Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/web/chelemendik.sk/www/debug.php on line 10

Chelemendik.sk
Словацко-русский портал Сергея Хелемендика    
Словакия        Клуб ROSSIJA       Сергей Хелемендик       Dobrá sila       Kontaktujte nás       Prihláste sa    Zaregistrujte sa    
Ako zachovať mier a spoluprácu v Európe - chelemendik.sk

 

Ako zachovať mier a spoluprácu v Európe

2020-08-12  (14:29)

 - Ako zachovať mier a spoluprácu v Európe

17.10.2014

Už dávno sa Európa a Rusko nenachádzali v takej nebezpečnej situácii ako v súčasnosti. Je to dôsledok vážneho, zámerného a v mnohom umelého vyostrenia vzťahov zo strany americkej politiky v trojuholníku USA-Rusko-Európa.

Veľkú úlohu v tom zohrali dve konštanty americkej geopolitickej doktríny: „držať Američanov v Európe“ (to keep Americans in) a držať Rusov mimo Európy (to keep Russians out).

Má to svoju predhistóriu. V 20. storočí tri svetové vojny, rozpútané v Európe, sa ukázali ako výhodné výlučne pre Spojené štáty americké. Umožnili im zmeniť sa na globálnu veľmoc a získať dominantné pozície na európskom kontinente.

V 80. rokoch na európskej scéne však začalo dochádzať k veľkým zmenám. Počas sovietskej perestrojky sa radikálne menia všetky konceptuálne základy sovietskej zahraničnej politiky. Nastáva oslobodenie sa od expanzívneho komunistického mesiášstva. To umožňuje dosiahnuť  ukončenie studenej vojny a  po prvý raz v histórii Európy dosiahnuť celoeurópsky konsenzus pokiaľ ide o vznik nového európskeho poriadku, ktorý zaručuje všetkým európskym štátom bezpečnosť, mierový rozvoj, vzájomne výhodnú spoluprácu a sociálno-politický, ekonomický, kultúrny a vedecký pokrok.

Toto všetko je obsiahnuté v Parížskej charte pre novú Európu. Chartu podpísali všetky európske štáty 21. novembra 1990. Zo západoeurópskeho vedomia sa vytráca pojem „hrozba z Východu“. Aby si nepoškodili svoju medzinárodnú  povesť, USA nemohli zostať bokom od všeobecného poryvu Európanov smerom k mieru, bezpečnosti a spolupráci, a tak podpísali Parížsku chartu, hoci jej princípy protirečili cieľom ich európskej politiky.

Po rozpade ZSSR Washington vynaložil všetky úsilia na to, aby Parížska charta čo najskôr „vymizla“ z európskeho vedomia a upadla do zabudnutia. Podarilo sa. 

Európa sa čoskoro pohrúžila do stavu, pre ktorý bolo charakteristické: zachovanie rozkolu na kontinente, dominovanie USA na ňom, politika izolácie a celosvetového oslabenia Ruska, jeho démonizácia, zosilnenie antiruskej orientácie NATO a EÚ, realizácia oranžových  štátnych prevratov v krajinách postsovietskeho priestoru s cieľom priviesť tu k moci svojich amerických protežantov orientovaných na konfrontáciu s Ruskom.

Po násilných udalostiach v Kyjeve, realizovaných podľa amerického scenára krajnými nacionalistami, sa situácia v Európe veľmi vyostrila. Vodcovia euromajdanu rozpútali na Ukrajine bratovražednú občiansku vojnu. Svoju politiku realizovali pod heslom rusofóbie a boja proti Rusku – práve o to sa snažili americkí stratégovia.

V Európe tak podľa všetkých znakov vznikla predvojnová politická kríza. Neexistujú nijaké záruky toho, že neprerastie pod vplyvom cielených  provokácií USA a ich kyjevskej chunty do novej ničivej vojny.

Súčasťou európskej krízy sa stali sankcie proti Rusku. Ich cieľom je odrezať ešte viac Rusko od Európy, posilniť izoláciu a vyostriť európsku politickú situáciu . Sankcie sú určené na to, aby sa umelo vytvoril „obraz nepriateľa“ v obraze Ruska akoby agresívnej veľmoci.

Pre zdravo uvažujúcich, čestných a kompetentných politikov na Západe však nie je ťažké uhádnuť, čo sa skrýva za týmto zlostným pokrivením tváre Ruska zo strany USA a ich európskych vazalov. Bývalý nemecký kancelár Helmut Schmidt v rozhovore pre Nemeckú vlnu ešte 20. novembra 2007 vyhlásil: „Z Ruska nepochádza nijaká hrozba. Hrozba pochádza z USA“.

Novú vojnu v Európe potrebujú USA, aby si zachovali svoju dominanciu, ktorú ohrozuje množstvo faktorov. Medzi nimi  je aj pre USA nepríjemná tendencia pohybu celého sveta k veľkým zmenám v pomere globálnych síl.

O tomto konkrétne písal plukovník švajčiarskeho generálneho štábu Franz Betschon v svojej knihe vydanej v roku 2009 Eurázijský šachový turnaj. Krízy, hybné sily a prognózy.

V nej je  obraz o tom, akú podobu môže mať svet v budúcnosti:

- Európa a Ázia zrastú do jednotného ekonomického celku; 

- V Eurázii vznikne federalistická politika v oblasti obchodu, zahraničných vzťahoch a bezpečnosti; 

- Pojem Západ stratil svoj význam: Západná Európa a Severná Amerika nebudú ďalej predstavovať jednotný celok;

- Kontinentálna Európa sa začne orientovať na Východ;

- USA stratia svoje dominantné postavenie a budú predstavovať záujem iba z hľadiska obchodu; EÚ a NATO budú zamenené niečím novým.

Samozrejme, variant globálneho rozvoja, ako ho predstavil Betschon je záležitosťou vzdialenej budúcnosti. Treba však priznať, že správne vystihol makrotendencie budovania nového svetového poriadku.

Jeho konštrukcia odráža aktuálny úpadok geopolitickej úlohy USA, nespokojnosť Európanov s americkou dominanciou a ich hľadanie nových orientačných bodov v zahraničnej politike. Nedopustiť to za každú cenu, aj za cenu provokovania vojny na európskom území je hlavnou prioritou súčasného politického kurzu USA.

Čo môžu proti tomuto veľmi nebezpečnému kurzu postaviť európske krajiny a najmä Rusko a aké opatrenia sa dajú prijať na ochranu bezpečnosti, mieru a spolupráce v Európe? Potrebný je rozsiahly program, ktorý by našiel podporu širokej európskej verejnosti, najmä v politických, ekonomických a vedeckých kruhoch.

Takýto program môže vyzerať takto:

Po prvé, potrebné je obnoviť celoeurópske hnutie, začaté Parížskou chartou. Práve dodržiavanie princípov spomínanej charty môže Európu vyviesť z nebezpečnej slepej uličky, v ktorej sa ocitla od začiatku 21. storočia.

Pripomeňme si hlavné myšlienky, aby bolo jasné, ako veľmi ich súčasná Európa potrebuje pre svoj zdravý rozvoj.

 „My, hlavy štátov a vlád štátov – účastníkov Dohody o bezpečnosti a spolupráci v Európe, sme sa zišli v Paríži v období hlbokých zmien a historických očakávaní. Éra konfrontácie a rozkolu Európy sa skončila. Vyhlasujeme, že odteraz sa naše vzťahy budú zakladať na vzájomnej úcte a spolupráci. Európa sa oslobodzuje od dedičstva minulosti. Statočnosť mužov a žien, sila vôle národov a sila Záverečného aktu  helsinskej dohody otvorili novú epochu demokracie, mieru a jednoty v Európe. Náš čas je časom uskutočnenia tých nádejí a očakávaní, ktoré žili v srdciach našich národov po celé desaťročia: príklon k demokracii založenej na ľudských právach a základných slobodách; prosperita prostredníctvom ekonomickej slobody a sociálna spravodlivosť a rovnaká bezpečnosť pre všetky naše krajiny“.

Parížska charta nielen urobila hrubú čiaru za studenou vojnou, ale naznačila aj kontúry európskeho svetového poriadku v nasledujúcich princípoch:

- Európska bezpečnosť musí získať novú kvalitu, ktorá spočíva v jej nedeliteľnosti a rovnakosti pre všetky štáty. Pre mierové riešenia sporov a konfliktov musia byť  vytvorené adekvátne mechanizmy a inštitúcie. Všetky štáty musia spolupracovať pri upevňovaní dôvery a bezpečnosti;

- Všetky národy Európy musia mať rovnaké práva na sebaurčenie a územnú celistvosť v súlade s Chartou OSN a normami medzinárodného práva;

 

-  Nepripustenie krokov, smerujúcich proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti štátov, použitia sily a iných krokov nezlučujúcich sa s princípmi a cieľmi Charty OSN a OBSE, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom;

-  Potrebné je prekonať stáročnú nedôveru medzi národmi a budovanie jednotnej Európy pomocou kolektívnych krokov a zvýšením vzájomnej závislosti štátov, ktoré podpísali Parížsku chartu;

- Základ spolupráce krajín, ktoré podpísali Parížsku chartu tvorí desať princípov OBSE;

- V Európe musí byť vyriešený problém odzbrojenia a stanovenia kontroly nad zbraňami;

- Dodržiavanie a realizovanie demokracie ako základu slobody predpokladá zodpovednosť pred voličmi, väzbu štátnej moci na zákon;

- Politický pluralizmus je nevyhnutný prvok , potrebný pre rozvoj trhového hospodárstva a zabezpečenia stabilného  ekonomického rastu, prosperity, sociálnej spravodlivosti a racionálneho využitia; 

- Ochrana životného prostredia je spoločná zodpovednosť  všetkých národov, ktoré podpísali Parížsku chartu;

-  Spolupráca severoamerických a európskych štátov je organickou súčasťou OBSE. Pri takej pestrosti národov ich zjednocuje povinnosť rozvíjať spoluprácu vo všetkých oblastiach;

- Z Európy musí vychádzať iba mier. Musí byť otvorená pre dialóg a spoluprácu s inými štátmi pri hľadaní odpovede na súčasné výzvy prítomnosti a budúcnosti.

Je tragické, že politickí lídri európskych štátov stratili štátnickú múdrosť, čestnosť a svedomie a podľahnúc tlaku spoza oceánu, dovolili USA pochovať tieto zásadné princípy európskeho spolužitia. Je zvláštne, že si na ne ani raz nespomenuli ani lídri ruskej politiky.

Teraz dozrela nutnosť vrátiť Parížsku chartu do politického života Európy  obsahovo na vyššej úrovni. Bude si to vyžadovať celoeurópsku poradu lídrov európskych štátov a prijatie novej Európskej charty bezpečnosti a spolupráce. Na rozdiel od Parížskej charty, nová charta by mala prejsť ratifikáciou v parlamentoch európskych štátov a v Európskom parlamente.

S iniciatívou takejto porady by mohlo vystúpiť Rusko a jeho európski partneri. Dá sa očakávať, že táto iniciatíva  na začiatku nebude  pozitívne prijatá vládnymi kruhmi európskych štátov, zviazaných americkými putami. Zo strany verejnosti sa však stretne s pochopením a dostane širokú podporu. To sľubuje Európe veľké perspektívy. 

Po druhé, už dávno dozrela otázka o vyvedení amerických vojsk z európskeho kontinentu. Existencia NATO ako hlavného nástroja dominancie USA v Európe  a prežitku studenej vojny absolútne nie je v súlade s princípmi Parížskej charty. Navyše, tento vojenský blok európski členovia vôbec nepotrebujú, alebo pre nich neexistuje nijaká hrozba.

Po tretie, na celoeurópskom zasadaní lídrov európskych štátov by mala byť preskúmaná rezolúcia o neprípustnosti a zákaze politiky dominancie. Ako potvrdzujú historické skúsenosti, táto politika vždy ohrozovala bezpečnosť a nezávislosť národov, vždy viedla k lokálnym a nakoniec k svetovým vojnám. To je dôvod prečo výdavky USA teraz predstavujú vyše 500 miliárd dolárov alebo viac než polovicu svetových výdavkov a oveľa vyššie prevyšujú úroveň, ktorá bola dosiahnutá na vrchole minulej studenej vojny.

Európa potrebuje novú politickú filozofiu sveta a nový morálny kódex spolužitia národov. V popredí tohto kódexu my malo byť bezpodmienečné dodržiavanie pravidiel: 1. nepoškodzovať vlastnú krajinu, 2. nepoškodzovať iné krajiny, 3. žiť a nechať žiť iných. Vtedy v Európe nebude miesto pre politiku dominancie.

Po štvrté, Rusko musí vyjsť s iniciatívou a podniknúť opatrenia na rozšírenie a upevnenie politických, ekonomických, vedeckých a kultúrnych vzťahov s EÚ. Na to existujú objektívne predpoklady.

Rusko je európskou krajinou, ktorá sa rozprestiera ďaleko na Východ, a EÚ vďaka spolupráci s ním  môže podstatne rozšíriť svoj hospodársky priestor a zmeniť sa  z Európy podliehajúcej  USA na Európu, ktorá umožní zachovať si svojbytnosť a národnú identitu krajín, ktoré do nej patria podľa princípu jednoty a pestrosti.

Tento program, v prípade, ak by bol prijatý a realizovaný, by ukončil rozkol Európy a umožnil by na základe Európskej charty vytvoriť nový silný geopolitický zväzok počínajúc atlantickým pobrežím Francúzska nie po Ural, ako sníval De Gaulle, ale po ruské brehy Tichého oceána a zabezpečil by bezpečnosť a prosperitu európskych národov.

 

Viačeslav Ivanovič Dašičev, doktor historických vied, profesor, hlavný vedecký pracovník Centra pre medzinárodné ekonomické a politické vzťahy Ruskej akadémie vied 

 

 


 

 

VIDEO seriál Moskva očami Sergeja Chelemendika


 - Pravda o 2. svetovej vojne

Seriál Pravda o 2. svetovej vojne -

úryvky zo životopisu Adolfa Hitlera


 - Seriál klimatická katastrofa

Analytický seriál Klimatická katastrofa
 - Sen žobrákov o dome za 500 tisíc Eur

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

Nešťastné a okradnuté deti 


Analytický seriál Michaila Leonťjeva:

Veľká americká diera

 

http://tmp.aktualne.centrum.sk/soumar/img/1041/76/10417632-peter-stanek.jpg Cyklus televíznych dialógov s Petrom Staněkom                      VIDEO seriál Poliny Chelemendikovej:
               Magický Nepál, Neuveriteľná India


 - VOĽBY 2010 - Ako to bolo naozaj?


VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:

VOĽBY 2010 - AKO TO BOLO NAOZAJ?


 - Rusko a budúcnosť Slovanov

VIDEO seriál Sergeja Chelemendika:
Rusko a budúcnosť Slovanov


 -  Serial Národná idea

 Seriál Sergeja Chelemendika:
 Národna idea

chelemendik.sk


  

Všetky články z tejto rubriky nájdete tu...

Do fóra môžu prispeivať iba členovia so zaplateným predplatným.


Сергей Хелемендик – книги, статьи, видео, дискуссииСловакия – страна, люди, бизнесСловацко-русский клуб предпринимателей ROSSIJASergej Chelemendik - knihy, články, videá, diskusieHnutie Dobrá sila – projektySlovensko-ruský klub podnikateľov ROSSIJAДеловые предложенияObchodné ponuky
 ZÁBAVAKNIŽNICA - TEXTY, VIDEÁNOVINKY PORTÁLUDiskusie
Blogy

| chelemendik.sk | chelemendik.tv | chelemendik.ru | ruské knihy, knihkupectvo, matriošky, filmy | handmade |