Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Kodaň, emisie a globálna aféra - chelemendik.sk

 

Kodaň, emisie a globálna aféra

2020-05-31  (10:35)

 - Kodaň, emisie a globálna aféra

Kodaň  a globálna aféra s globálnym otepľovaním


Oľga Četverikova


Vyzerá to, že Kodanský summit, ktorý sa média pokúšajú prezentovať takmer ako najdôležitejšiu udalosť svetových dejín, sa skutočne preslávi ako najškandalóznejšia politická šou  súčasnosti, zinscenovaná v záujmoch svetového kapitálu.  Summitu  predchádzalo pohoršujúce odhalenie  tajnej činnosti radu popredných britských a amerických  klimatológov, ktoré ukázalo, že ideológia  katastrofického globálneho oteplenia bola vytvorená na objednávku.

A na samotnom summite sa rozhorel škandál v súvislosti s únikom informácií o tajnom projekte dohody, pripravenom úzkym okruhom zasvätených, - takzvanom „dánskom texte“, ktorého sa zmocnil denník The Guardian. V súlade s týmto textom, pre rozvinuté  a rozvojové krajiny, porušujúc pôvodnú dohodu OSN, sa stanovujú rozdielne hraničné kvóty emisií CO2 na rok 2050: chudobným krajinám bude povolené vylučovať emisie o rozmere nie viac ako 1,44  tony, zatiaľ čo norma pre bohaté krajiny bude tvoriť 2,67 tony.

Ďalším škandalóznym odhalením sa stala informácia o tom, že financovanie  zápasu s klimatickými zmenami sa v podstate odovzdáva do rúk Svetovej banke, ktorá spolu s deviatimi ďalšími organizáciami bude tvoriť  Globálny ekologický fond – to samé nadnárodné ministerstvo, ktorému je plánované odovzdať kontrolu nad prírodnými zdrojmi planéty.

Kto a s akými cieľmi riadi tento proces?

V rámci odpovede na túto  otázku uvádzame (v našej stručnej interpretácii) úryvky z článku Michela Chossudovského Global Warming: Fixing the Climate Data around the Policy.1

***

Rozhodnutia, ktoré prijme Kodanský summit, boli schválené už v máji roku 2009 na Celosvetovom summite ohľadne problematiky klimatických zmien, na ktorom sa stretli všetci poprední predstavitelia sveta biznisu a politiky. Výsledky týchto konzultácii na najvyššej úrovni boli odovzdané dánskej vláde a taktiež vládam krajín, ktoré sa zúčastnili na tomto summite. Takzvané „stručné zhrnutie“ pre poverené osoby bolo vytvorené spoločnosťou Pricewaterhouse Coopers LLP. Tento dokument nemá takmer nič spoločné s ochranou životného prostredia, a predstavuje do značnej miery program, ktorý sa zrodil zo snahy o maximalizáciu zisku a predstavuje špekuláciu s využitím problematiky globálneho otepľovania.2

Emisie CO2 sú v dokumente Pricewaterhouse Coopers  nielen vyhlásené za hlavnú, ale aj za jedinú hrozbu pre budúcnosť ľudstva. Už tu nie je reč o vojnách USA a NATO, o ich následkoch, ktoré sú ničivé pre životné prostredie. Nezmieňuje sa o nebezpečenstvách stratégie preventívneho využitia jadrových zbraní ako nástroja „nastolenia mieru“. Nič sa v ňom nehovorí o rádioaktívnych dažďoch ako následku použitia „humanitárnych“ jadrových hlavíc malej sily. Vedci, slúžiaci Pentagónu, navrhujú sa pozerať na taktické jadrové zbrane ako na „bezpečné pre obyvateľov Zeme“. Nezmieňuje sa nijako o meteorologických a klimatických zbraniach, mlčí sa o projekte 2025 vojensko-vzdušnýh síl USA  Ovládanie počasia atď.3 Problematika riadenia klímy s vojnovými cieľmi je vylúčená z Programu OSN ohľadne klimatických zmien, hoci v roku 1992 bola súčasťou agendy summitu v Rio de Janeiro.

Všetko sa redukuje na emisie СО2, na ktoré je navrhované sa pozerať ako na hlavnú  a jedinú  príčinu klimatických zmien.

Kodanský summit nielen slúži záujmom veľkého biznisu, ktorý má záujem na svetovom obchode s „právami“ na emisie CO2, ktoré  sa odhadujú na mnohé miliardy dolárov, ale jeho úlohou je tiež odpútať pozornosť verejnosti od bankrotov, ktoré  spôsobuje reálna kríza, rastúcou v dôsledku  procesov ekonomickej globalizácie a tej „vojny bez hraníc“ kvôli zisku, ktorú  v Pentagóne volajú „dlhou vojnou“.

Stojíme na križovatke najzávažnejšej krízy moderných dejín

Systém obchodovania  s „právami“ na emisie skleníkových plynov predstavuje mnohomiliardovú zlatú baňu pre finančný establishment. V hre je veľmi veľa. Už sa sformovali nátlakové  skupiny, ktoré pracujú v záujme Wall Street. Hovorí sa, že „trh CO2“ môže čoskoro dvojnásobne prekonať objem ropného trhu. V každom prípade, také projekty, ako obchodovanie s emisiami CO2 (ЕТS), sa budú vývíjať po celom svete.“ 4

Veľké finančné štruktúry, zaoberajúce sa  obchodovaním s derivátmi ako JP Morgan Chase, Bank America Merrill Lynch, Barclay's, Citi Bank, Nomura, Société Générale, Morgan Stanley a Goldman Sachs,  sa už veľmi aktívne zúčastňujú na obchodovaní s právami na emisie CO2.

Celý tento systém sa buduje na základe konsenzu ohľadne globálneho otepľovania, ktorý bol vytvorený umelým informačným pôsobením na spoločnosť. Účastníci konsenzu žiadajú uznať emisie СО2  za jedinú hrozbu pre ekológiu planéty. A pre Wall Street systém obchodovania s „právami“ na emisie CO2  predstavuje ziskovú sieť na pumpovanie  miliárd dolárov do vreciek úzkeho kruhu vyvolených.

„Každá veľká finančná inštitúcia v Londýne a New Yorku rozbehla operácie pre obchodovanie s právami na emisiami CO2. V hlavách finančníkov  sa točia obrovské sumy, ktoré nutne potrebujú, aby nahradili „bohatstvá“, ktoré  sa vyparili po páde trhu s nehnuteľnosťami. Louis Redshaw, hlava  ekologických trhov Barclay Capital, vyhlásil v interview pre New York Times, že „trh c CO2 sa stane najväčším“, odhadujú ho na 60 miliárd dolárov,  a v priebehu desaťročia môže dosiahnuť úroveň 1 trilión dolárov.5
Na čom je však postavený tento konsenzus?

Údaje o teplotách Zeme a veľkosti emisií skleníkových plynov boli narafičené  takým spôsobom, aby boli prispôsobené  záverom Skupiny expertov OSN pre klimatické zmeny (IPCC). Už v priebehu mnohých rokov sú databázy tejto skupiny expertov spochybňované. Bol dokonca podniknutý rozhodný pokus donútiť pochybujúcich zmĺknuť, o čom porozprával meteorológ Massachusettskej technologickej univerzity Richard Lindzen.6 Výskumy vedcov, ktorí zastávajú alternatívny (nealarmistický)  názor na problematiku klimatických zmien Zeme, prestávajú financovať, vysmievajú sa im, a klamstvá o globálnom otepľovaní sa čoraz viac implantujú do mozgov ľudí, dokonca aj keď otvorene protirečia vede.

V novembri 2009, niekoľko  týždňov pred začiatkom Kodanského summitu, bola odhalená veľká databáza  obsahujúca 3000 emailov popredných vedcov a výskumníkov, zaoberajúcich sa skúmaním  klimatických zmien. A hoci korešpondencia nedemonštruje, že databáza je kompletne sfalšovaná, ukazuje klamstvo zo strany mnohých popredných vedcov, spojených s IPCC.

Ako píšu britské média, reč je o falzifikácii údajov a ich zmanipulovaní s cieľom realizácie  vopred vypracovaného programu krokov a eliminovania  akejkoľvek kritiky.7 Zaoberala sa tým neveľká skupina vedcov, spojených s IPCC. Takto profesor Phil Jones, riaditeľ Climate Research Unit (CRU), bol zodpovedný za dve série kľúčových údajov, s ktorými nakladala IPCC pri príprave svojich správ.  Vďaka kontaktom  Phila Jonesa z Hadleyho Centra, ktoré je súčasťou Britskej národnej meteorologickej služby, vyberajúcej väčšiu časť účastníkov IPCC, jeho  údaje o teplote Zeme sa stali hlavnými spomedzi tých, z ktorých vychádzali vedci v  IPCC a vlády – obzvlášť pokiaľ ide o predpovede o tom, že globálne otepľovanie dosiahne katastrofickú  úroveň, ak na zápas s ním nevyhradíme trilióny dolárov.8

Pre väčšinu na západe Rámcová konvencia  OSN o klimatických zmenách predstavuje svojráznu „bibliu“, ktorá sa nedá vyvrátiť, dokonca ani v prípade, že databáza, ktorá  podporuje  koncepciu otepľovania, sa spochybní  alebo aj rovno vyvráti. Existuje taktiež neveľké, ale rastúce hnutie, ktoré popiera  opodstatnenosť Kodanského programu a obviňuje IPCC z manipulácie so spoločnosťou. Mnohé nevládne organizácie vystúpili ako organizátori „alternatívneho“ summitu  KlimaForum09, na ktorom sa zúčastňujú také hnutia ako Priatelia planéty, Kampaň proti globálnemu otepľovaniu.

Avšak, aj keď medzi týmito organizáciami sa vyskytuje tvrdá opozícia voči systému obchodovania s „právami“ na emisie CO2, alternatívny summit nespochybňuje prevládajúci názor na globálne otepľovanie. Na zasadnutiach fóra KlimaForum09 zaznejú hlasné   kritické hlasy, ale celkový tón tohto fóra zostane zmierlivým vo vzťahu  k oficiálnej Kodani. Ohľadne mnohých otázok sa rétorika organizátorov KlimaForum09 zhoduje s rétorikou oficiálneho stretnutia, sponzori ktorého financujú zároveň aj „alternatívny“ summit. A to znamená, že hranice disidentského myslenia „alternatívcov“ sú vopred zreteľne vymedzené.

O reálnom odpore globálnej afére s globálnym otepľovaním sa bude dať hovoriť iba v tom prípade, ak sa podarí odhaliť lož manipulátorov zo Skupiny expertov OSN pre klimatické zmeny, spojených s korporáciami obchodujúcimi s emisiami CO2  a ich nádejami na mnohomiliardové zisky.

_______________
1 http://www.internationalnews.over-blog.com/article-global-warming-fixing-the-climate-data-around-the-policy-by-michel-chossudovsky-40686398.html
2 http://www.copenhagenclimatecouncil.com/world-business-summit.html
3 http://www.fas.org/spp/military/docops/usaf/2025/v3c15/v3c15-1.htm http://www.space.com/scienceastronomy/051031_mystery_monday.html
4 http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/29/carbon-trading-market-copenhagen-summit
5 http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2008/05/trading-sub-prime-carbon-52326
6 Richard Lindzen, Climate of Fear: Global-warming alarmists intimidate dissenting scientists into silence, Global Research, 7 avril 2007
7 http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/globalwarming/6636563/University-of-East-Anglia-emails-the-most-contentious-quotes.html
8 http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16321

Zdroj: fondsk.ru

Staré zlaté časy/ Nové staré zlaté časy© Autorské práva na preklad tohto textu patria vydavateľstvu Sergeja Chelemendika Slovanský dom, ktoré prevádzkuje stránku chelemendik.sk


Aby ste sa vyhli konfliktu v súvislosti  s autorskými právami, prosíme všetkých, ktorí preberajú tento text, nemazať toho varovanie na konci každého článku.

 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |