Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Jiří Mašek - kniha o roku 2012 + VIDEO - chelemendik.sk

 

Jiří Mašek - kniha o roku 2012 + VIDEO

2022-01-24  (06:38)

 - Jiří Mašek - kniha o  roku 2012 + VIDEO

Kniha   k objednání za 210 Kč,- + poštovné a balné

sergej@chelemendik.sk

 

 

Povězme si tedy ve stručnosti, co se v této knize dozvíte, taková malá osnova.

 

Dejme si takové jednoduché shrnující otázky a odpovědi na úvod J :

 

 

1)      Znamená Apokalypsa, nebo také konec času, smrt pro lidské bytosti?

 

Takhle se to vůbec nedá říci. Ne nezbytně. Apokalypsa znamená především velkou změnu, konec starého a začátek nového. V tomto vzestupu dostávají všichni obrovskou a dá se říci rozhodující a epochálně finální šanci. Řekněme, že lidé budou prožívat následky svého myšlení a skutků ve zrychlené podobě. Pokud ovšem bude většinová vůle lidských bytostí sobecká (většinová není myšlena více jak 50%, pro náš Vesmír jsou přesně určeny podíly „zla“, resp. destrukce a „dobra“, tedy sil tvořivých), převládnou síly destrukční, strhne to s sebou, bohužel, v podobě fyzického života na Zemi všechny. Prudce však budou nastupovat sebezáchovné čistící procesy, jak na fyzickém, tak mentálním těle. Pro lepší názornost si uvědomme třeba rakovinu na straně jedné a „epidemii“ psychických onemocnění na straně druhé. Vždyť se dá říci, že (západní) údajně nejvyspělejší společnost je v této chvíli držena před naprostým zešílením právě nejrůznějšími farmaky. Kolik normálních lidí by zůstalo, pokud by přestali brát své léky? 20% populace? Stručně to můžeme shrnout tak, že dojde k nástupu a příchodu energetické vlny, mohutnému „ozáření“ všeho živého Světlem či radiací, které současné lidstvo nepamatuje, které však pamatují naši předci.

 

2)      Co značná Světlo, o kterém všichni mluví?

 

Jsou to elektro-magnetické vlny informací, vysoce nabité částice, nebo-li data kódovaná a projevovaná zvukem či světlem. Emituje je vždy centrální zdroj. Střed Země pro obyvatele Země, centrální hvězda (častěji však ve Vesmíru dvě až tři, méně často pak více hvězd, někdy také označováno za Svatou Trojnost) – Slunce pro „své“ planety každé sluneční soustavy, Velké Slunce pro svá Slunce, Galaktický střed pro Velká Slunce apod. Vše je však propojeno zároveň, takže v určité míře sbírá data například od Galaktického středu i sama planeta Země. Využívá se k tomu galaktických či interdimenzionálních bran i retranslačních stanic.

 

 

3)      Co vlastně Vzestup a všechen ten humbuk kolem roku 2012 znamená?

 

Je to natolik silné a významné z toho důvodu, že dochází k určitému souběhu událostí.

Jde údajně o proudění velmi silné, fotonové energie, která vychází z centrálního Slunce a naši planetu halí přibližně 2x za platónský rok (25.920 let), tedy přibližně vždy po 11.000 rocích a trvá po 2.000 let. Platónský měsíc, nazývaný také „Věk“ zabírá jednu dvanáctinu roku. Na planetě Zemi dochází vždy ve Věcích Vodnáře a Lva k „p-osvícení“, což lze brát v tomto smyslu doslova. Dochází k prudkému vzestupu civilizace, objevuje se řada nových myslitelů i postupů. Této době však předchází doba mohutného čištění a vymetání smetí… vše má tendenci navrátit se k původnímu. Tráva je zelenější a lidé lidštější. Lidé hodní se stávají ještě hodnějšími, lidé zlí ještě agresivnějšími a nepříčetnějšími… Nic na tom nemění ani fakt, že návrat fotonového pásu byl mnohými očekáván v plné síle ještě do konce 20.století.

 

Zároveň však hraje roli i poloha k centrálnímu středu galaxie, zřejmě černé díře, kolem které naše sluneční soustava obíhá přibližně 225 milionů let v jakési sinusoidě. Při posledním zarovnání (kolem roku mínus 9300) se potopila Atlantida…. Slunce tehdy bylo v zákrytu nejblíže galaktickému středu, nyní je nejdál… proto se lidstvo ponořilo do maximální temnoty materialismu. Ale drží ji nad hladinou tisíce přítomných Mistrů a indigových!!! Země je ke galaktickému středu spirálovitě přitahována a nakonec v něm po mnoha miliardách let skončí a zanikne, pokud ji dříve zcela nepohltí naše hvězda. Právě koncem roku 2012 bude naše sluneční soustava křižovat rovinu rovníkového „disku“ galaktického jádra, který vyvíjí maximální gravitaci, což je další důvod silného působení na naše Slunce.

 

4)      Odkud energie proudí?

 

Jedná se pravděpodobně, jak jsem již uvedl, o průnik dvou energií. Na straně jedné zvětšujícího se toku tzv. fotonů z centrálního Slunce (za nějž je několika učenci považován Alcyon v souhvězdí Plejády, kolem kterého by měla naše sluneční soustava za 1 platónský rok oběhnout, více o tom badatelé jako J.C. Sola, podle nějž je naše Slunce součástí hvězdného systému Plejády, F. W. Nessek, jenž tvrdil, že všechny hvězdy této skupiny se pohybují stejným směrem s rozptylem 5,5 úhlové vteřiny (mimochodem právě 5 je číslo Člověka, 555 pak má být označení Lidstva), dále E. Halley, který po prostudování plejádského souhvězdí přišel na to, že minimálně několik hvězd není ve svých základních pozicích tak, jak je definovali staří Řekové, nebo P.O. Hesle. 

 

Na straně druhé pak energie z galaktického centra, galaktického středu. Někdy se hovoří o speciálním hvězdném prachu z tohoto středu a tedy době temnoty, když Země „prolétává“ galaktickým rovníkovým prstencem. Podle starých civilizací má jít o tzv. „podsvětí“. Právě podle Mayů Země v této době právě překonává shora galaktickou rovníkovou osu, 21. 12.2012 se ocitne v jejím samém středu a pak bude pokračovat do hladiny pod tímto prstencem. Podle zatímních poznatků astronomie a astrofyziky se v centru rovníku galaktického středu nachází maximum hmoty, čili také maximum gravitace, Slunce (a Země) budou mohutnou silou touto gravitací ovlivňovány!

 

Ve hře jsou podle mne však ještě energie ze Síria a dalších hvězd. Fatální úlohu při vzestupu má právě pozice a úhel ve směru ke galaktickému středu, tou se vyznačuje shodou mnoha okolností tedy právě naše, aktuální etapa času. Možná znáte bezpečnostní typy klíčů do bezpečnostních dveří či trezorů. Klíč musíte zasunout přesným způsobem, často i druhý a třetí zároveň. Teprve když jsou všechny klíče ve správném úhlu a správných otvorech, dveře se otevřou. Stejně tak je tomu nyní, v roce 2012 se klíče dostanou do správných úhlů a otvorů… Jinými slovy to znamená, že je to prostor či určité souřadnice, které jsou naplněny energiemi a z nich vyplývajícími událostmi. Jakási osnova, do které se jednotlivé planety svým kruhovitým, resp. spirálovitým pohybem kolem svého středobodu vnořují. Důležité je to, že se galaktický střed, naše Slunce, Země i galaktický anti-střed (tedy jakýsi harmonizační bod na druhou stranu od Země, než je galaktický střed, náš vesmír je bipolární), souhvězdí Plejády se svou centrální (podle některých zdrojů umělou černou, viz. některé tibetské okultní řády Černé Slunce, nacistická mystika aj.) hvězdou Alcyon, ocitají v jedné přímce.

 

5)      Kolik lidí již vnímá změny na svém vlastním těle?

 

Jejich počet se neustále zvětšuje, těch, kteří vnímají částečně a postihují je například různé nevolnosti, je asi šestina až pětina, jsou ale zatím nevědomí, většinu zatím ani nenapadlo dávat tyto nevolnosti do souvislosti s celoplanetárním či kosmickým děním. U dětí pak „cítí vesmír“ více jak polovina. Těch, jejichž těla se opravdu transmutují a prodělávají většinu příznaků tak, jak jsou dále uvedeny, jsou asi 3 % a tento potenciál v sobě nese podle mých bádání až 22 % lidí. Pokud se vám toto číslo blíží 1 440 000 000, pak si jistě vzpomenete na 144 000 spravedlivých z Bible. Velkou roli na tom, kdo a v jaké intenzitě transformaci vnímá nese genetická výbava, která je vyjádřením duchovní úrovně té které bytosti.

 

 

6)      Jaký je časový plán?

 

Hovoří se o tom, že transformace probíhá již od roku 1998, kdy došlo k srovnání do přímky, některé zdroje však uvádějí již roky 1988 a 1989. Ze změn v tehdejším Československu lze vytušit, jak perfektně je naše území sesynchronizováno s těmito energetickými předěly. Faktem však je, že samo Slunce má šířku poloviny stupně a tak podle této matematiky může dojít ke konvergenci někdy mezi lety 1998 a 2016. Mayové, zběhlí v matematice a astronomii, však trvají na svém. Zimní slunovrat 2012. 21.12.2012. Vzhledem k předchozím bodům jsem však přesvědčen, že to je pouze mohutný začátek dalších dějů, něco jako startovací zážeh, nebo ohňostroj. Existují také zmínky, že v gregoriánském kalendáři došlo k určitému posunu a rok 2012 je v podstatě rok právě probíhající, tedy 2008. Nemám k tomu dostatek relevantních informací, ale vyloučit to nelze.

 

 

 

7)      Souvisí nějak toto dění s časem a vnímáním času?

 

Ano. Velmi. Čas totiž neběží tak, jak se lidé domnívají, lineárně. Čas je přímo úměrný našemu vědomí. Čas nesměřuje dopředu a dozadu, ale dovnitř nás a mimo nás. V této době si ho více uvědomujeme, více pociťujeme jeho tlak, neboť velmi intenzivně směřuje dovnitř nás. 

 

8)      Je pro tohle všechno nějaká opora ve starých knihách?

 

Tak mnoho jich zmizelo, některé shořely při úmyslně založených požárech a další jsou uloženy u ledu v rozsáhlých vatikánských knihovnách. Faktem však je, že vše lze dohledat i tam, kde je vše nejvíc zaobaleno a zmytizováno. V Bibli. Kdo je vlastně Syn Boží? Spasil nás tím, že zemřel na kříži Právě při zimním slunovratu se Slunce, kupodivu právě na 3 dny zastaví a pak znovu ožije, začne stoupat. Staří Egypťané a další civilizace uctívali jako svého Boha Slunce. Ano, vždyť je to právě Slunce, které oživuje. V angličtině se syn (son) i Sslunce (sun) vyslovuje jako san. A vida, tedy son of God, syn boží, nebo také Slunce Boží. 21. prosince slavíme zimní slunovrat a po třech dnech podle Bible Ježíš (Slunce) vstal z mrtvých (což slavíme o Velikonocích, aby to nebylo tak nápadné), to je náhodička! Máme zde 24. prosince oslavu narození Ježíška, že? Ano, v Bibli se ve skutečnosti hovoří o kosmologických záležitostech. Je to předmětem nejpřísnějšího utajení, vždyť co by pak klerici přednášeli v kostelech? Fyziku? A co se vlastně stalo v bájném Edenu, Ráji, nebo také Paradise (což znamená v blízkosti Isis, zřejmě v blízkosti Černého Slunce, nebo černé díry galaktického středu)? Adama a Evu uštknul had a oni okusili jablko ze stromu poznání. Pokud zjistíme, že ekliptice Slunce se velmi často říká hadí hůl, pak je nám vše mnohem jasnější. Ano, i naše dávné předky postihla „transformace“, kouslo je Světlo galaktického středu a oni poznali pravý stav věcí. Když již věděli, jak se věci mají, nemohl je jen tak někdo podvádět a je jen logické, že pak odmítli sloužit tehdejším pánům, tzv. bohům. A ti je vyhnali z Ráje.

 

9)      Došlo již k něčemu podobnému v historii?

 

I když je co do okolností tohoto vzestupu tato doba v podstatě unikátní, přesto došlo k podobným procesům několikrát. Avšak podle dostupných záznamů ještě žádný neskončil úspěchem. Většinou znamenala tato doba na dlouhou dobu KONEC života na této planetě. Jak se praví v posvátných védských naukách, na konci kalijugy, tedy doby, ve které právě nyní žijeme, se objeví Kálí, bohyně stvořitelka a ničitelka, aby smetla všechny zmetkovité zlomky duchovně mrtvého lidstva a uprostranila cestu novému cyklu světla a míru.

 

10)  Existují bytosti, které pomáhají s transformací přímo v lidských tělech?

 

Ano! Právě nyní je na Zemi velká spousta duchovních bytostí z vyšších dimenzí i andělů v lidských tělech. Mají burcovat, aktivně napomáhat s transformací a pomáhat lidem probudit se. Není to pro ně vůbec lehké, sestoupit do tak hrubých vibrací. Jsou jich zde již milióny. Budeme o nich dále řeč zejména pod heslem „indigoví“.

 

11)  Je tato doba spojena s nějakým druhem záření?

 

Určitě. A v naší době dokonce velmi pravděpodobně hned s několika druhy záření. Diskutuje se však o tom, zda je toto záření pro normálního člověka nebezpečné. Podle informací, které mám poslední dobou k dispozici, začínám nabývat dojmu, že je nebezpečné pro NEPŘIPRAVENÉ. A to poměrně značně. Řada lidí tak zřejmě během následujících let onemocní či zemře, konec konců se domnívám, že stoupající vlna rakovin na přelomu 20. a 21. století je toho přímým důsledkem. To ale samozřejmě není záměr ani smysl transformace. Bude probíhat „přirozená selekce“. To, na jakou stranu se zařadíte, nezáleží v této chvíli již příliš na vás. Částečně to může ovlivnit vaše duchovní praktika, z velké části to však je odvislé od vašeho vesmírného původu a genetické zátěže, míře „hříchu“ nebo také fyzických miasmat a důležité je také to, zda je vaše DNA blíže magnetické, nebo elektrické polaritě.

 

Měli bychom však nezbytně změřit svůj pohled na záření a přestat se ho bát. Vždyť čeština má krásný obrat „ty dneska záříš“ a neznamená to nic negativního, naopak. Je pravděpodobné, že i osvícení lidé vydávají jistou formu záření, možná i radioaktivního, vzpomínáte na ty žluté koláče kolem hlav světců na obrazech? Vědci si také stále mordují hlavu s tím, jak se vlastně dostal otisk těla ukřižovaného na Turínské plátno. Na plátně nejsou stopy po žádném barvení látky či malování a nanášení barvy na povrch. Právě jakási forma ozáření látky by tuto záhadu poměrně dobře rozluštila, byť nejnovější výzkumy naznačují, že otisk může patřit význačnému učenci Leonardu da Vincemu. Četl jsem však i možnost, že právě smíšení aury zasvěcenců a osvícenců s fotonovým zářením způsobí, že oblast kolem hlav začne viditelně zlatě zářit.

 

12)  Bude se toto období týkat i dalších planet?

 

Ano v tom smyslu, že budeme vliv dalších planet na Zemi výrazněji pociťovat. Byť vědci tvrdí, že vliv záření dalších planet naší sluneční soustavy či hvězd je zanedbatelný, opak je pravdou, jak již to v dnešním vědeckém paradigmatu bývá. Podobné účinky, jako třeba Měsíc, mají i další planety.Vliv ostatních planet bude lépe vnímatelný tak, jako když do dobře sehraného orchestru přijde nový hráč, ihned je poznat, pokud hraje dobře, nebo špatně. V chaosu, ve špatném orchestru, nikdo nepozná a neuslyší, jak hraje. A naše kosmická soustava se začíná setsakra sehrávat a harmonizovat. Panující chaos je předobrazem řádu a pořádku.

 

13)  Některé zdroje mluví o převrácení pólů?

 

Ano, při podobných konstelacích k převrácení pólů skutečně došlo, avšak k této převratné události je třeba dalších součástí, které v této chvíli zatím splněny nejsou. Je však možné, že náklon Země se bude pomalu zmenšovat a pak zcela  zmizí,  čímž přijdeme o střídání ročních období, každá lokace bude mít své „jedno stálé“. Česká republika by měla dopadnout velmi dobře s obdobím „stálého jara“ kolem 21 stupňů.

 

14)  Bude narušena funkce některých přístrojů?

 

S největší pravděpodobností přestanou postupně fungovat přístroje na elektrickou energii a v případném přepólování může nastat problém se samotnou výrobou a vedením elektrické energie. Problémy se poprvé ve větší míře projeví podle mých zdrojů kolem roku 2015. Pokud nějaké, funkční by měly zůstat pouze malé solární okruhy, větrné elektrárny a okruhy vodních zařízení..

 

15)  Projeví se nějak fotonové záření v noci?

 

Ano, podle některých úvah noce zmizí. J Fotony jsou tak obrovský zdroj Světla, že prostě budeme mít den i v noci. To samé se týká tepla. Slunce tedy na zhruba 2.000 let bude prakticky nadbytečné.

 

16)  Co mohu udělat pro to, abych prošel Vzestupem?

 

Pokud napíši, že je již nyní rozhodnuto, kdo projde a kdo ne, bude to znít příliš fatálně. V každém případě je velmi důležité naslouchat svému fyzickému tělu a dopřávat mu, čeho si žádá. Poslouchat svou intuici i vnitřní hlas. Za každou cenu se udržet v energiích Lásky a Soucitu. Budete procházet těžkými zkouškami, jak to ve skutečnosti se svými postoji máte. Snažte se maximálně odblokovat špatné rodinné a společenské vzorce, někdy také mluvíme o osudovém a karmickém předurčení. Úspěšné završení tohoto bloku otvírá osmou spirituální čakru nad hlavou člověka. Meditujte a modlete se. Udržujte své tělo v čistotě a zdatnosti. Hledejte sobě rovné. Nenajdete-li, kráčejte sami do té doby, než je najdete. Vzdělávejte se. Odolávejte masmediální propagandě. Nenuťte své názory nevědomým…

 

Důležité je uvědomit si tuto věc: planeta Země v tuto chvíli již sama má na to, aby sama vzestoupila do úrovně 5. dimenze. Ovšem nemůže tak učinit, aniž by do páté dimenze vstoupili i její obyvatelé. Buďto to tedy v nejbližší době dokáží a vzestoupí spolu, nebo se jich planeta jako škůdců sama nakonec zbaví.

 

17)  Je rozdíl v dopadu transformace na muže a ženy?

 

Nedá se říci. Jedním z cílů transformace je však spojení mužské a ženské složky osobnosti, spojení dvou šroubovic. Mužské, spíše elektrické a tedy levotočivé a ženské, spíše magnetické a tedy pravotočivé energie. Právě proto se nám v dnešní době zdají ženy příliš mužské a muži příliš zženštělí. Je to přirozený proces a je to tak dobře. V tom se například liší indigoví od ostatních lidí, mají převažující magnetickou, ženskou složku. Právě z toho důvodu, že na Zemi musí znovu přijít vláda Ženy. Muži neumějí jinak, než vzájemně přebíjet svá ega, svou elektřinu, větší a větším výbojem, válkou, agresí… Je to ženský magnetismus, kterého je třeba. Orgánem, který má spojení zprostředkovat a v některých dílech je nazýván „Severní branou“, je šišinka mozková, která začala atrofovat. Její regenerace znamená, že se u muže či ženy propojí a nastolí se rovnováha elektrických (neboli plusových) a magnetických (neboli minusových) sil. A o tom je vlastně celé osvícení, kundalini a další spirituální terminus technicus.

 

18)  Co mám dělat se svým strachem, které ve mně celá tato problematika vzbuzuje?

 

Prožijte si ho, dopřejte si ho. A nechte ho odplynout… vše je v kosmickém řádu. Narodili jste se a zase zemřete, tak to prostě bylo a je. Avšak váš zárodek života, jedna z vašich částí, žije věčně. Nic na tom, že si to možná nebudete pamatovat. Jednou stejně nakonec pochopíte…

 

 

19)  Je možné, že tzv. transformaci nakonec způsobuje jen mohutné nasazení elektromagnetických zbraní v podobě vysílacích věží mobilních telefonů, radarů a další techniky?

 

Naučil jsem se nikdy nic nevylučovat předem. Ano, možné to samozřejmě je a do určité míry se to podle mého názoru i děje, probíhají pokusy s masivním ovlivňováním lidské psychiky a myšlení, jehož jsou mobilní telefony jen malou součástí. Avšak tím základem pro probíhající změny je opravdu kosmická situace, druhá strana (tedy „temné síly“, které zatím na planetě vládnou) se těmito operacemi snaží evoluční proměnu spíše pozdržet, zastavit ji nelze a myslím, že je jim to známo. (Více o tom budu mluvit v 2. díle tohoto díla.)

 

 

20)  Mají smysl nějaké prosby a modlitby?

 

Určitě! Modlete se za co největší pochopení a milost pro lidskou populaci i pro planetu Zemi, byť ta si poradí i bez nás. Prokazujte vděčnost Univerzu za život a za možnost být při tom v této úžasné době vesmírné galaktické party!

 

21)  Někteří se dostanou na tzv. Kristovskou úroveň vědomí, co to znamená?

 

Vaše vědomí začne fungovat multidimenzionálně, budete vědět co bylo, je i bude. Dokážete šestým či sedmým smyslem konat úspěšná rozhodnutí a vybírat pro sebe ty správné kamarády, zaměstnance, partnery. Ruku v ruce s tím se budou objevovat různé duchovní dovednosti, jako jsou telepatie, energetické léčitelství, nebo dokonce levitace či bilokace (pobývání na dvou místech zároveň v jeden okamžik).

  

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...


Cukor   |   2010-06-14  (19:26)
50%  
mínus plus
   Pozdravujem Vas pan Masek aj pan Chelemendik.....spomenula som si tu zrazu na detsku starobylu hru . Ked prisla jar,deti vysli na luku a drziac sa za ruky spievali: Zlata brana otvorena
zlatym stlpom podoprena
kto do nej vojde
kto kluce najde
ci je ona lebo on
ten musi ist z kola von....

Aka jednoducha asociacia .-)....pan Masek,vtedy tie deti nesmeli "vojst do brany",lebo to bol koniec hry,odstrcili ich a stali bokom. Dnes,ked su uz velke naopak,do tej zlatej brany by vstupili velmi velmi radi....ale kadial ? Vsade okrem komercnej ezoteriky a nejakych chorych chalingerov ,predavacov bozskej energie v akciach (ano,aj to som zazila,je to neuveritelne )
Kde su ti dobri ucitelia ? cas sa krati..


Maximus   |   2010-09-15  (11:11)
55%  
mínus plus
  Viedeo rozhovor ma celkom zaujal, ale po precitani odpovedi na otázky som zostal sklamany, pán Masek sa dostal so svojimi bránami, anjelmi, nadprirodzenymi bytostami a zalubou v Biblii klesol skoro na uroven vesmirnych lidi.Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |