Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Jurij N. Kubasov: NASTAL ČAS PRAVDY – ČAS SPRÁVNYCH OTÁZOK A ODPOVEDÍ - dobrý článok - chelemendik.sk

 

Jurij N. Kubasov: NASTAL ČAS PRAVDY – ČAS SPRÁVNYCH OTÁZOK A ODPOVEDÍ - dobrý článok

2020-05-27  (21:35)

 - Jurij N. Kubasov: NASTAL ČAS PRAVDY – ČAS SPRÁVNYCH OTÁZOK A ODPOVEDÍ - dobrý článokČAS PRAVDY. ÚVOD K IDEOLÓGII VZKRIESENIA.
  (Jurij N. Kubasov)
 
  JE ČAS PRAVDY – ČAS POCTIVÝCH OTÁZOK A ODPOVEDÍ.
 
  Ľudský svet vrie objavmi a úspechmi, výstavami a prezentáciami, hudbou a filmami. Ľudstvo sa s nadšením zúčastnilo závodu o ekonomický rozvoj. Všetkých zaujímajú hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvateľa, ukazovatele osobného blahobytu. Svet netrpezlivo očakáva vznik technologických inovácií - sila ľudského ducha sa prejavuje v lietadlách a stavbách, počítačoch a mobilných telefónoch, automobiloch a námorných plavidlách. Ľudia každý deň chcú žiť pohodlnejšie, využívať nové vynálezy a úspechy. Sledovanie kvality života sa stalo znamením progresívneho rozvoja ľudstva.
  Zostavujú sa ratingy krajín, ktoré v tom dosiahli najväčší úspech. Krajín, kde ľudia žijú najlepšie z materiálneho hľadiska. To sú krajiny tzv "zlatej miliardy" - väčšinou európske.
  Zvyšok sveta, v počte takmer šiestich miliárd ľudí, ktoré existujú len za pár dolárov denne, sníva o šťastnom európskom živote a vynakladá všetko úsilie o zvýšenie svojho ročného HDP.
  Najlepšie mozgy ľudstva sú zaneprázdnené vyhľadávaním receptov pre urýchlenie hospodárskeho rastu: rozvinuté krajiny sa snažia udržať svoju prevahu, kúpajúc sa v pohodlí, zatiaľ čo rozvojové krajiny sa usilovne snažia byť hoci len o niečo bližšie k lídrom - aby sa pripojili k výhodám európskej civilizácie.
  Celý svet sa teší na koniec finančnej krízy, aby sa znovu naplno zapol pedál akcelerácie vedecko-technického, materiálneho pokroku. Sen všetkých národov zeme - americko-európska úroveň výroby a spotreby. Koniec koncov, každý chce žiť dôstojne, všetci sa prikláňajú k európskym vzorom, každý chce mať vlastný dom alebo byt, auto, počítač. Každý chce mať dobré jedlo, čistú vodu. Každý chce mať dôstojnú prácu, ktorá dáva dobrý príjem a bezstarostné trávenie voľného času, využijúc kultúrne úspechy ľudstva. Každý chce žiť "ako v Európe."
  A nemožno nadávať a obviňovať ľudí za tento šialený ekonomický pretek, cynické, dravé a spotrebiteľské postoje k prírode a človeku, za vyčerpanie zdrojov, za zmiznutie lesov, znečistenie ovzdušia a vody.
 
  Prečo to robíme? - Pretože nemôžeme inak.
  Naše ideály, ktoré definujú naše správanie, sú ateizmus, vedecký a technický pokrok a živelný hospodársky rozvoj s cieľom uspokojiť naše neustále rastúce potreby. Táto paradigma správania sa, duchovná i morálna, je zakorenená v ľudstve od renesancie. Od tej doby existuje moderná európska ideológia, podľa ktorej žije prevažná väčšina ľudstva, kvôli ktorej teraz prichádza čas pravdy, priame otázky a poctivé odpovede, čas zmeny rebríčka hodnôt.
  Ak nebudeme klásť priame otázky, ak si nebudeme dávať poctivé a úprimné odpovede, sme odsúdení k záhube. Lož je smrteľná.
 
  Čo sa rozumie pod pojmom "poctivé" otázky a "úprimné" odpovede? To znamená, že otázky a odpovede by nemali byť v rozpore s prírodou, materiálnym svetom, v ktorom žijeme. Nemôžeme ísť proti zákonom prírody. Človek je odsúdený na existenciu podľa zákonov tohto sveta, a ak človek poruší tieto zákony, umiera. Skôr alebo neskôr. Príroda môže dlho trpieť, ale je vždy silnejšia než akékoľvek ľudské túžby. Príroda vykonáva svoj trest, aj keď pomaly, ale neúprosne.
 
  500-ročná prax modernej doby ukázala, že realizované myšlienky renesancie vytvorili svet trpiaci rôznymi neduhmi.
  Opustenie viery v Boha neurobilo všetkých ateistami, ale vrhlo ich na cestu povier a vrátilo ich k pohanstvu a modlárstvu. Moderní Európania sa topia v poverách a omyloch, a mentálne sú pripravení prijať hociakú pohanskú vieru.
  Idealizácia človeka priviedla Európanov k extrémnemu sebectvu - oni si podmanili všetky národy na zemi, a teraz sú pripravení ku kontaminácii planéty pre ich vlastné blaho. Ale ktovie prečo zodpovednosť za globálne znečistenie planéty na seba vziať Európania nechcú, presúvajú ju na všetkých obyvateľov.
  Feminizácia západnej spoločnosti viedla k násilnejmu zavedeniu homosexuálnych noriem správania. Kultúra, umenie, móda sa stali zástancami "voľnej lásky", a rôznych perverzností, nemorálneho správania sa.
  Totálna demokratizácia života v európskych krajinách priviedla k víťazstvu vlády davu – ten, kto zhromaždí väčší dav, ten má pravdu. Liberálno-demokratický štát sa stal poslušnou hračkou pre sebecké záujmy davu.
  Absolutizácia slobody západnej spoločnosti viedla k úplnej strate jej duchovnej morálky, k slobode žiť na úkor druhých, slobode klamať sami sebe a svetu o progresívnom európskom spôsobe vývoja ľudstva, v skutočnosti vedúcom k znečisteniu planéty a domácu európsku populáciu k zániku.
 
  NESPRAVODLIVÝ SVETOVÝ PORIADOK.
 
  Moderná európska ideológia, ktorá vznikla v renesancii, tlačí ľudí k večnému súťaženiu v hospodárskych pretekoch, rozdeľujúc ľudí na tých, ktorým sa podarilo zaujať vedúce postavenie vo svete, a tých, na účet ktorých sa vykonáva toto líderstvo. Formálne je všetko v poriadku - európske krajiny sa skôr ako iní ocitli v období rýchleho hospodárskeho rozvoja a skôr než iné národy dosiahli vedecký a technický pokrok v službách človeka. Ale z hľadiska rovnosti medzi národmi - dejiny modernej doby sú výsmechom spravodlivosti a zdravého rozumu.
  Európanom, použíjúc svoje vedecké a technické výhody, sa podarilo podrobiť celý svet. Uvalili obrovskú daň všetkým ľuďom na planéte a podarilo sa im vďaka bohatstvu patriacemu celému ľudstvu postaviť svoj európsky čistý svet. V základe moderného európskeho blahobytu stojí genocída indických národov. V základe moderného európskeho blahobytu sú milióny Afričanov, zahynúcich z milosti európskych dobyvateľov. V základe európskeho prvenstva sú milióny Ázijcov, ktorých kruto hodili do pece postupného európskeho rozvoja.
  Niet asi národa na zemi, ktorý by nebol okradnutý osvietenými, humánnymi a progresívnymi Európanmi. Presne ako obrovský vysávač, vysáva Európa bohatstvo po stáročia z dobytých území. Humanizmus, ktorý vyhlásili vedúci predstavitelia renesancie ako univerzálnu ľudskú hodnotu, sa ukázal byť humanizmom iba výhradne pre Európanov.
  Bezcenný je celý Európsky pokrok, všetky liberálne rozprávky o humanizme, ak od hladu teraz na planéte každých šesť sekúnd zomrie dieťa! Nie je to príliš drzé hovoriť o bratstve ľudí, s 30-40 tisíc dolármi HDP na obyvateľa, s vedomím, že na hlad vo svete umiera každý rok tristo (!) miliónov ľudí a miliardy ľudí sotva prežívajú za pár dolárov na deň?
 
  Oslobodenie od kolonializmu v dvadsiatom storočí, v skutočnosti sa obrátilo na hospodárske zotročenie národov, formálne slobodných, ale v skutočnosti celkom bezmocných tvárou v tvár európsko-americkej ekonomickej moci.
  Šikana dekolonizácie spočíva v tom, že národy bývalej kolónie boli opustené a vystavené svojmu osudu, a bol im ponechaný výber - zomrieť v chudobe. Európania na oboch stranách Atlantiku za zbavili všetkej zodpovednosti za osud koloniálnych národov, dájúc im slobodu, ale v skutočnosti ich ponechali do rúk miestnych zločincov. Za každým bojovníkom za slobodu a nezávislosť bola banda zlodejov, ktorými lomcovala len túžba po osobnom obohatení sa na úkor svojich vlastných ľudí. A akonáhle bojovníci za oslobodenie vyhlásili nezávislosť, lumpovia odstraňovali revolucionárov a zariadili si svoj pohodlný "európsky" malý svet pre seba v chudobnej vlasti.
  Výsmech národov bývalých kolónií stále pokračuje v mnohých ohľadoch. Načo sú napríklad programy európskej lekárskej pomoci zaostalým národom? Zdá sa, že sú vykonávané s úplne príťažlivým cieľom – zachrániť ľudí od chorôb v rozvojových krajinách. Avšak to všetko končí tým, že v rozvojových krajinách začína baby-boom a krajiny zapĺňajú milióny hladných a negramotných, pretože ekonomický rozvoj týchto krajín neumožňuje kŕmiť rýchlo rastúcu populáciu. V dôsledku toho sa v týchto krajinách zvyšuje sociálne napätie, ktoré často vedie k bratovražedným občianským vojnám. V dôsledku toho sú tieto krajiny nútené prijať hospodársku pomoc z najbohatších krajín, utápajúc sa v  ekonomickej zaostalosti.
  Výsledok dekolonizácie - miliarda analfabetov na svete. Výsledok dekolonizácie - každú minútu na svete umiera hladom desať detí. Snáď je potrebné starať sa o zdravie matiek a detí v rozvojových krajinách, aby potom umierali hladom, chudobou, zločinom a vojnami? Alebo snáď preto, aby ekonomicky zaostalé krajiny uviaznúc v probléme nadbytku obyvateľstva nemali šancu prekonať svoju ekonomickú zaostalosť? Nebolo by lepšie, keby v úmysle pomôcť novým nezávislým krajinám vstať na nohy snažili sa rozvíjať ich ekonomiku a o zdravie svojich obyvateľov by sa postarali potom oni sami?
  Kaziac populáciu ekonomicky zaostalých krajín reklamou európskeho životného štýlu ekonomicky vyspelé krajiny získavajú dodatočné príjmy a paralelne vytvárajú svet plný konkurencie, závisti a nenávisti.
  A tento svet je zrelý pre násilie.
 
  Teraz mnoho ľudí vzrušuje otázka konca súčasnej finančnej a hospodárskej krízy. Ale súčasná kríza - to nie je len ďalšia cyklická kríza kapitalizmu. To nie je ani tak ekonomická kríza ako súčasť všeobecnej krízy západnej civilizácie. A zdá sa, že táto kríza nikdy neskončí.
  Vskutku. Spojené štáty, napríklad, majú dlhy vo výške viac ako 14 biliónov dolárov. Chcú ich vrátiť? Pochybujem o tom. Dlhy nik nebude chcieť vracať! Preto bude kríza pokračovať a prehlbovať sa. A aj keby Spojené štáty chceli splácať dlhy - neexistuje žiadny mechanizmus návratu. Táto krajina si zvykla žiť v dlhoch a dnes ťažko niekto môže a chce "vrátiť späť".
  A ktorý z dnešných politikov sa odváži reštrukturalizovať ekonomický systém do takého stavu, aby bol v súlade s prirodzenou zásadou "žiť podľa toho, na čo máme"? A podľa akej inej ideológie ako liberalizmu a demokracie, znovu vytvoriť "progresívny západný svet"? Spomeňme si, aké davy rozčúlených ľudí sa zhromažďujú v európskych metropolách, akonáhle európske vlády začínajú diskutovať o sociálnom zabezpečení. Skazení vysokou životnou úrovňou Európski demokrati nedovolia nikomu znížiť ich spotrebu.
  Na výhody civilizácie si človek zvykne veľmi rýchlo a akýmikoľvek prostriedkami je pripravený získať nové. Aj na úkor dlhov, ktoré potom nie je možné vrátiť. Boj za ľudské práva viedol k tomu, že ľudia nemôžu obetovať čo i len malú časť ich dosiahnutého blahobytu, aby zachránili seba a svoju krajinu od pádu. Budeme všetci stáť na obranu svojho získaného materiálneho dostatku, a to aj za cenu zničenia vlastného národa.
 
  Moderná svetová ekonomika je usporiadana veľmi nespravodlivo. Je vytvorená a slúži len privilegovanej menšine sveta. V skutočnosti okrádajúc a ekonomicky zotročiac krajiny "tretieho sveta", moderný kapitalizmus vybudoval svoju existenciu na využívaní lacnej pracovnej sily a lacných prírodných zdrojov. Krajiny "zlatej miliardy" sústredili u seba všetku výrobu, všetko riadenie výrobných procesov. A nič nedonúti ekonomicky vyspelé krajiny podeliť sa s ostatnými o svoje "čestne zarobené" dobro. Takýto nespravodlivý stav svetovej ekonomiky nemôže trvať dlho - "Nedá sa oklamať všetkých ľudí na dlhú dobu!" (Abraham Lincoln)
  Súčasná finančná a hospodárska kríza - to ešte zďaleka nie je agónia európskeho sveta, kríza ešte len začína. Európska civilizácia je už nevyliečiteľne chorá, ale stále plná energie a schopná skutkov. Môže stále ešte kde-tu urobiť niečo vo vzťahu k ostatným národom, rovnako ako v Líbyi, alebo napríklad v Iraku, Afganistane alebo na pobreží Somálska. Ale jej správanie nemení nič do budúcnosti - to je len dočasné "víťazstvo" a nemá vplyv na konečný výsledok.
 
  DEGRADÁCIA PRÍRODY.
 
  V rámci liberálnej ideológie spotrebiteľa zastaviť znečisťovanie a vyčerpávanie planéty je nemožné.
  "Dňa 21. augusta 2010 sme premrhali všetok kapitál, ktorý nám planéta poskytla. Strávili sme vodu, ktorá bola obnovená vo vodných nádržiach, ktorá rastie na pastvinách, ryby z morí a jazier a úrodu z úrodných pôd, dary lesa. Súčasne sme premrhali užitočný úložný priestor pre náš odpad, počnúc skleníkovými plynmi, ktoré vytvárajú klimatický chaos. 22. augusta by mal byť vyhlásený konkurz na životné prostredie ľudí. Ale pretože to nie je možné zastaviť, a alternatívy nie sú realizované, budeme riešiť problém na účet našich vnúčat, teda nechajúc problém do budúcna. Budeme brať vodu, ktorá prúdi v podzemných vrstvách - v tých, ktoré nie sú zásobované dažďom. Budeme presadzovať chov dobytka, obetovať polia a lúky v prospech púští. Vyprázdnime moria a rieky chytaním viac rýb a morských plodov než umožňuje prirodzená reprodukcia. Budeme naďalej strácať každú minútu lesnú plochu, ktorá sa rovná priestoru 65 futbalových ihrísk. " (Antonio Chanchullo)
  Všetky národy sveta sú naladené na konštantný rast spotreby, všetky ekonomiky sveta chcú konštantné zvýšovanie výroby. Ľudstvo v rámci modernej liberálno-demokratickej ideológie dnes žije len pre to, aby mohlo vyrábať a konzumovať každý deň čo možno najviac výrobkov a služieb. Jednoducho nezastavíme zotrvačník hospodárskych pretekov.
  Na základe čoho by mali obyvatelia rozvojových krajín žijúci za pár dolárov denne obmedziť rast spotreby, zatiaľ čo obyvatelia rozvinutých krajín majú stále lepšie životné podmienky na úrovni spotreby v stovkách dolárov denne? Tým viac, že reklama vyzýva k neobmedzenému rastu spotreby obyvateľov, či už vyspelých alebo ekonomicky zaostalých krajín. Tým viac, že ​​súčasná paradigma správania sa vyžaduje, aby sa jednotlivci usilovali o neustále zlepšovanie vlastnej prosperity. Tým viac, že liberálno-demokratická ideológia predstavuje pre všetky národy ako príklad hodný nasledovania krajiny s najvyšším HDP na obyvateľa. Tým viac, že kritérium progresivity v modernom svete je trvalý rast produkcie a spotreby. Veď nikto sa nechce stať protivníkom materiálno-technického pokroku!
  Ak americký spôsob života umožňuje existenciu 200 miliónov áut na 300 miliónov ľudí v USA, tak prečo by si mal zvyšok sveta zakázať sám sebe snažiť sa o to, aby na 7 miliárd ľudí na planéte pripadalo štyri miliárd áut? Prečo si Európania môžu dovoliť americké normy spotreby a Afričania napríklad nie? To znamená, že dnešných 500 miliónov áut na svete je len desatina toho, o čo by sme mali usilovať sledujúc reklamu americko-európskeho spôsobu života. "Veď vy za to stojíte!"
  Podľa výskumu vedcov z univerzity v Oregone (USA), každý Američan, "vyžaruje" za svoj život 1644 ton oxidu uhličitého. Na Číňana je to päťkrát menej. A na rodeného Bangladéšana už úplne málo - 91 krát menej. Európania a Američania nikdy neopustia neustále zvyšovanie svojho blaha a rozvojové krajiny sa nikdy nezmieria so svojou ekonomickou zaostalosťou za vyspelými krajinami. A pretože kapitalistická reklama vyzýva všetkých žiť v súlade s americko-európskymi normami, nekontrolovaný rast svetovej produkcie a svetovej ekologická katastrofa sú neodvratné.
  Je zábavné i smutné zároveň vidieť "boj za životné prostredie" enviromentalistov. Ich protesty sú zamerané iba na dôsledky, nie príčiny ekologickej krízy vo svete. Aký má zmysel kritizovať ten či onen podnik, spoločnosť, ktorá škodí životnému prostrediu, ak je v mentalite kapitalizmu v podstate založená honba za ziskom za každú cenu? Tá je dôsledkom princípov materiálneho pokroku vyhláseného Európskou ideológiou ako cieľ ľudskej existencie. Bez ohľadu na to, koľko ekológovia a ochrancovia prírody protestujú proti akejkoľvek kontaminácii životného prostredia, ich protesty nič nezmenia, pretože "plačú na zlom hrobe". A vlastne tí ochrancovia - kto sú, ak nie účastníci v nekonečných závodoch za materiálnym pokrokom?
  Protesty ekológov - to je napríklad ako večný "boj" proti trestnej činnosti v európskej spoločnosti. Boj je  vedený vynikajúcou políciou, no zločin i tak ostáva. Liberalizmus nie je v rozpore so zločinmi, či už kriminálnymi alebo ekologickými. Aby bolo možné poraziť zločin, i proti životnému prostrediu, netreba zmeniť zákon, ale myslenie ľudí. Potrebujete zmeniť ideológiu, na ktorej je založené myslenie. Musíme najprv opustiť princípy spotrebiteľskej ideológie vo svojom vlastnom myslení, aby sme načali očistu planéty a spoločnosti od špiny.
 
  ZÁNIK PÔVODNÝCH OBYVATEĽOV EURÓPY.
 
  Európania vymierajú už viac ako sto rokov a toto vymieranie je v podstate nemožné zastaviť, kým zostanú v rámci Európskej liberálnej ideológie.
 
  Toto píše Antonov o histórii Európskej depopulácie:
  "Pred všeobecným poklesom v 19. storočí pôrodnosť v Európe bola dostatočne vysoká, aby prevýšila úroveň úmrtnosti a spoľahlivo zabezpečila taký populačný rast, ktorý slúžil ako základ pre rýchly rozvoj priemyselného kapitalizmu. V rokoch 1800-1880 v Európe pôrodnosť zostala na úrovni 38 pôrodov na 1000 obyvateľov a len v poslednej štvrtine 19. storočia začína pokles pôrodnosti...
  V prvej polovici dvadsiateho storočia pôrodnosť v Európe klesla z 32,5% v roku 1900 na 20% v štyridsiatych rokoch, pričom v západných krajinách Európy až na 14-15% (najnižšia v Rakúsku a vo Švédsku).
  Povojnový "baby boom" v 50. rokoch bol spôsobený dôslednou realizáciou nastupujúcej potreby 3-4 detí, ale v žiadnom prípade nie rastom potreby mať deti ako takej.
  V druhej polovici dvadsiateho storočia začína odmietnutie „strednej“ rodiny, teda potreby rodiny s 3-4 deťmi. Podľa sumárnych koeficientov pôrodnosti v 60. a 70. rokoch možno vidieť rozmach potreby rodiny s málo deťmi v mnohých európskych krajinách. Napríklad v Rakúsku došlo k poklesu pôrodnosti z veličiny koeficienta pôrodnosti 2,79 na 1,91; v Anglicku z úrovne 2,66 na 2,03; v Belgicku z 2,53 na 2,08; v Dánsku z 2,54 na 1 92; vo Fínsku z 2,71 až na 1,59; vo Švédsku z 2,17 na 1,89. Tento pokles je pod úrovňou obyčajnej reprodukcie populácie - 2,1 dieťaťa na jednu ženu v jej živote".
  Pôrodnosť vo väčšine vyspelých krajín začala rýchlo klesať od začiatku 70. rokov 20. Storočia. V rokoch 1970-1975 zo 45 priemyselných krajín v 18 pôrodnosť klesla pod úroveň reprodukcie. V rokoch 1990-1995 to už bolo 42 a v rokoch 2005-2010 44 krajín. Zároveň v niektorých krajinách sa dosiahla nebývalo nízka úroveň - 1,3 dieťaťa na ženu. Hlavným rysom demografického vývoja tohto storočia v stále väčšom počte štátov sa stáva veľmi nízka pôrodnosť, hovorí nositeľ Nobelovej ceny Gary Becker.
  Vo východnej Európe pokles pôrodnosti na začiatku 21. storočia dosiahol minimálnu mieru 1,2 narodených detí na jednu ženu (o 0,9 menej ako hranica obnovy generácií), v južnej Európe – 1,3. V severnej a západnej Európe je situácia o niečo lepšia - 1,6 narodených detí, ale dynamika tohto faktora je taká, že v najbližších rokoch (s ohľadom na údaje o sociologických štúdiách reprodukčného správania sa ľudí a rodín) bude počet narodených naďalej klesať.
  Čo tieto čísla znamenajú? Skutočnosť, že pôvodní obyvatelia "zlatej miliardy" úplne vyhynú v tomto storočí a budú nahradení nastupujúcou populáciоu skladajúcou sa z prisťahovalcov, ktorí prišli zo všetkých najchudobnejších krajín. Údaje o znížení úrovne pôvodnej európskej populácie hovoria o tom, že hmotný blahobyt, pre ktorý Európania zničili stovky miliónov pozemšťanov podmaniac si celý svet a obrátili planétu na hromadu odpadkov, ich doslova olúpil o budúcnosť.
 
  Počet obyvateľov Ruska v roku 1993 činil 148,6 mil Sk. A 1. januára 2010 sa počet obyvateľov Ruska znížil na 141,9 mil Sk.
  Ak vezmeme do úvahy "kompenzujúcu migráciu", v posledných 15 rokoch Rusko nenávratne stratilo 4,25% zo svojej pôvodnej populácie. Čistá strata ruského obyvateľstva bez ohľadu na imigračný príliv za rovnaké obdobie bola 7,9%, hovorí Igor Beloborodov. Aj napriek významnému zníženiu veľkosti populácie deštruktívna demografická zotrvačnosť iba naberá silu. Od roku 2010 ročný úbytok môže prekročiť jeden milión ľudí a do roku 2025 má toto číslo potenciál k takmer dvojnásobnému rastu.
  Podľa mnohých zahraničných i domácich analytikov v Rusku zreje "demografická bomba". Do roku 2025 sa krajiny bývalého Sovietskeho zväzu stretnú s vážnymi demografickými problémami: ich populácia sa zmenší a zostarne.
  Svetová banka zverejnila správu na túto tému – nazýva sa "Z červenej k šedej", čo znamená, že vyľudňovanie vážne ohrozuje miestne ekonomiky a budúcnosť krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Do roku 2025 tieto krajiny stratia značnú časť populácie (porovnávala sa situácia v roku 2000 a 2025): Rusko mínus 17,3 miliónov ľudí (12% populácie), Ukrajina mínus 11,8 mil. (mínus 24%), Bielorusko mínus 1,4 mil. (mínus 14%).
  Podľa odhadov Ruskej akadémie vied už v roku 2016 starší ľudia vo veku nad 60 rokov budú predstavovať 20% z celkového počtu Rusov a deti do 15 rokov - iba 17%. A do roku 2025 bude asi jeden z piatich ľudí mať viac ako 65 rokov.
  Žiadna z domácich a zahraničných prognóz výskumných skupín alebo úradných orgánov, hovorí Jevgenij Jurjev, neráta s možnosťou vyhnutia sa Ruska vyľudňovaniu.
  Podľa rôznych odhadov do roku 2050 počet obyvateľov v Rusku bude od 83 do 115 miliónov ľudí. Predpoveď OSN pre Rusko v roku 2050 - 115 miliónov ľudí. Predikcie Inštitútu sociálno-politických štúdií Ruskej akadémie vied - 83 miliónov ľudí.
  V strednodobom horizonte programu sociálno-ekonomického rozvoja, ktorý pripravilo ministerstvo pre hospodársky rozvoj, sa ukazuje, že pri zachovaní súčasného tempa migrácie do roku 2025 počet Rusov sa zníži na približne 120 miliónov a do roku 2050 - až na 100 miliónov ľudí. A ak počet Rusov v Rusku je teraz menej ako 80%, v podmienkach nízkej plodnosti ruského obyvateľstva sa môže počet Rusov znížiť do roku 2050 na 50-60%.
  Ak sa miera úbytku populácie Ruska v blízkej budúcnosti nezníži, do konca 21. storočia môže počet obyvateľov klesnúť na 60-65 miliónov ľudí, predpokladá prezident Klubu odborníkov "Demografická perspektíva" Leonid Rybakovsky. Zaujímavé je, k akej národnosti sa potom budú hlásiť.
  Odpovedajúc na otázky novinárov, Sergej Mironov povedal, že ak sa nič neurobí pre nápravu demografickej situácie, bude už v roku 2080 v Rusku len 42 miliónov Rusov.
 
  ŠPEKULÁCIE O VYĽUDŇOVANÍ.
 
  Analýzujúc fenomén vyľudňovania, európski vedci prišli k záveru, že sa nedá nijako liečiť.
  Správne vysvetlenie príčin zníženia pôvodnej európskej populácie by dalo účinné recepty na prekonanie tohto javu. Avšak storočné skúsenosti boja proti vymieraniu nedali žiaden výsledok - Európa sa zmení za pár desiatok rokov na kontinent s väčšinou skladajúcou sa z ľudí mimoeurópskeho pôvodu. To znamená, že všetky existujúce teórie vyľudňovania majú len opisný charakter a v zásade nemôžu ovvplyvniť vymiznutie domorodých Európanov. Na základe týchto teórií je nemožné postaviť rozumnú politiku, ktorá by zastavila vražedné zníženie počtu domorodého obyvateľstva Európy.
  Všetky vysvetlenia, ktoré dávajú teórie demografického prechodu, sú redukované iba na vyhlásenie o vplyve, ktorý má materiálny blahobyt ľudí pri prechode z jedného spôsobu výroby na iný, na pôrodnosť. Ale žiadna z teórií sa nikdy nepokúsila dopátrať sa základných príčin Európskho vyľudňovania – vedcov brzdili otázky ideologickej povahy, ktoré ohrozujú revíziu stáročia existujúcich "právd". To je dôvod, prečo sa dôvody zníženia populácie obyvateľstva Európy hľadali všade, len nie v Európskej ideológii. Takto sú vytvorené podmienky pre špekulácie.
 
  Ako vysvetľujú špekulujúci o demografickom vývoji súčasný zánik populácie pôvodných obyvateľov Európy (vrátane Ruska)?
  Tu sú niektoré populárne špekulácie:
  1. Vyľudňovanie je spôsobené nízkou úrovňou hospodárskeho rozvoja, t.j. v dôsledku chudoby. Toto "vysvetlenie" je populárne v krajinách, vrátane Ruska, ktoré snívajú o Európskom blahobyte. Hlavný argument týchto špekulantov: "Dajte nám peniaze (bývanie, jedlo, modernú medicínu atď.) a žiadny pokles plodnosti nebude."
  Táto špekulácia je popretá skutočnosťou, že liberálno-demokratické krajiny s najvyššou spotrebou na obyvateľa a zdravotnou starostlivosťou majú záporné hodnoty pre reprodukciu pôvodných obyvateľov. To znamená, že čím vyššia úroveň výroby a spotreby, tým vyššia je i rýchlosť zániku. Príčiny rozširovania hromadnej „malodetnosti“ nie sú v nedostatku blahobytu pre opateru a výchovu niekoľkých detí, ale v osobitostiach industriálnej civilizácie, v ktorej deti postupne strácajú svoju užitočnosť pre rodičov, ako presne podotýka V.A. Borisov. A v rovnakom čase niektoré ekonomicky chudobné krajiny s nízkou spotrebou vykazujú rekordné tempá populačného rastu.
  2. Vyľudňovanie prebieha kvôli veľkej úmrtnosti v dôsledku rôznych faktorov – o tomto argumente veľmi často špekulujú v Rusku.
  No úmrtnosť populácie (dospelých i detí) v minulých storočiach mnohokrát predčila súčasnú. Ľudia umierali na mnohé choroby - mor, týfus, cholera atď. (zdravotná starostlivosť v dnešnej podobe neexistovala), od hladu (vtedajšie poľnohospodárstvo často postihovali neúrody), od vojen a ozbrojených konfliktov, ktoré boli v histórii Európy bežným javom. Avšak v Európe a v Rusku posledných storočí, kde životná úroveň bola oveľa menšia než je teraz, pôrodnosť dovoľovala kompenzovať pokles populácie v dôsledku európskych vojen, hladomorov a chorôb. Pôrodnosť vtedy bola tak vysoká, že európska populácia bola ešte na začiatku dvadsiateho storočia 25% z celosvetovej; teraz je to len 10% a do polovice tohto storočia bude podiel pôvodných Európanov na svetovej populácii iba 5%. Zvýšením priemernej dĺžky života skutočne môžete dočasne pozastaviť vyľudňovanie, ale ak tam nie je súčasne prudký nárast plodnosti, tým ostrejšie a tragickejšie budú dôsledky zvýšenia priemernej dĺžky života, kedy sa krajina zaplní veľkým množstvom starších a bezmocných ľudí.
  3. Vyľudňovanie domorodých Európanov – to je normálny a dokonca aj pozitívny jav, keďže planétu ohrozuje preľudnenie. Preľudnenie -  to je väčší problém než problém zníženia počtu domorodých Európanov.
  Naozaj, svetová populácia rastie tak, že na konci storočia môže dosiahnuť 9 - 10 miliárd ľudí. Znamená to však, že taký počet obyvateľov je pre planétu nadmerný? Vôbec nie! Planéta je schopná prijať a uživiť oveľa väčší počet ľudí, ale s jednou veľmi významnou podmienkou: ak sa ľudia budú správať k sebe a k prírode inak, ako sa správajú teraz. Planéta je už teraz preľudnená, pretože pre uspokojenie našich súčasných potrieb jej prírodné zdroje už nestačia. Pritom ak by celé dnešné ľudstvo žilo podľa štandardov USA, nestačili by mu ani štyri takéto planéty ako Zem. A takisto, keby ľudstvo žilo podľa štandardov Číny a Indie, malo by ešte celkom citeľnú rezervu. Takto, meniac životný štýl "zlatej miliardy", by sa ľudstvo zrazu zbavilo problému preľudnenia. Preľudnenie planéty – to je relatívny pojem, ktorý používajú špekulanti – odborníci na demografiu, aby ospravedlnili vyhynutie pôvodných Európanov, s ktorým nie je možné skoncovať, kým zostaneme v rámci európskej ideológie.
  4. Čas od času „odborníci“ na demografiu publiku radostne hlásia, že v niektorých európskych krajinách sa plodnosť darí zlepšiť. Zvestujú napríklad o vysokej pôrodnosti vo Francúzsku, Veľkej Británii, USA a o rekordnej pôrodnosti v Írsku. Avšak špekulanti pritom "zabúdajú" objasniť, že čísla relatívne vysokej pôrodnosti (1,6 narodených detí na jednu ženu, zatiaľ čo norma je pri jednoduchej reprodukcii populácie 2,1)  sa dajú vysvetliť príspevkom nepôvodnej populácie - prisťahovalcov z celého sveta, zatiaľ čo rodení Európania majú pôrodnosť na úrovni 1,1-1,3. Veľká pôrodnosť medzi imigrantami v rámci európskej populácie a nízka pôrodnosť pôvodnej európskej populácie dávajú v súčte slušné ukazovatele. Fakty ale naznačujú, že v roku 2020 Američania európskeho pôvodu sa stanú menšinou v USA. V európskych krajinách sa podobné udalosti predpovedajú v polovici tohto storočia. V niektorých oblastiach Londýna, Paríža alebo Berlína dnes Európanov možno vidieť oveľa menej často než cudzincov. A v Moskve jednu tretinu detí zabezpečuje nedomorodé obyvateľstvo hlavného mesta.
 
  ČO SA DEJE VO SVETE?
 
  Ako hodnotiť prítomnosť množstva problémov trápiacich ľudstvo v súčasnosti? Čo je to? Iba náhodná súhra niekoľkých nepríjemných udalostí alebo niečo iné?
  Ak je spleť súčasných problémov spôsobená náhodou, potom i riešiť tieto problémy by sa malo štýlom „jeden po druhom“, postupne "rozmotávajúc" klbko. Čím sa i v skutočnosti teraz bezúspešne zaoberajú vlády po celom svete.
  Ak nie sú tieto zhody krízových udalostí náhodné, potom pokusy vyriešiť súčasné problémy len prehĺbia krízu - budeme sa potápať čoraz hlbšie do priepasti neriešiteľných rozporov, ak nie je definovaný hlavný zdroj problémov.
  Záver, ktorý môžeme urobiť z podrobnej analýzy súčasných svetových udalostí - predlžovanie krízových javov v modernom svete, ich prelínanie a vzájomná závislosť naznačuje, že sa pred našimi očami odvíja systémová kríza európskej civilizácie. A táto veľká udalosť hrozí zmenou sveta na nepoznanie už v súčasnom storočí.

Kto je zodpovedný za systémovú krízu európskej civilizácie?
 
  Asi ťažko je niekto konkrétne zodpovedný za vytvorenie súčasnej krízy. Sotva je nejaká krajina, dokonca tak veľká ako Spojené štáty, schopná vrhnúť svet do systémovej krízy.
  "Hlavným dôvodom prebiehajúcich udalostí je ľudská povaha, ktorá sa nezmestí do rámca ekonomických modelov", trefne okomentoval príčiny súčasnej finančnej a ekonomickej krízy Alan Greenspan.
  Ak niekto nesie vinu za vytvorenie krízy moderného sveta, tak sú to európske národy, ktoré si podriadili v novoveku všetky národy na zemi a prinútili ich prijať európske pravidlá hry. Súčasná systémová kríza vznikala počas niekoľkých storočí - je to výsledok stáročného pôsobenia európskych národov s cieľom podmaniť si svet.
  Čo motivuje Európanov - dobyvateľov prírody a národov na zemi? Je to duch priekopníkov, konkurenčný duch, duch honby za materiálnym bohatstvom, duch slobody, duch podnikania a bezprácneho zisku. Duch, oslobodený od morálnych zákazov, ľútosti a súcitu.
  Kde sa v Európanoch vzal tento duch? Je to výsledok stáročného vývinu európskeho svetonázoru a európskej ideológie. Spočiatku sa európsky svetonázor tvoril tisíc rokov pod vplyvom absolútnej nadvlády katolíckej cirkvi  nad dušami Európanov. A potom, od renesancie, sa európska ideológia sformovala konečne do výsledku úplného odmietnutia viery v Boha a úplného oslobodenia od morálnych hodnôt evanjelického kresťanstva.
 
  Nebolo krutejšieho režimu v dejinách ľudstva, než bol režim zavedený katolíckou cirkvou v Európe počas stredoveku. Tento režim založený na formálnom vzťahu človeka k náboženstvu a Bohu, ohňom a mečom, krvou a železom vychoval z Európanov pokrytcov rešpektujúcich zákony, ktorí navštevujú kostol a prisahajú na Bibliu, no konajúcich zlo v každodennom živote.
  Hrozné hriechy a ich automatické odpustenie katolíckou cirkvou za určitú náhradu nakoniec zbavili katolicizmus sebamenšej autority. V polovici druhého tisícročia n.l. v západnej Európe katolíci už viedli svoj život bez ohľadu na Boha. A výzva Voltaira "rozmliaždiť hada" iba dovŕšila úplné zrieknutie sa Európanov katolíckej viery.
  Bohužiaľ, boj európskych intelektuálov proti katolicizmu neznamenal návrat k hodnotám evanjelia, skôr ďalšie vzďaľovanie sa od učenia Ježiša Krista - "Spolu so špinavou vodou vyliali z vane i dieťa" (čo znamená, že kvôli prílišnej kritike zabudli kvôli detailom na hlavnú podstatu – to je iba moja poznámka prekladateľa, hoci neviem, či nie je chybná). Niektorí z nich boli podvedení ateizmom, iní z kacírstva voči katolicizmu "tvorivo rozvíjajúc" Kristovo učenie, prešli k protestantskej heréze. A na základe protestantskej etiky oslobodenej od prikázaní Krista začali Európania budovať kapitalistický svet.
  Renesancia začala v Západnej Európe na protest proti potlačeniu osobnosti katolíckou cirkvou. Pokušenie liberalizmu viedlo k myšlienke, že človek je sebestačný a môže sa zaobísť vo svojom živote bez spoliehania sa na Boha. "Človek - to znie hrdo!" Svet existuje pre človeka a človek musí žiť a konať vo svete v mene človeka snažiac sa uspokojiť svoje potreby a požiadavky. Postavy renesancie a modernej doby odmietnúc katolícke kresťanstvo verili, že je možné vytvoriť morálny svet založený len na láske k človeku. Humanizmus sa mal stať základom svetskej morálky.
  Po oslobodení sa od Boha, od morálky evanjelia, Európania dobyli svet a donútili ho, aby im slúžil. Bolo to sprevádzané takými monštruóznymi krutosťami, pred ktorými blednú všetky ostatné zverstvá iných storočí. Vyhladenie amerických indiánov, africký obchod s otrokmi, dobytie Ázie, európske konflikty strašné vo svojej krutosti - to je výsledok emancipácie renesančného človeka, výsledok zrieknutia sa nasledovania evanjelickej morálky.
  Katolícka cirkev sa dopustila strašného zločinu proti ľudskosti - svojou krutosťou a klamstvom, pokrytectvom a podlosťou odcudzila človeka Bohu zmeniac ho na sebeckého, nemilosrdného a krutého dobyvateľa sveta, nemysliaceho pretekára o hmotné statky. V konečnom dôsledku na základe ukradnutého bohatstva z celého sveta Európa vybudovala pre seba pohodlný svet, kde potomkovia dobyvateľov neschopne vyhasínajú svoje životy, bez potomstva odsudzujúc pôvodných Európanov k zániku. Európske vyľudňovanie – to je trest pre odmietanie Európanov evanjelickej morálky Krista.
 
  Súčasná systémová kríza európskej civilizácie je vytvorená miliónmi ľudí, ktorí žijú a konajú v súlade s princípmi Európskej ideológie, ktorej cieľom je trvalé a ničím neobmedzené zlepšovanie materiálneho blaha človeka.
  Materiálny pokrok neobmedzený duchovnou morálkou sa obracia na totálnu deštrukciu prírody a človeka - to je neočakávaný výsledok uskutočnenia plánov epochy renesancie. Liberálna ideológia sa ukazuje byť vo svojej podstate protiľudskou - vedie k deštrukcii spoločnosti, narušeniu ekológie planéty a k neriešiteľným konfliktom medzi národmi.
  Teda za súčasnú systémovú krízu európskej civilizácie je zodpovedná liberálna ideológia pochádzajúca z obdobia renesancie a definitívne vytvorená v novoveku.
 
  LIBERALIZMUS. CESTY K SLOBODE.
 
  Tu nevyhnutne vzniká otázka: ak je príčinou Európskeho vyľudňovania ideológia liberalizmu, potom čo znamená vymieranie Rusov, ktorí dlhú dobu žili za komunizmu? Veď Európsky liberalizmus (kapitalizmus) je v ostrom rozpore so sovietskym komunizmom ("rozvinutým socializmom"), či nie?
  Veľká záhada novoveku tkvie v tom, že demokratický liberalizmus a vedecký komunizmus – sú rodní bratia.
  Liberalizmus bohatých má dávné historické korene - horné vrstvy spoločnosti sa vždy snažili chrániť svoj majetok pred súkmeňovcami a vždy obhajovali právo slobodne disponovať bohatstvom. Práva bohatých sa odôvodňovali zodpovedajúcou ideológiou uvedenou do života prostredníctvom právnych predpisov.
  Chudobné vrstvy са vždy usilovali o bohatstvo spravodlivo veriac, že dáva človeku väčšiu slobodu. Slogan slobody sa vždy u chudobných spájal so slobodou stať sa bohatými. Nižšie vrstvy spoločnosti samozrejme nemohli rozvíjať svoju ideológiu - potrebovali prežiť a nie filozofovať.
  Len marxizmus bol schopný dať proletárom vedeckú teóriu ich oslobodenia: komunizmus bol oslavovaný ako výsledok "slobodnej práce slobodne zhromaždených ľuďí", kedy sa hojne rozmnožia hmotné statky. Tak sa buržoázny liberalizmus pre bohatých doplnil proletárskym liberalizmom pre chudobných.
  Oba smery liberalizmu tvoria pravé a ľavé krídlo totožnej ideológie a majú medzi sebou oveľa viac podobností ako rozdielov. Liberáli i komunisti 19. storočia boli zákonnými dedičmi renesancie. Marx a Engels rovnako ako buržoázni liberáli vyrastali na tých istých myšlienkach ľudskej emancipácie. Deti renesancie mali rovnaký vzťah k viere v Boha, k slobode, rovnako idealizovali človeka, rovnako zbožňovali európsku kultúru, rovnako sa snažili oslobodiť jednotlivca i spoločnosť.
  Čo ich navždy rozdelilo, to bol vzťah k súkromnému ​​vlastníctvu ako k podmienke pre dosiahnutie slobody a spravodlivosti. V podstate je to jediný rozdiel medzi oboma zložkami liberalizmu. Buržoázny liberálno-demokratický individualizmus je založený na úcte k súkromnému vlastníctvu a proletársky liberálno-demokratický kolektivizmus vyhlasuje za podmienku oslobodenia všetkých ľudí odmietnutie súkromného vlastníctva. Ale ako sa ukázalo, odmietnutie súkromného vlastníctva neumožňuje vybudovať humánnu spoločnosť - reálnemu socializmu vždy chýbal duchovno-morálny vzťah človeka k realite.
  Liberalizmus je nemorálny vo svojej podstate, pretože je bezbožný, a teda je nemorálny i komunizmus, ako neoddeliteľná súčasť liberalizmu - tam spočíva príčina zlyhania veľkého liberálneho experimentu v novoveku. Morálka bez Boha neexistuje! A napriek abstraktnej etike a humanizmu revolucionárov ich vec bola dopredu prehratá, pretože "človek môže prejsť po ľade ateizmu, ale národ sa určite prepadne" (Francis Bacon).
  Ateizmus a snaha o materiálne bohatstvo sa javia hlavnými črtami liberalizmu ako na Západe, tak i na Východe Európy. Takže národy Sovietskeho zväzu sa stali rovnakými obeťami liberalizmu ako i ostatné európske národy.
 
  EURÓPSKA CIVILIZÁCIA BEZ MORÁLKY.
 
  Európa zostane pre ruských liberálov nesporná autorita vo všetkom: európska kultúra, európske umenie, európska architektúra, európska kvalita života, európsky komfort, čistota a pohodlie, európska medicína, európska veda, európsky technologický vývoj, európske cesty, európska demokracia, európske slobody... V každom spore v akejkoľvek diskusii ruskí liberáli odkazujú na Európu ako na svoj hlavný a posledný argument. Nie je potrebné nič dokazovať, stačí iba povedať: "A v Európe ..." A čo by kritici liberalizmu nehovorili o poklese morálky, o mravnom rozklade Európanov - hociaká kritika je bezmocná pred európskymi materiálnymi úspechmi.
  Každá kritika liberalizmu je teraz bezmocná, pretože ona sama vychádza z hľadiska liberalizmu. Kritici nadávajú na liberalizmus zostávajúc sami na pôde liberalizmu.
  Ak si myslíme, že sa môžeme zaobísť v živote bez Boha a evanjelickej morálky, ak si myslíme, že najdôležitejšia vec v živote človeka a spoločnosti je materiálny pokrok, neustále zvyšovanie úrovne výroby a spotreby, voľná súťaž v snahe o ekonomické prvenstvo, potom nemáme čo kritizovať liberalizmus, pretože práve pre toto všetko i existuje. Práve toto je jeho podstatou - trvalý rast HDP na obyvateľa. A ak s tým súhlasíme, potom ruskí liberáli majú pravdu v ich kritike ruskej reality a nemáme im to čím vyvrátiť. Európsky liberalizmus dosiahol vysoké hodnoty HDP na obyvateľa, tzn., že sa treba učiť od Európy, "ak sa chceme aj my stať rovnako bohatými a šťastnými ako Európania."
 
  Kritizujúc súčasnú ruskú realitu liberálna ruská inteligencia bedáka nad nemorálnosťou "panujúcou v ruskej spoločnosti." Kedy, pýtajú sa liberáli, bude polícia humánnou, vojenská služba dôstojnou, medicína milosrdnou, vzdelanie humánnym...? Kedy sa ruská spoločnosť zbaví zločinu, korupcie, cynizmu...? A tak jemne poukazujú na príklad Európy, kde "tieto nedostatky nie sú."
  Ale odpoveď na všetky tieto otázky môže byť len jedna - nikdy!
  Ruská spoločnosť vstúpiac na cestu liberalizmu sa nikdy nezbaví nemorálnosti. Rovnako ako moderná európska liberálna spoločnosť sa nikdy nezbaví nemorálnosti až do úplného zániku pôvodných Európanov vďaka nízkej pôrodnosti.
  Humánnа morálkа môže byť založená len na viere v Boha. Akonáhle rímsky katolicizmus rozdelil vieru v Boha a morálne správanie sa v reálnom živote, začal sa morálny úpadok európskeho človeka - stalo sa možným "veriť v Boha" a súčasne páchať zlo. Katolícka cirkev odňala Bohu funkciu trestu prisvojac si právo povzbudzovať i potrestať človeka v jeho pozemskom živote a prevrátiac morálne normy na predmet obchodných špekulácií. Katolicizmom oddelený od reálneho života, Boh začal byť pre európskeho človeka zbytočný.
  Nastupujúce liberálne kráľovstvo sekularizmu v Európe úplne zničilo náboženskú morálku. Všetko sa začalo kupovať a predávať – teraz nie je nič zakázané. V kráľovstve všeobecnej slobody odteraz nie je a nemôže byť kritérium morálneho správania. Prichádzajúci čas všeobecnej relativity umožňuje akékoľvek zvrátenosti, podlosti a zločiny - to je dôvod, prečo sa moderná liberálna spoločnosť nikdy nezbaví zločinu, korupcie, násilia, krutosti a vyľudňovania.
 
  Cynicky vyzerajú slzy ruskej liberálnej inteligencie o nemorálnosti modernej ruskej spoločnosti. Na jednej strane intelektuáli chcú žiť v slobode a pohodlí disponujúc svojím materiálnym blahobytom a ignorujúc úplne nespravodlivý a krutý svetový poriadok umožňujúci jednej skupine ľudí v spoločnosti žiť na úkor okrádania druhých, umožňujúci privilegovanej jednej miliarde planéty prosperovať na úkor ostatných šiestich miliárd ľudí. Na druhej strane intelektuáli ronia slzy nad vytratením sa "dobrého a večného" zo života. Vymeniac vieru v Boha za vieru v to, že svet existuje sám od seba - "len tak", liberálni intelektuáli nie sú v stave pochopiť, že "dobré a večné" môže byť len v súlade s Bohom a nijak inak.
  Ateizmus úplne mení chápanie reality a prekrúca všetky pojmy. Politika sa stáva "špinavou vecou" - napríklad. A liberálni ateisti nemôžu pochopiť, že v bezbožnom svete nemôže byť inak, že bez Boha všetko bude nemorálne. A aby sme urobili politiku a ďalšie veci morálnymi, netreba štát očisťovať od „špiny“, ako sa to márne snažia robiť liberáli, ale oslobodzovať sa od nedostatku duchovnosti.
  Bez návratu človeka k evanjelickej viere je v zásade nemožné budovanie slobodného a spravodlivého sveta. Alebo liberalizmus a univerzálna sloboda, finančná a hospodárska kríza, nespravodlivý svet, znečistenie planéty a vyľudňovanie pre nízku pôrodnosť, alebo vzkriesenie na základe duchovných hodnôt evanjelia. Inej cesty k pravde a spravodlivosti vo vzťahoch medzi národmi, k zbaveniu sa vymierania a k očisteniu planéty od špiny jednoducho niet.
 
  VÝZNAM SÚČASNÉHO VYĽUDŇOVANIA EURÓPY.
 
  Liberálna arogancia, sýte liberálne sebavedomie je zničené jedným faktom, ktorý sa všelijako zamlčuje a zahmlieva špekulantmi-demografmi a „slobodnými“ médiami – už viac ako sto rokov prebieha proces vyľudňovania domorodej európskej populácie. A ukončenie tohto procesu je už na ceste - v súčasnom storočí fyzicky zanikne európska civilizácia. Ako povedal Marc Stein, zostane len dúfať, že proces prevodu materiálnych statkov od domorodého obyvateľstva k ich nástupcom nebude príliš krvavým.
  Európski intelektuáli dávajú Európu ako príklad všetkým národom. Sú nadšení vysokou životnou úrovňou európskej populácie, rekordnou dĺžkou života, nízkou úrovňou kriminality. A vysvetľujú všetky tieto úspechy priklonením sa Európanov k ideológii liberalizmu. Ale potom vyvstáva otázka: ak je žiť v Európe tak báječné, prečo je potom pôrodnosť pôvodnej európskej populácie tak nízka, že jednoducho vymrú do konca tohto storočia? Prečo európska populácia majúca tu "raj na zemi" nechce pokračovať vo svojom rode odopierajúc svojim deťom zabezpečený, slobodný a krásny život? Prejavuje sa snáď pokrok rýchlosťou poklesu populácie?
 
  Povedzte si úprimne, či môžeme považovať za zdravú spoločnosť, kde ľudia dobrovoľne prestali rodiť deti, odsudzujúc ju tak k zániku.
  Môžno závidieť spoločnosťi, ktorá sa mení na spoločnosti starých ľudí, a postupne mizne uvoľňujúc svoje miesto cudzej populácii prisťahovalcov?
  Môžno nazvať spoločnosť úspešnou a prosperujúcou, ak sa znižuje jej počet preto, že ľudia žijúci v blahobyte sa nerozmnožujú?
  Aký má pre spoločnosť význam budovať slobodný, útulný a pohodlný svet, ak je spoločnosť žijúca v tomto svete odsúdená k zániku?
  Načo má človek tvrdo pracovať, ak nebude mať deti? Iba na uspokojenie svojich vlastných sebeckých rozmarov?
  Ak celé ľudstvo prijme a realizuje západný model rozvoja, potom je odsúdené k postupnému sebazničeniu hneď po Európanoch - je to naozaj pokrok ľudstva?
  Je vari možné považovať za progresívnu spoločnosť vymierajúcu v komforte?
  Západný svet – to je svet volajúci do hrobu! To je vari podstata pokroku?
  Aké pokrytectvo! Chrániť deti prostredníctvom právneho systému od násilia, presviedčať celý svet o svojej láske k deťom, tvrdiť, že "pracujeme pre lepšiu budúcnosť našich detí" a súčasne vytvárať podmienky pre nízku pôrodnosť. Sám vymierajúci západný svet ťahá za sebou i druhé národy lákajúc ich vysokou úrovňou spotreby, slobodami a ľudskými právami.
 
  Európania majú najvyššiu životnú úroveň, najvyššie štandardy výroby a spotreby - ale vymierajú!
  Európania majú viac slobody a demokracie, tolerancie a politickej korektnosti než ktokoľvek iný - ale vymierajú!
  Európania majú viac automobilov než všetci ostatní obyvatelia Zeme a tiež majú najlepšie cesty na svete - ale vymierajú!
  Európania majú najlepšie ukazovatele v oblasti zdravotníctva, strednej dĺžky života a dojčenskej úmrtnosti - ale vymierajú!

Európania majú najdokonalejšie a prekrásnе umenie - ale vymierajú!
  Bolo by zaujímavé vedieť, ako by na myšlienku úbytku domácej populácie  Angličanov a ich nahradenia prisťahovalcami reagoval Edward III alebo Henrich V. A čo by povedal Henrich IV na vymieranie rodných Francúzov?
  Nestáva sa život predkov súčasných domorodých Európanov plný ťažkostí a utrpenia bezcenným bez želania potomkov rozmnožovať sa? Pre koho odvážne bojovali za lepší osud naši predkovia, ak ich potomkovia domrovoľne vymierajú uvoľňujúc priestor vo vlastnej krajine prisťahovalcom z celého sveta?
  Vyľudňovanie kvôli nízkej pôrodnosti robí minulosť ľudstva bezcennou a ničí budúcnosť. Vyľudňovanie – to je pľuvanec histórii svojho vlastného národa a celého ľudstva.
 
  Súčasné vyľudňovanie pôvodnej európskej populácie – to je "vytratenie sa zmyslu života", pretože rodení Európania stratili zmysel svojej existencie, ak nechcú dávať život svojim deťom.
  To je "vytrácanie sa dobrých úmyslov", týkajúce sa vytvorenia liberálno-demokratického poriadku, ktorý, ako sa ukázalo, dláždi cestu k cintorínu.
  To je "zastavenie sa pokroku", pretože končí existenciu európskej civilizácie, ktorá je zakladateľom vedeckého-technického pokroku.
  Je to "ukončenie komfortu", pretože ničí pôvodných Európanov žijúcich v najlepších podmienkach v celej histórii ľudstva.
  Je to "vyľudňovanie konzumnej spoločnosti", pretože ničí obyvateľov krajín s najvyšším HDP na obyvateľa.
  Je to "vyľudňovanie pre nízku pôrodnosť", pretože nízka pôrodnosť je jediný dôvod súčasnej európskej depopulácie.
  Vyľudňovanie vďaka nízkej pôrodnosti stavia otázku samotnej existencie ľudstva - vedie k sebazničeniu celého ľudstva, ktoré prijme hodnoty európskej ideológie.
  Vyľudňovanie vďaka nízkej pôrodnosti je apoteózou sebectva, najvyšší prejav nezodpovednosti samoľúbeho emancipovaného človeka.
  "Samovraždné vyľudňovanie" spochybňuje rozumnosť "Homo sapiens", ktorý dopustí svoj vlastný zánik v najpriaznivejších podmienkach pre plnohodnotný život. Vari ľudia, ktorí si hovoria rozumné bytosti a chápu ľudskú podstatu, nie sú schopní zastaviť smrtiace vyľudňovanie? Človek a európska spoločnosť tak intelektuálne degradovali, že už nie sú schopní používať výdobytky materiálneho pokroku pre svoje vlastné prežitie.
  Súčasné vymieranie pre vyľudňovanie od nízkej pôrodnosti hovorí o tom, že európska spoločnosť je tak skazená materiálnym pokrokom, že si ani nemôže uvedomiť svoje vymiznutie z povrchu zemského. Domorodí Európania nie sú hodní svojich predkov nešetriacich seba ani iných ľudí v záujme dosiahnutia materiálneho bohatstva, nie sú hodní svojho vedecko-technického pokroku, pretože môžu využiť jeho výsledky len k ich vlastnej škode.
  Európska ideológia liberalizmu, ktorá od epochy renesancie vyzývala Európanov k novým úspechom a dobývaniu, bola bezmocná chrániť ich pred vyhynutím. Európania neboli schopní "stráviť" majetok, ktorý ulúpili ostatným národom na zemi. Skazila ich vysoká životná úroveň – tak, že teraz vymierajú kvôli nízkej pôrodnosti. Ukázala sa teda zbytočná!
 
  Význam vyľudňovania domorodých národov Európy je v tom, že ukazuje a dáva signál, že znamená, že je nevyhnutné a je na čase, aby sa niečo radikálne zmenilo v živote ľudí, ak chce ľudstvo aj naďalej žiť na zemi.
  Vyľudňovanie kvôli nízkej pôrodnosti – to je znak biedy, znamenie hroziacej smrti národa, znamenie lži vládnucej v európskej spoločnosti.
  Význam súčasného európskeho vyľudňovania je v tom, že ukazuje chybnosť životných postojov, podľa ktorých žijú v európskych krajinách.
  Zmysel je v tom, že príroda pripravuje o život ľudí a národy žijúce podľa zvrátených predstáv, varujúc tým ľudstvo pred nepravdou a zachovajúc tým nádeje na prežitie ľudstva.
  Význam vyľudňovania kvôli nízkej pôrodnosti je v tom, že opäť prináša do našich životov drsnú jednoznačnosť namiesto uvoľnenej relativity, jasne naznačujúc, čo je pravda a čo lož. Aby sa, odmietnúc lži, ľudstvo mohlo vyvíjať ďalej.
 
  Aby sme pochopili význam liberalizmu pre budúcnosť Európy a sveta, pozrime sa na údaje o raste populácie v 20. storočí. Počet obyvateľov na svete vzrástol počas tejto doby približne 4-násobne - z 1 634 na 6 085 mil. ľudí, zatiaľ čo Európska populácia vzrástla len 1,8 krát.
 
  Celý svet / Európa / Ázia / Latinská Amerika (v miliónoch obyv.)
  rok 1900
  1 634 / 413 / 117 / 949 / 67
  rok 2000
  6 085 / 745 / 812 / 3 664 / 522
 
  V súlade s tabuľkou, ak by miera pôrodnosti v Európe v 20. storočí bola dokonca na nižšej úrovni ako v Ázii a vo svete, hoci by bol rast približne trojnásobný, populácia v Európe by vzrástla na úroveň 1 250 mil. obyv. Teda modernеj Európе chýba vzhľadom k nízkej pôrodnosti asi 500 miliónov ľudí v porovnaní s možným množstvom. Aj keď vezmeme do úvahy straty Európanov vo dvoch svetových vojnách, revolúcie a represie, straty spôsobené nízkou pôrodnosťou mnohonásobne prevyšujú straty z ostatných dôvodov. To znamená, že vplyv nízkej pôrodnosti Európanov je oveľa vyšší ako revolúcie, vojny a represie dohromady. A keď vezmeme do úvahy, že aj revolúcie s represiami a vojny v Európe sú tiež následkami európskeho liberalizmu, rovnako ako nízka pôrodnosť, význam bezbožného liberalizmu pre človeka i ľudstvo sa stáva očividným.
 
  Skutočnosť súčasnej európskej depopulácie domorodého obyvateľstva škrtá všetky európske úspechy vo všetkých oblastiach, pretože znamená nezmyselnosť Európskej existencie. Pre koho rodení Európania žili a bojovali, tvorili skvelú kultúru, zápasili a bili sa, nešetrili seba ani ostatné národy? Pre seba, v záujme svojich detí? Ani jedno, ani druhé! Deti majú s každou generáciou menej a menej. A postupne sa sami stávajú starí, osamelí a bezmocní hostia v domovoch dôchodcov. Vari sa naozaj tak nešikovne a hlúpo zakončí slávny európsky rod? Vari sa celý európsky blahobyt tvoril pre imigrantov z ekonomicky zaostalých krajín?
 
  Súčasné vymieranie pôvodných Európanov – to je neodvratný proces v rámci liberálnej ideológie. Tento záver hovorí o zločinnosti liberálnej ideológie vo vzťahu k človeku a spoločnosti. Liberalizmus je zločinná ideológia zodpovedná za smrť národov podvedených materiálnym pokrokom a strácajúcich vieru v Boha. Rozšírený úpadok morálky v európskej civilizácii je priamym dôsledkom šírenia liberalizmu, nevyhnutnou i postačujúcou podmienkou pre depopuláciu kvôli nízkej pôrodnosti.
  Liberalizmus – to je fyzická likvidácia ľudstva, pretože vedie k vymieraniu ľudstva, hociktorého národa, ktorý by vzal ako základ pre svoj život túto ideológiu. Ak liberalizmus nebude považovaný za zločinný, nič nemôže zachrániť európsku civilizáciu pred vyhynutím a kolapsom.
  Súčasná depopulácia stavia veľký kríž celej európskej civilizácii, jej úspechom a jej užitočnosti pre iné národy. Hlavné ponaučenie, ktoré dáva európska civilizácia národom na tomto svete - tak nemôžete žiť, tak môžete len zomrieť! A čím skôr sa poučia z tejto lekcie Európania, tým väčšia je ich šanca na prežitie na tejto planéte.

 

JE MOŽNÉ PREKONAŤ EURÓPSKU DEGRADÁCIU?
 
  Moderní Európania by si v skutočnosti nemali robiť starosti o osud ľudstva po 21. storočí, pretože vtedy domorodí Európania už nebudú - vymrú ako dinosaury. Otázky budúceho rozvoja ľudstva - to nie sú ich otázky. Domorodých Európanov by teraz mala zaujímať jedinečná otázka - ako skoncovať s vlastným zánikom kvôli nízkej pôrodnosti.
  Ak postavíte demokratický ideál ľudských práv vyššie ako demografický princíp prežitia spoločnosti, dôsledkom toho všetci ľudia vymrú ako mamuti a využívať "ľudské práva" jednoducho nebude mať kto, ako správne uvádza A. Sineľnikov. Túžba zvýšiť úroveň osobnej slobody v určitých fázach spoločenského vývoja má pozitívny charakter. Ale táto sloboda by mala mať hranice, ktorých porušenie je zhubné pre spoločnosť. Populačná politika by mala byť zameraná na ochranu týchto hraníc.
  Za 500 rokov, počnúc renesanciou, Európania vedení liberálnou ideológiou vytvorili veľkú a mocnú civilizáciu na zemi. A ku koncu dvadsiateho storočia liberalizmus priviedol svet do neriešiteľných rozporov, systémovej krízy európskej civilizácie. Prvým krokom k zastaveniu vymierania pôvodných Európanov - to je odmietnutie liberálnej európskej ideológie novoveku; to je odmietnutie základnej myšlienky renesancie - odmietnutie hriechu sebaistoty.
  Len opustiac liberalizmus je možné prekonať vyľudňovanie vďaka nízkej pôrodnosti medzi domorodými národmi Európy. Len opustiac liberálnu ideológiu môžno zastaviť degradáciu planéty. Len opustenie liberálnej ideológie môže zastaviť súčasnú hospodársku krízu a vybudovať spravodlivý a trvalý mier na zemi.

 

"PRES.ALI SME TO! (premrhali sme to – pozn. prekladateľa)" (Odpustite mi moju "kvetnatosť").
  Približne takto impulzívne reagoval Jozef Visarionovič, podľa slov jeho spolupracovníkov, na vtedajšie víťazstvo sovietskej moci: "Lenin nám zanechal veľkú krajinu (ideu), no my sme ju pres.ali (premrhali)!"
  Približne takto je nutné oceniť zlyhanie európskej civilizácie vymierajúcej v depopulácii kvôli nízkej pôrodnosti aj cez všetku svoju ekonomickú moc: predkovia moderných Európanov zanechali po sebe silnú globálnu civilizáciu a ich potomkovia nemôžu zachrániť na zemi dokonca svoj národ.
  "Kto je varovaný, ten je vyzbrojený", hovorí známe francúzske príslovie.
  Teraz vieme, čomu čelíme a čo nás čaká v blízkej budúcnosti, preto je treba "vyzbrojiť sa", ak chceme prežiť. Ozbrojovať sa treba začať prečistením mozgov od všelijakého liberálneho odpadu, ktorý bráni uvedomiť si nevyhnutnosť správneho konania pre vzkriesenie svojho národa späť k životu.
  Ideológiu Európskeho vzkriesenia netreba vymýšľať. Už je vytvorená potom a krvou miliónov ľudí po tisícročia. Stačí len pochopiť pravdu ukrytú v hromade udalostí a faktov ľudskej činnosti.

 

PRAVDY SÚČASNÉHO SVETA.
 
  Pravda súčasnosti tkvie v tom, že európska civilizácia, ktorej základy boli položené v období renesancie, sa dostala do neriešiteľných rozporov – a nimi sa aj končí príbeh novoveku.
  Súčasná finančná a hospodárska kríza – to je dôsledok nespravodlivého spoločensko-politického usporiadania sveta, ktoré bolo vytvorené v novoveku. Obrovské dlhy krajín "zlatej miliardy" – to je len špička ľadovca dlhov európskej civilizácie národom sveta.
  Ekologická katastrofa na planéte je nevyhnutná v rámci liberálno-demokratického svetového poriadku, pretože ekonomika reklamného kapitalizmu v plnom súlade s európskou liberálnou ideológiou sa usiluje o neobmedzený zisk za každú cenu - aj za cenu ľudskej skazenosti a ničenia prírody.
 
  Pravda spočíva i v tom, že dogmatický liberalizmus, podľa ktorého funguje súčasná európska civilizácia na zemi, je v rozpore s prírodnými zákonmi, zákonmi ľudskej existencie na Zemi.
  Miliardy a stovky miliónov rokov živočíchy na Zemi existovali prispôsobujúc sa prírodným podmienkam. Tisíce rokov sa človek snažil prežiť na Zemi bojujúc o svoje prežitie. Ale pred piatimi storočiami sa Európsky človek pyšne oslobodzuje od všetkých duchovných a morálnych obmedzení a začína prispôsobovať svet prírody sebe opierajúc sa výlučne o svoje "práva". Výsledkom bol vznik moderného ústavného štátu založeného na ideológii liberalizmu, ktorý nemôže nič urobiť s vymieraním pôvodnej európskej populácie, so znečistením planéty, s chudobou obyvateľov planéty.
  Bez ohľadu na vedecko-technické vrcholy zdolané človekom, bez ohľadu na to, aké majstrovské diela kultúry vytvoril, zostáva zástupcom živočíšnej ríše existujúc v biologickej jednote s prírodou. Biologické role muža a ženy boli stanovené prírodou za viac než stovky miliónov rokov. No hľa, feminizmus začína prispôsobovať biologickú podstatu človeka v súlade s bludmi liberálnych ideí. Výsledkom bolo oslobodenie človeka od jeho biologického predurčenia, rovnosť pohlaví, sexuálna sloboda, západný právny systém a vyľudňovanie pre nízku pôrodnosť v Európe – beda z obmedzeného umu.
 
  Grandiózny historický pokus urobiť hmotný blahobyt zmyslom života človeka uskutočnený v novoveku na základe myšlienok epochy Renesancie sa završuje systémovou krízou európskej civilizácie.
  Kážuc o všeobecnej tolerancii, liberalizmus rozmazáva poznanie pravdy - všetky pojmy sa stávajú relatívne. A zlo v podobe zániku pôvodných obyvateľov Európy kvôli nízkej pôrodnosti sa ukazuje byť už všedným javom. Zlo sa skrýva za úspechy materiálneho pokroku maskujúc sa pod pláštikom filantropie a neúprosne vyhubuje ľudstvo. Zlo liberalizmu je v tom, že vedie k smrti. Táto pravda sa sama dokazuje súčasným európskym vyľudňovaním.
  Pravda tkvie v tom, že bez odmietnutia liberálnej ideológie, bez  prechodu k ideológii vzkriesenia človeka, nie je možné prekonať súčasnú systémovú krízu. Nie je možné zastaviť vymieranie Európy - bezduchý pokrok vedie k samovražde ľudstva.

 

Ruský originál: http://zhurnal.lib.ru/k/kubasow_j_n/

(prevzatý autorom prekladu zo stránky chelemendik.sk)


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |