Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Čím sa Rusi líšia od Európanov - chelemendik.sk

 

Čím sa Rusi líšia od Európanov

2020-01-20  (17:08)

 - Čím sa Rusi líšia od Európanov

6.5.2015

Snaha niektorých našich politikov vidieť Rusko ako súčasť európskej civilizácie prehlbuje koloniálnu závislosť našej krajiny od USA a EÚ. Myslí si to  Vladimir Lepechin, riaditeľ Inštitútu Euroázijskej ekonomickej únie, filozof a antropológ.


Svetový systém a civilizácie

Skôr než  pristúpime k porovnávacej analýze ruskej a západnej civilizácie, je nutné odpovedať na otázku: Existuje vôbec ruská civilizácia? Je to o to dôležitejšie, že už štvrťstoročie ruskí študenti študujú naše dejiny z učebníc, podľa ktorých  svojbytná ruská civilizácia neexistuje a ktoré tvrdia, že je to „most“ medzi civilizáciami Východu a Západu, akýsi tranzitný priestor, atď.

V hodnotení existujúcich civilizácií takáto pozícia zodpovedá známemu teozofickému konceptu madam Blavatskej (Helena Petrovna Blavatska - významná osobnosť duchovného života polovice  a konca  devätnásteho storočia a zakladateľka Teozofickej spoločnosti ), ktorá  svet delila  na civilizácie troch typov: progresívnu (nepretržitého rozvoja), východnú (cyklického rozvoja) a mimohistorickú (neschopnú rozvoja).

V našej dobe sa tento zjavne rasistický a antiruský koncept presadzuje v rámci teórie tzv. svetového systému Imannuela Wallersteina, podľa ktorého sa svet delí na jadro (Západ), perifériu a marginálnu zónu.

Je očividné, že pre Západ je to pohodlná konštrukcia, ktorá upevňuje – už v novej terminológii – koncept koloniálneho zriadenia sveta.

Ruská  elita (vrátane úradníkov Ministerstva vzdelania, ktorí odporúčajú vysokým školám tieto učebnice) fakticky súhlasia s pozíciou Blavatskej a Wallerssteina. Niektorí analytici sú toho názoru, že Rusko je neoddeliteľnou súčasťou európskej civilizácie (liberáli-západnici), iní ho  považujú za organickú súčasť zväzku nie západných štátov (tradicionalisti), no a tretí, ako napríklad filozof Sergej Pereslegin, za práve spomínaný „most“. 

Pamätáme si ešte na to, ako  v čase svojho prezidentského úradu Viktor Jnaukovyč  tiež navrhoval „most“ medzi EÚ a Ruskom –   a vidíme, čo z toho vzišlo. Žiaľ, mnohí postsovietski politici nečítajú ani filozofickú literatúru, ani antiutópiu ako Opričníkov deň Vladimira Sorokina, v ktorom je obraz Ruska ako mostu  dovedený až do nezmyselnosti.

Ešte Samuel Huntington postrehol, že štáty, ktoré sa usilujú o mnohopolárny svet a súčasne sa snažia konkurovať veľmociam, sa musia stavať do pozície civilizácií. Takže Rusko, (už nie ako  veľmoc), ktoré  si za cieľ kladie ochranu suverenity a opozíciu voči geopolitickým konkurentom, sa  jednoducho musí oprieť o civilizačný model rozvoja.

Nie o imperiálny model, ktorý je v súčasných podmienkach jednoducho samovražedný, ale práve o civilizačný, ktorý mu umožní pokračovať v efektívnej integračnej politike, a súčasne mu zabezpečí kolektívnu ochranu v euroázijskom priestore. 


Historické ilúzie ruskej elity

To, že Rusko a Európa boli v minulosti  takmer rovnako veľké súčasti kresťanského sveta, zrodilo ilúzie v časti ruskej elity, že naša krajina je súčasťou celoeurópskej kresťanskej civilizácie.

Obyvatelia Ruska a západnej Európy sa naozaj vyznačujú antropolgickou  identitou, podobnosťou jazykov, tradíciami, umeleckými štýlmi a najmä – vždy uctievali jedného Boha a riadili sa rovnakým evanjeliom. Jednoduchšie povedané, obe časti Veľkej Európy posledných tisíc rokov zjednocovala  biblická Reč na Hore. 

Rozdiel bol iba v tom, že Rusi sa považovali za rovnoprávnych partnerov vo vzťahu s Európanmi, spravodlivo sa domnievajúc, že Slovania spolu s románskymi a germánskymi národmi stáli pri prameni európskej kultúry, kým západné elity nemali nikdy ilúzie pokiaľ išlo o „jednotnú kresťanskú civilizáciu“. Rusko  vždy považovali  ak nie za barbarsko-ázijskú krajinu, potom prinajmenšom za zaostalú perifériu „civilizovaného“ Západu.

Hlavná príčina ruských historických  ilúzií spočíva v tom, že v  ruskej pravoslávnej cirkvi a ruskej elite absentuje adekvátne hodnotenie západného kresťanstva v porovnaní s východným.

V dôsledku vedomého či nevedomého zablúdenia sa v ruskej pravoslávnej cirkvi pravidelne objavovala idea jednoty dvoch hlavných kresťanských cirkví s následnými pokusmi priblížiť ruskú pravoslávnu cirkev ku gréckej pravoslávnej, grécko-katolíckej a celkovo ku katolíckej cirkvi. Spomeňme napríklad Nikonove reformy, ktoré  zapríčinili rozkol v ruskej pravoslávnej cirkvi , či  hry ruských imperátorov s uniatmi na Ukrajine, alebo ekumenické pokusy patriarchu ruskej pravoslávnej cirkvi s Vatikánom už v novoruskom období. 

Vatikán sa v podobnej situácii správal vždy inak. Jeho zdanlivá pripravenosť zblížiť sa s pravoslávnymi vždy predpokladala zmenu  noriem pravoslávne veriacich a ich pohltenie katolíkmi.

Prečo je to tak? Lebo západná kresťanská cirkev, podľa môjho názoru, bola historicky prvým prejavom kacírstva vo vzťahu k prvotnému kresťanstvu. Na rozdiel od ozajstných hlásateľov Krista, ktorý vyhnal kupcov z chrámu, rímsko-katolícka cirkev vznikla v dôsledku podpory kupcov západného Stredomoria (podľa rovnakej schémy prebehla aj reformácia rímsko-katolíckej cirkvi v16. storočí, keď zakladateľa protestantizmu Martina Luthera aktívne podporovali bohatí nemeckí mešťania).

Rímsko-katolícka cirkev nielenže pustila kupcov do chrámu, ale  „kupci“ kontrolujú Vatikán aj dnes. Kým Ruská pravoslávna cirkev bola takmer úplne zlikvidovaná v období sovietskej vlády.

Principiálne iný osud duchovno-morálnej „nadstavby“ je podstatou, základom principiálne iných hodnotových systémov, sformovaných v Rusku a Európe, a teda aj typov správania.


Hlavné rozdiely odlišujúce Rusov od Európanov

Hlavný rozdiel medzi Európou a Ruskom nespočívajú v geografickej rovine, ani v úrovni ekonomického rozvoja, ale v principiálne odlišných hodnotách.

Prirodzene, to čo sa označuje ako ruský duch, nie je dôsledkom nejakej osobitnej antropológie ruského človeka, ale je predurčené množstvom objektívnych faktorov.

Predovšetkým treba uviesť, že Rusko vzniklo ako roľnícka, teda výrobná a tvorivá civilizácia, ku ktorej postupne pribúdali remeselníctvo a neskôr priemyselná výroba. Európa urobila skok v svojom vývoju v momente, keď sa do  Stredomoria rozšírili obchodné mestá a sformoval sa obchodný kapitál, ktorý predurčil urýchlený rozvoj finančného kapitálu a neskôr jeho premenu v priemyselný kapitál.

K ruskej ríši po šesť storočí pribúdali územia, ktoré obývali prevažne roľníci.  Európe po štyri storočia pribúdali násilne pripojené kolónie. Rôzne geografické podmienky a principiálne iné hospodárske prístupy, podopreli formovanie rôznych modelov správania ruských a európskych etník.

Ruský filozof Nikolaj Danilevskij, ktorý absolutizoval kultúrny faktor rozvoja civilizácií (vrátane špecifík pravoslávia a západného kresťanstva), určil tieto modely pomocou pojmov „nenásilnosť Slovanov“ a agresívnosť románskych a germánskych etník. Nemec Karl Haushofer a Brit Halford Mackinder absolutizovali – v prospech svojich národov – geografický faktor a do kontrastu už nestaval Slovanov a románsko-germánske národy, ale atlantistov (Anglosasov) a kontinentalistov (samozrejme, na čele s Nemcami).Tieto a iné úzke paradigmálne koncepty dejín dávno vyvrátil napríklad Fernand Braudel, ako aj mnohá ruskí filozofi ako Konstantin Leontjev, Nikolaj Trubeckij, Lev Gumiľov, Alexander Zinoviev, Alexander Panarin, Valentin Katasonov, etc.

Ešte raz zdôraznime, že hlavný rozdiel medzi Ruskom a Európou je hodnotový  a vyplýva zo súboru geografických, ekonomických,  a teda aj sociokultúrnych podstát. Ak si kočovníci  vždy  chránili  svoje právo na pohyb, obchodníci si hájili svoj tovar, finančníci – svoj kapitál a priemyselníci aktíva, spôsob života poľnohospodárov predpokladá ochranu svojej zeme.

Poľnohospodársky spôsob ekonomiky a celého Ruska (ešte za Kataríny Veľkej  94 % ruského obyvateľstva boli roľníci) predurčil nielen tvorivý model správania ruského človeka a jeho nenásilnosť, ale aj množstvo iných vlastností ruského etnika: osobitný vzťah k štátu (štát nie je pán, ale najvyšší sudca), k spoločnosti, rodine, osobnosti, atď. 


Priepasť medzi Rusmi a Európanmi sa prehlbuje

V súčasnosti Rusi aj Európania prevažne zabudli na podstatu Reči na Hore. Ak to ale Európania urobili dobrovoľne a vedome, Rusi v mnohom z prinútenia. A ak sa Európania snažia vzdialiť od kresťanských postulátov ešte ďalej – smerom k neudržateľnému konzumu, Rusi – v súčasnosti aspoň na úrovni oficiálnej propagandy –  sa snažia udržať spoločnosť v rámci tradičnej vysokej morálky. 

Tieto dva postoje k spôsobu života sa stávajú čoraz viac nezlučiteľné.

To je jeden z dôvodov, prečo sa hranice medzi Ruskom a Západom aj ďalej budú zapĺňať vojenskými konfliktami,   nie však vinou Ruska. Práve Západ sa snaží – ešte od čias krížových pochodov –  postaviť susedné krajiny do závislého postavenia. Prvú aj druhú svetovú vojnu začínal Západ. Taká je podstata civilizácie, sformovanej nie v chrámoch a kláštoroch, ale na trhoviskách  a v obchodoch.


Zdroj: Ria Novosti 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |