Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Biskupům Ruské Federace Biskupové Ruska – vzor v pokání! - chelemendik.sk

 

Biskupům Ruské Federace Biskupové Ruska – vzor v pokání!

2020-01-11  (19:59)

 - Biskupům Ruské Federace    Biskupové Ruska – vzor v pokání!

22.3.2015


Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii dopisu biskupům Ruské federace a prosíme o jeho zveřejnění.

Děkujeme.


S úctou,

Sekretariát Byzantského patriarchátu







Biskupům Ruské Federace


Biskupové Ruska – vzor v pokání!


První biskupové, apoštolé – kromě Jidáše – byli pravdivými svědky. Své svědectví světu, který se proti nim postavil, zpečetili mučednickou smrtí. Po vzoru Pána Ježíše, Dobrého Pastýře, máte nasadit i vy svůj život za vám svěřené stádo v boji s dravými vlky a šelmami. Bůh vás povolal, abyste konkrétně vy, na začátku 3. tisíciletí, bojovali s apokalyptickou šelmou. Vy jste byli postaveni do doby temna a zmatků. Mnozí jste vyčerpáni nepodstatnými starostmi, které vám berou sílu potřebnou v boji za pravověrnost a ochranu morálních hodnot evangelia. 

Je doba svatého postu a křesťané Ruska se postem a modlitbou připravují na Kristovo vzkříšení, kterému předchází Kristova spasitelná smrt na kříži. 

V Novosibirsku ale sexuální zvrhlík, který si říká umělec, režíroval divadelní představení, v němž je náš Božský Spasitel velmi hrubě morálně očerněn. Když v ideologickém boji fašisté potřebovali likvidovat morální osobnosti, udělali fotomontáž, jak např. známá osobnost leží na pláži s nahou ženou. V populárním časopise pak tuto fotografii vystavili. Tím nežádoucího bojovníka za morální hodnoty morálně zabili. 

V tomto divadelním představení jde navíc o velké rouhání. Šokem je rovněž vyjádření státních orgánů a tzv. odborníků. Pravoslavná církev soudně požadovala zastavení tohoto rouhání. Dne 11. března 2015 soud prohrála na základě vyjádření hlavy ministerstva kultury v Novosibirské gubernii, Vasilije Kuzmina. Ten tvrdil: „Ve hře nebyly zneuctěny náboženské symboly ani cítění věřících. Byly tam sice sexuálně vyzývavé momenty, ale ty zapadaly do umělecké celistvosti hry. Jde o výmysl.“ Podobný pokrytecký výrok pronesli „odborníci“, religionisty, Vladimír Vinokurov z moskevské státní univerzity a Boris Falikov. Na základě vyjádření těchto „autorit“ soud dále dovolil tupit našeho Božského Spasitele. 

Agenti 5. kolony rovněž tyto dny prosadili budování buddhistického centra v Moskvě. Cílem je paralyzovat autoritu pravoslavné církve tak, jak to učinili na Ukrajině. 

Do duchovního boje jsou nám dány dva silné prostředky: modlitba a živé společenství. 

a) modlitba: Upozorněte na půst – i od masmédií – s cílem věnovat ušetřený čas modlitbě, a to nejlépe od 20 hodin jednu až dvě hodiny. Ať věřící vyzkoušejí modlitbu víry a zvedání duchovních hor zla dle Mk 11,23 (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28700) a zároveň modlitbu za duchovní vzkříšení národa dle Ez 37 (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28498).

b) živé společenství: duchovní obnova církve je spojena se společnou modlitbou a bratrským společenstvím (viz Sk 2,42). Aby kněží prožili obnovu a začali nový duchovní život po vzoru prvních křesťanů v Jeruzalémě, potřebují, abyste jim tuto zkušenost bratrské jednoty předali vy sami.  

Ať upřímný biskup s několika dalšími biskupy nebo se svými věrnými spolupracovníky – kněžími, začne každý týden 1,5 dne v samotě věnovat modlitbě, apoštolskému učení a bratrskému společenství (Sk 2,42). Tam řešte před Bohem problémy své i své církve. Tam získáte novou zkušenost, kterou můžete předat kněžím, a oni pak lidu. Tam se bude rozhodovat o duchovním vzkříšení církve i národa.  

Ideologie neofašismu a úplatky

Američtí agenti pracují pomocí korupce. Všichni, kdo dostávají ze Západu dolary (dobročinné a neziskové organizace, církev…), jsou zavázáni vděčností a službou. Stačí jim i taková služba, že např. biskup, který by měl v historické chvíli povědět jasné, prorocké slovo, zůstane mlčet. V katolické církvi každý, kdo se stane biskupem, automaticky začne dostávat na své konto pravidelně určité sumy dolarů. 

Na Slovensku byl odvážný biskup, který měl velkou autoritu. Před 20 lety se postavil proti zavádění homeopatických pseudoléků. Učinil tak po konzultaci se skutečnými autoritami v medicíně (K. Heřt a spol.: „Alternativní medicína: možnosti a rizika“). Nazval pravým jménem tento velký podvod v medicíně a zároveň ukázal na jeho propojení s okultismem. Hned byl pozván na Západ, a tam mu dali větší obnos peněz na stavbu semináře a chrámů. Umlkl. Brzy na to se ve všech lékárnách prosadil prodej těchto falešných léků. I homeopatie je jednou z ideologických zbraní korupce k likvidaci morálních postojů lékařů a lékárníků. Oni vědí, že prodávají podvod! Tzv. homeopatické ředění D200 i výše je magie, a ne věda! 

Ježíš říká: „Nelze sloužit dvěma pánům, Bohu i mamonu.“ (Mt 6,24)

Prorok Samuel řekl lidu: „Povězte… zdali jsem někomu křivdil… zdali jsem od někoho vzal úplatek… Odvětili: Nekřivdil jsi a nic jsi od nikoho nevzal!“ (1 Sam 12,3) Kéž toto platí o každém pravoslavném biskupovi Ruska! 

Je třeba v této oblasti konat pokání.

Ježíš říká: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

Konkrétně ať každý biskup přizná, že přijímal „dary“ ze Západu na pozlacení kopulí, na stavbu chrámů atd. Pokud některý biskup bude mlčet, tedy zapírat a tvrdit, že on ani nikdo z jeho diecéze dary ze Západu nepřijímal, pak ať je odborně zjištěno, zda je to pravda, a pokud není, pak ať je to zveřejněno i v konkrétních sumách. Cílem „dobrodinců“ z USA je zničit život v pravoslavné církvi. Přiznání biskupa je gestem pravdivého a čestného muže, který udělal chybu či byl v nevědomosti, podobně jako apoštol Pavel před svým obrácením. 

Nyní se ukázalo, a zvláště na Ukrajině, ovoce takovéto „dobročinnosti“. Proto se nyní už veřejně distancujte od těchto „darů“ i „dobrodinců“. Zároveň vybídněte politiky, organizace i jednotlivce, kteří rovněž dostávají podobné „dary“ ze Západu, aby učinili po vašem příkladu totéž! Tím národ i církev skoncuje s falešnými dobrodinci, kteří sledují zničení církve i národa.  

Pro ideology USA je bohem mamon. Mamonem skupují národy, svádějí duše a vedou je do genocidy časné i věčné. Je třeba se pravdivým pokáním postavit proti tomuto zločinnému korupčnímu systému. V Rusku se po pádu SSSR stoupenci ideologie USA postupně, skrze úplatky a vybudování korupčního systému, dostali na nejvyšší místa i v politice. Tato struktura, která slouží nepřátelům církve i národa, nyní prostřednictvím své 5. kolony usiluje o svržení zákonné vlády v Rusku po příkladu Ukrajiny. Jen na Ukrajině je 5000 organizací se 150.000 zaměstnanci, které financuje USA. Proto byl puč 5. kolony úspěšný! – a navíc úspěšnost garantovala podpora apostatické katolické hierarchie (kard. Huzar…).

Drazí biskupové Ruské Federace, napište pastýřský list svým věřícím s cílem duchovního vzkříšení církve i národa. Neopomeňte tyto nejaktuálnější problémy:

1) Ať kněží a věřící protestují a žádají zákaz rouhavého divadelního představení v Novosibirsku a zároveň zastavení budování centra buddhismu v Moskvě! Za obojím stojí záměry USA paralyzovat pravoslavnou církev i národ!

2) Distancujte se od „darů“ a „dobrodinců“ z USA! Zároveň vybídněte politiky a organizace, kterých se to týká, aby učinili totéž, co vy!


V Kristu


+ Eliáš

Patriarcha Byzantského patriarchátu


http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936


Doněck, 15. 3. 2015

Novorossija


Kopie: 

Prezidentu a vládě Ruské Federace

Biskupům Ukrajiny

Ministerstvům a politickým stranám RF

Masmédiím



Byzantský patriarchát

http://vkpatriarhat.org.ua/cz, byzcathpatriarchate@gmail.com


 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa




 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom



                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk






  









Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссии



Словакия – страна, люди, бизнес



Словацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJA



Sergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusie



Hnutie Dobrá sila – projekty



Slovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJA



Деловые предложения



Obchodné ponuky
 



ZÁBAVA



KNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁ



NOVINKY PORTÁLU



Diskusie




Blogy





| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |