Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
ČO JE TO VLASTNE HALLOWEEN? - chelemendik.sk

 

ČO JE TO VLASTNE HALLOWEEN?

2020-12-01  (22:23)

 - ČO JE TO VLASTNE HALLOWEEN?


 

    1. novembra je na Západe sviatok Všetkých svätých čiže deň »Pamiatky zosnulých« tzv. »Dušičky«. V tento deň sa na Západe tiež konajú slávnosti zvané »Hallowe'en«, o ktorých hovorí tento článok. Pri Halloweni sú konané karnevaly a maškarné sprievody, zapaľovanie ohňa, okolo neho sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí; ide o istú obdobu »dňa čarodejníc « známeho na našom území. Nebezpečnú duchovnú povahu tohto „sviatku“ ukazuje pojednanie, ktoré tu čitateľom prinášame. Cirkev oslavuje v tento deň podľa starého pravoslávneho kalendára svätú pamiatku divotvorcu, sv. kňaza Jána Kronštadtského.

     V jesennom ročnom období sa v americkej spoločnosti pripravuje oslavovanie sviatku Halloween (Hallowe'en). Je úplne nevyhnutné podrobne skúmať každý aspekt našej účasti na živote vo svete, ktorými sme obklopení: sviatky, asociácie a spoločenstvá (kluby), pri ktorých sa musíme naučiť rozlišovať, či je to v súlade, alebo v rozpore s učením svätej pravoslávnej viery; musíme pri tom zhodnotiť rôzne pohľady a uvedomiť si a uvážiť formy tejto účasti.

     Keď naše školy, miestne organizácie, rôzne zábavné programy v médiách i články v novinách hovoria o sviatku Halloween a zároveň sa snažia upútať nás rozličnými výhodami, pravoslávni veriaci sa nemôžu účastniť týchto slávností. Príčina je jednoduchá – spočíva v zachovaní vernosti Bohu a pravoslávnej Cirkvi.

     Halloween má svoje korene v pohanských dobách a pokračuje i v dnešnej dobe formou modloslužobníctva, keď sa vzdáva úcta satanovi ako anjelovi smrti. Ako vieme, základ našej svätej Cirkvi je spečatený krvou mučeníkov, ktorí odmietli prinášať obete a slúžiť modlám, akými sú anjeli satanáša, i keď im hrozili krutými mučeniami, dokonca smrťou.

     Aby sme pochopili, prečo sa nemôžeme účastniť pohanskej slávnosti Halloween, je treba, aby sme poznali duchovné nebezpečenstvo, prameniace z podobného aktu. Preto sa vrátime do dejín tohto protikresťanského sviatku. Počiatok jeho slávenia nachádzame už v časoch pred založením Christovej Cirkvi (pred narodením Spasiteľa). Vzniklo to medzi starokeltskými kmeňmi v dnešnej Veľkej Británii, Írsku a severnom Francúzsku. Pohania verili, že fyzický život začína zánikom. Preto oslavovali začiatok nového roku na jeseň, z 31. októbra na 1.novembra, vrátane celého tohto dňa, kde podľa ich predstáv začalo obdobie chladu, tmy, rozpadu a smrti. Kelti uctievali božstvo Samhaina, pričom verili, že je to ktosi, na kom záleží, aby prišla smrť. Bol tiež nazývaný veliteľom smrti. Jemu boli zasvätené oslavy nového roku.

    Slovo Samhain (názov sviatku oslavujúceho sa v noci z 31. októbra na 1. november) sa dnes volne prekladá „ako koniec leta“, skôr jeho význam však jednoducho znamená „koniec“ čiže smrť. „Pre Keltov bol Samhain časom, kde sa otvára brána medzi týmto a ďalším svetom. Bol to teda čas komunikácie s mŕtvymi, ktorí sa ako divoký jesenný vietor túlali po zemi,“ hovorí veštkyňa a kartárka.

     S týmto dňom bolo spojené  množstvo povier a zvykov, ktoré z pravoslávneho pohľadu nemôžeme nazvať inak, než ako je jasné už z vyššie uvedeného – démonské, a ktoré sa zachovali až do dnešných dôb. V predvečer slávenia nového roku, podľa druidov čiže žrecov keltského náboženstva, národ hasil všetky ohne, krby a sviece. Večer bol zapálený ohromný oheň z dubového dreva, lebo dub považovali za posvätný strom. Na tomto ohni boli  spaľované obetované plody, zvieratá a niekedy i ľudské obete, ktorými sa snažili získať náklonnosť Samhaina. Verili pri tom, že Samhain v tento deň dovoľuje dušiam mŕtvych navracať sa domov. A práve odtiaľ vznikol zvyk táborenia v temnote, maskách a kostýmoch zobrazujúcich prízraky, preludy, príšery, vedmy, démonov a všemožné ohavnosti. Lebo živí sa dostávali do blízkosti mŕtvych a kontaktovali sa s nimi pomocou magických aktov, napodobňujúc správanie mŕtvych.

     Slova „trick or treat“ (ohavnosť /mrzkosť/ alebo dar /darček/; význam tohto úslovia by sa dal volne preložiť: „daj nám darček, alebo ti niečo /škaredého/ vyvediem“) sú súčasťou  tohto systému povier a magických praktík. Verili, že duše mŕtvych, vstúpených do sveta tmy, rozpadu a smrti, sa podrobili kniežaťu smrti Samhainovi a trpeli kvôli tomu, že boli hladní, ako zvieratá. Z toho sa vyvinul zvyk prosiť v tento deň o almužnu, čo bolo sviatočnou ceremóniou napodobňujúcou to, ako Kelti verili, čo vlastne robia duše zomretých pri svojich sviatočných návštevách. Verili, že keď si poskytnutými darmi nezískajú náklonnosť duší zomretých a tých, ktorí ich znázorňujú, bude nasledovať hnev Samhaina skrze kliatbu – „tricks“, uvalenú zo strany zomretých duší jeho služobníkov na tých, ktorí ich neobdarovali.

     Z pohľadu pravoslávnych kresťanov nie je  možné sa takýchto akcií účastniť, pretože ide o zjavný prejav modloslužebníctva a pri tom o zradu a odmietnutie Boha a tiež našej svätej viery. Ak sa zúčastňujeme takýchto obradov, napodobňujúc mŕtvych, obliekame sa ako oni a vyprosujeme za nich almužnu, dobrovoľne hľadáme ich prítomnosť a tým vlastne chceme byť v blízkosti tých, ktorých veliteľom nie je Samhain, ako mysleli a verili Kelti, ale satan, nepriateľ, ktorý je protivníkom Božím. Ak sa zúčastňujeme obradov „trick or treat“, obdarovávame tými darčekmi  nie nevinné deti, ale satana, ktorému deti prišli slúžiť, napodobňujúc duše mŕtvych, blúdiacich v nočnej tme.

    Je treba sa tiež zdržiavať praktík „Jack-O-Lanterns“ (lucerny z dýň), lebo i tieto pochádzajú  z už skôr spomenutého keltského obradu obetného ohňa. V USA sa pre to používa tekvica, ktorá sa v dávnych časoch používala k preneseniu tohto ohňa domov a táto „lampa“ zostala horieť celú noc. (Tieto lucerny predstavovali duše zomretých milovaných bytostí a bývali umiestnené v oknách alebo na verandách, aby vítali pozostalých. Tiež slúžili ako ochrana proti zlým škriatkom.) A preto tým, že konáme tradíciu Jack-O-Lanterns, sme vlastne nútení oslavovať a ctiť pohanského keltského boha smrti Samhaina. Pravoslávni kresťania sa v žiadnom prípade nemôžu  zúčastňovať týchto starokeltských obradov, ale práve naopak, dodržiavať pravoslávne zvyky a nabádať ostatných k ich dodržiavaniu, zapaľujúc lampádu Spasiteľovi, Bohorodičke a všetkým naším svätým.

    Starokeltský obrad v súvislosti s týmto sviatkom bol spojený tiež s veštením a predpovedaním. Po dohorení ohňa z obetnej vatry predpovedali pohanskí žreci z pozostatkov obetí, čo čaká ľud v nasledujúcom roku. A od tých dôb zostáva noc Halloweenu navždy nocou všemožných kúziel, čarov, veštenia, magických – tajuplných hier a neskôr v stredoveku je to všetko využívané k čiernej mágii a slúženiu satanovi. V dnešnej dobe takzvaná „satanova cirkev“ oficiálne vyhlásila tento deň za svoj sviatok, ktorý má byť podľa ich plánov využitý tak, aby o satanovi vydával svedectvo. Preto sa nie je čomu čudovať, že keď filmový režisér John Carpenter nakrúcal zvlášť hrôzostrašný film, vybral si tento deň a zvlášť slávenie Halloweenu. Pán Carpenter nepochybuje o tom, že podstata tohto sviatku je vlastne satanská zloba. Aby sme sa o tom presvedčili, stačí len pozrieť ľubovolnú časť z piatich dielov  filmu Halloween.

     V dobe prvotnej keltskej Cirkvi, ktorá bola pravoslávnou, sa svätí Otcovia snažili pôsobiť proti tomuto pohanskému sviatku oslavujúceho vodcu smrti a dohodli sa a ustanovili v tento deň sviatok Všetkých svätých (na Východe sa tento sviatok pripomína v prvú nedeľu po Päťdesiatnici). Tu nachádzame i pôvod slova Hallowe'en, pretože v starej angličtine All Hallow E'en znamená predvečer slávenie dňa Všetkých svätých.

     Pohanská víra sa tu značne mieša s okultizmom, satanizmom a mágiou. Bola to vlastne reakcia na snahu Cirkvi vytlačiť zo života ľudí tento sviatok, ale pohania práve v tento večer zvyšovali svoje horlivé snahy a reakcie (proti kresťanstvu). Na počiatku stredoveku sa Halloween stal hlavným sviatkom okultizmu. V túto noc a potom celý druhý deň sa uskutočňovali všemožné aktivity – kúzla a čary čiernej mágie a satanizmu. Mnohé z týchto činností spočívali vo výsmechu kresťanskej – pravoslávnej viere a jej zvyklostiam. Ľudia sa obliekali do zvláštnych šiat so zobrazenou kostrou, aby vypadali ako kostlivci – s cieľom vysmievať sa cirkevnej tradícii a úcte k divotvorným ostatkom svätých. Kradli sa pritom kresťanské posvätné predmety – kríže, sväté Dary, uchovávané v chráme v zásobe pre chorých, s úmyslom poškvrniť ich a zneuctiť. Prax vyprosovania almužien sa konala s cieľom nahnevať a obťažovať kresťanov, ktorí sa kvôli svojej viere nemohli zúčastňovať takýchto aktov a nedávali almužnu tým, ktorí slúžili pánovi smrti. (Kto nedal almužnu, tomu "koledníci" vyparatili niečo zlé.) V súčasnej západnej spoločnosti neskončili snahy cirkvi odstrániť tento pohanský sviatok pamiatkou všetkých svätých úspešne.

     Zdá sa, že takmer každá západná cirkev nejako vstrebala halloweenové oslavy do svojich cirkevných aktivít. Slúži sa halloweenová omša (s dyňami, ale zatiaľ bez masiek), cirkvi uskutočňujú halloweenové party či večierky (samozrejme, s dyňami i s maskami) - je to všetko "cool" a "fun"...

      Zvyky dnešného Halloweenu sú zakorenené a vychádzajú z pohanstva, je to modloslužba a slúženie satanovi. Ako to, že sa tento sviatok, ktorý je tak protikladný kresťanskej viere, usídlil a bol prijatý kresťanmi? Odpoveď znie – duchovná apatia, škaredé sklony, to sú korene ateizmu a zavrhnutie Boha. V súčasnom svete je človek neustále presvedčovaný, aby nehľadal žiaden duchovný význam v tom alebo onom zvyku, a to s cieľom, aby videl len zovňajšok, ktorý sa javí ako čosi milé, radostné a neškodné. Za takýmto prístupom sa ale skrýva ateizmus, popieranie  existencie Boha a satana. Preto nakoniec vedie k tomu, že všetky tieto aktivity a vplyvy sa – nehľadiac na ich jasne modloslužebnícky pôvod – javia dnešným ľuďom ako neškodné, nemajúce žiadne následky.

     Svätá Cirkev sa však rozhodne vyslovuje proti tomu, lebo Isus Christos nás učí, že Boh súdi všetko, čokoľvek konáme, v čokoľvek veríme. Všetky naše skutky sa buď Bohu páčia, alebo sú namierené proti Nemu. „Kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje“ (Mat. 12,30).

      Svätý Ján Kronštadtský, veľký lekár duší a tiel, je Cirkvou pripomínaný práve v deň Halloweenu, v deň, ktorý je zasvätený zvrátenému ničiteľovi a klamárovi ľudstva. Táto zhoda je nepochybne dielom Božej prozreteľnosti. Svätý Jan Kronštadtský varoval pred revolúciou ruskú spoločnosť, že sa nechala uniesť tolstojovským anarchizmom, marxizmom, okultizmom, satanizmom a inými vtedy modernými vplyvmi; ale jeho slová neboli prijaté. A my vieme, akú tragédiu prežilo Rusko, a bolo to iba výsledkom vlastnej neposlušnosti.

     Poučujte svoje deti! Hovorte s nimi o pohanských koreňoch satanského sviatku Halloween! Ak je treba, nech nejdú do školy, aby sa nemuseli zúčastňovať príprav na tento sviatok. Sláva Bohu, stále sa ešte môžeme opierať o zákon a máme právo nezúčastňovať sa takých zhromaždení, ktoré sú proti nášmu kresťanskému svedomiu. Boh nám dal v deň Halloweenu oslavovať pamiatku svätého Jána Kronštadtského, veľkého tvorcu zázrakov a človeka, ktorý uzdravoval, a dáva nám tým protijed, aby sme neboli ulovení satanom. A my máme využiť tento dar, pretože Hospodin je skutočne „podivuhodný Boh vo svojich svätých“.

 

  preložené z češtiny, krátené

zdroj: www.ambon.or.cz

 www.pravoslavie.sk


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |