Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Globálny sociálny parazitizmus (100 rokov FEDu) - chelemendik.sk

 

Globálny sociálny parazitizmus (100 rokov FEDu)

2020-08-12  (15:22)

 - Globálny sociálny parazitizmus (100 rokov FEDu)Vedecké centrum politického myslenia a ideológie dňa 19. decembra 2013 v Moskve

zorganizovalo medzinárodnú vedecko-spoločenskú konferenciu na tému „Globálny sociálny

parazitizmus ( 100 rokov FEDu)“.


Konferencie sa zúčastnili vedci, pedagógovia, politici, ekonómovia, predstavitelia spoločenských

organizácií, novinári, politológovia, právnici, podnikatelia i radoví občania. Celkovo sa na

konferencii zúčastnilo viac ako 200 osôb z 8 štátov. Konferenciu otvoril riaditeľ Vedeckého

centra politického myslenia a ideológie S. Sulakšin, ktorý vysvetlil jeden zo základných pojmov

tejto konferencie – index parazitizmu. Index parazitizmu je pomer úrovne spotreby konkrétneho

štátu v rámci svetového HDP k úrovni jeho vkladu do svetového HDP. Na základe toho

môžeme štáty rozdeliť do dvoch charakteristických skupín: na parazitov (tu patrí USA, Anglicko,

Juhoafrická republika) a donorov ( takými sú napríklad Rusko, Čína, iste aj Slovensko). Dnešný

svetový ekonomický systém, zvaný aj „svetové kasíno“, je nastavený tak, že bohatí sa stávajú

ešte bohatšími a chudobní chudobnejšími. „Kasíno“ však zle gazduje a hrozí mu bankrot. Preto

ak je dobrým zvykom priať jubilantovi pri jeho okrúhlom výročí mnoho ďalších rokov života,

v prípade storočnice FEDu tomu tak nie je. Preto sa robí analýza terajšieho stavu a na jej základe

bude potrebné urobiť zmeny, ktoré by viedli k ozdraveniu a udržateľnému modelu života. Vírus

už príliš hlboko napadol živý organizmus našej planéty a hrozí, že parazit zničí svojho nositeľa.

Preto je potrebné a životne nutné ho z organizmu vylúčiť.

Z prednesených referátov sme vybrali vystúpenie ruského spisovateľa Nikolaja Starikova:

Dobrý deň, vážení kolegovia! Vo svojej prednáške by som sa chcel trochu hlbšie ponoriť do

histórie, spomenúť si na to, ako sa zakladal Federálny rezervný systém (FED), pohovoriť

o cieľoch jeho založenia a zhodnotiť, do akej miery boli do dnešného času tieto ciele splnené

a čo z toho vyplýva.

Skôr, než sa ponoríme do histórie, rád by som sa vrátil k samotnému názvu nášho

dnešného „jubilanta“ - Federálneho rezervného systému (FED). My všetci veľmi dobre vieme,

že on vôbec nie je federálny. Nie je to štátna, ale súkromná štruktúra, to znamená, že nemôže

byť federálny. Všetci tiež vieme, že rovnako tak nie je žiadnou štruktúrou rezervnou. Pretože

peniaze, ktoré on tlačí zo vzduchu, nie sú kryté ničím, žiadnou rezervou. To znamená, že nie je

ani rezervný. S tretím slovom, ktoré figuruje v názve, je ťažko nesúhlasiť – Systém. Je to naozaj

systém. Preto aj navrhujem volať ho jednoducho Systém. Jednak z dôvodu ekonomiky súčasnej

doby a tiež z dôvodu vysvetlenia jeho podstaty.

Aké boli ciele tých, ktorí vymysleli a založili tento Systém?

Po prvé, je treba povedať, že Systém bol založený o niečo skôr, než pred sto rokmi ( teda skôr

ako v roku 1913). Nechcem sa stratiť v bludisku neznámeho terénu, no hoci sa jeho založenie

v podstate datuje od spomenutého roku, chcel by som pripomenúť ešte jeden dôležitý dátum: je

to rok 1694, keď bola založená Bank of England. V skutočnosti to bolo prvé novodobé moderné

emisné centrum založené práve tam. Neskôr Veľká Británia počas určitej expanzie do USA

založila niečo ako filiálku Bank of England v Spojených štátoch, ktorá dostala názov Federálny

rezervný systém (FED). Vidíme, že systém má hlbšie historické korene. Ľudia, ktorí ho vymysleli,

nežili až v 20-tom storočí. Nenosili len cylindre, či klobúky, ale aj celkom iný odev príslušný

svojej stredovekej dobe.

Aký bol podľa môjho názoru cieľ založenia Systému? Napriek tomu, vážení kolegovia, že

hodnotíme veľmi vážne veci, zdá sa mi, že trochu kĺžeme po povrchu.

Tu sa veľmi veľa hovorilo o tom, že Systém, ktorý je založený vďaka nekontrolovanej emisii

vybraných valút niektorých štátov, dáva možnosť vysávať zdroje z iných štátov. V skutočnosti

prakticky vyciciavať zdroje z väčšiny krajín našej planéty a prečerpávať ich do pár štátov, ktoré

voláme štátmi – parazitmi. Všetko je naozaj tak. Absolútne s tým súhlasím. Otázka: Je konečným

cieľom založenia tohto Systému samotný parazitizmus, teda to, že sa zlepšuje život jedných na

úkor druhých? Podľa môjho názoru, toto je len vedľajším zámerom. Podstatu predstavuje to, čo

tvorí obsah záujmu početných vodcov a štátnych činiteľov mnohých dôb – moc nad svetom.

Tento systém je koncipovaný ako nástroj podrobenia si ľudstva, ako inštrument

nastolenia globálnej moci.

Takže, ak budeme hodnotiť Systém práve takýmto spôsobom, vtedy pochopíme jeho konečný

cieľ. Konečným cieľom nie je zlepšenie života. Je to iba vedľajší efekt. Spomeňme si napríklad

na Napoleona, ktorý bol bezpochyby talentovaným vojvodcom. Som presvedčený, že sa

nikdy nechystal ovládnuť celý svet, pretože bol človekom dostatočne rozumným. Po tom, čo

porazil svojich protivníkov za anglické peniaze útočiacich v koalíciách na Francúzsko, čo robil

Napoleon? Nútil tieto štáty vydržovať jeho armádu. Medzi iným, vyslovil tento znamenitý

aforizmus: „Ak nebudete kŕmiť svoju armádu – budete kŕmiť cudziu“.

Dnes tu vidíme presne ten istý systém: Vysávajú sa zdroje z mnohých štátov, prečerpávajú sa do

USA a Amerika má možnosť držať vojenský rozpočet prakticky rovný vojenským rozpočtom

všetkých ostatných štátov. Veľkú časť armády NATO, jej základ, tvorí americká armáda. Za čie

peniaze je vydržiavaná? Vážení kolegovia, tu vás musím sklamať, hoci si myslím, že túto horkú

pravdu poznáte aj bezo mňa. Vo veľkej miere je armáda Spojených štátov financovaná z našich

spoločných peňazí. My, ako daňoví poplatníci Ruska, financujeme armádu, ktorá núti iných robiť

nové reparačné platby pre Západ.

Je nastolený systém, ktorého naakumulované zdroje dovoľujú ohlupovať mozgy veľkej časti

obyvateľstva planéty nahovárajúc im, že vysoká životná úroveň, slušný štandard, nové diaľnice

– nie sú následkom toho, že sa peniaze prečerpávajú z jedného konca sveta na druhý. Ale je to

vraj preto, že tam je viacstranícky parlamentný demokratický systém, ktorý údajne anglosaským

národom a ich spojencom umožňuje dosahovať akési vyššie vedomie, aké nemajú iné národy

sveta. No všetko je to veľký nezmysel.

Tento nezmysel sa rozplynie ako ranná hmla len čo sa znižuje životná úroveň, pretože tieto

tvrdenia sú založené práve na vysokých životných štandardoch. To znamená, že systém nesmie

v žiadnom prípade dovoliť prepadu týchto životných štandardov bez ich určitého vážneho

seriózneho objasnenia. Za dostatočné objasnenie je považovaný vážny vojenský konflikt

a globálna ekonomická kríza, ak sa v systéme objaví a naruší jeho plánovaný chod ďalšia kríza

spôsobujúca zníženie životnej úrovne. No aby sa neustále znižovala táto životná úroveň tak, ako

to vidíme dnes, to je pre nich obrovský problém.

Teraz niekoľko slov o tom, ako sa tieto ciele dosahovali a ako sa dosahujú aj dnes. V skutočnosti

sa nič nové pod slnkom nedeje. Hovorili už o tom mnohí múdri ľudia, neostáva nám nič iné,

len s nimi súhlasiť. Dosahuje sa to úplatkami, vraždami, vojnami, informačnými lžami – ničím

iným. Takýmto spôsobom Bank of England vytvoril najprv tie prechodné štruktúry, ktoré vošli

do histórie USA pod názvom „prvá banka“ a „druhá banka“. Čiže to boli prakticky totožné

štruktúry FEDu, len pod iným názvom a s obmedzeným časovým intervalom. Dostali licenciu na

dvadsať rokov, po uplynutí ktorých americkí zákonodarcovia zastavili činnosť týchto bánk, no

dialo sa to za veľkého odporu, vrátane atentátu na prezidenta Anrewa Jacksona. Aj ďalej vidíme,

že v dejinách USA boli zabití štyria prezidenti. Ak sa zameriame na príčiny ich zabitia, vidíme, že

Abraham Lincoln, William McKinley a James Garfield, tiež John Kennedy boli zabití z dôvodu

svojich sporov s bankármi.

Nebudem sa teraz podrobne zaoberať tým, ako sa každý z nich snažil uniknúť spod tohto tlaku

FEDu, spod útlaku bankárov, spod útlaku bánk (mám na mysli súkromné emisné centrá), ktoré

sa zakladali v USA. To by zabralo celý náš čas. Upriamujem len vašu pozornosť na to, že je

potrebné pozorne skúmať príbehy týchto prezidentov a takto objasniť príčiny ich smrti.

FED bol založený ako následok vzniku krízy, ktorá bola v USA umelo vyvolaná. FED okamžite

začal pracovať na tom, že vyvolal ďalšiu krízu, ktorá vošla do histórie pod názvom „Veľká

depresia“. Na pozadí tejto „Veľkej depresie“ bankári skúpili celý systém ekonomiky USA,

nakoniec si podmanili celú Ameriku a nastavili kurz k Druhej svetovej vojne. Najmä preto,

že skúsenosť z prvej svetovej vojny im ukázala, že vojna je veľmi dobrý spôsob zničenia nie

iba štátov-impérií, ktoré im konkurovali svojimi vlastnými zlatom krytými valutami, ale aj ich

finančných systémov.

Po zničení hlavných mocností Európy v Prvej svetovej vojne si libra uchovala svoj dominujúci

vplyv, no dolár sa postupne stával hlavnou svetovou valutou. Po Druhej svetovej vojne si už

vymenili miesto. Tu si treba uvedomiť, že toto všetko sú ohnivká jedného reťazca. Boli to

bankári Bank of England, ktorí založili FED, alebo proste Systém v Spojených štátoch a týmto

spôsobom spojili vzájomne medzi sebou dve časti anglosaského sveta. To je paradox.

Boli časy, kedy americkí slobodymilovní kolonisti bojovali za právo raziť svoje vlastné mince,

emitovať svoje vlastné bankovky, mať vlastné peniaze. Veľmi dobre si totiž uvedomovali, že

peniaze emitované Anglickou bankou prečerpávajú časť zdrojov z americkej kolónie do Anglicka.

Prešlo však rovných sto rokov, teda asi toľko času, za aký si Veľká Británia podrobila Spojené

štáty americké. Teraz sa USA premenili z štátu najviac milujúceho slobodu proti britskému útlaku

na štát, ktorý sám je svetovým žandárom. Všade teraz oni zavádzajú systém, ktorý ako vysávač

vyťahuje svetové zdroje v prospech tzv. „Zlatej miliardy“.

Položme si otázku: Dosiahli sa stanovené ciele? Zdá sa mi, že je vhodné obrátiť našu pozornosť

na vážny moment, ktorý podľa môjho názoru ukazuje na to, že vysoká životná úroveň nie je

samotným cieľom, ale iba prostriedkom. Ak by sa jednalo iba o vytvorenie materiálnych zdrojov

a ich prečerpanie z jedného konca planéty na druhý, nekultivovali by sa tie morálne princípy,

ktoré vedú k degradácii ľudstva, nerazila by sa politika tichej genocídy, kde (ako vidíme) sa

vštepujú hodnoty bezdetných rodín, nekonečnej spotreby a podobne. Samozrejme, Systém je

založený na peniazoch a peniaze v ňom musia nahradiť Boha – to je základný princíp , ktorý sa

implementuje. No Systém začína požierať sám seba, pretože v podstate, ak počet ľudí a ľudstvo

samotné sa bude trvale znižovať a ľudia nebudú mať z rôznych príčin deti, vtedy tento Systém,

ako skutočný parazit, ako vírus, ktorý sa usadil v organizme, zahynie. Pretože zahynie ten

organizmus, ktorý umožní parazitovi priživovať sa na jeho životných šťavách.

Takže vidíme dôležitý znak toho, že nie peniaze sú konečným cieľom, oni sú iba prostriedkom.

Cieľom sú presne tie morálne normy, ktoré sa dnes kultivujú. Povedzte mi, prosím, prečo

európski komisári v pracovných prilbách ( takzvané pokrokové spoločenstvo) podporujú

v takých konzervatívnych  krajinách postsovietského priestoru ako Moldavsko a Ukrajina gay-
parády, či zákony o rovnosti pohlavia? Prečo? Ako to súvisí s peniazmi?

Zdalo by sa, že Moldavsko je neveľký štát, zato Ukrajina má svoju cenu. Súhlasíme s tým, aby

požiadavky samotných Ukrajincov neprekračovali vlastné historické tradície. Na čo by to bolo

potrebné? Nuž, to je základná požiadavka, ktorá je nevyhnutnou súčasťou toho sveta, ktorý oni

budujú. Prečo? Pretože potrebujú moc nad svetom, pretože oni chcú rozložiť všetkých. Chcú

zničiť rodinu, chcú zničiť národné štáty, ktoré pre nich predstavujú prekážku. Chcú všetko!

Tu je potrebné si uvedomiť, že oni potrebujú ešte dosť veľa peňazí na to, aby sa tento Titanik

udržal na hladine ešte dvadsať rokov. Oni chcú všetko. V tomto slova zmysle sa s nimi

dohovoriť nedá. Nie je možné sa dohovoriť s niekým, kto ťa chce celého zožrať. Oni sa

jedným palčekom, jedným malíčkom nenasýtia. Je to ako byť s tigrom v klietke: pokus sa s ním

dohovoriť akože kúsoček zješ a ja ostanem celý. Takto to nebude. Znamená to, že nie je treba

s ním viesť rozhovor? Samozrejme, nie. Jednania je nutné viesť vždy a so všetkými. Tým viac

s tými, ktorí sú od nás silnejší. No my si musíme uvedomiť, že ich konečným cieľom je globálna

dominancia, kde nám ako štátu, ako civilizácii, ako národu v našej dnešnej podobe miesta

niet! A keď sa spolu nepousilujeme, ak spolu nepochopíme ich konečný cieľ, môžeme viesť

rozhovorov koľko chceme, no žiadny úžitok nám to neprinesie.

Preto v mnohom súhlasím s tými tézami, ktoré tu dnes kolegovia predniesli. No navrhujem spolu

vystúpiť ešte o jeden stupeň vyššie a pozrieť sa na tento systém skonštruovaný našimi britskými,

americkými a ešte inými neznámymi kolegami (bankármi). Poďme na ten stupeň, ktorý oni

sami vybudovali k ovládnutiu sveta. Sveta, v ktorom pre nás niet miesta. Myslím, že vtedy naše

hodnotenie a naše skutky budú adekvátne tým „výzvam“, ako sa to dnes hovorí (mne sa toto

slovo nie veľmi páči, pretože nie je jasné, kto koho na čo vyzýva, kto vie či nie na súboj), tým

nebezpečenstvám, ktoré oni skutočne pre nás chystajú.

A  o tom, že chystajú novú vojnu, niet žiadnych pochýb. Pozrite sa na to, čo sa deje na Blízkom

východe, všimnime si to, čo chystajú v Strednej Ázii, pozrite sa na to množstvo zbraní, ktoré sa

nahromadilo v tomto novom „šťastnom“ svete po rozpade Sovietskeho zväzu. Tu, v tomto svete

musíme spolu žiť, preto navrhujem, aby sme všetci spolu podporovali prezbrojenie našej armády.

Pretože len toto pomôže našej vlasti zachrániť sa.

Preklad z ruského jazyka: PhDr. Jozef Mižák, Tibor Korečko


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |