Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Kríza neprestane bez zmeny podmienok - chelemendik.sk

 

Kríza neprestane bez zmeny podmienok

2020-03-31  (16:00)

 - Kríza neprestane bez zmeny podmienok

Ľudovít Urminský

Efektívne fungovanie výrobno-reprodukčného procesu všetkých rozmerov vyžaduje súlad  záujmov účastníkov reprodukčného procesu a záujmy musia smerovať k cieľu a tým je uspokojovanie spotrebiteľov, lebo spotreba udržuje život, jestvovanie človeka. Tak je to aj v ostatnom „nižšom“ jestvovaní. Každý prvok jestvovania slúži ostatným. Tak to rozumom všetci vnímame, ale v realite porušujeme.

Umožňuje to zlá informovanosť, nedostatočné šírenie nových poznatkov, hlavne pre občanov ako spotrebiteľov. Chýba povinnosť a „vnútorný“ záujem jednotlivcov aj spoločnosti poznatky (vedecké, technické a praktické skúsenosti) zachytávať, formulovať pre potreby využívateľov a potom ich ponúkať. Viac sa šíria senzácie a rôzne domienky a žiaľ aj úmyselné nepravdy. Preto prišli správy o kríze „zrazu“ a bez charakteristiky a príčin jej vzniku. Preto z neinformovanosti kde kto tvrdil že kríza nie je, že je len finančná, že kríza je stále, čiže nič využiteľné na riešenie krízy. Až po čase týždenníky priniesli údaje z peňažného svetového trhu.

Hrubý domáci produkt (HDP) USA je zhruba 20 percent HDP  sveta, ktorý je asi 60 biliónov USD. Spotreba USA je však 40% zo svetovej produkcie. Tento nepomer môže spôsobovať vyššia produktivita práce a z nej vyplývajúci zisk v rámci svetového obchodu. Ale ročný HDP na 1 obyvateľa nie je v USA najvyšší. V r. 1997 bol 28 020 USD a je veľa štátov čo v r. 1997 mali HDP na 1 obyvateľa vyšší: Nórsko 34 510, Dánsko 32 110 atď., ale aj Japonsko 40 940 a Nemecko 28 870 USD a „súčet ekonomík“ Japonska a Nemecka je približne rovnaký ako ekonomika USA. (HDP na 1 obyvateľa v Etiópii bol 100 USD). Nepomernú spotrebu USA  skôr spôsobilo životné zameranie „veľa troviť“. Svedčí o tom zadlženosť  USA nad 10 triliónov, čiže nad 10 000 000 000 000 000 000 USD. To je strašne veľký násobok ročného HDP USA a to sa nedá splatiť. Preto ten špekulatívny „výkrik“ je kríza a čaká sa čo sa udeje. Verejnosť, občania skoro nič nevedia, ničomu nerozumia. Včera vyspelé USA, najväčšie hospodárstvo a dnes taká veľká zadlženosť? V čom je hospodárska sila, v dlhoch?  Podnikatelia pýtajú peniaze, odborníci na riešenie krízy nie sú, alebo čušia a politici riešia krízu politicky, vládnuci niečo navrhnú a realizujú a opoziční sú zasadne proti. Ono sa to zásluhou statočnosti a skromnosti „ľudí dolu“ nejako (zvýšením cien)  utrasie a budú mať oba tábory „relatívnu“ pravdu, však niektorí vyznávajú len tú.

Málokto vie, že peniaze majú „nevyspelé“ krajiny: arabské štáty majú menové rezervy 2,5 trilióna, Čína 1,2 trilióna a Rusko 440 mld. USD. Aj keď menové rezervy nie sú priamo pohľadávkami, majú však všetky znaky odloženej spotreby. Dlhy sú hlavne z obchodovania cenných papierov a z tlačenia „inflačných“ dolárov. Z toho je jasné, že v chudobnejších krajinách môže hospodárstvo fungovať a funguje ( iste s ťažkosťami čo robia partneri dlžníci). Čína očakáva ročný rast výroby 7,5 – 8,5 %. Núka sa konštatovať, že tieto krajiny budú určovať smerovanie a pravidlá ekonomiky sveta a že peňažný trh sa stal metasystémom, parazitom na reálnom výrobno-reprodukčnom procese. Treba tento systém, ktorý celkom neguje trhový mechanizmus odstrániť. Nesmie sa pripustiť začlenenie dlhov peňažného trhu do cien tovarov a služieb. Rozkývalo by to hodnoty, hospodárstvo aj spoločnosť.

Aké sú hlavné príčiny situácie, že peniaze ovládajú celý výrobno-reprodukčný proces a pritom majú v trhovom mechanizme plniť len výmenné funkcie. Najprv čo sa porušovalo v rozdeľovaní vytvorených hodnôt a potom i v tvorení hodnôt. Vychádzajme z toho, že deľba  práce (DP) a celý trhový mechanizmus využíva „prirodzený“ fakt, že každý človek je iný, má iné schopnosti a preto DP núti aby každý jednotlivec robil to na čo má lepšie schopnosti ako ostatní a od ostatných kupoval produkty ich práce a tak sa ušetrili hmotné zdroje a ľudská práca a to ušetrenie je zisk. Ušetrenie je výsledkom DP, súladu jednotlivca a ostatných, teda ušetrenie - zisk patrí všetkým. Takéto chápanie zisku je základom hmotného a duchovného rozvoja spoločnosti. DP ľudí  nerozdeľuje ale spája, robí ich vzájomne závislými. Čím viac sa výrobcovia a spotrebitelia dopĺňajú, tým kvalitnejšie žijú a to zase motivuje spoluprácu.

V rozdeľovaní sa často  ignoruje aj fakt, že reálne hmotné hodnoty sa tvoria len vo výrobe a ostatným aktivitám sa časť hodnoty „odstupuje“ cez nástroje TM a štátneho rozpočtu. (Tu sa žiada dodať, že veda a školstvo ako príprava ľudí  pracovať a rovnako umenie a šport ako
spôsob dobrého telesného a duševného oddychu, patria priamo do nákladov tvorenia hodnôt.
Veď len múdry, vychovaný a oddýchnutý človek dobre pracuje). Rozdeľovať sa môže len vytvorená hodnota. Poskytovanie úverov, vydávanie a predávanie cenných papierov a vyberanie úrokov môže byť len do výšky časovo odloženej spotreby, všetko nad je porušením TM, sú to nereálne peniaze, metapeniaze (aj vo význame metihlav). Aj dotácie štátu podnikateľom  sú pôžičky z hodnoty, ktorá sa vytvorí až v budúcnosti. Štát ručí, že o túto čiastku bude v budúcnosti menšia spotreba.
Zákonitosti TM platia, žiaľ sa stále viac zahmlievajú a to sťažuje ich rešpektovanie a využívanie, naopak, umožňuje zneužívanie.

Namiesto TM platí biznis. Aj podľa nášho Obchodného zákonníka „podnikateľ podniká aby dosiahol zisk“. Cieľom podnikania je zisk, nie spotreba. Tak sa spoločnosť odtrhla a ďalej odtrháva od prírody a prirodzenosti. Veľmi tomu pomohli vojny a výroba zbraní, zmeny kurzov národných mien podľa cenných papierov a nie výkonnosti národnej ekonomiky a snahy používať zlato na vyjadrenie hodnoty tovarov akoby zlato malo pevnú hodnotu. Zlato sa tiež ťaží a pracne získava a jeho hodnota sa tiež mení a následne aj cena, žiaľ aj špekulatívne. Pravidelne  počúvame a čítame ako cena unce zlata stúpa, inokedy klesá. Dolár ako pevná mena sa vyjadruje zlatom a cena zlata v dolároch. To priamo núka špekulácie hlavne v peňažnom trhu v ktorom sa prerozdeľujú hodnoty a žiaľ často infláciou znehodnocujú statočne zarobené peniaze.

Teda ozdraviť hospodárstvo a tým aj spoločnosť môžeme len dodržiavaním a využívaním TM. Začať obnovením „primátu“ spotreby. Občan spotrebiteľ musí rozhodovať o sortimente výroby. Na to potrebuje informácie o výrobkoch v zmysle využívania vlastností kvality výrobku, nie z hľadiska tvorenia. Preto prvé triedenie nových poznatkov musí byť na potreby tvorenia hodnôt a na potreby spotreby hodnôt. Inak formulovať poznatky smerované odborníkom tvorcom hodnôt a inak občanom spotrebiteľom. Štát musí riadiť informačné toky od zachytávania poznatkov až po ponúkanie využívateľom. Nepripustiť zatajovanie ani obchodovanie s poznatkami. Poznatky mali vždy väčšiu hodnotu ako zlato, ale dnes „starnú“ stále rýchlejšie, preto treba informačné toky zrýchľovať. Dnešné prostriedky na reklamu preorientovať (legislatívou) na tvorenie informačných tokov a ešte hospodárstvo ušetrí moc peňazí na iné potreby

Aj vo vzťahoch vo výrobe tovarov a v robení služieb sa porušujú prirodzené vzťahy. Legislatíva dovoľuje podnikateľom vlastniť účastiny a iné formy podieľania sa na spoluvlastnení viac podnikov čo oslabuje úplnosť vlastníctva, rozdeľuje a oslabuje záujem a schopnosť jednotlivcov úspešne podnikať (tvorením hodnôt)  v jednom smere, v jednom odbore. Veď vieme , že mohutnosť podnikania je prejavom znakov ekonomického obsahu vlastníctva; záujmu hmotný statok zväčšovať jeho funkčným využívaním a rozdeľovaním výnosov z funkčného využívania. Rozdeľovaním výnosov sa začína zhmotňovať zväčšovanie hmotného statku. Keď podnikateľ zoberie „hrču peňazí“ a odíde na mesiac bohato dovolenkovať, to je spotrebné delenie výnosov. Keď investuje do hmotných a ľudského faktora, to je rozvojové delenie výnosov. Podnikateľ rozdelením výnosov „určuje“ čo majú iné podniky pre neho vyrobiť. Potom množina rozdelení všetkých podnikov v národnom hospodárstve predstavuje buď proporcie rastu, alebo prejedania. Vidíme, že rozdeľovať hospodárstvo na mikro a makro skresľuje realitu.

Realita sa stále viac skresľuje aj v postavení vlastníkov a pracovníkov. Odborník vlastník sa chce realizovať, zarobiť pre seba a rodinu a chce aby sa podnik  rozvíjal. Odborník pracovník sa tiež chce realizovať, zarobiť pre seba a rodinu a tiež chce aby sa podnik rozvíjal. Keď podnik neprosperuje a „ padne“, podnikateľ aj pracovník strácajú živobytie. Ďalej podnikateľ stráca majetok a pracovník odbornosť. Málokto si uvedomuje, že odbornosť prudko stúpa odpozorovávaním fungovania výrobného zariadenia a pretvárania suroviny na výrobok v konkrétnom výrobnom procese v konkrétnom podniku a tiež odpozorovaním ako správne  „využívať“ ľudské vlastnosti spolupracovníkov, najmä žičlivosť, ktorá  priamo zvyšuje výkon, kým závistlivosť zmenšuje a rozdiel je veľký. Keď pracovník mení zamestnanie stráca on, podnikateľ aj hospodárstvo. Tvrdiť, že záujmy podnikateľov a pracovníkov sa vylučujú je nepravda.

Toto tvrdenie je prejavom egoizmu a chamtivosti v rozdeľovaní výsledkov reprodukčného cyklu na časť za zásluhy v tvorení a na rozvoj hmotných faktorov a na časť za zásluhy  a na rozvoj ľudského faktora. Pravdou je, že len podnik, ktorý rastie „hlavne kvalitou“ je existenčne silný a rast robia ľudia. Veď sa nedá ani predstaviť fungovanie hospodárstva podľa schémy „príkaz, plnenie, kontrola“ bez dôvery a motivácie. Aj normy brzdia motiváciu. Veď normy sú nejaké priemery, preto podpriemerní nestačia a nadpriemerní leňošia a možná výkonnosť sa nedosahuje. Pracovníci to „premáhajú“ statočnosťou a poctivosťou, čo je prejavom skutočného záujmu tvoriť hodnoty.

Dostali sme sa k statočnosti, k morálke a ku kardinálnej otázke, koho statočnosť a morálka vôbec, zlyhala. Táto otázka musí byť nosná v syntéze výsledkov v úvahe naznačených analytických postupov. Len rešpektovanie ľudskej prirodzenosti umožní kvalitatívne správne rozoznávať príčinno-následné vzťahy vo výrobných a výmenných procesoch hospodárstva.  To vyžaduje skutočnú múdrosť a v nej majú korene všetky dobré ľudské vlastnosti.


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |