Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Ivan Václav - Prečo je možné použiť teóriu chaosu ako psychologickú zbraň hromadného ničenia? - chelemendik.sk

 

Ivan Václav - Prečo je možné použiť teóriu chaosu ako psychologickú zbraň hromadného ničenia?

2020-07-31  (11:25)

 - Ivan Václav - Prečo je možné použiť teóriu chaosu ako psychologickú zbraň hromadného ničenia?


Dobrí deň alebo skôr večer!

Páči sa my, že na vašej stránke sa dá prečítať viac,
ako sa dá vypočuť a vydieť v našich masmédiach.
Prečítal som si práve váš článok Slovenské Kosovo,
a som presvedčený, že situácia je oveľa horšia.
Som tak trocha paranoik, ale pre mňa je nezmyslom
práve to čo dáva zmysel a naopak.
Madarský extrémizmus a Polské nepodpísanie
Lisabonskej zmluvy sú imaginárne hodnoty alebo
udalosti reálneho štvorca V4, v ktorom je Slovensko nulou
a Česko jednotkou. Slovensko, Rumunsko a Srbsko
je imaginárny trojuholník z absolútnou hodnotou M = 1000.
EU má 27 členov kvôli tomu, že hodnota 27 je nutná
na algebraické riešenie polynómu tretieho stupňa.
Koňom je Nemecko pretože má človeka vo Vatikáne,
a budúce udalosti môže mať pod kontrolou.
Ale to všetko je v podstate len strategická hra,
na oklamanie tých inteligentnejších.
V prílohe vám posielam jeden text, ktorí som napísal
len kôli sebe, a ak si ho prečítate, pochopíte, prečo je
problém rozprávať sa o týchto udalostiach otvorene.
Ale ak bude treba, napíšem aj viac.

Ivan Václav

Ivan Václav - Prečo je možné použiť teóriu chaosu ako psychologickú zbraň hromadného ničenia?


Každý človek, ktorý nieje pánom svojich myšlienok je nútený svoje vnemy pripodobňovať,
aby rozumel tomu čo sa práve deje, čo sa dialo a čo sa bude diať.
Ale aj myšlienka ako taká je len nástroj ľudského ducha.
Preto sa človek na jednej strane pridŕža zmyslových vnemov daných od prírody,
teda ich vie prirodzeným spôsobom vyhodnotiť, a na strane druhej
má snahu vzdať sa myšlienok, ktoré vyhodnotiť nevie.
Ak je človek neustále bombardovaný myšlienkami, ktoré nieje schopný vyhodnotiť,
musí hľadať riešenie, pretože tento stav ducha je mimoriadne nepohodlný,
a mohlo by sa stať že človek sa začne správať nezmyselne.
Takáto a podobné vlastnosti človeka sa prejavujú na jednej strane ako spoločné vedomie spoločnosti, na strane druhej ako vnútorný rozpor jednotlivca.
Je to však možné aj otočiť, a v prípade že vnútorný rozpor dokáže jednotlivec vyriešiť,
môže svojim riešením spoločnosť osloviť, ale môže spoločnosť aj manipulovať respektíve
zmeniť stabilné spoločné vedomie na rozpor v spoločnom vedomý.
Tým akoby dochádzalo k rýchlemu preklápaniu logického obvodu
„ ja / spoločnosť a súčasne spoločnosť / ja “
a v určitom okamihu sa spoločenský systém stáva nestabilný.
Táto skutočnosť následne vytvára chaos v myslení, ale je to len chaos vedomia,
pretože istota z akou bola vnímaná myšlienka dostala relatívnu podobu.
Relatívna podoba je však nie z pohľadu času, ale z pohľadu iného pochopenia, alebo viacúrovňového významu.
Pri strategických plánoch, ktorých cieľom je ovládnuť masu ľudí sa s týmto javom počíta,
a doteraz sa vždy uvažovalo vopred, čo bude potom.
Pravidlom moci je:
Moc má ten, kto pozná racionálny základ konštrukcie celej spoločnosti.
Ovládaný je ten, pre ktorého je racionálny základ skrytý, respektíve ten,
pre ktorého sú spoločenské udalosti, javy a zmeny iracionálne.

Teda im nerozumie, ale ich rešpektuje a podvedome sa im prispôsobuje.
Ak zvážime, že jediný racionálny základ života je žiť a prežiť, a druhým faktorom života je
žiť pohodlne, potom schopnosť človeka myslieť je len nástroj na dosiahnutie tohto cieľa.
Kým snahu žiť a prežiť má každý danú od prírody, žiť pohodlne je už proces myšlienkový.
Preto klimatické zmeny, energie, náboženstvá, riadené vytváranie chudoby tak duchovnej
ako aj fyzickej a pod., sú výsledkom myšlienkového procesu, a ako myšlienkový proces sa dá všetko opäť použiť alebo zneužiť, ako výsledok snahy žiť a prežiť pokiaľ možno pohodlne.
Moc majú zväčša ľudia ktorý nemusia mať mimoriadne vlastnosti, ale ktorý poznajú relatívne
jednoduché pravidlá moci.
Teória chasu ako psychologická zbraň, je prakticky opäť len nástroj ľudského ducha
na dosiahnutie cieľa, a použitie tejto zbrane je zvlášť jednoduché v prostredí, kde ľudia
strácajú zmysel pre skutočnú, prirodzenú, existenčnú realitu.
Z psychologického hľadiska je vytváranie imaginárnych hodnôt účelné len dovtedy, dokiaľ existuje reálna potreba ich tvorby, a je im možné porozumieť.
V opačnom prípade sa imaginárne predstavy a hodnoty stávajú zneužitelné,
a stávajú sa zdrojom nie reálnej potreby spoločnosti, ale premysleným a v súčasnosti doslova priemyselným nástrojom moci, a samotná magická a nezmyselná moc dostáva reálnu podobu.


Ak jednotlivec stráca reálnu myšlienkovú väzbu na takéto reálno/imaginárne a
iracionálno/magické hodnoty, je len otázkou času, kedy sa táto myšlienková väzba zneužije.
Obrovský rozpor reálnych podôb spoločnosti, rozpor v jeho imaginárnych a iracionálnych hodnotách, a vzájomný rozpor vo vzájomných polohách takýchto hodnôt potom vytvára ľudskému zdanlivo jednoduchému chápaniu akýsi neuchopiteľný štvor a viac rozmerný myšlienkový priestor. Ten generuje však ďalšie otázky a už z ťažko riešiteľného
polynómu štvrtého stupňa sa stáva už akoby úplne neriešiteľný polynóm stupňa piateho.
V starom grécku a možno ešte dávno dávno predtým sa takýto stav mysle jednoducho zakreslil ako súčin, alebo ako riešenie kvadratickej rovnice. Súčin má totiž význam
spájania dvoch na prví pohľad nesúvisiacich vecí, ako je spájanie reálnych a imaginárnych hodnôt, kým kvadratická rovnica je už riešením vyjadrenia tohto spojenia.
Spájanie a vôbec uvažovanie o zmysle zmyslov, vrátane schopnosti myslieť a rozmýšľať,
je však nielen povinnosťou vedcov.
Občas samotná hra myšlienok je z času načas aj hrou bláznov, keď z celého ľudského
n-rozmerného priestoru bytia sa programovo stáva palica mám-nemám,
chcem-nechcem, musim-nemusím alebo chlieb a hry, chlieb a víno a podobne.
V takomto prostredí je viac než jednoduché použiť virtuálnu teóriu všetkého možného aj nemožného v praxi. Občas sa stane, že človeka zmysli klamú, ale je treba vedieť,
že klamať môže aj šiesty zmysel, a síce naša myseľ.
A na to stačí aj palica,
čo má len dva konce.

Netreba zabúdať že teória chaosu ako psychologická zbraň,
je matematická funkcia v praxi.
Do tejto funkcie sa vkladá rozpor.
Rozpor je znamienko mínus a tento rozpor je relatívna hodnota.
Teória relativity vraví, že nevieme z istotou povedať aká veľká je nula.
A už vôbec nevieme nulou deliť.
Vieme len pripraviť konštanty a celé to preklopiť naruby.
Ak je platný deterministický princíp,
potom sa stačí zamyslieť.
Nielen spoločnosť dotvára mňa,
ale aj ja dotváram spoločnosť.
Tak ako aj DNA, ktorá sa delí a násobí, robí súčty a rozdiely dovtedy,
kým nepríde na to, že celý proces bol len omyl.

Riešenie teórie chaosu ?


Moc je hra a hra je hrou, Život nie je hra, a už vôbec nie
ak má zmysel pre všetkých. je Phytagorova veta. Každý
Spýtajme sa aké %, koľko je tých, a kde sú, človek by mal vedieť, že aj
tí čo vymýšľajú pravidlá tejto hry. trojuholník moci môže byť len nula.
Niektorý blázni Tí čo majú moc nemusia vedieť,
chcú len slušne žiť, že 2 + 2 = 2x2 a už vôbec tomu
a nerobiť, nemusia veriť. Chaos majú v rukách
niektorý chcú robiť, práve preto, že ľudia vedia len to
a nemôžu slušne žiť. čomu veria.


Ak pripustíme, že na teórii relatívnosti všetkých teórií stojí ľudská schopnosť bojovať
o život svoj, a rovnako o život ľudí, ktorým vďačí jedinec za svoje existenčné pohodlie, potom ku existenčnému pohodliu patrí okrem občasného ničnerobenia, aj občasné
ničnemyslenie. Kým ničnerobenie končí fyzickým hladom, dá sa povedať že ničnemyslenie ako imaginárna alebo iracionálna činnosť končí iracionálnymi hodnotami, ako napríklad
predsudky, povery, duchovia a podobne. Samotná podvedomá túžba a boj o svoj život
v konečnom dôsledku učí človeka ako narábať tak z ničnerobením ako aj ničnemyslením.
Potom uvažovanie v tomto prostredí sa dá nazvať ako duchovné myslenie,
pretože heslo chlieb a hry sa stáva prvkom myšlienkovej sústavy a nie výzvou na
pochopenie a naplnenie jednoduchého hesla.
Ak však ľudom uvažujúcim v štvorrozmernom myšlienkovom priestore
( mám pravdu-nemám pravdu alebo majú pravdu-nemajú pravdu) poviete,
že povedzme ducha mysliaceho človeka symbolizuje šesťrozmerný myšlienkový priestor,
ste okamžite preňho satanom, diablom a neviem čím všetkým práve preto, že ste už len krok od sedmičky, a tomuto človeku sa začínajú rúcať všetky imaginárne hodnoty ktorým síce nerozumel, ale spoločnosť ho nepriamo donútila sa podriadiť týmto imaginárnym alebo
iracionálnym hodnotám. Tým že tieto hodnoty sú usadené hlboko v podvedomí,
stáva sa ich verejné pretriasanie nebezpečným a to narastajúcim rozporom spoločnej idei,
alebo rastúcim rozporom spoločného filozofického základu.
Ak sa z ľudskej prirodzenej schopnosti žiť a prežiť, stáva myšlienka žiť a prežiť pokiaľ možno pohodlne, buduje sa moc, a tá môže mať opäť len svoje pravidlá, a teda buduje
sa moc nad mocou.
Takýto spoločenský rozpor dokáže pri správnom mediálnom nasadení napáchať
oveľa väčšie škody ako obyčajný extrémizmus založený na nepochopení zložitosti
vzťahu jednotlivca a celku. V spoločnosti ako celku sa nešíri spoločné spoločenské vedomie
ale začne sa šíriť aj spoločný spoločenský strach, ktorý však už nemá jasne definované pravidlá, tak ako má definované pravidlá povedzme spoločná viera.
Dá sa povedať, že tak ako ničnerobenie vedie k prázdnej chladničke, tak ničnemyslenie
vedie ku prázdnej duši. Oba dôsledky sa však z pozície moci dajú programovo a premysleným spôsobom dosiahnuť, ak účelom moci je moc samotná, teda ak účelom moci je nie vládnuť spoločnosti, ale ovládnuť masu ľudí.
Ak by človek mal desať slov a každé slovo desať významov, musel by byť génius
aby mohol bežne komunikovať z iným človekom a aj sám zo sebou, teda z človekom
pre ktorého je slovo len životným teda existenčným doplnkom.
Preto je možné aj slovo použiť na vedomé, ale aj nevedomé vynútenie si moci človeka
nad človekom, a v konečnom dôsledku spôsobiť obrovský chaos.
Slovo totiž prestáva byť dôveryhodné, a ak aj skrytý význam symbolov sa dostáva do
reálnej a pochopiteľnej polohy, dochádza v samotnom človeku k myšlienkovej deštrukcii relatívne dobre vybudovanej imaginárnej myšlienkovej stavby.
Vytriezvenie je vždy ťažké a veľa krát už nemožné, pretože okrem boja z prežitými a hlboko
zakorenenými omylmi treba aj reálne žiť, a často ostáva deformovaná aj od prírody daná
schopnosť a túžba žiť. Rozdiel v moci magickej a iracionálnej a moci reálne nevyhnutnej je v tom, že reálne nevyhnutná moc by sa mala venovať plnohodnotnému životu všetkých členov spoločnosti a dostatočne rázne a premyslene chrániť spoločnosť, teda magickú moc
verejne odhaľovať a pranierovať. Kým povedzme magická aj reálna moc vraví o klimatických zmenách a ochrane ovzdušia, reálna moc hľadá zmysluplné riešenia ale magická moc má riešenie už dávno. Kým magická moc mlčí o znížení počtu obyvateľov planéty, reálna moc je ticho, lebo ešte nenašla riešenie.


Nech sa nenechá nikto pomýliť tým že si bude myslieť, „magická moc má sídlo vo Vatikáne“. Ja si myslím, že vo Washingtone, a určite nie v Bielom Dome.
To čo je dôležité na celej teórii všetkých teórií je otázka ?
Ak môžeme pomocou Phytagorovej vety otočiť teóriu relativity naruby,
a súčasne tvrdiť, že existuje univerzálny princíp, môže byť proces DNA a života
obrazom nášho myslenia ? alebo môže náš naučený spôsob myslenia ovplyvňovať DNA ?
Kto si kope svoj hrob dôkladnejšie, buran alebo intelektuál ?
To žiadnu moc zrejme nezaujíma. Ani nemusí, pretože žiť treba tu a teraz.
A tragédiou každej doby je, že zmúdrie až keď sa pominie.
Takže, dávam zbohom každej múdrosti minulej a odmietam myslieť na čokoľvek čo bude.
Apolitické strany z kresťanstvom v srdci ?
To je skutočný európsky problém. Určite nikto, kto súhlasí z vyššie napísaným
textom nepochybuje o tom, že sú to blázni. Nechcú v podstate nič iné, len
pohodlný nástroj moci. Bez ohľadu na to, či svoje postoje a hodnoty prezentujú vedome
alebo nevedome, sú hnacím motorom biznisu, v ktorom je jednoduchý akokoľvek slobodný človek len otrokom. Ich žonglovanie z myšlienkami, ktoré zdanlivo majú prísnu logiku a princíp, je len spôsob ako neprezradiť svoju nemohúcnosť voči magickej moci vlastných zdeformovaných hodnôt.
Sami iniciatívne vkladajú rozpor do ústav a zákonov. Na základe tejto aktivity
zákonodarcov má súdna moc určite svoje opodstatnenie, zvlášť, ak je rozpor zmysluplnou a dobre platenou prácou pre širšiu masu ľudí nevynímajúc podnikateľov.
Ak by ľudia mrzli od zimy pretože nejde plyn a dreva niet, ukážu prstom na toho, kto sa
nechce a ani nemôže brániť. Také sú pravidlá hry.
Šermujú rastom HDP a trhovým hospodárstvom, ale nikdy nepovedia, že ich spôsoby riadenia je len výroba hlúpych, duchom slabých a ničomu nerozumejúcich.
O tom, ako bude svet vyzerať, kde bude chudoba a kde bohatstvo, sa nikdy nerozhodovalo
pri parlamentných voľbách, a už vôbec nie pri výrobnom páse.
Každý by mal vedieť, že zlomiť väz chorej dobe je plán, a ten si niekto odskáče,
ako vždy keď nikto nemá riešenie. Ale ani v Bruseli nie sú hlúpi. Vedia odkiaľ vietor fúka a čakajú čo bude. A ak sa dačo stane, už teraz kujú plány ako vyjsť zo zdravou kožou a čistý pred budúcou históriou. Tí, ktorých sa to vôbec netýka, ani netušia že sú obeťami neschopných politikov, a neschopný politici len obeťou nikde nepôsobiacich šedých eminencií. Každý by mal vedieť, že ani tá najchudobnejšia domácnosť by si bez objavu sily energií nemohla dovoliť ani sklo na okne, nie to ešte smaltovaný riad.
Všetci ľudia by mali vedieť, že druhá svetová vojna nebola hon na židov a nebola ani o idei.
Bol to boj o moc a vládu nad dovtedy neslýchanými možnosťami, ktoré mohli poskytovať a aj poskytujú zdroje energie. Hitler bol len naivný blbec, ktorý sa im vymkol spod kontroly.
Len existencia komunistického režimu nedovolila hyenám z USA zaútočiť otvorene na cirkev. Radšej si vymysleli mimozenštanov. Teraz, keď sú USA postupne odrezávané
od bohatstva sveta, chcú opäť obetovať Európu, a už roky investujú do nástrojov, ktorými
si chcú pohodlne zariadiť svoje pohodlie na úkor iných. Už dávno sú známe strategické konštrukcie, pri ktorých je človek len „otáznik“. Preto sa ľudia zmenili na otrokov. Kto je väčším a kto menším otrokom si dokáže vyhodnotiť každý aj sám. Každý si môže zrátať svoje plusy a mínusy, ktorými prispieva k teórii chaosu. Chaos nie je teória, sme to mi všetci.
Bojíme sa strachu, pretože nepoznáme pravdu. Každý čaká, že pravda je milosrdná.
Nie, pravda je taká akú nám zanechali otcovia. A naši otcovia nemohli zato, že ich
od detstva klamali. Tak ako mi klameme svoje deti, uč sa - budeš ako oni.
Nie som ochotný milovať svet, kde blázni majú moc, a naivne veriť, že moje deti tiež raz budú ako oni, totiž, že budú hyenami. Ak šedé eminencie sveta robia z ľudí štvanú zver,
a inteligencia má na to žalúdok, potom sa asi bude treba ozvať.


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |