Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Ako Hitler oklamal Československo - Seriál Pravda o 2. svetovej vojne - chelemendik.sk

 

Ako Hitler oklamal Československo - Seriál Pravda o 2. svetovej vojne

2022-01-20  (00:35)

 - Ako Hitler oklamal  Československo  - Seriál Pravda o 2. svetovej vojne

Rozhodujúcim motívom, vzťahujúcim sa  na obdobie  tajného vystúpenia  Hitlera určeného šéfredaktorom nemeckých novín bola aj snaha nasmerovať tlač z taktiky mierumilovných prísah a vzájomného pochopenia, ktorých uvoľňujúce pôsobenie sledoval v Berlíne a Mníchove, na tón agresívnej rozhodnosti. Reč bola o rozkaze psychologickej mobilizácie. Hitler opätovne  zdôrazňoval, aké dôležité je mať za sebou „silný vierou, jednotný a sebavedomý a veriaci vo vlastnú budúcnosť nemecký národ“. Súčasne zlostne útočil na kritikov a intelektuálov, ktorí rozkladali verejnú mienku.

„Čo sa týka intelektuálnych kruhov u nás, musím žiaľ povedať, že sa bez nich nezaobídeme, hoci by sa dali jedného pekného dňa odstrániť alebo urobiť niečo v tomto duchu. Bohužiaľ, potrebujeme ich.  Pri pohľade na tieto intelektuálne kruhy premýšľam nad ich vzťahom ku mne a k našej práci a cítim sa dosť strašne. Lebo odkedy sa venujem politike a najmä odkedy som sa postavil na čelo ríše, mám  iba úspechy. Napriek tomu robia zo seba bohviečo. A to je odporné.  Čo ak sa stane, že nebudeme úspešní? Ako sa potom zachovajú títo niktoši?...  V minulosti bolo mojou najväčšou hrdosťou to, že som založil stranu, ktorá aj v čase neúspechov neochvejne stála za mnou. Bola to moja najväčšia hrdosť... v takomto duchu musíme vychovať celý náš národ. Treba ho vychovať v absolútnej a neochvejne pevnej viere v to, že na konci dostaneme všetko, čo potrebujeme. A to sa dá dosiahnuť iba tak, že sa budeme obracať k sile národa, zdôrazňujúc pozitívne hodnoty národa a podľa možnosti nevenovať pozornosť   tzv. negatívnym stránkam.

Preto je nevyhnutné, aby sa práve tlač celkom slepo držala princípu: vedenie vždy koná správne!... Len tak oslobodíme národ od pochybností, ktorého ho robia iba nešťastným. Široké masy vôbec nechcú, aby sa na ich plecia kládlo takéto bremeno. Široké masy chcú len jedno: mať dobré vedenie, veriť mu, aby vo vedení neboli vzájomné rozbroje, aby vedenie vystupovalo pred nimi jednotné. Verte mi, viem celkom presne, že nemecký národ nepozná väčšej radosti vidieť ma ako vychádzam na ulicu, povedzme deviateho novembra, okolo mňa stoja spolupracovníci a národ hovorí: to je ten, to je tamten a toto je ten. Ľudia sú pokojní pri myšlienke, že všetci vedúci držia spolu, všetci nasledujú führera, lebo führer ich chráni. Možno niektorí intelektuáli to vôbec nepochopia. Ale jednoduchí ľudia... si želajú práve toto! Tak to bolo s nemeckými dejinami aj v minulosti. Národ je vždy šťastný vtedy, ak  to málo vodcov, ktorých život vyniesol hore, stoja jeden za druhým. Vtedy aj národu dole je ľahšie byť zjednoteným“.

Súčasťou procesu psychologickej mobilizácie od okamihu Mníchovskej konferencie bola aj Hitlerom urýchľovaná dynamika samotných udalostí, takže pozorovateľ sa časom sám seba pýtal, či politika nepotrebovala oddych, či sa absencia oddychu nestávala politickou normou. Z týždňa na týždeň silnel vnútorný a vonkajší tlak na bezbranné Československo. Dňa 13. marca Hitler nástojčivo žiadal od lídra slovenských nacionalistov - katolíckeho kňaza Jozefa  Tisa, ktorý bol pozvaný do Berlína - aby sa oddelil od Prahy. O deň neskôr bol v Bratislave prečítaný v slovenskom jazyku manifest (odovzdal ho Ribbentrop) nezávislosti.  Večer, v ten istý deň pricestovali do hlavného mesta ríše český prezident Emil Hácha spolu s ministrom zahraničných vecí Chvalkovským.

Hácha bol vystavený vydieraniu, ktoré Hitler neskôr s istým štipľavým zadosťučinením nazval  „háchaizácia“. Aj keď hostia boli prijatí podľa protokolu, so všetkými náležitými poctami, do ríšskej kancelárie sa dostali až medzi prvou a druhou hodinou rannou, po nervóznom dlhom čakaní, keď sa zbytočne snažili dozvedieť predmet rokovaní. Starý a chorľavý Hácha spolu s Chvalkovským po úmornom putovaní po nekonečných chodbách a sálach nedávno vybudovanej novej ríšskej kancelárie sa nakoniec dostal k Hitlerovi. Hitler čakal pred svojím písacím stolom v šere obrovskej kancelárie, osvetlenej iba niekoľkými bronzovými stojanovými lampami. Vedľa neho stál pompézny Göring a črtala sa postava Keitela. Uvítacie slová českého prezidenta vyjadrovali zúfalosť krajiny, na ktorú sa všetci vykašlali a ponechali napospas svojmu osudu. V protokole stretnutia sa uvádza:

Prezident Hácha víta führera  a vyjadruje svoju vďačnosť za to, že ho führer prijíma. Už dávno sa chcel zoznámiť s človekom, ktorého vynikajúce myšlienky často sám interpretoval a študoval. On sám bol do istého času neznámy, nikdy sa nevenoval politike a  v istom období pôsobil ako úradník a právnik vo viedenskej riadiacom aparáte... v roku 1918 ho zavolali do Prahy a v roku 1925 ho menovali prezidentom Administratívneho súdu. V tejto funkcii nemal  s politikmi do činenia, alebo ako by to povedal výstižnejšie s „politikánmi“.  Nikdy nebol personou non grata. S prezidentom Masarykom sa stretol iba raz na večeri, organizovanej pre súdy a s Benešom sa videl ešte menej. Jediné stretnutie s ním bolo poznamenané nedorozumeniami.  Všeobecne je mu celý režim cudzí. Hneď po prevrate si položil otázku, či je   pre Československo šťastím byť samostatným štátom. Minulú jeseň   mu pripadla povinnosť  postaviť sa na čelo štátu.  On, starý človek, ...verí, že zveriť osud (Československa) do rúk führera, znamená, zveriť ho do spoľahlivých rúk.

Keď Hácha skončil svoje vystúpenie s požiadavkou predsa len poskytnúť jeho národu právo na samostatné národné sebaurčenie, Hitler spustil rozsiahly monológ. Sťažoval sa na mnohé prejavy nepriateľstva Čechov, na nemohúcnosť súčasnej vlády, poukázal na zachovanie Benešovho ducha; nasledovala výčitka za výčitkou mlčanlivým „doslova skamenelým“ ľuďom, ktorí sedeli pred ním a „iba podľa očí bolo vidieť, že žijú“. Jeho trpezlivosť, pokračoval Hitler, sa vyčerpala:

„O šiestej hodine  vstúpi do Čiech zo všetkých strán nemecká armáda a nemecké vzdušné sily obsadia letiská. Sú dve možnosti. Prvá: vstup nemeckých vojsk bude s bojmi. Vtedy každý odpor bude nemilosrdne násilím potlačený. Druhá: vstup nemeckých vojsk sa uskutoční v prijateľnej forme a vtedy bude pre führera ľahšie poskytnúť Československu pri reorganizácii širokú samostatnosť, autonómiu a istú národnú slobodu...
To bol dôvod, prečo požiadal Háchu, aby prišiel do Berlína. Toto pozvanie bola posledná ústretová služba, ktorú môže československému národu preukázať...

Nasleduje hodina za hodinou. O šiestej do Československa vstúpia vojská.  Je  mu priam nepríjemné spomenúť, že na každý český prápor pripadá jedna nemecká divízia. Vojenská operácia sa nerobí v hračkárskych rozmeroch.

Na Háchovu otázku, ktorý akoby stratil dar reči, ako má zadržať pred odporom celý český národ za štyri hodiny, Hitler povýšene odpovedal:
„Vojenská mašinéria bola spustená a nedá sa už zastaviť. Musí sa obrátiť na pražské vysoké úrady. Je to vážne rozhodnutie, ale vidí pred sebou možnosť dlhého obdobia mieru medzi dvoma národmi. Ak bude riešenie iné, potom predvída likvidáciu Československa... jeho rozhodnutie je definitívne. A čo znamená rozhodnutie führera, je dobre známe“.

Keď Hácha a Chvalkovský opustili približne po druhej hodine Hitlerovu pracovňu, snažili sa spojiť s Prahou. Keď Göring, videl, že čas beží, pohrozil bombardovaním mesta a s hrubou „prostotou“ začal načrtávať obrazy likvidácie, prezident Hácha dostal srdcový záchvat a prítomní sa istý čas obávali toho najhoršieho. „Zajtra ráno celý svet bude hovoriť, že ho v noci v ríšskej kancelárii zabili,“ napísal neskôr jeden z očitých svedkov. Doktor Morell, ktorého predvídaví režiséri držali v pohotovosti,  ho však postavil na nohy. Takto sa včas podarilo odovzdať pražským úradom rozkaz – nestavať sa na odpor pred vstupom nemeckých vojsk. Tesne pred štvrtou ráno hodinou Hácha podpísal dokument, podľa ktorého „plný dôvery vkladá osud českého národa a krajiny do rúk führera a nemeckej ríše“.

Sotva Hácha vyšiel z miestnosti, Hitler stratil svoje obvyklé sebaovládanie. Vzrušene vtrhol do miestnosti svojich sekretárok a chcel, aby ho vybozkávali: „Dievčatá,“ zakričal. „Hácha podpísal. Je to najväčší deň v mojom živote. Vstúpim do dejín ako najväčší Nemec.“

O dve hodiny neskôr jeho vojská prekročili hranice a prvé oddiely vstúpili do Prahy, už o deviatej. Chodníky opäť lemovali naradostení ľudia, ale bola iba menšina. Väčšina sa odvracala alebo mlčala, so slzami bezmocnosti a hnevu v očiach, na pozadí  vľúdne mávajúcich zástupov.    V ten istý večer prišiel do Prahy sám Hitler a prenocoval na Hradčanoch. „Československo,“ vyhlásil opojený víťazstvom, „prestalo existovať.“ Celá operácia trvala dva dni. Keď britskí a francúzski veľvyslanci odovzdali 18. marca v Berlíne svoje protestné nóty, Hitler v tom čase už vytvoril Protektorát Čiech a Moravy, na čele ktorého postavil - aby upokojil západné štáty -  konzervatívca baróna Konstantina von Neuratha, považovaného za umierneného predstaviteľa. Neskôr Hitler parafoval zmluvu o ochrane Slovenska a odcestoval naspäť. Zdalo sa, že život opäť potvrdil Mussoliniho slová spred pol roka, ktoré povedal tesne pred Mníchovom: „Demokracie sú odsúdené, aby prehĺtali porážku“.


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...


qqwertyx   |   2010-09-21  (17:00)
50%  
mínus plus
  a možno, že je aj dobre, že sme sa nebránili, nemci mali omnoho silnejšiu a lepšie vyzbrojenú armúadu, bez pomoci spojencov z malej a veľkej dohody (ktoré sa na nás obe vykašlali) by sme nemali šancu, naviac by ešte pomohli maďari a zo Slovenska zobrali ešte viac územia....

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |