Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Koalícii už na slovenských občanoch nezáleží? - chelemendik.sk

 

Koalícii už na slovenských občanoch nezáleží?

2020-05-25  (08:40)

 - Koalícii už na slovenských občanoch nezáleží?

14.2.2011

Autor: Marek Maďarič

Koaličné strany tvrdo kritizovali dnes platný zákon o štátnom občianstve z dôvodu, že podľa nich trestá našich občanov, ktorí stratia slovenské občianstvo nadobudnutím občianstva iného štátu. Tvárili sa, že im ide predovšetkým o týchto ľudí. Keď však mohli podporiť zmenu tohto zákona, či už ponúkanú poslancom Matovičom alebo stranou SMER – SD, aby nestratili slovenské občianstvo tí ľudia, ktoré získajú druhé občianstvo európsky štandardne, cez priamy vzťah k cudziemu štátu (dlhodobý pobyt alebo príbuzenský vzťah), neurobili tak. Prečo?

Zrazu im na ľuďoch nezáležalo? Alebo im nezáležalo ani predtým a bolo to z ich strany len politikárčenie? Nech si urobí každý svoj záver.
Faktom je, že SMER – SD bol ochotný odstrániť nedostatok súčasného zákona a preto hlasoval aj za návrh koaličného poslanca. Tento pozmeňujúci návrh však poslanci SMERU – SD podporili aj preto, aby zákon o štátnom občianstve zostal účinnou ochranou národnoštátnych záujmov Slovenska pred veľkomaďarskou revizionistickou politikou.

Súčasné znenie nášho zákona o štátnom občianstve, ktoré bolo schválené 26. mája 2010, je dôsledkom a slovenskou odpoveďou na novelu zákona o štátnom občianstve prijatú Národným zhromaždením Maďarskej republiky. V tom čase NR SR prijala aj uznesenie, v ktorom vyjadrila hlboké znepokojenie nad iniciatívou maďarského parlamentu a označila ju za jednostranný a neakceptovateľný krok. Za toto uznesenie hlasovali všetky vtedajšie parlamentné strany s výnimkou SMK. To znamená, že takmer celá slovenská politická scéna sa zhodne na tom, že maďarský zákon o dvojakom občianstve je zlý, nerešpektuje medzinárodné právo, najmä Európsky dohovor o štátnom občianstve, ktorý považuje za samozrejmosť pri udelení druhého občianstva priamu rodinnú väzbu k občanovi daného štátu alebo dlhodobý trvalý pobyt na území daného štátu. Tieto podmienky a aj iné zmluvné záväzky maďarský zákon nieže nespĺňa, on ich bezprecedentne obchádza a porušuje.


Veľmi dôležité bolo a je, pri rozhodovaní o našej legislatívnej reakcii, odpovedať si správne na otázku, prečo tak Maďarsko urobilo, čo je zámerom takto koncipovaného zákona. Nájsť túto odpoveď nie je také ťažké aj napriek tomu, že maďarská strana sa tvári ako neviniatko a hovorí len o akomsi symbolickom spojení s materským štátom. Nezabúdajme, že živou súčasťou maďarskej politiky, dnes aj dlhodobo, je historický revizionizmus. Viktor Orbán už pred rokmi hovoril o potrebe zjednotenia Maďarov v Karpatskej kotline. Ak vnímame tento zákon v kontexte takejto revizionistickej ambície našich susedov a ak k tomu pridáme avizovaný a najvyššími predstaviteľmi maďarskej republiky potvrdzovaný zámer udeliť maďarským občanom v susednom štáte, ktorí nadobudli občianstvo neštandardne, aj volebné právo, môžeme s čistým svedomím a s veľkým znepokojením tvrdiť, že
maďarský zákon o dvojakom občianstve narúša štátnu suverenitu SR. Jeho cieľom je vyvážať štátnu moc MR na územie SR a jeho spojenie s volebným právom by znamenalo nerešpektovanie hraníc SR.

Riziká a negatívne dôsledky tohto maďarského zákona a zámeru sú však o veľa širšie a mnohé možno dnes ešte ani nedokážeme domyslieť. Čo napríklad vyplynie z toho, že maďarskí politici si budú celkom prirodzene robiť kampaň medzi svojimi voličmi na Slovensku, že si tu budú možno zakladať pobočky svojich strán, vrátane extrémistických Maďarských gárd, 64 žúp a Jobbiku? Okrem iného, po svojom zvolení sa budú cítiť oprávnení obhajovať na území Slovenska záujmy svojich voličov, pričom bude diskutabilné, či pôjde v tom prípade o členov národnostnej menšiny alebo maďarského národa. Alebo si predstavme možnosť, že Budapešť sa môže rozhodnúť v budúcnosti v nejakej situácii vybaviť svojich občanov na Slovenskom juhu aj brannou povinnosťou. Čo potom? Zdá sa nám to nepredstaviteľné? Skúsme vnímať politiku v širšom horizonte, časovom aj priestorovom. Uvedomme si, že SR je mladý štát a stále nesamozrejmý. Tak ako tu nebola SR pred 19 rokmi, tak tu pri našej neopatrnosti a nedôslednosti nemusí byť o 20 rokov. Alebo, pre oživenie našich predstáv, spomeňme si na ruskú inváziu do Abcházska zdôvodnenú ochranou ľudí, ktorým Ruská federácia predtým udelila ruské pasy. Takže, kým všetci zhodne tvrdíme, že maďarský zákon je zlý, líšime sa už v tom, ako vyhodnocujeme jeho ciele a riziká a či sme ochotní ich otvorene pomenovať alebo pokrytecky mlčíme a vydávame to za vrchol diplomacie. A z toho samozrejme vyplývajú aj rozdielne názory, ako má na tento zákon SR reagovať. Aj preto ich niektorí máme zásadne rozdielne.


Vo všeobecnosti má SR dve možnosti reakcie – buď akceptovať ciele maďarskej politiky zjednocovať maďarský národ ponad hranice a spájať to, čo podľa Orbána „sekera Trianonu rozťala“ alebo tento zákon neakceptovať a účinne ho eliminovať. Zdá sa, že súčasné znenie zákona túto schopnosť eliminácie má. Vláda Roberta Fica sa rozhodla s plnou zodpovednosťou pre druhú možnosť, to znamená pre razantnú odpoveď na maďarskú provokáciu. Pripomínam, bolo to po dlhom čakaní, Maďarsko odmietlo rokovať so slovenskou stranou o tejto otázke, po arogantnej reakcii maďarskej vlády, že ide o vnútornú vec Maďarska a pod časovým tlakom, keď bola NR SR fakticky už rozpustená.
Pripomínam aj to, že medzinárodné právo umožňuje, aby štát odňal štátne občianstvo takej osobe, ktorá dobrovoľne prijala štátne občianstvo iného štátu. V tomto zmysle sú zavádzajúce tvrdenia, že súčasne platná úprava nášho zákona o štátnom občianstve niekoho trestá tým, že občan stratí slovenské občianstvo prijatím iného občianstva. Pretože je rozdiel odňať niekomu občianstvo, čo môže byť považované za trest a stratiť občianstvo na základe vlastného slobodného rozhodnutia. V súčasnosti, bez rozhodnutia občana mu nikto nemôže slovenské občianstvo odňať. Môže ho stratiť len v dôsledku svojho slobodného rozhodnutia. A uvedomme si, že hovoríme o občianstve, nie o členstve v nejakom spolku alebo občianskom združení. Osobne si však želám, aby pre občanov SR zostala možnosť nadobúdať aj druhé občianstvo, pokiaľ ho nadobudnú štandardným spôsobom cez dlhodobý trvalý pobyt alebo priamy príbuzenský vzťah. O tom bola napokon aj novelizácia, ktorú SMER – SD predložil do parlamentu. V súčasnom zákone však musia zostať ustanovenia, ktoré zabránia vzniku druhého občianstva v rozpore so všeobecne uznávanými zvyklosťami, respektíve, že človek s takto neštandardne nadobudnutým druhým občianstvom stratí občianstvo slovenské. Opakujem, bude to len a len jeho slobodná voľba.

Povedzme si teraz, aká je alternatíva, ktorú už pred voľbami ponúkala SDKÚ-DS ako údajne dokonalé riešenie a práve o nej rokoval parlament prostredníctvom poslaneckého návrhu. Je to alternatíva – ilúzia, že my nebudeme uznávať účinky maďarského zákona na našom území. Ide tu o postoj vecne nerealistický a amatérsky, politicky škodlivý a pštrosí v tom zmysle, že strčíme hlavu do piesku a budeme predstierať, že problém tým pádom prestal existovať.
Faktom totiž je, že ako náhle vznikne na základe maďarského zákona štátoobčiansky zväzok medzi Maďarskou republikou a našim občanom, do obsahu tohto zväzku už nebudeme môcť nič hovoriť. Bude irelevantné, či ho SR uznáva alebo neuznáva, pretože obsahom ho budú napĺňať politické, ekonomické a mocenské kroky Budapešti. Takže, ak sa na základe tohto zákona Budapešť rozhodne vybaviť svojich nových štátnych občanov žijúcich v susednom Slovensku volebným právom, slovenské neuznávanie tomu nijako nezabráni, pretože už pôjde o občanov Maďarskej republiky. Ako sa môže takýto občan Maďarska žijúci na území SR chovať naznačí aj obsah prísahy, ktorú musí zložiť každý nový občan MR: „Ja .... prisahám, že považujem Maďarsko za svoju vlasť. Budem verným občanom Maďarskej republiky, jej ústavu a zákony si budem ctiť a dodržiavať. Primerane svojim silám ochránim svoju vlasť, primerane svojim schopnostiam jej budem slúžiť. Tak mi Pánboh pomáhaj.“

Jednoznačne sa dá povedať, že koaličný návrh, ktorý bol napokon stiahnutý, nerieši podstatu problému, ktorý spôsobuje maďarský zákon porušujúci suverenitu SR.
Naopak, súčasná vládna koalícia by týmto návrhom maďarský zákon akceptovala a určite povzbudila maďarskú stranu k ďalším podobným krokom. Dnes je zrejmé, že iluzórnosť a pštrosí charakter tohto návrhu, ktorého duchovným otcom je M. Dzurinda, si uvedomili aj niektorí poslanci koalície (R. Procházka a I. Matovič) a pomenovali to pomerne výstižne a vyjadrili to aj svojim hlasovaním. A uvedomila si to zrejme už aj premiérka Radičová, ktorá navrhla maďarskej strane rokovanie o dvojstrannej zmluve. Iste by to neurobila v prípade, ak by bola presvedčená o dokonalosti riešenia, ktoré ponúka jej strana, jej minister zahraničných vecí a koaliční poslanci. Len tak na okrej, som skeptický v tom, ako dopadnú takéto rokovania SR a MR o dvojstrannej dohode, ktoré podľa Orbána MR len zváži. Nezabúdajme tu však aj na existenciu Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva z roku 1961, v ktorej sa obe strany zaviazali, že bez predchádzajúceho prepustenia z doterajšieho štátneho občianstva, nepriznajú svoje štátne občianstvo občanovi druhej zmluvnej strany. Na túto zmluvu sa napokon odvoláva aj uznesenie NR SR z mája 2010, za ktoré hlasovala aj SDKÚ a ktoré upozorňuje na nesúlad maďarského zákona o štátnom občianstve aj s touto zmluvou. Ale aj v chabej nádeji, že MR by bola ochotná dohodnúť sa na nejakom rozumnom riešení, je nevyhnutné, aby na Slovensku do toho okamihu zostal v platnosti zákon prijatý bývalou koalíciou a tiež, pripomínam, hlasmi vtedy opozičného KDH. Pretože tu nejde o parlamentné víťazstvo tej alebo onej strany, koalície alebo opozície. Tu ide o Slovensko a v tom by sme mali byť jednotní.

12.2.2011

 

 

 

  

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...


strelec   |   2011-02-14  (12:58)
62%  
mínus plus
  Terajšej koalícii na občanoch nezáležalo nikdy. Jasne dávajú najavo "za koho kopú". Nielen zamestnaní a pracujúci ľudia, už ani živnostníci nie sú v ekonomickej oblasti ich záujem. Slovensko už vôbec nie. Ich postojom sa hovorí vlastizrada a podľa toho by sme ako občania mali s nimi naložiť.


Mg   |   2011-02-14  (19:54)
55%  
mínus plus
  Úplne súhlasím, jedná sa o ekonomickú vlastizradu... žiaľ polovica Slovákov nespokojná s týmto dianím nie je schopná zmobilizovať sa a dať im to jednoznačne najavo, každopádne za krivdy spáchané na slovenskom národe by čelní predstavitelia tohto podivného zoskupenia mali byť vyhnaní ďaleko preč bez možnosti návratu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |