KSČM se situací v Sýrii zabývala na pátečním jednání svého širšího vedení, výkonného výboru. Komunisté chtějí, aby se Rusnokův kabinet obrátil na ostatní členské státy NATO s požadavkem zastavit všechny kroky vedoucí k útoku na Sýrii.

Pokud k vojenskému zásahu dojde, podle KSČM by měla vláda iniciovat vystoupení ČR z NATO. „V případě, že se nepodaří zabránit útoku na Sýrii, KSČM vyzve vládu, aby neprodleně podnikla kroky k ukončení členství ČR v NATO. Naše země se nesmí stát agresorem,“ usnesli se v pátek komunisté.

Vojenský zásah proti Sýrii by podle nich byl agresí proto, že by porušoval mezinárodní právo. „Základní normy mezinárodního práva a Charty OSN jsou absolutní a univerzální hodnotou a jejich zpochybnění by ohrozilo samy základy, na kterých stojí poválečný svět,“ soudí komunisté.

Světové veřejné mínění si podle KSČM začíná uvědomovat nebezpečí ohrožení civilizace. „Svědčí to o tom, že světová veřejnost, které jsou drahé mír a budoucnost lidstva, si plně uvědomuje imperiální charakter politiky USA, prahnoucích po nadvládě nad světem,“ napsali komunisté do usnesení, ve kterém ocenili zdrženlivý přístup prezidenta Miloše Zemana a Rusnokovy vlády k možnému útoku na Sýrii.

 


16. zasedání VV ÚV KSČM dne 6. 9. 2013

Stanovisko k situaci v Sýrii

V souvislosti s vývojem událostí v Sýrii se svět dostává do krajně nebezpečné situace.

KSČM se plně ztotožňuje s názorem, který vyslovili generální tajemník OSN Pan Ki-mun, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová, nejvyšší představitelé Ruska, Číny a dalších zemí, že před jakýmkoli dalším rozhodnutím je nezbytné vyčkat oficiálních výsledků šetření inspektorů OSN v Sýrii. Bez ohledu na to však USA a někteří jejich spojenci již naplno rozjíždějí vojenskou mašinérii na potrestání bez důkazu označeného viníka.

KSČM zdůrazňuje, že použití síly vůči suverénnímu státu bez mandátu Rady bezpečnosti OSN by bylo hrubým a krajně nebezpečným porušením mezinárodního práva a vyjádřením opovržení Organizací spojených národů. Nešlo by je hodnotit jinak než jako akt agrese, jak ji definuje Rezoluce VS OSN č. 3314 ze dne 14. 12. 1974. Pouze Rada bezpečnosti OSN jako jediná má právo odsouhlasit použití vojenské síly proti jinému státu (čl. 27 Charty). Základní normy mezinárodního práva a Charty OSN jsou absolutní a univerzální hodnotou a jejich zpochybnění by ohrozilo samy základy, na kterých stojí poválečný svět.

Vnímáme, že světové veřejné mínění si začíná uvědomovat nebezpečí ohrožení civilizace a pozvedá svůj hlas proti válce. Svědčí to o tom, že světová veřejnost, které jsou drahé mír a budoucnost lidstva, si plně uvědomuje imperiální charakter politiky USA, prahnoucích po nadvládě nad světem.

KSČM oceňuje dosavadní zdrženlivý přístup Rusnokovy vlády a prezidenta ČR. KSČM vyzývá vládu, aby se s plnou vážností obrátila na ostatní členské státy NATO, aby okamžitě zastavily kroky směřující k napadení suverénního státu a rozpoutání válečného konfliktu s nedozírnými následky. V případě, že se nepodaří zabránit útoku na Sýrii, KSČM vyzve vládu, aby neprodleně podnikla kroky k ukončení členství ČR v NATO.

Naše země se nesmí stát agresorem.