. Ale Červená armáda sa jednoducho nemohla dostať  do Československa, pretože cesta viedla cez územie Poľska, ktoré bolo v tom čase časťou pronemeckej koalície. Poľský vojvodca maršál Edward Śmigły-Rydz možnosť, či je Poľsko ochotné povoliť presun sovietskych vojsk nie len že odmietol, ale bol pripravený strieľať na sovietske lietadlá.

Československo pokojne zradili a potom ticho, svojim vlastným spôsobom rozkúskovali. Kto sa toho zúčastnil? Hitlerovské Nemecko, Maďarsko i Poľsko. Predstavitelia Anglicka, Francúzska, Nemecka a Talianska sa 29. septembra 1938 zišli na konferencii štyroch štátov v Mníchove a rozdelili si územné akcie. Oblasť Sudet a iné územia Československa s nemeckým obyvateľstvom sa ušlo  Nemecku. Pripadla mu polovica banských a metalurgických podnikov štátu, železničné magistrály a vojenské zariadenia. Maďarsko sa uspokojilo južnými oblasťami Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny. Poľsko si ultimatívnym spôsobom pre seba vyžiadalo Tešínsko a oblasť Frenštátu. Rozšírením svojho územia celkovo o desatinu percenta plochy, Poľsko navýšilo objem svojho ťažkého priemyslu na dvojnásobok.

Celá procedúra „nekrvavého rozdelenia“ bola riadená „medzinárodnou komisiou“ tvorenou Anglickom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom a neprítomným Československom. 30.  septembra ten istý Hitler a Chamberlain podpísali anglicko-nemeckú deklaráciu. Tento dokument ako taký, je ekvivalentný paktu o neútočení medzi Nemeckom a Anglickom – určitý druh vďačnosti Berlína „za dobré služby“ Londýna a Paríža v prípade „urovnania“ československej otázky.

V kancelárii veliteľa Poľských ozbrojených síl maršála  Edwarda Śmigły-Rydza visel portrét Hitlera. Od lojálnosti k fírerovi si vedenie poľského štátu sľubovalo vykšeftovanie väčšieho kusu územia z možnej nemeckej expanzie na Východe. Predovšetkým z Ukrajiny  a Litvy. Počítali s tým, že Hitler v nástupe na Východ Poľsko obíde. Neobišiel.
Aj v súčasnom Poľsku existujú sily, ktoré sa netaja svojimi profašistickými sympatiami. V roku 2005 si jeden zo súčasných poľských historikov Pavel Večorkovič  otvorene sťažoval na to, že sa v roku 1939 jeho krajania  nedokázali dohodnúť s Hitlerom: „Mohli sme na strane Hitlera zaujať takmer také významné miesto ako Taliansko...  Potom sme mohli byť v Moskve, kde by Adolf Hitler spolu s Śmigły-Rydzom viedli prehliadku víťazstva víťazných poľsko-nemeckých vojsk.“  Človeku naozaj musí rusofóbia tak zatemniť rozum, aby nechápal úlohu Hitlera v histórii Poľska.

Prečo podpísali pakt o neútočení?

Nikto neospravedlňuje „otca národov“ Stalina za mnohomiliónové obete Gulagov, no agresorom na  poľskom území nebol on, ale Hitler. A na konci vojny Poľsko ako dar od Červenej armády dostalo Sliezsko – takmer tretinu svojho územia.

Diplomat Valentin Falin, veľký znalec tohto obdobia, uvádza dokumentárne svedectvá o tom, že štyri mesiace do podpísania Paktu Molotov – Ribentrop v auguste 1939 už bol určený dátum útoku Hitlera na Poľsko. A čo sa dialo medzi marcom a augustom roku 1939?

Intenzívne jednania, pokus ZSSR vytvoriť aspoň zdanie kolektívnej bezpečnosti – dohovoriť sa s Veľkou Britániou, Francúzskom o garanciách hraníc štátov okupovaných nacistickým Nemeckom. Teda predovšetkým Poľska a Pobaltských štátov. Ak by bolo došlo k dohode, Hitler by sa musel vysporiadať s konsolidovanou obranou voči agresii. Ale nedošlo k tomu.

Moskva bola k uzavretiu Paktu o neútočení Molotov-Ribbentrop  s nepriateľom donútená. Zmluva umožnila hoci nie na dlho oddialiť nevyhnutnú konfrontáciu s ríšou, dať možnosť ZSSR pripraviť sa na boj. Dokumenty odtajnené v dnešnej dobe svedčia o tom, že Hitler mal pripravené dva varianty stratégie zahraničnej politiky. Ak by Stalin odmietol zblíženie s ním, v zálohe by ostal variant vsadiť na Anglicko. Londýnu bolo navrhnuté viesť  jednania s Göringom, Moskva mala jednať s ministrom zahraničia Ribbentropom. ZSSR aj Anglicko súhlasili. No Hitler, ktorý zrušil let do Londýna, si vybral ZSSR.

Londýn sa o tejto nepríjemnosti dozvedel až po podpísaní sovietsko-nemeckej zmluvy. Ich si „nevybrali“.  Avšak dokonca v pyšnom Anglicku sa našli politici, ktorí kroky Stalina kvalifikovali ako prirodzene vyplývajúce z historických práv a daných okolností. Priznal to dokonca Winston Churchill, ktorý si do svojho denníka zapísal, že „ak u nich /Rusov/ politika aj bola chladnou a vypočítavou, v danom momente bola zároveň vysoko realistická“.

Sovietsko-nemecká zmluva zmenila poradie plánovaných Hitlerových útokov.

Zmeniac „rozpis“ vojny zmenil Hitler zároveň aj povojnovú konfiguráciu. Pre Anglosasov tým odpadla možnosť vojsť do Východnej Európy ako víťazi na začiatku vojny, aj po nej. Pakt Molotov-Ribbentrop možno považovať za najväčšie zlyhanie anglickej stratégie v minulom storočí. To je ten pravý dôvod toho, prečo je táto zmluva na Západe permanentne  démonizovaná.

Ako pripravovali Tretiu svetovú

Ako naši západní „spojenci“ prognózovali svoje vyhliadky do podpísania paktu? Ak vypukne vojna medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom, nebudú sa do toho miešať dovtedy, pokiaľ nedôjde k zmenám „štrukturálneho“ charakteru, to znamená, pokiaľ sa Hitler nedostane po Ural. Potom by Anglicko vstúpilo do vojny proti Hitlerovi, no bombardovali by ho nie na teritóriu Západnej Európy, ale na ruskom území, postupne ničiac naše mestá a dediny. Plánovalo sa vytlačiť Červenú armádu na sever Euroázie. Samozrejme, na Ďalekom východe, aktivizovalo by sa Japonsko.

A tam by bol nevyhnutný americký výsadok – nie z dôvodu pomoci Rusku, ale preto, aby sa prekazilo Japonsku samostatne obsadiť naše strategické územia.

Vytlačiac nás do tundry, s Hitlerom by si už nejako poradili. No Rusku by bolo navždy znemožnené vrátiť štát do svojich vlastných hraníc. Toto všetko sa mohlo reálne udiať. No nestalo sa to. Z časti vďaka Paktu o neútočení a časovému posunu vojenských operácií v roku 1939.

V knihe „Partitúra Druhej svetovej vojny“ sa kapitola historika Valentina Falina začína takto: „V októbri 1998 sa oficiálny Londýn pokajal: priznal nasledujúce – v predvečer kapitulácie nacistického Nemecka, hlavný štáb plánovania vojenského kabinetu Veľkej Británie na základe rozkazu premiéra Churchilla pripravoval útok na Sovietsky zväz. Cieľ tajnej operácie, ktorá dostala kódové označenie „Nemysliteľné“ definovali nasledovne: prinútiť Rusko podriadiť sa vôli Spojených štátov a Britského impéria.“ Dátum začiatku agresie – 1. júla 1945 spojenými silami SŠA, Anglicka, Britských kolónií, Poľského expedičného zboru a desiatich divízií wermachtu s postupným navyšovaním nemeckého kontingentu.

Nebudem sa púšťať do rozboru príčin toho, ako a prečo sa  „otcom demokracie“ a „ctiteľom ľudských práv“ nepodarilo plynule previesť chod Druhej svetovej vojny do tej Tretej. Je dôležité si uvedomiť, že Londýn bol pripravený pustiť sa aj do tohto náročného a brutálneho projektu za účelom ovládnutia Európy a Ruska. Už vtedy Západ odhaľoval svoju pravú neľudskú tvár, ktorá nepoznala večných priateľov ani večných nepriateľov. Len vlastné a zištné záujmy presahujú u nich všetko, vrátane kresťanských či iných hodnôt.
Sledujúc dnešné médiá vidíme, že vytvorený obraz dvoch totalitárnych monštier, ktoré svojho času zotročili národy, sa stáva nástrojom medzinárodnej stratégie. Na čo je to potrebné? Ciele sú ďalekosiahle.

Identifikácia ZSSR s hitlerovským nacistickým režimom, má za cieľ priviesť dnes už neexistujúci ZSSR pred virtuálny Norimberský tribunál a vyhlásiť existujúci Jaltsko-Postupimský systém za výsledok boja dvoch rovnako odporných totalitárnych režimov. To znamená, že výsledky týchto dohôd bude potom nevyhnutné prehodnotiť. Nasledujúca etapa: zneplatnením podpisu ZSSR pod najzávažnejšími medzinárodno-právnymi aktmi dosiahnuť prehodnotenie právnych základov terajšej teritoriálnej reality. Napríklad, odtrhnutie Kaliningradskej oblasti od Ruska, vytesnenie z Pobaltskej oblasti, Čierneho mora, Tichého oceánu.

Dnes nám chcú ukradnúť naše Víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne. A vyzerá to tak, že Západ je dočasne úspešný v umení nás očierniť, prekrútiť fakty. Sú takí, ktorí také konanie považujú za neoddeliteľnú súčasť politiky. Ja to nazývam ináč – je to zjavná, do očí bijúca lož.

Zdroj: http://www.dynacon.ru/content/articles/5455/


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |