Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Európsky gulag: francúzska zóna, alebo prečo Západ potrebuje vojnu s terorizmom - chelemendik.sk

 

Európsky gulag: francúzska zóna, alebo prečo Západ potrebuje vojnu s terorizmom

2020-07-31  (09:13)

 - Európsky gulag: francúzska zóna, alebo prečo Západ potrebuje vojnu s terorizmom

19.11.2015

 

Vpustením veľkej masy moslimov, európske vládne kruhy dostali do rúk efektívny nástroj kontroly nad spoločensko-politickou situáciou v Európe. Do hláv Európanov sa už štvrťstoročie  vtĺka myšlienka o nevyhnutnom strete civilizácií. Za autora tejto myšlienky sa považuje Samuel Huntington, ale ako prvý ju predložil britský odborník na Východ a vojenský rozviedčk Bernard Lewis. Islam predstavil ako retrográdne náboženstvo, ktoré vnútri seba živí neprekonateľnú nenávisť voči Západu. V tejto schéme sa západná civilizácia vymedzuje ako židovsko-kresťanská, čo slúži ako argument v prospech jednoty Európy a Izraelu proti islamu.

Nie náhodou sa národno-vlastenecká tematika v Európe v poslednom čase zužuje na konflikt s islamom a islamizmom ako hlavnou hrozbou  pre európsku identitu. Nacionalistický tábor je čoraz viac solidárny s európskym sionizmom, čo veľmi vyostruje konflikt a vytvára predpoklady pre dramatický stret radikálneho islamu s nacionalistami kedykoľvek, keď sa to pánom Európy bude hodiť. Obeťami takéhoto konfliktu budú všetky strany.

V takejto situácii sa moslimskí migranti menia na mechanizmus riadenia politických procesov, pomocou ktorého, manipulujúc s citmi a vedomím Európanov, tí čo majú moc, môžu dosiahnuť isté výsledky. Veľmi dobre to funguje vo Francúzsku, pretože na jednej strane  tu vznikla najväčšia moslimská obec v Európe, a na druhej, pôsobia vplyvné sionistické štruktúry.

Priamo na to poukázal bývalý francúzsky minister zahraničných vecí Roland Dumas, ktorý svojho času obvinil súčasného premiéra Manuela Vallsa z toho, že sa nachádza pod vplyvom sionistickej lobby. Treba povedať, že Dumas je jeden z mála francúzskych diplomatov, ktorí sa netaja svojimi sympatiami k palestínskej veci a otvorene kritizujú  izraelskú politiku. Pre jeho oponentov predstavuje tento postoj „obyčajný antisemitizmus“ a „nezodpovedné výroky“. O tom, že vo Francúzsku existuje sionistická lobby neraz hovoril aj Francoise Mitterand, zdôrazňujúc, že nestotožňuje túto lobby so židovskou obcou.

Treba si uvedomiť, že vo Francúzsku spolu so štátnymi inštitúciami riadenia existujú aj paralelné tieňové štruktúry. Jednou z kľúčových je paraslobodomurárska organizácia Siècle, združujúca mnohých predstaviteľov francúzskej elity. Na rovnakej tieňovej úrovni sa realizuje úzka koordinácia spravodajských služieb štátov EÚ, USA a Izraela. Toto všetko  do takej miery rozširuje možnosti manipulácie francúzskou spoločenskou mienkou, že odlíšiť živelné procesy od dobre riadeného chaosu, sa ukazuje prakticky nemožné. Preto teroristické útoky ako nástroj zastrašovania (reálnych objednávateľov masového zabíjania v Paríži 13. novembra nikto neodhalí) zohrávajú dôležitú úlohu pri upevňovaní kontroly zo strany vládnych kruhov nad „občianskou spoločnosťou“. 

V súčasnosti je hlavnou úlohou európskych elít vytvorenie Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP), ktorého podpis dohody sa plánuje v roku 2016. Toto partnerstvo má  viesť k plnej kontrole zo strany korporácií nad ekonomikou a k prestavbe sociálnej sféry s nevyhnutným poklesom životnej úrovne obyvateľstva. TTIP môže byť efektívne za podmienky nastolenia tvrdej policajnej kontroly nad spoločnosťou a totálnej elektronickej kontroly jednotlivca. 

Nie náhodou súbežne s rokovaniami o liberalizácii obchodu medzi EÚ a USA sa konali aj tajné rokovania o vzniku spoločného priestoru kontroly obyvateľstva. Experti 6 členských štátov EÚ zostavili tajný dokument, ktorý zahŕňa vznik v roku 2014 sféry transatlantického partnerstva v oblasti slobody, bezpečnosti a justície. Vznik takejto sféry ešte viac než spolupráca policajných rezortov by znamenal faktické podriadenie sa obyvateľov štátov EÚ americkým orgánom. Okrem toho, TTIP znamená krok k vzniku budúcej transatlantickej politickej rady pre koordináciu zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky.

Je tu ale komplikácia. Ak americká spoločnosť po prijatí Patriotického aktu predstavuje typicky policajný štát, Európania sa iba veľmi ťažko budú zriekať svojich politických slobôd. Zmeniť takúto situáciu by mohla iba udalosť podobná tej, z 11. septembra 2001.

Počínajúc vojnou v Líbyi, v Európe sa začalo s plánovitým podnecovaním témy džihádu, ako hlavnej hrozby pre bezpečnosť. Na jeseň roku 2014, na vrchole antiislamskej propagandy, francúzske Ministerstvo vnútra urýchlene zaviedlo protiteroristický zákon, ktorý sa stal najtvrdším zákonom. Zaviedol veľmi vážne obmedzenia slobody pohybu, slobody slova, komunikácie a informácií. Podľa tohto zákona môžu napr. administratívne služby konfiškovať pasy alebo identifikačné doklady človeka podozrivého z toho, že plánuje prejsť hranice v podmienkach, pri ktorých jeho návrat môže ohroziť národnú bezpečnosť.

Ďalší, ešte  rozhodnejší krok sa urobil po teroristickom  útoku na Charlie Hebdo. Proti „barbarskému islamskému fundamentalizmu“ bol prijatý nový zákon o zhromažďovaní spravodajských informácií, ktorý vstúpil do platnosti 3. októbra 2015. V súlade s týmto zákonom sa včleňujú nové technológie sledovania a získavania informácií, vytvára sa nový kontrolný orgán, ktorý má k dispozícii široké právomoci pri vydávaní povolení pre zhromažďovanie údajov, atď.

V polovici októbra sa vo Francúzsku začalo opäť s podohrievaním situácie. Dôvodom bolo vyostrenie situácie v Izraeli. Dňa 18. októbra v Paríži, z iniciatívy Zväzu francúzskych židovských študentov sa konala demonštrácia na podporu Izraela, na ktorej vystúpil známy francúzsky miliardársky dedič, vojnový štváč, filozof a občiansky aktivista Bernard-Henry Lévy. Izraelské udalosti označil za tretiu  intifádu a odsúdil „palestínskych teroristov“. Prvého novembra sa v Paríži konal 6. medzinárodný kongres prestížnej Rady francúzskych židovských inštitúcií (CRIF), na ktorom bolo prítomných 1400 účastníkov – dvakrát viac než minulý rok. Hlavnou témou rokovaní  sa stalo nebezpečenstvo vzostupu salafizmu vo Francúzsku, aktivácia islamských fanatikov medzi imigrantmi, populárnosť islamských ideí medzi Francúzmi (18-tisíc ľudí, ktorí odišli bojovať do Sýrie).

S kritickými prejavmi vystupovali práve ľudia, ktorí v minulosti islam a moslimov obhajovali kvôli tomu, že sa vedeli adaptovať na francúzsku kultúru. Zvlášť názorné bolo vyše dvojhodinové vystúpenie ministra vnútra Bernarda Cazeuneuvea, ktorý vyhlásil: „Chcel by som vyjadriť svoju vieru v budúcnosť všetkých Židov vo Francúzsku, sľúbiť, že Republika ich ochráni, ako to ukázali posledné riešenia počas tohto roku. Republika ich ochráni, lebo bez francúzskych Židov Republika príde o svoju svojej najcitlivejšiu a najživšiu súčasť. 

O dvanásť dní na to, neskoro večer 13. novembra, v Paríži došlo v dejinách Francúzska k najväčším teroristickým útokom, po ktorých sa situácia radikálne zmenila.

Prezident Hollande vyhlásil, že krajina sa nachádza vo vojnovom stave. Vzápätí za ním to potvrdil aj Sarkozy, vystupujúc na francúzskej televíznej stanici  TF1. vojna Sarkozy navyše povedal, že vojna potrvá dlho. Zdôraznil nutnosť radikálne posilniť vnútornú bezpečnosť, navrhol dať pod dozor 11,5 tisíc podozrivých osôb (nachádzajúcich sa na špeciálnych zoznamoch) a dať im elektronické  náramky, aby sa vedelo, kde sa nachádzajú, kam idú a čo robia. Sarkozy navrhol vytvorenie centier na deradikalizáciu, aby tam posielali „tých, ktorí môžu vpadnúť do extrémizmu“ a ľudí s dvojitým občianstvom ani na minútu nenechávať na francúzskom území. 

„Islamský štát je vyhlásený za nepriateľa číslo jeden. Vyhlásil to prezident CRIF Roger Cukierman a vyzval všetky západné krajiny dať ráznu odpoveď islamistom. Rovnakú tému, ale profesionálnejšie rozvíjal „francúzsky Huntington“, profesor Inštitútu politického výskumu Paríža, člen vyššie spomínanej paraslobodomurárskej organizácie Siècle, člen Bilderberského klubu Jules Keppel. Počas svojho dvojhodinového vystúpenia na France-2 vyložil oficiálnu verziu o novej teroristickej sile na Blízkom východe a vyzval na boj s hlavným nepriateľom Európy.

Francúzsko čakajú veľké zmeny. Reč nie je ani tak o zahraničnej politike  a prechode k aktívnym vojenským činom v Sýrii, či o zmenách politiky vo vzťahu k utečencom, ako o vnútornej prestavbe režimu, ktorá umožní zaviesť vo francúzskej spoločnosti systém totálnej kontroly jednotlivca ako nevyhnutný krok k vzniku jednotnej svetovej elektronickej vlády.

Dôležitým  krokom k tomu bolo zavedenie výnimočného  stavu, ktorý bol po celý čas v povojnovom Francúzsku zavedený 5-krát. Trikrát – v podmienkach vojny s Alžírom, jedenkrát počas vojny v Novej Kaledónii v roku 1984 a posledný raz  -  v roku 2005 za Sarkozyho počas ostrých zrážok v prímestských štvrtiach. Režim výnimočného stavu umožňuje zakázať pohyb ľudí a dopravy a reglamentovať pobyt v určitých miestach; zakazovať prístup do inštitúcií ľudí, ktorí sú podozriví z toho, že môžu prekážať činnosti verejných orgánov; podnikať opatrenia  kontroly médií, atď.

Francoise Hollande vo svojom vystúpení pred parlamentom 16. novembra vyhlásil, že je nevyhnutné predĺžiť výnimočný stav na tri mesiace, čo si vyžiada prijatie nového zákona. Zákon z 3. apríla 1955 o výnimočnom stave nezodpovedá moderným technológiám, hrozbám a výzvam. Aké zmeny budú do zákona vnesené, zatiaľ jasné nie je. Okrem toho budú vytvorené tisícky nových policajných miest, aj po línii antiteroristických služieb a pohraničnej polície. Hollande nakoniec vyzval lídrov EÚ, aby stanovili systematickú kontrolu na hraniciach EÚ.

Oľga Četverikovová


Zdroj: http://m.fondsk.ru/news/2015/11/19/evropejskij-gulag-francuzskaja-zona-ili-dlja-chego-zapadu-nuzhna-vojna-s-terrorizmom-36864.html


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |